🇨🇿 Budování nové ekonomiky na Cardanu

Fanoušci kryptoměn věří, že blockchain má potenciál narušit banky a vytvořit novou formu tvrdých peněz. Mezi národními měnami a vládami však existuje úzký vztah. Realita je taková, že není možné nahradit národní měny bez technologií, které nahradí funkce vlády, nebo pomohou vybudovat novou formu vlády. Pojďme se ponořit do tohoto zajímavého tématu.

Národní měny a nástroje pro udržení jejich stability

Národní měna je zákonné platidlo vydané národní bankou nebo měnovým orgánem dané země. Vnitrostátní orgány zaručují přijetí měny jako směnného prostředku. Národní měny se tedy také používají jako oficiální účetní jednotky. Měny se používají k nákupu zboží a služeb a také k výběru daní. Důvěra v měny je podpořena vírou a důvěrou lidí ve vlády. Důvěra není konstantní a může se časem měnit. Důvěra v měny nebo vlády se může během domácích ekonomických turbulencí a globálních finančních krizí snížit. Centrální měnové banky a vlády se snaží dosáhnout měnové stability a překonat finanční krize. Je to jeden z nejdůležitějších cílů vnitrostátních orgánů. Důvěra je zachována, když orgány uspějí. Pokud tomu tak není, mohli by se lidé začít bouřit.

Ekonomickou aktivitu národa obvykle ovlivňují dva hlavní nástroje. Je to měnová politika a fiskální politika. Měnová politika a fiskální politika jsou typické nástroje, které se používají k ovlivnění národní ekonomiky. Měnová politika se zaměřuje na úrokové sazby a celkovou nabídku peněz v oběhu. Řízení měnové politiky je obvykle odpovědností centrálních bank. Fiskální politika je nástroj, který vlády používají k výběru daní a řízení výdajů.

Měnová politika je nástroj, který může stimulovat ekonomiku. Jednotlivci a podniky mohou být buď motivováni k půjčování a utrácení peněz, nebo mohou být omezeny výdaje, což vede k úspoře peněz. Měnová politika může buď pobídnout ekonomiku, nebo omezit její růst. Tím je možné řídit úroveň inflace.

Fiskální politika se zaměřuje na zdanění a vládní výdaje. Vlády se zaměřují na úroveň zdanění, celkovou úroveň výdajů a složení výdajů. Děje se to prostřednictvím legislativního procesu. Vláda musí vybírat daně, aby mohla efektivně utrácet. Výběrem daní vytahuje peníze z ekonomiky. Pokud jsou daně příliš vysoké, může to zpomalit obchodní činnost. Vlády mohou také ve snaze podpořit ekonomický růst snížit daně nebo nabídnout daňové úlevy. Dalším fiskálním nástrojem vlád pro urychlení ekonomické aktivity jsou stimulační výdaje. Vlády mohou rozhodnout, která odvětví je třeba stimulovat, aby podpořila hospodářský růst. Pokud není dostatek peněz na útratu, je nutné si půjčit peníze vydáním dluhových cenných papírů. Toto se označuje jako deficitní výdaje. Očekává se, že dluhy budou splaceny později.

Fiskální politika se obvykle mění relativně často. Vlády rozhodují o daňové politice a výdajích. Vlády se zaměřují na konkrétní komunity, podniky, průmyslová odvětví, investice a komodity, aby podpořily nebo utlumily ekonomickou aktivitu. Je nutné zmínit, že při změnách fiskální politiky nejsou brány v úvahu pouze ekonomické aspekty. Vlády musí brát v úvahu dlouhodobou prosperitu, mír, zdraví, vědu, bezpečnost, politickou situaci, problémy životního prostředí a mnoho dalších aspektů, které se dotýkají každodenního života lidí.

Vždy existují lidé, kteří odpovídají za měnovou a fiskální politiku. O jejich rozhodnutích proto horlivě debatují další lidé.

