🇨🇿 Cardano je dobře navržené pro to čím chce být

Právě jsem se díval na nový standard pro ražbu a převod tokenů v Bitcoinu, BRC-20. Musím přiznat, že se mi technicky vůbec nelíbí. K podrobnostem se dostaneme v článku. Uvědomil jsem si, jak je důležité, když je inovace chtěná a promyšlená. Tým IOG se mohl poučit z projektu Ethereum a funkcionalitu kolem tokenů navrhnout jinak. Mnoho členů týmu Bitcoin Core nechtělo umožnit NFT a ražbu tokenů na první vrstvě. Přesto se jednomu vývojáři z týmu Core podařilo tuto funkcionalitu dodat. O projektu Ordinals jste už určitě slyšeli. Bohužel výsledné řešení je spíše hackerským dílem (někteří mluví o zneužití zdrojového kódu) než promyšleným návrhem. BRC-20 mi připadá jako další hack postavený na hacku. Cardano, a stejně tak Ethereum, mají, co se týče mintování a převodu tokenů, před Bitcoinem několik let náskok. Podle mého názoru by Bitcoin neměl dohánět SC platformy a měl by zůstat jednoduchý. Z hlediska řízení projektu je Ordinals a BRC-20 velmi zajímavý, protože tokeny na Bitcoinu jsou kontroverzním tématem, které rozděluje komunitu. V této souvislosti je důležité si uvědomit význam CIP-1694.

TLDR

Projekt Ordinals lze považovat za zradu té části komunity, která chtěla, aby Bitcoin byl pouze úložištěm hodnoty a ničím jiným. Svoboda není totéž co neschopnost dohodnout se na nejlepším možném řešení. On-chain správa je pro poslání blockchainových projektů zásadní. Tým musí sloužit komunitě. V kontextu Ordinlas vidím CIP-1694 v nové perspektivě.

Kdy je inovace žádoucí?

Cardano bylo od počátku budováno jako sociální a finanční platforma, pro kterou je možnost ražby a převodu tokenů zásadní. Tým IOG pečlivě promýšlel návrh této funkcionality.

Cardano využívá takzvaný multi-asset ledger. To znamená, že tokeny a NFT jsou uloženy přímo v účetní knize podobně jako mince ADA. Cardano má účetní infrastrukturu pro aktiva definovaná přímo v modelu účetní knihy a může nativně převádět tokeny a NFT. Lze tak snadno sledovat vlastnictví aktiv nebo je auditovat.

Nově ražené tokeny můžete snadno považovat za samostatné digitální jednotky, které existují vedle mincí ADA a dalších tokenů. K ražbě a převodu tokenů není zapotřebí žádný inteligentní kontrakt. To má mnoho výhod, například transakční poplatky jsou levnější, než kdyby byl vyžadován inteligentní kontrakt. Logiku převodu nelze přizpůsobit, protože je součástí protokolu. Všechny tokeny se převádějí stejným způsobem. Nedochází k žádnému neočekávanému chování. Není možné, aby emitent tokenů omylem zavedl chybu.

Uživatelé pracují s tokeny naprosto stejným způsobem jako s ADA. Mohou vložit více tokenů do jedné transakce a odeslat je na více adres příjemců. Celková velikost transakce a poplatek jsou menší, než kdyby tokeny posílali jednotlivě.

Když chtějí lidé razit fungible tokeny na platformě Ethereum, mohou použít standardy ERC-20, ERC-721 nebo ERC-1155. Jedná se v podstatě o chytré smlouvy, které definují společný seznam pravidel, jež by měly tokeny Ethereum dodržovat. Mintování se obvykle provádí formou copy-paste vybraného smart kontraktu. Přizpůsobený a nasazený inteligentní kontrakt se pak používá při každém přesunu tokenů z adresy na adresu. Transakční poplatky jsou kvůli použití kontraktu dražší. Výhodou je, že pro daný typ tokenu lze definovat specifická pravidla.

Oba přístupy mají pro konkrétní účely své výhody i nevýhody. Velkou výhodou je, že oba projekty umožňují použití chytrých smluv pro interakci s digitálními aktivy (v případě Etherea je to nezbytné) a týmy se snaží zlepšit škálovatelnost na první vrstvě.

