🇨🇿 Cardano komunita se musí více starat o decentralizaci

Všechny dominantní blockchainy postupně směřují k centralizaci. Decentralizace Cardana by mohla být lepší. Pojďme identifikovat důvody klesající decentralizace.

Současný stav decentralizace má daleko k ideálu

Z historického hlediska zatím všechny dominantní blockchainové sítě v průběhu času postupně tíhly k centralizaci. Zrekapitulujme si stručně současný stav decentralizace hlavních blockchainů. Poté se budeme zabývat důvody, které vedly k centralizaci.

V síti Bitcoin produkují více než 50 % bloků dva dominantní pooly, Foundry USA a AntPool. Velké množství těžařů si záměrně vybírá mezi těmito dvěma pooly a ostatní menší pooly ignoruje.

Na základě studie víme. že k centralizaci dochází také na úrovni těžařů. Deset největších těžařů kontroluje 90 % hash rate. Pouze 0,1 % těžařů (přibližně 50 subjektů) ovládá téměř 50 % hash rate. Ta je relativně stará, takže situace může být nyní o něco horší. Ke zvratu trendu velmi pravděpodobně nedošlo, protože tým nezměnil podmínky.

Ethereum je na tom s decentralizací velmi podobně. Po přechodu na Proof-of-Stake dochází k centralizaci prostřednictvím Lido a centralizovaných burz Coinbase a Binance. Dodejme, že u Etherea je kritická hranice, kdy selhání jedné entity může způsobit problémy s finalizací bloku, o něco vyšší než 33,3 %. Lido je této hranici velmi blízko.

Celkově je stakováno 23.8 ETH. 7.6M ETH je stakováno přes Lido. Lido provozuje 238K validátorů. Počet unikátních vkladatelů je 158 000. To znamená, že průměrný vklad je 48,1 ETH. To naznačuje, že Lido používají velryby, které by mohly samy provozovat několik validátorů.

Deset největších vkladatelů společně uložilo 1,56 milionu ETH. Ti mají dohromady 6,5% podíl na stakingu. Největší velryba vložila do Lido 330K ETH.

Proč dochází k postupné centralizaci?

Důvodů, proč blockchainy postupně směřují k centralizaci, je více.

Především je důležité si uvědomit, že významnou pozici v blockchainové síti si lze vždy koupit za peníze. Proti tomu v podstatě neexistuje účinná obrana. Týmy mohou nastavit ekonomické pobídky protokolů (mechanismy odměňování) a lidé jsou ti, kteří se rozhodují, jak tuto možnost využít. Lidé jsou omezeni výší svého kapitálu. Ti bohatší mají logicky možnost získat silnější pozici.

Typ konsensu, tj. proof-of-work nebo proof-of-stake, je pro možnost získání dominantního postavení v síti irelevantní. V obou případech jsou mechanismy podobné. Jakmile je ekonomicky výhodné účastnit se konsensu v síti a získávat odměny z protokolu, je to atraktivní pro všechny lidi bez ohledu na velikost jejich kapitálu.

Položme si několik otázek, které nám umožní lépe nahlédnout do problémů, s nimiž se blockchainy potýkají.

Proč si těžaři BTC nejčastěji vybírají 2 dominantní pooly a nedelegují hash rate na menší pooly, což by vedlo k větší decentralizaci tvorby bloků?

Chování aktérů nejvýznamněji určují ekonomické pobídky. Provozovatelé bitcoinových poolů chtějí maximalizovat svůj zisk stejně jako těžaři. Kdo se tedy v souvislosti s decentralizací chová nezodpovědně? Provozovatelé poolů, nebo těžaři?

Odpověď dostaneme pokud se podíváme na poplatky poolů. Zjistili jsme, že dva největší pooly mají nulové poplatky.

Foundry USA pool má 0 poplatky a specializuje se na poskytování kvalitních služeb těžařů s velkým hash rate. Je tedy velmi pravděpodobné, že velká část z 50 těžařů (kteří ovládají 50 % hash rate) deleguje do Foundry USA.