Měnová a fiskální politika v kontextu kryptoměn

V souvislosti s kryptoměnami jsou národní měny často kritizovány za jejich horší schopnosti, pokud jde o použití jako úložiště hodnoty. Národní měny jsou téměř vždy inflační. To znamená, že v průběhu času ztrácejí na hodnotě a úroveň degradace se u jednotlivých měn liší. Na inflaci z krátkodobého hlediska až tak nezáleží, pokud je předvídatelná a mírná. V některých zemích to však neplatí, a pak to může být skutečný problém, protože lidé nejsou schopni ušetřit peníze, aby byli dobře připraveni na budoucnost.

Měnová politika kryptoměn je pevná a rigidní. Ve většině případů je nastavena na začátku a očekává se, že se nikdy nezmění. Většina kryptoměn stanovila maximální počet mincí, které protokol postupně uvolňuje. Alternativně je nastavena fixní nekonečná inflace mincí. Výsledkem je, že kryptoměny jsou obecně velmi volatilní. Neexistuje žádný orgán, který by byl odpovědný za stabilizaci ceny. Na cenu má vliv pouze nabídka a poptávka na trhu. Tato vlastnost může být dobrá pro vytvoření omezeného zdroje. Vysoká poptávka po omezeném zdroji může dlouhodobě udržet hodnotu mincí na vysoké úrovni. Jako úložiště hodnoty mohou být kryptoměny velmi dobré. Jsou však špatné jako směnné prostředky nebo zúčtovací jednotky.

Jádrem decentralizace je nezávislost na rozhodnutích, která by činili jednotlivci nebo orgány. Nikdo nemůže centrálně ovlivnit měnovou politiku kryptoměn. Důvěra v měny v kontextu směnných prostředků a zúčtovacích jednotek souvisí s cenovou stabilitou. Míra důvěry ve fiat měny je vysoká ve srovnání s kryptoměnami. Všimněte si, že lidé důvěřují fiat měnám navzdory jejich centralizaci a autoritám, které rozhodují. Dalo by se dokonce říci, že lidé nemusí plně důvěřovat úřadům, ale stále důvěřují národním měnám. Důvěra v měny souvisí s cenovou stabilitou, protože umožňuje lidem platit za zboží, investovat, šetřit peníze atd. Pokud je inflace nízká a kompenzovaná tak, že se lidé cítí relativně bohatí, lze to považovat za stabilní ekonomické prostředí.

Cenová stabilita nebo ekonomika jako celek není jediným důležitým faktorem. Štěstí lidí nelze měřit pouze ekonomicky, ale je to hlavně ekonomika, která může zajistit štěstí v dané lokalitě. Jinými slovy, lidé očekávají, že si budou moci najít práci, koupit kvalitní jídlo, že budou moci posílat děti do dobré školy, žít v krásných zelených městech s rozvinutou infrastrukturou. Musí to platit nejen pro vás, ale i pro vaše sousedy. Nejen pro město, ve kterém žijete, ale i pro další města v okolí. Pokud to tak není, můžete očekávat potíže. K zajištění štěstí lidí nebo alespoň k zajištění co nejlepších podmínek musí existovat mechanismus, který se o to všechno postará. Na národní úrovni se dostáváme zpět k fiskální politice. Výběr daní a moudré výdaje jsou po dlouhá léta nejlepším řešením, jak vytvořit stabilní prostředí a relativně šťastné populace.

Dosud jsme hovořili pouze o rigidní měnové politice v kontextu kryptoměn. Když trváme na úplné decentralizaci kryptoměn, pokud jde o měnovou politiku, jsme schopni vytvořit pouze její rigidní verzi. Ve světě kryptoměn navíc neexistuje nic jako fiskální politika. V tuto chvíli nejsou kryptoměny schopny reagovat na ekonomické turbulence, krize, přírodní katastrofy nebo dokonce války. Kromě toho neexistuje způsob, jak pobídnout hospodářství. Důvody jsou zřejmé. Současná generace kryptoměn není navržena k řešení těchto problémů. Žádný národ ani stát nepřijaly kryptoměny, aby je používaly k řešení těchto typů problémů.

