🇨🇿 Bourání mýtů: Je snadné cenzurovat transakce v Cardano síti

Jednou ze základních výhod decentralizovaných sítí je ochrana před cenzurou transakcí. Každý, kdo vytvoří platnou transakci, si musí být jistý, že hodnota bude doručena příjemci. V síti Cardano je prý díky PoS snadné cenzurovat transakce. Ukážeme, že čím více je síť decentralizovaná, tím obtížnější je cenzura transakcí.

Jak cenzurovat transakce

Když uživatel vytvoří platnou transakci, síť ji rozešle všem uzlům. Síť se snaží transakci zpracovat co nejdříve po odeslání. Síť předem neví, který uzel vytvoří nový blok, takže transakce může doslova obletět celý svět dříve, než je do bloku zařazena. Pokud se transakce do dalšího bloku nedostane, je velká šance, že se objeví v některém z následujících bloků, který bude pravděpodobně vytvořen jiným uzlem. Zařazení transakce mohou ovlivnit pravidla protokolu. Některé sítě se snaží přednostně zpracovávat starší transakce, v jiných sítích se uzel rozhoduje pouze podle velikosti transakčního poplatku, takže starší transakce s menším poplatkem mohou čekat déle než nové transakce s vyšším poplatkem.

Decentralizované sítě jsou vůči cenzuře transakcí odolnější než centralizované služby, protože je provozuje mnoho nezávislých a autonomních subjektů z celého světa. Navíc se do sítě může kdykoli zapojit kdokoli. Pokud někdo dobrovolně nebo násilně síť opustí, je to příležitost pro někoho jiného, kdo má ekonomickou motivaci se do sítě připojit a získat odměnu.

Pokud se úřadům podaří zabránit účastníkům provozovat uzly v jedné zemi, síť bude fungovat dál, protože ji budou udržovat účastníci z jiné země. Cenzura transakcí, která by byla prosazována pouze v jedné nebo několika málo zemích, v podstatě postrádá smysl. Pro účely tohoto článku však uvažujme případ, že by cenzuru transakcí prosazovala většina zemí světa.

Cenzura transakcí je požadavek úřadů, aby se určité transakce nedostaly do nových bloků. Tím se zabrání provedení transakce a utracení mincí. Takové transakce lze odhalit většinou na základě adresy v blockchainu. Úřady mohou mít informace, že určitá adresa patří zločinci, a požadovat, aby zločinec nemohl mince utratit. Takových blockchainových adres může být více, což vede k vytvoření jakési černé listiny adres. Seznam nepohodlných adres se může časem rozrůstat.

Decentralizovaná síť z definice nemá centrální správu, kterou by úřady mohly požádat o cenzuru transakcí. Uzly řídí konkrétní lidé, takže úřady musí tyto lidi najít a požadovat cenzuru. Jinými slovy, požadovat uplatnění černé listiny a filtrovat transakce.

Je důležité poznamenat, že tým IOG nemá žádnou kontrolu nad uzly, které provozují dobrovolníci z celého světa, takže nemůže zajistit žádnou cenzuru v síti Cardano. Tým IOG nezná identitu provozovatelů poolů a všech držitelů ADA. Tým nemůže někomu nařídit, aby cenzuru dodržoval. Podobně je tomu i v případě Bitcoinu. Nemá smysl žádat Blockstream, aby požádal provozovatele poolů a minery o dodržování pravidel.

Úřady musí cenzuru vyžadovat od producentů bloků. Ti vybírají transakce do bloků a poté je distribuují do sítě. Pouze tato skupina je schopna cenzurovat transakce.

Bloky vytvářejí pooly v síti Cardano. V případě Bitcoinu je to stejné. Úřady musí najít provozovatele poolů a požadovat po nich cenzuru. Ti se mohou požadavkům buď podřídit, přesunout podnikání jinam, nebo riskovat trest ve fyzickém světě.

V našem případě předpokládáme, že většina světa se na cenzuře shodla. Přesun byznysu nepřipadá v úvahu. Provozovatelé poolů mohou buď ukončit činnost, nebo se regulaci vzepřít a riskovat trest. Pokud by všichni provozovatelé poolů ukončili činnost, síť by přestala existovat. Jedinou možností je pokusit se provozovat pooly tajně.

Cenzurujme transakce

V síti Cardano produkuje bloky přibližně 2000 poolů. Některé pooly provozují jednotlivé subjekty, ale můžeme říci, že existují stovky nezávislých poolů roztroušených po celém světě. V síti Bitcoin produkuje 80 % bloků pouze 5 poolů. Největší pool s názvem Foundry produkuje 25 % bloků. Je zřejmé, že pro úřady je mnohonásobně obtížnější najít provozovatele poolů v síti Cardano než v síti Bitcoin.

Naštěstí je snadné vytvořit nový pool někde jinde. Takže problém je vyřešen? Ne tak docela. Počet bloků, které může pool v daném čase vyprodukovat, závisí na množství delegovaných pravomocí. V síti Cardano držitelé ADA delegují mince. V síti Bitcoin těžaři delegují hash-rate na pooly.

O cenzuře rozhoduje vždy každý provozovatel poolu samostatně. Rozhodnutí ovlivní delegáty, kteří se rozhodnou buď podpořit rozhodnutí provozovatele poolu, nebo delegovat na jiný pool.

Nepodceňujme úřady v jejich schopnosti přemýšlet o problému a vymáhat dodržování zákona. Pokud se začnou objevovat nové pooly, které budou produkovat značné množství bloků, budou se je úřady snažit najít. Pokud se jim to nepodaří, budou hledat delegáty. V případě sítě Cardano musí úřady najít v podstatě všechny držitele mincí ADA. Držitelé mohou mít mince v HW peněžence, a pokud chtějí změnit pool, do kterého mince delegují, stačí jim k tomu jediná transakce. Pokud to udělají chytře přes privátní síť, úřady nebudou mít žádné vodítko, jak je odhalit. V případě Bitcoinu budou mít úřady snadný úkol, protože odhalit obrovské těžební haly nebude žádný problém. Pro úřady je mnohem snazší hledat ve fyzickém světě než ve světě digitálním.

Mineři musí neustále konzumovat elektřinu z gridu a komunikovat s poolem. Pro delegaci ADA mincí stačí jediná transakce, která může být provedena odkudkoliv.

Přesun ASIC minerů je nákladný, viditelný a drahý. Pokud se úřady rozhodnou ASIC minery zničit, síť okamžitě přijde o část hash rate. Výroba nových ASIC minerů může nějakou dobu trvat. Mohou úřady zakázat výrobu ASIC minerů? To nevím, ale přinejmenším mohou sledovat, kdo minery kupuje.

Nedávná studie odhalila, že hash rate Bitcoinu sítě je vysoce koncentrovaný. Největších 10 % těžařů kontroluje 90 % a pouhých 0,1 % (asi 50 těžařů) kontroluje téměř 50 % těžební kapacity. Pro úřady nebude složité najít největší těžaře.

V případě sítě Bitcoin je prosazení cenzury podstatně snazší, protože je velmi snadné najít několik hlavních účastníků, kteří mohou o cenzuře rozhodnout. Pokud předpokládáme, že je možné provozovat pooly tajně, může v síti Cardano existovat několik nasycených poolů a stakeholdeři nemusí být nikdy nalezeni. V ekosystému Cardano je rozhodovací pravomoc v rukou větší skupiny lidí. Pokud je většina proti cenzuře, je cenzura nevymahatelná. Záleží na tom, kdo o ní rozhoduje. Jak jsme již řekli, v případě Bitcoinu je to malá skupina podnikatelů, zatímco v síti Cardano jsou to přímo uživatelé. To je obrovský rozdíl.

Je možné cenzuru vynutit dominantní skupinou delegátů?

