🇨🇿 Cardano je jeden z projektů které směřují k plné decentralizaci

Kdy se blockchain stává plně decentralizovaným? Možná vás překvapí, že v současné době není žádný blockchainový projekt stoprocentně decentralizovaný. Decentralizaci lze rozdělit do dvou základních oblastí. Decentralizaci výroby bloků, tedy na úrovni sítě, a správu projektu. Cardano, Bitcoin, Ethereum a další blockchainy jsou na tom z hlediska decentralizace výroby bloků dobře a můžeme se podívat na počet poolů, delegátů atd. Začátek každého projektu byl centralizovaný a prošel tzv. bootstrapovým obdobím, ve kterém hrál důležitou roli tým. Mnoho blockchainových projektů se z bootstrapového období nemusí nikdy dostat. To znamená, že centralizovaný tým nebo několik jednotlivců či skupin bude mít kontrolu nad řízením projektu. Éra Voltaire je poslední vývojovou fází v roadmapě projektu Cardano, ve které se projekt dostane pod kontrolu komunity, včetně řízení. Pojďme se tímto tématem zabývat podrobněji.

TLDR

  • Satoshi opustil Bitcoin, ale roli hlavního vývojáře převzal Gavin Andersen. To je stejné, jako když odcházejícího generálního ředitele nahradí jiný.
  • Cardano se nachází v zaváděcím období, ale směřuje k tomu, aby i řízení projektu bylo v rukou komunity.
  • Cardano i Bitcoin mají decentralizovanou produkci bloků.
  • Tým nemůže zůstat v pozici, kdy rozhoduje o budoucích změnách nebo plánu podle svého uvážení s malou nebo žádnou odpovědností.
  • Aby byl projekt ekonomicky udržitelný a nezávislý na externím financování, musí být schopen odměňovat nejen účastníky sítě, ale také management a vývojáře.

Falešná vyprávění o decentralizaci

Nejprve si ujasněme, co přesně máme na mysli pod pojmem bootstrap období. Jedná se o počáteční období decentralizované sítě, ve kterém má tým nad sítí poměrně velkou kontrolu. Kontrola se může týkat jak výroby bloků, tak řízení projektu. Cílem týmu by mělo být postupné předávání činností a odpovědností komunitě. Pro týmy je obvykle snadné předat komunitě kontrolu nad výrobou bloků. Mnohem obtížnější je předat kontrolu nad projektovou pokladnou, plánem, vydáváním nových verzí klientů, rozhodováním o důležitých změnách apod.

Velmi často se setkáváme s názorem, že Bitcoin musí být decentralizovaný, protože Satoshi projekt opustil. Mnoho lidí se domnívá, že Satoshi uzavřel zaváděcí období a že výroba bloků i řízení projektu jsou decentralizované. To je velký omyl a nechápeme, proč je tento názor tak rozšířený.

Satoshi Nakamoto byl hlavním vývojářem Bitcoinu. Když se rozhodl projekt opustit, musel ho někomu předat. Konkrétně kontrolu nad zdrojovým kódem a právo podepsat novou verzi klienta. Zdrojový kód blockchainových sítí je veřejně dostupný. Kdokoli na světě může vytvořit vlastní verzi klienta Bitcoinu (forknout původní větev) a cokoli v kódu změnit. Lidé provozující plné uzly obvykle důvěřují pouze verzi, která pochází od hlavního týmu.

Odchodem z projektu se nelze zbavit potřeby projekt řídit a rozhodovat o něm. Někdo tuto roli musí převzít. Něco jako projekt bez řízení nemůže existovat.

Satoshi Nakamoto neukončil zaváděcí (bootstrap) období, ale předal vedení Gavinu Andersenovi.

Je to podobné, jako když generální ředitel opustí firmu a nahradí ho někdo jiný. Jediný rozdíl je v tom, že nikdo pravděpodobně nevěděl, kdo je Satoshi. Wladimir van der Laan převzal pozici hlavního vývojáře Bitcoinu od Gavina Andresena v dubnu 2014. Wladimir se z pozice hlavního ředitele Bitcoinu stáhnul na začátku roku 2021. Klíč GPG používaný k podepisování verzí Bitcoin Core nesl jeho osobní jméno. Wladimir k tomu řekl:

“Jedna věc je jasná: toto je nyní seriózní projekt a my musíme začít brát decentralizaci vážně.”

Chtěl snad Wladimir říci, že decentralizace Bitcoinu nebyla v době jeho odchodu brána vážně?