Decentralizace v zásadě znamená, že jsou dodržována pouze přísná pravidla protokolů a nejsou zohledňována rozhodnutí jednotlivců. Ani se to neočekává. Protokoly neví nic o ekonomické situaci lidí, politice nebo životním prostředí. Protokoly nemají žádný způsob, jak pozorovat náš svět, a proto nemají žádné názory. Protokoly nemohou učinit žádné rozhodnutí, které by pomohlo vyřešit potenciální problém. Slepé sledování pravidel protokolu je prospěšné pouze pro vytvoření omezeného digitálního zdroje. Je otázkou, zda je to dobrý atribut pro měnovou politiku. Je to pravděpodobně špatný atribut pro fiskální politiku.

V současné době se měnová a fiskální rozhodnutí na národní úrovni většinou vztahují k určité úrovni centralizace. Orgány jsou odpovědné za provádění pozorování, jejich hodnocení a za přijímání vhodných rozhodnutí. Máme tady dva světy, které stojí proti sobě. Centralizovaný svět fiat měn a nový svět kryptoměn. Tyto dva světy se jednou někde potkají. Jde jen o to, zda to bude pozitivní nebo negativní.

Bylo by možné propojit kryptoměny s národní měnovou a fiskální politikou? Mohli bychom technologicky nahradit roli orgánů nebo učinit jejich rozhodování více decentralizované? Pojďme o tom diskutovat.

Lze blockchain použít k vybudování nového finančního systému?

Ekonomové roky debatují o současném finančním systému a nevědí, zda je to ten nejlepší možný. Fiskální politika často čelí kritice za nutnost pracovat s dluhem a neschopnost jej splácet. Cílem tohoto článku není vyřešit těžké otázky, na které sami ekonomové nejsou schopni odpovědět. Nechceme příliš debatovat o současné situaci. Zaměříme se více na budoucnost.

Lidé mohou mít různé názory na národní měnovou a fiskální politiku, ale jedna věc je jistá. Je za nimi větší rozsah funkcí než to, co dokáže rigidní měnová politika kryptoměn. První otázkou by bylo, zda to opravdu potřebujeme. Potřebujeme komplexní fiskální politiku a mohla by nám stačit pouze rigidní měnová politika, kterou nám mohou nabídnou kryptoměny? Mohli bychom existovat bez výběru daní nebo vytváření rezerv na horší časy? Odpověď je ne. Je přirozené, že se občas vyskytnou špatné časy, a na to musíme být připraveni.

Kryptoměnám chybí tři kritické funkce, které by stabilní měnové režimy měly plnit: ochrana před rizikem strukturální deflace, schopnost pružně reagovat na dočasné otřesy poptávky po penězích a tím vyhladit hospodářský cyklus a schopnost fungovat jako věřitel poslední instance.

Bylo by nemožné překonat problémy jakéhokoli druhu na národní úrovni bez schopnosti mít dostatečnou rezervu nebo vydávat nové mince. Každá rezerva může být jednoho dne vyčerpána, takže co bychom si měli počít třeba v případech, kdy potíže dlouhodobě přetrvávají? Když selže fiskální politika, mohla by situace zachránit měnová politika. Dluh by mohl být také řešením, ale záleží na ochotě věřitelů poskytovat půjčky. Zdá se, že schopnost pracovat s dluhy je také důležitým požadavkem reálné ekonomiky.

Všimněte si, že to není jen o přežití bouřlivých časů. Lidé jako jednotlivci využívají veřejné služby a infrastrukturu. To je financováno kolektivně. Orgány jsou odpovědné za výběr daní, aby získaly finance na tyto služby. Finanční infrastrukturu je možné změnit, ale tento typ mechanismu musí být zachován.