Uvažujem případ, kdy menšina delegátů nesouhlasí s cenzurou a vkládá do bloků transakce které se nelíbí autoritám. Řekněme 40% podíl hash rate je proti cenzuře a 60% podíl ji chce vynutit. Vynutit cenzuru pro blockchain v podstatě znamená, že se budou ignorovat bloky ve kterých budou cenzurované transakce. V případě Bitcoinu může většina ekonomicky vytlačit menšinu. Většina bude ignorovat nové bloky produkované menšinou. Menšina nedostane zaplaceno za svoji práci a bude ekonomicky zničena. Většina je schopná prosadit cenzuru transakcí.

V Cardano síti drží stakeholders svůj podíl navždy a nemohou o něj přijít. Mezi stakeholders neprobíhá souboj o odměny. Odměnu dostanou od protokolu všichni kteří produkují bloky. Většina nemůže ekonomicky zničit menšinu. Navíc není tak snadné ignorovat již vytvořené bloky, neboť protokol definuje na jaký blok by se mělo navázat. V případě Bitcoinu si může pool operátor v případě forku zvolit blok na který naváže.

Předpokládám se, že v Cardano síti by se většina nepokusila ignorovat bloky menšiny, neboť je složité získat absolutní dominanci. V případě Bitcoinu to možné je. Pokud menšina nedostane odměnu za delší časové období, ekonomicky zkrachuje. Pokud se pokusí znovu investovat peníze za účelem vrátit se do produkce, může být opět zničena. Aby menšina vyhrála, musel by někdo investovat obrovské množství peněz, aby porazil současnou většinu. Pokud je v síti Cardano 20% podíl, který je proti cenzuře, je pravděpodobnější, že všechny transakce skončí v nových blocích.

Je důležité zmínit, že kdyby v síti docházelo k časté reorganizaci bloků, uživatelé by přestali síti důvěřovat. Výše popsaný souboj mezi většinou a menšinou by mohl vést k zániku sítě.

Dobrovolná cenzura

Pooly spolu s některými delegáty se mohou rozhodnout cenzurovat transakce, pokud to budou vyžadovat úřady.

Produkce bloků je podnikání. To platí pro síť Cardano stejně jako pro síť Bitcoin. Lidé se nechtějí dobrovolně vzdát výnosného podnikání, takže mohou mít tendenci vyhovět cenzuře transakcí, jen aby si podnikání udrželi. Představte si podnikatele, který investoval miliony dolarů do ASIC minerů a musí se rozhodnout, zda ukončit podnikání, nebo cenzurovat transakce. Pokud z podnikání odejde, může se dostat do značné ztráty. Těžaři si mohou vytvořit vlastní pool a pokračovat v produkci bloků.

Pokud se do podobné situace dostane ADA holder, stačí mu prodat mince a tím okamžitě ukončí byznys. Tím jednoduše poskytne možnost někomu jinému, kdo mince koupí a udělá vlastní rozhodnutí.

Cardano i Bitcoin jsou otevřené sítě. Kdokoli se může dobrovolně připojit k jakékoli síti a podílet se na konsensu, pokud k tomu má dostatek zdrojů (mincí/hash rate). Pokud účastník neporušuje pravidla protokolu a vytváří platné bloky, je z pohledu sítě vše v pořádku. To může platit i pro případ že operátor záměrně vynechal některé transakce. V případě Cardano sítě hraje roli čas submitnutí transakce. Pool by měl upřednostnit starší transakce pokud nemůže vložit všechny dostupné do bloku. Neexistuje žádný trest za to že pool transakci ignoruje, alespoň co vím.