V případě Bitcoinu nejsou tokeny samostatně existujícími digitálními jednotkami, na první vrstvě nelze použít inteligentní smlouvu a tým neplánuje řešit škálovatelnost Bitcoinu. Z pohledu uživatele to přináší řadu problémů.

Ordinals a BRC-20

Podívejme se nejprve na to, jak v Bitcoinu fungují NFT a tokeny.

Projekt má dvě vrstvy, nazvěme je Ordinals a Inscriptions. Vrstva Ordinals je systém, který každému Satoshis přiřazuje pořadové číslo. To umožňuje jejich sledování a přenos. Satoshi jsou číslovány v pořadí podle vytěžení. Satoshis tak získávají jakési ID, ke kterému jim může být přiřazen obsah, který je v pomyslné druhé vrstvě, Inscription.

Jednotlivé Satoshis jsou zaměnitelné a projekt tuto zásadu neporušuje. Pokud však přijmete číslování Ordinálů, stanou se z nich nezaměnitelné žetony.

Bitcoinová transakce obsahuje část Witness, do které lze vložit libovolný obsah. Tento prostor byl původně vyhrazen jako úložiště digitálních podpisů. Oddělení podpisů od transakcí umožnilo efektivnější využití prostoru bloku. Část SegWit má limit velikosti 4 MB. Celý tento prostor může být využit jedním vstupem Taproot. Jedná se tedy také o omezení maximální velikosti vloženého mediálního obsahu (obrázku, souboru nebo jiného digitálního mediálního obsahu).

Inscriptions využívají aktualizace Taproot. Data jsou ukládána prostřednictvím input skriptu Taproot. SegWit uvolnil omezení velikosti podpisu (svědka) a Taproot usnadnil ukládání libovolných dat v bitcoinové transakci. Autor Ordinals tedy využil staré OpCodes, konkrétně OP_FALSE, OP_IF a OP_PUSH. Vytvořil něco, čemu se říká obálka pro ukládání libovolného digitálního mediálního obsahu.

Dodejme, že na rozdíl od dat přidaných do transakce prostřednictvím OP_RETURN jsou poplatky za data v části Witness až čtyřikrát nižší.

Ordinály v podstatě spojují pořadové číslo (ID) daného Satoshiho s obsahem v části Witness. Digitální obsah zůstane navždy uložen v blockchainu Bitcoinu. Kombinace obou vrstev umožňuje pomocí Satoshis vytvořit jedinečné (nezfalšovatelné) ukazatele na jakýkoli digitální obsah v blockchainu.

BRC-20 je experimentální standard zaměnitelných tokenů, který využívá Ordinals a Inscriptions. Ukládání dat JSON v blockchainu se používá pro ražbu a přenos tokenů. Aby bylo možné zjistit aktuální zůstatek tokenů na jednotlivých adresách, je nutné agregovat všechna data JSON a získat z nich informace.

Zápis JSON dat se používá pro počáteční ražbu tokenů na adresu vlastníka. Další zápis dat JSON je nutný pro každý převod tokenů. Pro všechny zápisy dat JSON se používají bitcoinové transakce. Aby mohli uživatelé tokeny používat, potřebují peněženku kompatibilní s Ordinals.

Zní to jako dobrý návrh? Tým Bitcoin Core nechtěl mít tokeny v Bitcoinu. Proto aktivně brání některým inovacím. Tokeny nelze převádět přímo prostřednictvím transakcí, jako to umí Cardano, ale je třeba do nich propašovat uživatelské údaje se specifickým významem. Protokol Bitcoinu nepodporuje Ordinals ani BRC-20, což znamená, že nové funkce jsou těžkopádné.

Přestože autor BRC-20 upozorňuje, že se jedná pouze o experiment, tokenová mánie na Bitcoinu nabírá na obrátkách. Tokeny na jiných platformách fungují velmi dobře a obstály ve zkoušce časem. Na Bitcoinu se jedná o novou funkci, která tým Bitcoin Core nejspíš nebude nikdy zajímat a možná budou dokonce aktivně brání dalšímu vývoji. Neočekávám, že by tokeny na Bitcoinu měly šanci na masové přijetí, protože technologicky je současné řešení roky za SC platformami. Pokud mají být tokeny na Bitcoinu, musí to tým začít podporovat a umožnit rozvoj dalších technologií a standardů.