Jak by to všechno mohlo fungovat ve světě blockchainu? K vytvoření rezervy by musel existovat nějaký chytrý mechanismus, který by pravidelně vybírat peníze od lidí na základě definovaných pravidel. Ve fiskální politice říkáme tomu zdanění. Alternativně by mohl existovat nějaký mechanismus protokolu, který by v případě naléhavé potřeby nebo pravidelně odečítal dané množství mincí ze všech adres. Bylo by to však stejné jako vydávání nových mincí. Vydávání mincí je ve skutečnosti lepším řešením. Jedinou otázkou je, kdo by byl odpovědný za rozhodování o změnách v měnové politice nebo v pravidlech protokolu. Mohly by to být vývojářské týmy ve spolupráci s těžaři nebo stakeholdery? Nebylo by to nejlepší možné řešení z hlediska důvěry. Lidé mohou systému důvěřovat, pouze pokud souhlasí s pravidly a mají pocit, že se mohou podílet na rozhodování.

Komu bychom měli ve skutečnosti důvěřovat, když začneme používat blockchainové technologie? Znamená to, že nebude existovat žádný ústřední orgán? Jak bychom pak mohli přežít bouřlivé časy nebo zajistit prosperitu daného regionu? Používání blockchainových technologií rozhodně neznamená, že se můžeme zbavit schopnosti činit kritická rozhodnutí. Může dojít k vážnému sociálnímu nebo přírodnímu problému a nápravou může být pouze dostatečné množství peněz. V dnešní době se náš svět točí kolem peněz ve všech aspektech našeho života. Je chytřejší akceptovat mírnou inflaci, než mít nepokoje na ulici. Otázkou zůstává, kdo by měl rozhodovat ve světě, kde se blockchain stane finanční páteří a jakým způsobem by to mělo probíhat.

Objevila se nám další těžká otázka. Je svobodným rozhodnutím jednotlivců připojit se nebo opustit globální decentralizovanou síť. Možná jste fanouškem kryptoměn, ale co vaši sousedé? Vaším sousedům se mohou líbit jiné blockchainové projekty než vám, nebo se jim nemusí líbit vůbec. Mohou upřednostňovat fiat měnu. Pokud je v dané lokalitě potřeba mít flexibilní měnovou a fiskální politiku, očekává se, že lidé budou používat jednu měnu. Nezáleží na tom, zda se jedná o fiat měnu nebo kryptoměnu. Jde však spíše o soubor pravidel než pouze o měnu. Lidé musí souhlasit s pravidly a musí je dodržovat všichni v daném místě. Nikdy to nemůže fungovat tak, že lidé používající fiatovou měnu budou povinni platit daně a uživatelé kryptoměny nikoli. Lidé žijící v dané oblasti jsou členy komunity a nesou odpovědnost nejen za svůj život, ale také za prosperitu komunity a regionu.

Podle našeho názoru může být lidem povoleno používat různé měny, ale musí se řídit stejnými pravidly na národní úrovni. Lze říci, že pravidla jsou důležitější než měna. V současném nastavení diktují vlády pravidla a jsou odpovědné za fiskální politiku. Jde o to, že kryptoměny a jejich měnové politiky jsou decentralizované a globální, zatímco máme mnoho domácích fiskálních politik, které jsou centralizované. Je možné spojit tyto dva světy dohromady?

Představili jsme několik těžkých otázek týkajících se využití blockchainu na národní úrovni. Národ je velká skupina lidí, kteří obývají konkrétní území a jsou spojeni historií, kulturou nebo jinou společnou kulturou. Uvedli jsme několik důvodů, proč si myslíme, že národy potřebují jakýsi soubor pravidel pro měnovou a fiskální politiku. Mezi národem, ekonomikou a vládou existují úzké vztahy. Národ rozhodně potřebuje mít fungující ekonomiku. Je těžké toho dosáhnout bez vlády. Je otázkou, jak by moderní vláda měla nebo mohla vypadat.