Cenzura v praxi

Cenzura transakcí bude pro kryptoměny ještě důležitým tématem, jakmile se regulační orgány rozhodnou jednat. Nepodceňujme úřady v jejich schopnosti vymáhat právo a nepřeceňujme lidi v jejich odvaze riskovat fyzický trest. Jakmile se úřady v dané zemi rozhodnou požadovat cenzuru transakcí, půjdou po producentech bloků. Poté mohou jít po delegátech. V praxi se pravděpodobně stane to, že postižené subjekty odejdou ze země do svobodnější země. Co bude následovat? Pokud se úřadům nepodaří cenzuru prosadit, nezbude jim nic jiného než zakázat používání sítě. To by zásadně zpomalilo další adopci v dané zemi. Většina lidí nebude porušovat zákon, pokud k tomu nebude mít vážný ekonomický důvod.

Je lepší vyhovět požadavkům úřadů, nebo přijmout zákaz používání sítě? To by v podstatě znamenalo, že lidé nebudou smět nakupovat a prodávat kryptoměny, platit s nimi ani využívat služby DeFi. Vyhovět požadavkům úřadů je nemožné, dokud s tím nebude souhlasit doslova celý svět. Jakmile bude existovat několik zemí, které budou provozovat pooly a delegovat z nich, úřady nebudou moci cenzuru prosadit. Transakce s adresami na černé listině budou nakonec vloženy do bloku. Teoreticky může dojít k nějakému souboji mezi většinou a menšinou tak jak je popsáno výše.

Je lepší aby byla síť dostupná, ale využívaní bylo oficiálně zakázáno? Nebo je lepší aby síť mohli využívat všichni lidé bez omezení? Tohle rozhodnutí je na lidech.

Nechci být skeptik, ale pokud se například úřady v USA rozhodnou prosadit cenzuru transakcí, může to skončit zákazem používání sítě. V ostatních zemích budou sítě fungovat dál, ale občané USA se budou ze strachu zdráhat síť k čemukoli používat. Možná budou mince nadále držet ve svých peněženkách. Otázkou je, k čemu by jim to bylo, kdyby museli cestovat do sousední země, aby je prodali.

Závěr

Někteří odpůrci PoS hledají nesmyslné argumenty, proč je tento síťový konsensus výrazně horší než PoW. Zdravý rozum vás však často dovede k závěru, že pokud má problém jeden konsensus, má ho pravděpodobně i ten druhý. Paradoxně můžete zjistit, že PoW může být v některých ohledech horší. Co se týče cenzurování transakcí, autority nemají jinou možnost než najít ty lidi, kteří pro síť dělají důležitou práci. Samozřejmě se jedná o provozovatele poolů a delegáty mincí nebo hash-rate. Odolnost proti cenzuře transakcí se zvyšuje s počtem účastníků, jejich rozmístěním po světě a schopností je najít. Cardano má více poolů, každý účastník je delegátem a mince ADA je těžké najít na peněženkách. Držitelé ADA si navíc udržují podíly navždy, takže mohou navždy a tajně zabránit cenzuře transakcí. Je opravdu tak snadné cenzurovat transakce v síti Cardano?

Pokud má být blockchainová síť globální, musí být přístupná lidem. Z pohledu úřadů to znamená, že chtějí mít určitou kontrolu. Nemusí se nám to líbit, ale taková je realita. Zakázaná síť nebude hlavní alternativou pro finanční svět. Lidé nebudou bojovat proti státu. Pokud má být síť přístupná a úřady mají její existenci tolerovat, je třeba najít kompromis a hledat technologická řešení, která vyhovují požadavkům úřadů. Například obchodníci nebo burzy v USA mohou přijmout pouze transakci, kterou vytvoří dospělý občan téže země a která nepřekročí určitý limit. Aby něco takového fungovalo, je nutné použít decentralizovanou identitu. Navíc musí být technologicky možné, aby příjemce transakci aktivně přijal. Musí existovat typ transakce, kdy příjemce potvrdí přijetí podpisem transakce. Cardano by tak teoreticky mohlo fungovat na území USA, aniž by splňovalo požadavky na cenzuru.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Originální článek v AJ: Myth busting: It is easy to censor transactions on Cardano | Cardano Explorer