Není možné ověřit, zda jsou poplatky skutečně 0, protože těžaři musí požádat o povolení používat pool prostřednictvím webového formuláře. Proces těžby je poněkud netransparentní a může docházet k podezřelým obchodům.

Jak jsme již řekli, největší vliv na rozhodování mají ekonomické pobídky. Je logické, že těžaři chtějí maximalizovat svůj zisk i za cenu obětování decentralizace.

Bohužel nevíme, z čeho těží pool Foundry USA, který provozuje dceřiná společnost Digital Currency Group (DCG). Buď sledují neekonomické cíle (což je nepravděpodobné), nebo se snaží získat dominantní postavení v síti, aby zničili konkurenci.

Můžeme konstatovat, že nulové poplatky poolu, specializace poolu na poskytování kvalitních služeb velkým těžařům a netransparentnost vedou k centralizaci Bitcoinu.

Položme si další otázku. Jak snadná a cenově dostupná je těžba?

Na tomto místě můžeme jen zopakovat to, co bylo řečeno již mnohokrát. Počáteční náklady na zapojení do těžby jsou vysoké v řádu několika tisíc USD na pořízení hardwaru ASIC a náklady na energii. Těžba je výhodnější v oblastech, kde je levná elektřina. Velcí těžaři mají výraznou výhodu, protože mohou snáze vyjednat slevy s poskytovateli hardwaru a energie.

Velcí těžaři mohou rychleji rozšiřovat své podnikání a vytlačovat menší těžaře z trhu.

Těžba je do jisté míry exkluzivní a velcí hráči mají velkou výhodu.

Jsou důvody pro centralizaci podobné i v případě Etherea? Pojďme je prozkoumat.

Pokud se podíváte na fees a APRs, zjistíte, že služby, kde je ETH nejvíce koncentrován, jsou ty které nabízejí nejvýhodnější podmínky. Konkrétně nízké poplatky a vysoké APR.

Lido má poplatek 10 % a APR 4,4 %. Coinbase má poplatek 25 % a APR 3,77 %. Binance má nejnižší poplatek, pouze 5 %, ale také nejnižší APR ze tří nejpoužívanějších řešení, a to 3,6 %. Kraken nabízí nejvyšší APR, a to 5,5 %. Kraken má šestou největší pozici v oblasti stakingu. Nejnižší poplatek ve výši 0,45 % a vysokým APR ve výši 4,8 % nabízí Frax, který má 13. pozici ve stakingu.

Lze říci, že ekonomické pobídky jsou rozhodující i v případě Etherea. Mnoho ETH je stakováno z centralizovaných burz. Při rozhodování stakerů hraje roli úvaha, zda ETH svěřit centralizované službě (burze), nebo raději decentralizovanějšímu řešení, jako je Lido.

Uživatelé jistě zvažují rizika spojená s využíváním centralizovaných služeb oproti technologické složitosti stakování. Je možné, že mnoho stakerů volí centralizované služby jednoduše proto, že je to z jejich pohledu snadné a méně rizikové. Lidé mohou považovat self-custody a stakování ETH z vlastních peněženek za složitý a rizikový proces.

Vitalik Buterin minulý týden veřejně prohlásil, že stakuje pouze malé množství ETH, protože si myslí, že tento proces není dostatečně bezpečný. Víme, že Lido používá méně než 160 tisíc stakerů. Mnoho ETH je stakováno z centralizovaných burz. Můžeme předpokládat, že lidé důvěřují burzám více než sobě, aby mohli ETH bezpečně stakovat.

Z hlediska vstupních nákladů bude staking vždy výhodnější než těžba, protože lze stakovat jen malé množství mincí. U Cardana není pro vstup do stakingu vyžadováno žádné minimální množství mincí ADA. Ethereum vyžaduje 32 ETH pro spuštění validátoru, ale třetí strany umožní účast na stakingu s menším množstvím ETH, protože mohou ETH sdružovat. Pokud uživatel nemá 32 ETH a chce se účastnit stakingu, musí mince svěřit třetí straně.