Přijetí kryptoměn na národní úrovni nevyhnutelně souvisí s vládami. Vlády používají fiat měny hlavně z daňových důvodů, protože jsou součástí fiskální politiky. Centrální banky navíc k řízení měnové politiky používají stejnou měnu jako vláda. V obou případech jde o kontrolu, kterou mají centrální banky a vlády nad fiat měnami. Vláda musí zajistit výběr daní a je obtížné toho dosáhnout pomocí kryptoměn, které jsou mimo její kontrolu.

Mít kontrolu je hlavně o rozhodování. Vracíme se k problému, kterému jsme čelili v celé předešlé části. Která pravidla by měla být decentralizovaná a mimo kontrolu a která by měla být pod kontrolou? Kdo nebo jaký mechanismus by měl mít kontrolu a jak přijímat kolektivní rozhodnutí?

Jak vybudovat decentralizovanější ekonomiku

Zdá se, že rigidní měnová politika kryptoměn není schopna nahradit stávající národní měnovou a fiskální politiku. Naštěstí je Cardano navrženo tak, aby se stalo globálním sociálním a finančním operačním systémem. Budou tedy k dispozici vhodné funkce, které nahradí nebo doplní nezbytné funkce vnitrostátních politik. Klíčovými vlastnostmi Cardana bude schopnost vydávat tokeny, používat chytré smlouvy, pracovat se skutečnými identitami lidí a mít integrovaný hlasovací systém. V budoucnu by mohly být užitečné také schopnosti využívat umělou inteligenci. Pojďme prozkoumat, co bychom s tím mohli dělat.

Cardano má omezené inflační riziko, protože nabídka mincí ADA je omezená. Jak jsme řekli, omezený počet mincí je skvělý pro vytvoření omezeného zdroje, ale to neznamená, že je dobrým atributem pro národní měnovou politiku. Mince ADA by mohly být použity jako podklad měny, jejíž cena nebo emise by byly algoritmicky upravovány. Bylo by možné vytvořit něco jako algoritmicky řízené centrální bankovnictví. V daleké budoucnosti by pravidla vydávání mincí mohla být řízena umělou inteligencí.

Někteří lidé často tvrdí, že volatilita kryptoměn se v budoucnu stabilizuje. I kdyby se to mohlo stát, problém spočívá v tom, že musíme vytvořit měnu, která by v domácím prostředí fungovala dobře. Měnová politika ADA se pravděpodobně nikdy nezmění. Pokud se to změní, bude to rozhodnutí, které bude učiněno v globálním kontextu. Změna by se dotkla všech stakeholderů. Domácí komunita by mohla navrhnout změnu měnové politiky Cardana, aby vyřešila domácí potíže, ale problémem je, že stakeholdeři jsou distribuováni po celém světě a pravděpodobně by se změnou nesouhlasili. Domácí potřeby v dané době se mohou lišit od globálního kontextu. Zdá se, že je chytré vydávat tokeny na Cardanu, které budou použity lokálně jako měna. Domácí změny v měnové politice tedy neovlivní globální měnovou politiku Cardana. Bude možné vyřešit domácí potíže a ADA zůstane vzácným zdrojem.

Domácí ekonomika musí mít vlastní měnu, aby byla zajištěna účinnost měnové a fiskální politiky a schopnost řešit domácí problémy. Národ je navíc považován za autonomní, pokud má měnu pod vlastní kontrolou. Mít jednu měnu pro celý svět se zdá být v současné době alespoň v kontextu národů nemožným cílem. Představte si, že bohatství národa by bylo určeno velikostí vlastnictví globální měny. Pokud by to byl Bitcoin, pak by několik velryb bylo bohatších než mnoho národů. Národy si musí zachovat svoji suverenitu a právo vydávat vlastní měnu je jedním ze symbolů suverenity.

Současná dolarizace v některých rozvojových ekonomikách poskytuje pěknou analogii. Když velká část domácího finančního systému funguje s cizí měnou, měnová politika pro domácí měnu se odpoutá od domácí ekonomiky. Představte si, že existuje hyperinflace a lidé místo domácí měny začnou používat dolary. Lidé z krátkodobého hlediska těží ze stabilnější měny, ale z dlouhodobého hlediska se národ může stejně zhroutit. Důvodem je, že fiskální politika nemůže fungovat dobře, když nefunguje měnová politika. Vláda tak nemůže financovat veřejné služby a údržbu infrastruktury. Je otázkou času, kdy absence kritických služeb a infrastruktury povede ke kolapsu.

Bylo by užitečné mít globální nadnárodní kryptoměny? Myslíme si, že to stále dává smysl a Bitcoin by mohl být dobrým kandidátem. Například tyto měny lze použít jako částečný kolaterál k domácím měnám. Bohatí lidé by to mohli použít jako uchovatele hodnoty. Je rozhodně užitečné mít globální měnovou politiku, která se nikdy nezmění. Oddělením globálních a národních měn můžeme dosáhnout měnové flexibility v domácích kontextech, ale mít stabilní globální měnovou politiku.

Globální decentralizované sítě budou pro budoucnost důležité. Například přeshraniční platby jsou stále velkým problémem tradičního bankovního systému. Cardano je v tomto ohledu lepší vrstvou pro rychlé vypořádání. Cardano síť může zacházet se všemi vydanými tokeny stejně jako s mincemi ADA. Tokeny vydané na Cardanu lze odeslat na druhý konec světa během několika sekund. Stejně lze snadno, rychle a levně přenášet akcie, dluhopisy, dluhy, aktiva a vše, co lze tokenizovat. Navíc bude snadné a rychlé změnit jeden token za jiný. Chytré smlouvy nám umožňují vytvářet decentralizované burzy.

Díky Cardanu mohou být domácí ekonomiky snadno dostupné po celém světě. Lze očekávat, že prostřednictvím tokenizace se většina ekonomických aktivit přesune do blockchainových sítí. V současné době existuje v ekonomice mnoho informačních sil a finanční systémy nejsou dobře propojeny. Globální sítě tuto neefektivitu pěkně vyřeší. Použití je však věcí regulací a adopce ze strany států. Není to jen otázka volby lidí.

V předchozí části jsme čelili mnoha otázkám ohledně rozhodování. Cardano na to bude mít také odpověď. Cardano bude mít zabudovaný hlasovací systém. Spolu s Atala Prysm a decentralizovanou správou identit, bude snadné zavést hlasovací systém v globálním i domácím kontextu. Projekt Catalyst je pěkným fungujícím příkladem. Stakeholdeři ADA mohou hlasovat o projektech, které budou financovány z pokladny projektu Cardano. Myšlenku lze snadno replikovat a lze ji použít v domácím kontextu. V domácím kontextu to může být ještě lepší, protože hlasovací práva nemusí souviset s držením mincí, ale se skutečnou identitou. Mohl by být vytvořen jakýkoli druh hierarchie.

Cardano není postaveno s úmyslem nutně nahradit stávající struktury. Může pomoci zlepšit stávající struktury a zvýšit jejich efektivitu, transparentnost, bezpečnost, spolehlivost, levnost, decentralizaci atd. Adopce blockchainových technologií bude postupným procesem. Nestane se to v jednom okamžiku. Je dokonce možné, že si rozvojové země osvojí blockchain dříve než rozvinuté země. Tým stojící za Cardanem má strategii adopce pro Afriku. Je vysoká pravděpodobnost, že uspěje. Tento přístup je velmi důležitý, protože technologii Cardano bude většina lidí v celém státě používat jakožto primární infrastrukturu.