Projekty, včetně Cardana, budou mít vždy lepší možnosti, pokud jde o ražbu a převod tokenů, v podstatě právě z toho důvodu, že tým přemýšlí, jak to navrhnout co nejlépe.

Co se mi na tokenech na Bitcoinu nelíbí

Aktualizace SetWit a Taproot nebyly zamýšleny jako možnost ukládání uživatelského obsahu v Bitcoinu. Vývojáři tyto funkce v podstatě zneužili k vytvoření Ordinals. Vytvořil si vlastní číslování Satoshi, aby obešel nemožnost vytvoření vlastních tokenů. To umožnilo propojit Satoshi s konkrétním obsahem v blockchainu.

Satoshi mají dvojí význam. Stále mají svou hodnotu BTC, ale vedle toho mohou být také tokenem. Tato dualita se mi nelíbí a myslím si, že by měla existovat dvě jedinečná digitální aktiva s jasně definovaným významem.

Část Witness se používá v síti Lightning Network (LN) k otevírání a zavírání kanálů. Ordinals tak narušují tuto pro Bitcoin klíčovou funkci. Uživatelé LN budou bojovat o místo v bloku s autory tokenů NFT a BRC-20. V době psaní tohoto článku se doporučuje zaplatit ~10 USD, aby se běžná bitcoinová transakce dostala do blockchainu během 6 bloků.

Týmy všech platforem chytrých kontraktů usilují o vyšší škálovatelnost, protože drahé poplatky a dlouhé doby vypořádání nejsou z pohledu uživatelů přijatelné. Tým Bitcoinu tak může být nucen začít řešit problém, který chce vyřešit na jiné vrstvě. Pokud je design promyšlený, dá se lépe ušetřit místo v block space a funkcionalita může být maximálně efektivní. Tohle je u designu protokolů kriticky důležité.

Zápis NFT (nebo jiného obsahu) přímo do blockchainu není příliš chytrý. Autor říká, že se mu toto řešení líbí mnohem více než použití tokenů s odkazem na jiné úložiště. Odkaz je neměnný, ale data v úložišti lze smazat nebo změnit. Z mého pohledu to má i jiná řešení. Například vlastník NFT může obraz uložit na svém počítači a v tokenu může být pouze hash dat. V blockchainu by mělo být vždy uloženo minimum dat, protože se nejedná o databázi. Ordinals v podstatě udělaly z Bitcoinu velmi neefektivní databázi.

Tokeny NFT a BRC-20 mají na platformách SC mnohem menší využití než digitální aktiva, protože je téměř nemožné vytvářet běžné služby a tržiště DeFi bez chytrých smluv. Na Bitcoinu lze nyní razit stablecoin krytý USD, ale nebude možné vytvořit DEX, který by uživatelům umožnil směňovat BTC za USDT. V mnoha případech potřebují tokeny pro smysluplné využití decentralizované aplikace.

Bitcoin tokeny nativně nepodporuje, takže není možná on-chain validace. Všechny operace s JSON daty probíhají off-chain.

Každý, kdo provozuje plnohodnotný uzel, musí stáhnout všechny existující NFT a tokeny. Pokud se jedná o relay uzel, tj. uzel, který přerozděluje bloky po síti, musí uchovávat data Witness.

Bitcoin byl vždy považován za projekt, kde bude tým inovovat pomalu a konzervativně, aby se vyhnul nechtěným chybám. Projekt Ordinals přepsal historii a dodal funkce, které značná část komunity v Bitcoinu nikdy nechtěla. Část komunity argumentuje tím, že Bitcoin je svobodný a že si s ním každý může dělat, co chce. Proto by měl projekt Ordinals zůstat na Bitcoinu. Druhá část komunity a významná část týmu Core tvrdí, že jde o útok na Bitcoin.

NFT a tokeny údajně ohrožují původní poslání projektu stát se úložištěm hodnoty a časem i prostředkem směny. Dosažení tohoto cíle může být obtížnější, pokud rychlému a levnému zasílání BTC bude bránit používání tokenů. Na druhou stranu jsou těžaři rádi za vyšší odměny a nové funkce mohou ušetřit klesající rozpočet na bezpečnost.

Co se dá v tuto chvíli dělat?

Význam decentralizované governance

Projekt Ordinals může být vnímán jako zrada té části komunity, která chtěla, aby Bitcoin byl úložištěm hodnoty a nikdy ničím jiným. Je toto poslání ohroženo, pokud se Bitcoin postupně stane platformou? Na to nyní neexistuje jasná odpověď.

To nás přivádí zpět ke Cardanu a on-chain správě. Z mého pohledu je důležité, aby poslání decentralizovaného projektu bylo v souladu s tím, co chce většina komunity. Většina členů komunity Cardano zná poslání projektu a ví, že inteligentní smlouvy a tokenizace jsou nedílnou součástí přijetí. Tým IOG dělá přesně to, co většina komunity očekává. Inovace a technologický pokrok jsou v DNA projektu od samého počátku.

Aby to tak zůstalo a aby se komunita neocitla v podobné situaci, v jaké je nyní Bitcoin komunita, je důležité jasně definovat, kdo je za co zodpovědný a kdo o čem rozhoduje.

Svoboda a nemožnost dohodnout se a rozhodnout většinově jsou dvě různé věci, které si komunita Bitcoinu může mylně vykládat jako totéž. Já situaci vnímám tak, že její část chce zabránit existenci Ordinals, zatímco druhá část ne. Protože se nelze dohodnout, mnoho bitcoinerů mluví o právu Ordinals existovat (ve jménu svobody), ale zároveň si přejí konec tohoto projektu.

Podle mého názoru musí být nové funkce vyvíjeny v kontextu dalších změn a možností protokolu. Tým musí myslet na decentralizaci, bezpečnost, ekonomickou udržitelnost, poslání projektu a mnoho dalších věcí. Neočekávané změny mohou rozbít všechny dosavadní koncepty. Proto mohou být projekty jako Ordinals vnímány jako útok na Bitcoin. Zájmy týmu a komunity musí být v souladu. Je nebezpečné, pokud někdo dokáže zneužít nějakou funkcionalitu a tím změnit fungování protokolu.

To, čím se Cardano zásadně liší od ostatních projektů, je možnost komunity rozhodovat prostřednictvím on-chain governance. Pokud se někdy stane, že je poslání projektu ohroženo, ať už tím, že někdo zneužije funkci protokolu k něčemu, co si většina komunity nepřeje, nebo jinými problémy s decentralizací či rozpočtem na bezpečnost, je důležité učinit správné rozhodnutí, se kterým většina souhlasí.

CIP-1694 je prvním krokem do éry Voltaire. Cardano musí být takové, jaké ho chtějí mít držitelé ADA. Nemůže se stát, že tým přemýšlí o tom, jak z protokolu odstranit (nebo přidat) nějakou funkci jen proto, že si myslí, že je to pro budoucnost Cardana nejlepší.

Jako Bitcoiner cítím určitou beznaděj ohledně Ordinals. Držení BTC mi neumožňuje činit žádná rozhodnutí a v našem prostředí není možné BTC ziskově těžit. Bez hash rate nemohu hlasovat. Na druhou stranu jako držitel ADA mám naději, že budu činit rozhodnutí, o kterých si myslím, že jsou pro Cardano nejlepší.

Závěr

Možná vás překvapí, že se článek zabývá rozdíly v ražbě a převodu tokenů v Bitcoinu, Cardanu a Ethereu, aby skončil tématem týkajícím se decentralizované správy. Myslím, že ti, kteří sledují pouze Cardano, by měli mít alespoň základní povědomí o tom, jak tokeny fungují na ostatních platformách. Zamyslete se nad tím, jaký je obrovský rozdíl, když tým a komunita chtějí dosáhnout stejného cíle, nebo když jsou v ideologickém konfliktu. Pokud tým brání inovacím, které část komunity požaduje, a někdo může do Bitcoinu propašovat nové schopnosti, je velmi pravděpodobné, že výsledek nebude technicky příliš dobrý. Navíc hrozí, že se tým bude bránit dalšímu vývoji s argumentem, že to požaduje druhá část komunity.

Nemyslím si, že nejlepším přístupem Bitcoinové komunity je tolerovat existenci tokenů pod falešnou záminkou svobody. Nejlepší přístup je umět se dohodnout tak, aby mohla hlasovat co největší část komunity. Přesně to přináší CIP-1694 pro Cardano. Tým musí vyjít vstříc požadavkům komunity, ne mít svůj názor a prosazovat ho netransparentně z pozice moci.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-is-well-designed-for-what-it-wants-to-become