Důležité jsou také další vlastnosti stakingu, které jsou definovány v protokolu. Kromě požadovaného minima pro staking, tj. 32 ETH, ovlivňuje rozhodování lidí také možnost mince kdykoli utratit. Ethereum blokuje mince, protože potřebuje trestat validátory, kteří se nechovají tak, jak protokol vyžaduje.

Pokud chtějí lidé hodnotu ETH využít ve službách DeFi nebo ji chtít kdykoli utratit, musí místo ETH využít třetí stranu k ražbě tokenů (tokenů LSP). Tyto tokeny lze utrácet, obchodovat na burze nebo používat ve službách DeFi.

Nákup mincí není nezávislý na regionu, díky čemuž je staking inkluzivnější a otevřený všem po celém světě. Co se týče dostupnosti stakingu, je výrazně jednodušší a dostupnější než těžba.

V síti Ethereum dochází k centralizaci z ekonomických pohnutek, což jsou velmi podobné důvody jako u Bitcoinu. Lidé hledají ekonomicky nejvýhodnější řešení. Dalším důvodem může být obava z vlastní těžby a selfstakingu (technologická složitost). Vliv může mít také potřeba lidí mít možnost kdykoli utratit ETH (nebo tokeny LSP) nebo je použít v DeFi. Jedním slovem to lze popsat jako likviditu.

V případě Bitcoinu k uzamykání mincí nedochází, protože BTC slouží jako odměna, nikoli jako drahý zdroj, kolem kterého je protokol decentralizován.

Shrňme si všechny důvody, které vedou k centralizaci. Seznam zahrnuje i důvody, o kterých jsme dosud nehovořili. Podrobněji o nich budeme hovořit později.

  • Ekonomické pobídky (poplatky, zisk)
  • Vstupní náklady na vstup do stakingu/těžby
  • Výhoda velikosti (úspory z velké velikosti)
  • Nízká transparentnost
  • Specifické vlastnosti protokolu (zamykání mincí, slashing atd.)
  • Technologická složitost stakingu/miningu
  • Likvidita mincí
  • Nepochopení protokolu a pobídek
  • Nemožnost změnit protokol a ekonomické pobídky

Ekonomické pobídky jsou nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím decentralizaci. Bez další analýzy je těžké říci, jaký faktor by se mohl umístit na druhém místě. Lze však konstatovat, že kombinace všech ostatních faktorů ovlivňuje výslednou kvalitu decentralizace blockchainu.

Lidé nesmí být postaveni do pozice, kdy jsou nuceni volit mezi decentralizací a ekonomickými pobídkami, protože jejich osobní sobecké zájmy budou téměř vždy na prvním místě. Proto je důležité, aby tým nastavil ekonomické pobídky protokolu tak, aby podporovaly decentralizaci.

Obecně platí, že kvalita decentralizace blockchainu je ovlivněna vlastnostmi protokolu a ekonomickými pobídkami, protože ty určují chování lidí. Týmy mohou při návrhu protokolu odhadovat a modelovat lidské chování, ale nikdy si nemohou být jisti, zda teorie bude fungovat v praxi, zejména v dlouhodobém horizontu. Proto je výhodné, pokud tým (společně s komunitou) může změnit některá nastavení nebo mechanismy, aby se zvýšila decentralizace. Stagnace nebo rezignace na provádění změn může vést k centralizaci protokolu.

Decentralizace Cardana by mohla být lepší

Cardano považujeme za nejvíce decentralizovaný blockchain v první desítce. Přesto situace není ideální. Podívejme se na to podrobněji.

Ve srovnání s Bitcoinem a Ethereem je Cardano na první pohled více decentralizované, protože žádný subjekt nemá více než 10% podíl na stakingu. Největší provozovatel multipoolu (MPO) má 7,2% podíl. Centralizovaná burza Binance má pouze 4,2 % (dříve to bylo přes 10 %). Všechny ostatní subjekty mají podíl na stakingu nižší než 4 %. Deset největších MPO má dohromady 29% podíl na stakingu.

V ekosystému Cardano deleguje ADA do poolů zhruba 1,3 milionu lidí. Je těžké zjistit, kolik lidí stakuje ADA prostřednictvím burz a kolik mincí na burzách je. V případě Binance to víme velmi dobře, protože burza provozuje vlastní pooly.

Na základě analýz počtu držitelů ADA po celém světě můžeme předpokládat, že jich může být několik desítek milionů. V takovém případě platí totéž, co v případě Etherea, tj. většina lidí stakuje ADA z centralizovaných burz. Mohlo by to být 90 % lidí.

Komunita Cardano se musí zamyslet nad tím, jak motivovat lidi, aby stakovali ADA z vlastních peněženek Cardano.

MPO hrají v decentralizaci Cardana významnou roli. Protokol nedokáže z hlediska odměn rozlišovat mezi single-pool a multi-pool operátory (MPO). Počet MPO v síti mohou ovlivnit delegáti (jejich rozhodnutí o delegaci), ale pouze v případě, že MPO je ekonomicky závislý na delegovaných ADA. Bohatý subjekt může provozovat více nasycených poolů v podstatě bez omezení.

Existence MPO nemusí být nutně špatná, pokud je subjekt provozující více poolů důvěryhodný a má dobré výsledky. V ideálním světě by každý pool provozoval jediný subjekt. Bohužel v ideálním světě nežijeme. O množství MPO v síti Cardano rozhodují z velké části držitelé ADA a rozhodují se na základě různých informací, událostí nebo jiných motivů.

V ideálním případě by mělo existovat pouze 500 plně nasycených poolů. V takovém případě (a za několika dalších okolností) by byly odměny za staking nejvyšší. V nedávném průzkumu se ukázalo, že ne všichni lidé chápou, jak protokol Cardano funguje. Lze to vyvodit z výsledků a debaty na sociálních sítích.

Nejvíce hlasů získala možnost zvýšení K na 1000 a snížení minPoolCost (fixní odměny) z 340 ADA na 170 ADA.

Z našeho subjektivního pohledu je zvýšení K na 1000 zbytečné, protože v současné době produkuje bloky v každé epoše více než 1000 poolů. Současný problém nespočívá v nastavení parametru K, ale v nízké saturaci poolů.

Zvýšení parametru K by snížilo bod nasycení, takže MPO by musely provozovat nové pooly a požádat stakery o delegování ADA do nových poolů ze starých (přesaturovancý) poolů. Počet bazénů provozovaných MPO by mohl mít spíše ostrakizační účinek. Pokud však mají stakeři důvod k delegování na MPO, nic by to nezměnilo.

Zajímavé je také to, že lidé hlasovali pro snížení fixní odměny na 170 ADA. Mnoho členů komunity se domnívá, že minPoolCost by měl být odstraněn. V případě Bitcoinu a Etherea jsme viděli, že lidé jsou ekonomicky motivováni delegovat hash rate nebo stakovat mince tam, kde jsou poplatky nejnižší. Proto si myslíme, že snížení fixní odměny nebo dokonce její úplné odstranění není dobrý nápad, pokud chceme zachovat vysokou úroveň decentralizace.

Není možné provozovat pool zdarma. Časové a finanční náklady jsou vždy poměrně vysoké, pokud je pool provozován bezpečně a spolehlivě. Z našeho pohledu není dobrý nápad zavést možnost v ekosystému Cardano provozovat pooly s nulovými poplatky. Velmi pravděpodobně by to vedlo ke vzniku velkých MPO, tedy k centralizaci.

Museli bychom se ptát, jak je možné provozovat pooly s 0 poplatky. Pravděpodobně by to vedlo k celkovému snížení kvality produkce bloků, protože ostatní provozovatelé by také museli snížit poplatky, což by mohlo být na úkor snížení kvality infrastruktury.

Dodejme, že existuje mnoho Cardano poolů, které mají marži nastavenou na 1 %, a přesto nejsou nasycené. Na druhou stranu je možné najít pooly, které mají marži nastavenou na 3 % a více a jsou nasycené. Zdá se, že v ekosystému Cardano stakeři zatím nehledají ekonomicky nejvýhodnější řešení, což může být překvapivé. Vysvětlení pro to nemáme, ale může to být tím, že provozovatelé poolů jsou motivováni k aktivitě nebo zviditelnění. Je pravděpodobné že si díky tomu našli loajální stakers.

Cardano má dobrou pozici pro udržení vysokého stupně decentralizace, protože má likvidní staking. Ekonomické incentivy jsou nastavené rozumně. Vstupní náklady jsou nízké. Velcí hráči dostávají proporcionálně stejné odměny jako ti menší. Není třeba využívat třetí strany jen proto, že nemáte dostatek mincí ADA. Můžete stakovat doslova několik mincí. Staking je velmi jednoduchý a bezpečný. Je však možné, že pro stakery bude výběr poolu obtížný, protože se nemusí vyznat v detailech, které vidí u různých explorerů.

Z našeho pohledu by Cardano mohlo být decentralizovanější, kdyby stakeři rozuměli podrobnostem mechanismů stakingu a pobídek. To by částečně řešilo i výskyt MPO. Rozhodně si nemyslete že je snadný úkol edukovat nové stakers. Tohle může být stejně složitý úkol, možná ještě složitější, než změnit nastavení protokolu. Velký problém (větší než si lidé připouští) může být strach ze self-custody, tedy také ze self-staking.

Cardano se může dostat do situace, kdy bude tíhnout k centralizaci jako jeho předchůdci, protože současné mechanismy nemusí být nastaveny dostatečně dobře. Teoreticky se může objevit provozovatel poolu, který nabídne velmi výhodné podmínky stakingu nebo bude mít dobrý marketing. Klidně to může být centralizovaný subjekt, jako třeba burza.

Má-li si síť zachovat vysoký stupeň decentralizace, je nezbytné, aby komunita byla schopna reagovat na problémy, jakmile se objeví. Jsme přesvědčeni, že decentralizovaná správa je nejlepší cestou, jak toho dosáhnout, protože nemůže být nic lepšího než moudrost davů. Ale i davy se mohou mýlit nebo být zmanipulovány. Jakýmkoli změnám protokolu by měla předcházet debata podložená výzkumem a matematickými modely. Měli bychom se podívat na jiné velké projekty a umět pojmenovat důvody, proč se u nich decentralizace začala zhoršovat.

Závěr

Každý blockchain, včetně Cardana, je závislý na racionálním chování lidí, kteří mají v držení drahý zdroj, jenž se používá k decentralizaci sítě. Chování lidí nelze předem předvídat a podmínky se v průběhu času mění. Je téměř nevyhnutelné, že sítě budou tíhnout k centralizaci, protože lidstvo je zvyklé žít v hierarchické struktuře. Jsme zvyklí spoléhat se na vůdce. Jsme zvyklí důvěřovat třetím stranám, které se zdají být spolehlivé. Naše zvyky nejsou v souladu s potřebami decentralizace. To je realita, které musíme čelit. Pokud se blockchainové sítě stanou významnějšími, lidé s velkým kapitálem budou chtít získat kontrolu nebo profitovat z jejich existence. Bude velmi obtížné udržet vysokou úroveň decentralizace a historicky se nám to nedaří. Cardano je jedním z našich dalších pokusů a rozhodně nemáme vyhráno. Nevíme, jak nejlépe dlouhodobě udržet decentralizaci. Doufejme, že on-chain governance je tím správným směrem.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-community-must-care-more-about-decentralization