Vlády a regulační orgány mohou mít ke kryptoměnám otevřený přístup, ale to neznamená, že si je většina populace osvojí a bude používat. Adopce kryptoměn navíc neznamená, že vlády nebudou zapotřebí. Zdá se, že vlády se musí aktivně podílet na adopci blockchainových technologií, aby zajistily, že je lidé budou používat jako převládající a preferovanou infrastrukturu. Je pravděpodobné, že centrální banky a vlády si budou chtít udržet kontrolu nad měnovou a fiskální politikou, a to navzdory skutečnosti, že Cardano bude používáno k vydávání domácích měn. Cardano je platforma a emitenti si mohou udržet kontrolu nad vydávanými měnami. Výhodou je, že bude snadné to v budoucnu změnit nebo upravit. Kontrola je něco, co lze v budoucnu více decentralizovat. Může být zapotřebí upravovat úrokové sazby a lidé na to mohou mít mnoho názorů. Co je však důležitější, kdo konkrétně bude rozhodovat o sazbách a případně o dalších podmínkách souvisejících s úpravou. Rozhodování může mít v budoucnu mnoho podob a od současné podoby se může výrazně lišit. Můžeme si představit situaci, že kontrola měnové a fiskální politiky bude distribuována důvěryhodným subjektům a transparentní hlasování bude hlavní hnací silou změn.

Závěr

Mnoho lidí si neuvědomuje, že v mnoha zemích může být platba za zboží předmětem zdanění. Platby jsou tedy součástí fiskální politiky. Bez ohledu na měnu musí být zaplacena stejná daň a mechanismus musí u všech plátců fungovat stejně. Plátci se o to obvykle nestarají a pouze zaplatí cenu zboží, ale obchodníci se o to musí starat. Naštěstí to není obtížný technologický problém a dnes je možné platit pomocí kryptoměn. Zdanění je v kontextu kryptoměn složitějším tématem. Nelze říci, že se můžeme vyhnout zdanění jen proto, že začneme používat kryptoměny. V podstatě by to znamenalo, že se zbavíme fiskální politiky nebo dokonce vlády.

Byla by škoda, kdyby kryptoměna zůstala jen spekulativním aktivem a platby by byly atraktivní pouze pro ty, kteří bohatství znásobili. Nemíchejme finanční svobodu šťastných jednotlivců s rolí národních ekonomik a potřebami populace. To jsou dvě různé věci. Neřízená a svévolná adopce volatilních kryptoměn by pravděpodobně dosáhla na úroveň zlata a nemělo by to žádný transformační dopad na vlády. I kdyby adopce byla vyšší, stále by tu byla otázka: co by vlády měly dělat s kryptoměnami nebo co by lidé měli dělat s vládami. Technologie blockchain spolu s inteligentními smlouvami a další decentralizovanou infrastrukturou se mohou stát páteří finančního světa. Věříme, že s dalšími inovacemi to bude technologicky možné a využití bude pro vlády výhodné. Národy potřebují nějakou formu měnové a fiskální politiky. Můžeme debatovat o úrovni decentralizace, rozhodování atd.

Očekáváme, že s dalším rozvojem blockchainových technologií mohou vlády začít přemýšlet o využití pro měnovou a fiskální politiku. Pokud by byla prováděna chytrým způsobem, mohla by mít vliv na kvalitu vlád. Očekáváme, že to může trvat desítky let, než se to stane skutečností, a je těžké předvídat, jak to nakonec bude vypadat. Na druhou stranu může být adopce v rozvojových zemích rychlejší a doufáme, že Afrika může být dobrým příkladem. Cardano bude pravděpodobně lídrem v oblasti inovací a týmy budou diskutovat se zástupci podniků, průmyslových odvětví a vlád o nasazení. Neznamená to, že Cardano je méně decentralizované jen proto, že lidé debatují o používání. V tuto chvíli existují lidé, kteří jsou členy vlád a odpovídají za změny ve finanční infrastruktuře na národní úrovni. To se přes noc samo nějakým kouzlem nezmění. Vždy to bude o diskuzích.

Přečtěte si celý článek: