🇨🇿 Cardano delegátoři by měli vědět o nadcházejících změnách ve stakingu

Tým IOG se rozhodl změnit parametr K a to ovlivní nejen operátory poolů, ale také delegátory. Každý by měl těmto změnám rozumět a zvážit, jak se k nim postavit. Je snadné absorbovat změny a vhodně reagovat, pokud rozumíte tomu, jak funguje Cardano staking. Pokusíme se vám tyto změny vysvětlit.

Proč je nutné provádět změny ve stakingu?

Kvalitu sítě Cardano, zejména decentralizaci a zabezpečení, lze upravit několika parametry. Je tedy možné reagovat na změny a požadavky digitálního i fyzického světa. Může například dojít k technologickému vylepšení, díky kterému jsou některá softwarová řešení zastaralá nebo nedostatečně efektivní. Podobně může softwarové řešení fungovat relativně dobře, ale komunita s tím nemusí být zcela spokojena. Digitální svět neumí a nemůže vhodně reagovat na názory lidí ve fyzickém světě. Spojení mezi digitálním a fyzickým světem bude tedy záviset na lidech. Bude to tak alespoň několik příštích desetiletí.

Za decentralizaci distribuované sítě odpovídá celá komunita. Samotná síť je omezena v pozorování své vlastní decentralizace a v rozhodování co se týče nějaké úpravy parametrů. Decentralizace a zabezpečení sítě Cardano závisí na provozovatelích poolů, kteří jsou zodpovědní za výrobu bloků. Síť PoS dává držitelům mincí ADA příležitost ovlivnit moc provozovatelů poolu. Za klíčové kvality sítě jsou tedy odpovědní i delegáti. Na začátku byly některé parametry sítě nastaveny způsobem, který podporoval pouze omezený počet pool operátorů. Zájem o provozování staking pool uzlu je obrovský. Mnoho členů komunity vyžadovalo úpravu parametrů, aby to usnadnilo možnost stát se provozovatelem poolu a to zejména z ekonomického hlediska. Tým IOG se rozhodl změnit klíčový parametr, aby uspokojil komunitu a zároveň zvýšil decentralizaci a bezpečnost sítě Cardano. Silná komunita je nejlepším předpokladem úspěchu projektu.

Změny ovlivní odměny ve stakingu. Operátoři poolu i delegátoři na ně budou muset odpovídajícím způsobem reagovat. Je třeba říci, že pro delegátory bude snadné se změnám přizpůsobit. Není se čeho bát. Když nebudete reagovat vůbec, nepřijdete o své mince ADA. Přijít můžete pouze o zisk z odměňování, který může být menší. Není nutné nikam posílat mince ADA a buďte velmi opatrní, pokud vás o to někdo požádá.

Co se změní?

Nejvýznamnější změnou je zvýšení parametru K, který je aktuálně (listopad 2020) nastaven na 150 a který bude zvýšen na 500 v epoše 234 (neděle 6. prosince 2020). K parametr bude pravděpodobně změněn ve dvou fázích. Druhá změna je plánována na březen 2021 a parametr K bude nastaven na 1000. Před druhou změnou bude tým IOG komunikovat s komunitou a sledovat aplikované změny, aby vyhodnotil výsledek.

Druhá změna se týká parametru decentralizace d, který klesne na 0 také do konce března 2021. To znamená, že většinu bloků budou produkovat pouze uzly komunity. Tým IOG vypne pooly IOG a bude nadále fungovat jen jeden.

Obě změny výrazně zlepší decentralizaci sítě Cardano. Přesněji řečeno, síť bude plně decentralizovaná v březnu 2021 a protokol bude podporovat existenci 1 000 poolů. Pojďme se nyní podívat na to, jak změny ovlivní delegátory a provozovatele poolů.

Jak se přizpůsobit změnám?

Změny významně ovlivní odměny ze stakingu. Nejvýznamnější změnou bude snížení velikosti saturace. Před změnami, kdy K = 150, je bod saturace ~ 210M ADA coinů. Po první změně (K = 500) v prosinci 2020 to bude ~ 64 milionů mincí. Po druhé změně (K = 1000) v březnu 2021 to bude jen ~ 32 milionů mincí.