Pod vedením Gavina a později Wladimira měl Bitcoin po celou dobu tým včetně vůdce, a to platí dodnes. Když Satoshi opustil Bitcoin, z hlediska řízení se nic zásadního nezměnilo.

Přesvědčení, že Bitcoin je decentralizovaný, protože nemá žádné řízení ani management, je silné. Skutečnost je taková, že se jedná o falešné vyprávění, které šíří vlivní představitelé Bitcoinu.

Lidé se mylně domnívají, že Cardano je centralizované, protože Charles Hoskinson je generálním ředitelem týmu IOG a podílí se na vývoji Cardana.

Cardano je stále v období bootstrapu (zavádění) a bude v něm až do uzavření éry Voltaira. Většina fanoušků projektu to ví. Je důležité říci, že Bitcoin, Ethereum a všechny ostatní projekty jsou také stále v období bootstrapu. Jinými slovy, projekty jsou si z hlediska řízení velmi podobné. Pokud někdo tvrdí, že Charles centralizuje Cardano, bylo by fér říci, že Wladimir centralizoval Bitcoin velmi podobným způsobem.

Tým IOG je velký a zvenčí se může zdát, že je velmi podobný firmě. Tým IOG není podporován fondy rizikového kapitálu, zatímco mnoho společností, které budují Bitcoin, ano. Například společnost Blockstream, kterou vede Adam Back, je podporována rizikovým kapitálem. Sami se podívejte, pod kolika nedávnými BIPS se skrývají jména zaměstnanců Blockstreamu Pietera Wuilleho a Andrewa Chowa.

Společnosti budující Bitcoin mohou mít problémy se střetem zájmů. Blockstream buduje Lightning Network, a proto nemusí mít zájem na řešení škálovatelnosti první vrstvy Bitcoinu. Neradi bychom spekulovali, zda tomu tak je, či nikoli. Udržování narativu o “konzervativním vývoji Bitcoinu” se firmě Blockstream náramně hodí když zvážíte, že za podpory VC fondů budují alternativní sítě pro transfer BTC. Přestože se občas v komunitě ozvou kritické hlasy, nejsou dostatečně silné k tomu aby došlo k zásadnější změně co se týká vyšší transparentnosti řízení projektu.

Vývoj Cardana probíhá velmi transparentně. Plán je od počátku jasně definován, včetně plánu předání kontroly komunitě. Cardano se nachází v období bootstrapu, ale směřuje k tomu, aby i řízení projektu bylo v rukou komunity.

Produkce bloků

Co se týče produkce bloků, je Cardano plně decentralizovaná síť. Bloky pravidelně produkuje více než tisíc poolů a počet delegátů ADA se stále pomalu zvyšuje. Charles ani tým IOG nemohou síť vypnout ani zastavit. Provozovatelé staking poolů se dobrovolně rozhodují, kterou verzi klienta nainstalují na své uzly. Nikdo je nemůže donutit, aby uzel vypnuli.

Je třeba dodat, že provozovatelé staking poolů jsou velmi aktivní a pečlivě zkoumají a testují nově navrženou verzi klienta. Tým IOG nemá šanci změnit například peněžní politiku protokolu. Komunita by s takovou změnou nesouhlasila a pravděpodobně by si klienta s takovou úpravou nainstaloval jen málokdo.

Z hlediska tvorby bloků jsou Cardano a Bitcoin decentralizované sítě. Cardano má stovky nezávislých poolů, Bitcoin má 3 dominantní pooly a několik menších. Více než 1,2 milionu lidí stakuje ADA a existuje několik velryb. Existuje velké množství PoW těžařů a několik velkých hráčů, kteří mají desítky tisíc ASIC zařízení ve velkých těžebních halách.

Můžeme porovnat decentralizaci blockchainů a vyjádřit se k tomu, který z nich je odolnější vůči různým útokům. Nesmíme však směšovat výrobu bloků s řízením projektů. To je samostatná kapitola, a jak jsme si ukázali výše, žádný projekt není na této úrovni decentralizovaný.

Decentralizace výroby bloků spočívá v tom, že se lidé navzájem neznají a rozhodují se autonomně. Řídí svůj vlastní uzel a vyrábějí bloky. Síla poolů je podporována delegáty (ADA stakers nebo PoW miners), čímž se distribuce moci více rozloží mezi více subjektů.

Důležité je, že produkce bloků není přímo závislá na týmu. Všechny ekonomické pobídky, včetně mechanismu vyplácení odměn, jsou zabudovány do protokolu. Lidé nejsou za svou práci pro síť placeni týmem, ale přímo běžící sítí.

Síť je skutečně decentralizovaná pokud je otevřená. To znamená, že pool si může založit každý podobně, jako se každý může stát delegátorem konsensuální síly.

Zpět k decentralizaci řízení

Teoreticky, kdyby se protokol už nikdy nemusel měnit, běžela by síť navždy zcela nezávisle na týmu. Všichni, provozovatelé poolu i uživatelé, by používali stejnou verzi klienta. Klient by se nikdy nezměnil. V takovém případě by byla síť 100% decentralizovaná, protože tým by už nikdy nebyl potřeba.

Tohoto stavu však nikdy nedosáhneme, protože blockchainové protokoly, stejně jako jakýkoli jiný software, potřebují údržbu a inovace. Z hlediska decentralizace je důležitá komunikace mezi týmem a uživateli.

Tým nemůže zůstat v pozici, kdy rozhoduje o budoucích změnách nebo plánu podle svého uvážení s malou nebo žádnou odpovědností. V takovém případě by se jednalo o zjevnou formu centralizace a jednostranné kontroly nad rozhodovacím procesem o budoucnosti protokolu.

Je naivní si myslet, že je možné vytvořit software, který bude existovat navždy. Zatím se to nikomu nepodařilo. Blockchainové protokoly se pravděpodobně budou potýkat s problémy, které budou buď vyřešeny, nebo se projekt může dostat do kritických potíží.

Představte si, že by blockchain projekt byl finančně a společensky významný stejně jako centrální banky nebo vlády. Možná to zní příliš ambiciózně, ale to je v podstatě jeden z cílů decentralizace. Jaké postavení by v takovém případě měl tým? Asi si dovedete představit, že by byla velmi významná a že by ji mohly ovlivňovat různé zájmové skupiny. Mohlo by docházet k netransparentním dohodám. Posunulo by nás to zpět k centralizaci moci. Pokud se tomu chceme vyhnout, musíme usilovat o decentralizaci na úrovni řízení projektu.

Cardano může být jedním z prvních projektů, který bude dobře decentralizovaný nejen na úrovni sítě, ale také na úrovni řízení. Velkou výhodou je, že fondy rizikového kapitálu zatím nemají nad Cardanem žádnou kontrolu, a doufejme, že se tomu vyhneme. Cardano má projektovou pokladnu a komunita jednoho dne bude rozhodovat o rozdělení ADA. Málokdo si dnes uvědomuje, jak je to důležité.

Aby byl projekt dlouhodobě ekonomicky udržitelný a nezávislý na externím financování, musí být schopen odměňovat nejen lidi, kteří udržují síť v chodu (provozovatele poolu, stakery, těžaře), ale také lidi, kteří píší kód, podílejí se na výzkumu a navrhují změny. Externí financování představuje riziko, protože lidé nebo organizace, které peníze poskytují, mohou mít určité požadavky, které nemusí být v souladu s tím, co chtějí uživatelé sítě. Schopnost samofinancování je nesmírně důležitá pro nezávislost projektu.

Tým nebo více týmů, musí sloužit komunitě a v ideálním případě by měli být financovány z nezávislých zdrojů. Projekt nemusí nutné mít projektovou pokladnici tak jako Cardano a může si vystačit s dary. Komunita by však měla mít rozhodovací moc nad tím co bude financováno a jaký tým získá právo změnu provést. Žádný tým by neměl mít doživotní právo podílet se na úpravě protoklu bez možnosti zrušenjí kontraktu.

Závěr

Většina lidí na této planetě neví o vývoji softwaru téměř nic. Proto věří falešným příběhům. Myslí si, že Satoshi spustil Bitcoin a ten poběží věčně. Věří, že jediné, na čem Bitcoin závisí, jsou těžaři nebo ziskovost těžby. Ve skutečnosti to není tak jednoduché. Klient Bitcoinu se upravuje každý den a někdo za tento vývoj platí.

Jednoho dne řekneme, že Charles Hoskinson a jeho tým spustili Cardano. Projekt bude řídit komunita. Jaký bude osud týmu IOG? Předpokládám, že se bude i nadále podílet na vývoji protokolu. Na čem přesně bude tým pracovat a kolik bude dostávat z projektové pokladny, rozhodne komunita. Decentralizovaná správa je cesta, kterou Charles a jeho tým dláždí pro Cardano v období bootstrapu. Záleží na komunitě, jak se ujme role vlastníka protokolu Cardano.

Článek napsali Cardanians za podpory Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-is-one-of-the-few-projects-moving-towards-full-decentralisation