To znamená, že velké pooly, které se aktuálně blíží úrovni saturace, budou přesyceny a návratnost investic delegátů se sníží. Mělo by to motivovat delegátory, aby předelegovaly své mince do jiných poolů, které nejsou nasycené. Aby byla maximalizována návratnost investic, delegátoři by měli delegovat mince do poolů, které budou mít celkový podíl pod 64 milionů mincí v prosinci 2020 a pod 32 milionů mincí v březnu 2021 (pokud dojde ke změně).

V ideálním případě by delegáti měli znovu delegovat coiny kdykoli před změnami, ale bude to možné i po změně. Nezapomeňte, že opětovné delegování vyžaduje několik epoch, aby se projevilo. Pokud re-delegace proběhne v epoše 232, pak bude opětovné delegování zapsáno sítí v epoše 233 a bude efektivní až v epoše 234. Takže delegátoři mohou hned teď začít s delegováním do menších poolů, ale bylo by ekonomicky chytré udělat to alespoň do konce epochy 232.

Změny ve skutečnosti znamenají to, že odměny budou postupně distribuovány více provozovatelům poolu. Protokol pro každou epochu poskytuje určitou velikost odměny a více operátorů bude teoreticky schopno získat odměnu kvůli nižší úrovni saturace. Může to také znamenat, že současní velcí operátoři mohou získat méně mincí. Záleží na tom, jak se budou delegátoři chovat. Můžeme očekávat migraci vkladů z větších poolů do menších poolů. Velryby budou nuceny rozdělit své velké staky a delegovat je do více poolů. Naštěstí by funkce, která delegátorům umožňuje delegovat mince do více poolů z jedné peněženky, měla být brzy k dispozici. Bude to možné dokonce z hardwarových peněženek Trezor (model T) a Ledger.

Provozovatelé poolů budou muset přijmout určitá opatření. Hlavně před velkými provozovateli poolů stojí velká výzva. Budou se muset nějak vypořádat s tím, že nebudou moci provozovat jeden velký pool jež se blíží saturaci a má stake kolem 200 milionů mincí. Pokud si chtějí udržet svůj zisk na podobné úrovni, mají v zásadě dvě možnosti. Mohou buď zvýšit marži, aby kompenzovaly nižší velikost nasycení, nebo provozovat více poolů se stejnou nižší marží.

Provozovatelé poolů k tomu nějak přistoupí a delegátoři se rozhodnou, zda jim chtějí delegovat. Někteří delegátoři upřednostňují pooly s nízkými maržemi, jiní mohou chtít podporovat své oblíbené operátory a mohou akceptovat vyšší marže nebo více poolů. Z hlediska sítě je chytré podporovat decentralizaci a mít více nezávislých provozovatelů poolů. Na druhou stranu nemůžeme očekávat, že budeme mít 1000 nezávislých operátorů a v ekosystému budou vždy existovat větší hráči. Nemusí to být nutně špatné a nenarušuje to decentralizaci, protože komunita může důvěřovat některým větším operátorům, kteří si zaslouží moc a vliv. Může být chytré delegovat na operátory, kteří jsou ověření časem a udělali něco pro komunitu, než na anonymní operátory s neznámými úmysly. Dobrá věc je, že decentralizace a bezpečnost jsou v rukou celé komunity a ne v rukou jen několika hráčů s velkým stakem. V současné době v ekosystému existují velryby, ale je to něco, co se bude postupně měnit. Decentralizaci nelze vynutit. Lze to podpořit pouze chytrými rozhodnutími.

Jako delegát se budete muset starat o saturaci poolu, do kterého se rozhodnete delegovat své mince. Můžeme očekávat migraci vkladů a naplnění poolů se bude v příštích několika epochách měnit. Jak jsme řekli, pokud delegujete na příliš nasycený pool, bude vaše návratnost investic nižší. Někteří provozovatelé poolů pravděpodobně vytvoří nové pooly nebo zvýší marže. Je těžké předvídat, kdy to udělají.

Závěr

Nepředpokládali jsme, že tým IOG během několika měsíců zvýší parametr K na 500 a posléze na 1000. Nicméně ekosystém Cardano tuto změnu snadno absorbuje a po změnách bude decentralizovanější a bezpečnější. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto tématu, neváhejte nás kontaktovat.

Přečtěte si celý článek v AJ: