🇨🇿 Proč je decentralizovaná správa projektu důležitá pro Cardano

Tým IOG usiluje o to, aby Cardnao bylo decentralizované nejen na úrovni produkce bloků, ale také na úrovni řízení projektů. Většina blockchainových projektů, ne-li všechny, má stále centralizované řízení projektů. Bitcoin je údajně jediným projektem, který je od doby, kdy jej opustil Satoshi, zcela decentralizovaný. Komunita Cardano by měla bedlivě sledovat debatu, která probíhá kolem projektu Ordinals, který se snaží umožnit vydávání NFT nad Bitcoinem. Významné osobnosti ekosystému Bitcoinu cenzuru schvalují a jsou schopny prosadit svoji vůli. V minulosti se tak již několikrát stalo. Lidé by měli pochopit, že každý projekt má tým vývojářů a ti mohou mít na projekt velký vliv. Cílem decentralizovaného řízení je rozdělit rozhodovací pravomoci tak, aby nebyly pouze v rukou týmu. Všem fanouškům kryptoměn by mělo záležet na tom, aby byl Bitcoin decentralizovaný i na úrovni řízení projektu. Jak uvidíte, není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Pojďme se podívat do minulosti Bitcoinu na jednu z horkých debat která se nyní vrátila. Zajímat nás to bude hlavně v kontextu governance.

TLDR

  • Upgrade Taproot nechtěně umožnil vydávat NFT na Bitcoinu.
  • Během války OP_RETURN se core vývojáři rozhodli, že pro Bitcoin nebudou existovat žádné alternativní případy použití.
  • Významné osobnosti bitcoinové komunity navrhly cenzuru transakcí obsahující NFT.
  • Tým IOG zatím nepředal komunitě odpovědnost za řízení projektu.
  • Komunita Cardano by měla znát minulost Bitcoinu, aby se z ní poučila.

NFT a další případy použití v Bitcoinu dnes a v minulosti

Bývalý core vývojář Bitcoinu Casey Rodarmor spustil projekt Ordinals, který umožňuje vytváření NFT na Bitcoinu. Ordinals využívají výhod upgradu Taproot, který umožňuje ukládat data NFT do skriptů pro utrácení cest Taproot. Taproot uvolnil omezení velikosti dat svědků v bitcoinové transakci. Je možné vytvořit jakousi datovou obálku pro uložení libovolných dat. Například NFT. To však nebylo záměrem upgradu Taproot.

Jen pro doplnění kontextu. NFT na Ordinals jsou uloženy přímo v blockchainu. Cardano používá k ukládání NFT externí úložiště. V ledgeru je uložen pouze token, jehož metadata obsahují informace o NFT, včetně odkazu na obrázek.

Proč projekt Ordinals představuje takový problém právě nyní? Abychom to pochopili, musíme se vrátit v čase. Projekt Ordinals není prvním projektem, který chtěl používat Bitcoin k jiným účelům než k běžným finančním transakcím. Podobné pokusy se objevily již v minulosti a zvedla se proti nim vlna odporu.

Pokud jste v minulosti chtěli něco vytvořit nad Bitcoinem, museli jste použít opcodes (opkód). Opkód je základní příkaz v některých počítačových jazycích. Skriptovací jazyk Bitcoinu, nazývaný Script, má vlastní sadu opkódů. Například OP_RETURN.

OP_RETURN je výstup transakce v Bitcoinu, který je prokazatelně neutratitelný. Tuto funkci lze použít k vypálení Bitcoinu nebo k uložení libovolných dat do bitcoinového blockchainu. Vzhledem k tomu, že data nejsou součástí sady UTXO, ukládání dat tímto způsobem údajně pomáhá škálovat Bitcoin, protože uzly, které se zapojují do prořezávání, nemusí ukládat data OP_RETURN.

Pravidla konsensu Bitcoinu umožňují velikost OP_Return až 10 000 bajtů. Do bitcoinového blockchainu bylo možné uložit text, obrázek, píseň nebo dokonce video. Blokový prostor je důležitou součástí pro vytváření dalších funkcí.

Komunitě vývojářů Bitcoinu se nelíbilo, že se protokol používá k jiným věcem než k finančním transakcím. Tím v roce 2014 začala tzv. válka OP_RETURN. Negativní názory core vývojářů Bitcoinu na využití transakčních dat pro alternativní případy použití spolu s dalšími faktory hrály hlavní roli v tom, že vývojáři Dapps přešli na alternativní systémy. Po několika vášnivých debatách skončilo OP_RETURN s velikostí 80 bajtů. Velké množství talentovaných vývojářů začalo migrovat na jiné blockchainy.

Přestože bylo velmi obtížné používat Bitcoin k jiným než finančním transakcím, vzniklo několik projektů. V letech 2018 až 2019 obsahovalo OP_RETURN přibližně 20 % transakcí. Tyto transakce se týkaly například Omni, Counterparty a Veriblock. První verze projektu Tether byla na Bitcoinu, existovaly na něm NFT a Bitcoin sloužil jako poskytovatel zabezpečení. Veriblock a Omni přidaly do bitcoinového blockchainu asi 10 GB ve 32 milionech transakcí, které musely všechny bitcoinové uzly navždy stahovat.

V dnešní době se OP_RETURN téměř nepoužívá. Návrh Taproot však nevědomky umožnil neomezené ukládání dat Bitcoinu, aniž by bylo nutné OP_RETURN vůbec používat. Tím se Bitcoinová komunita vrací k debatě kolem války o OP_RETURN.

Historii kolem války OP_RETURN jsme zjednodušili, ale určitě si o ní najděte více informací.

V kontextu tohoto článku je důležité, kdo a jak o změnách protokolu rozhodl a jaké to mělo důsledky. Dále zda byla debata komplexní a zahrnovala všechny důležité aspekty. V debatě kolem projektu Ordinals vidíme významné osobnosti, které schvalují cenzuru transakcí a debatují se zbytkem komunity z pozice moci.

Co je důležité v kontextu decentralizované správy?

Všimněte si, že o velikosti OP_RETURN rozhodli vývojáři Bitcoinu a dokázali zabránit těm, kteří se snažili protokol využít. Jediné, co museli vývojáři udělat, bylo upravit zdrojový kód.

Bitcoin pool Luke-Jr, provozovaný vývojářem jádra Bitcoinu Lukem Dashjrem, začal cenzurovat transakce obsahující OP_RETURN.

Někteří vývojáři obvinili core vývojáře, že si uzurpují moc do svých rukou a dělají si, co chtějí, místo aby hledali společné řešení.

Projekt Ordinals nám ukazuje, že se na přístupu vývojářů Bitcoinu nic nezměnilo.

Adam Back, generální ředitel společnosti Blockstream, napsal na Twitteru:

“Pro těžaře je také férovou hrou cenzurovat tyto nesmysly jako formu odrazování.”

Adam později tweet smazal a změnil názor.

“Můžeme uznat, že je nemůžeme skutečně zastavit a že je to svobodný svět s anonymními těžaři. Ale můžeme také vzdělávat a povzbuzovat vývojáře, kterým záleží na využití Bitcoinu, aby to buď nedělali, nebo to dělali ořezaným prostorově efektivním způsobem, např. časovými razítky.”

K původnímu Adamovu tweetu se přidal Luke Dashjr, stejný člověk, který v minulosti cenzuroval transakce OP_RETURN:

“Pracuje už někdo na spamovém filtru pro tento odpad?”.

Jak to vnímat? Vývojáři Bitcoinu zavedli Taproot a možná si neuvědomili, že otevírají nové možnosti, které nebyly zamýšlené. Je spravedlivé řešit tento problém cenzurou transakcí, jak navrhovali Adam a Luke?

Z našeho pohledu je to špatně. Pokud někdo vytvoří platnou transakci, kterou uzly akceptují a jsou schopny ji předat, měla by se tato transakce dostat do bloku. Provozovatelé poolu by neměli být těmi, kdo mají právo rozhodovat o cenzuře transakcí na základě jejich obsahu. V případě Bitcoinu, pokud uživatel zaplatí dostatečně velký poplatek, by transakce měla být zařazena do bloku.

Z našeho pohledu je také nepřípustné, aby mineři řešili problémy které do kódu zavedli vývojáři.

Bloky Bitcoinu jsou již poměrně dlouhou dobu zaplněny jen asi z jedné třetiny a nevypadá to, že by se to mělo změnit. Přesto jsou poplatky nízké. Pokud jde o řešení problému s bezpečnostním rozpočtem, bylo by pro Bitcoin vlastně dobré, kdyby vzniklo více případů použití, které by bloky zaplnily.

Projekt Ordinals byl spuštěný. Mají vývojáři Bitcoinu právo nějak změnit zdrojový kód Bitcoinu, aby zabránili fungování projektu?

Brání se tím, že podobné projekty jsou útokem na Bitcoin. Na druhou stranu, některým těžařům se takové projekty mohou líbit, protože generují zisk pro síť.

Danu Heldovi se projekt líbí. Napsal to na Twitteru:

“Ordinals = NFT na Bitcoinu. To je pro Bitcoin dobré.”

Dále tvrdí, že tento projekt přináší finanční případy užití a zvyšuje poptávku po blokovém prostoru. Argumentuje tím, že pokud někdo platí poplatky, pak se nejedná o spam a že Bitcoin je permissionless, takže by nikdo neměl mít právo někomu bránit v budování.

Na obranu vývojářů jádra je nutné říct, že si mohou myslet, že rozumí Bitcoin nejvíce a ví, co je pro něj nejlepší. Určitě není dobrý nápad ukládat obrázky a další obsah do blockchainu. Pokud by takových projektů vzniklo více, mohlo by se stát, že by byly bloky plné. Běžné finanční transakce by mohly dlouho čekat v mem-poolu a lidé by místo nich posílali NFT. Možná by se brzy ukázalo, že kvůli nízké škálovatelnosti není Bitcoin pro tyto účely vhodný. Přesto je třeba se ptát, kdo by měl mít právo rozhodovat. Veřejnost nemusí mít na věc nutně nejlepší názor. Možná by nejlepší odpovědí byl trh prostřednictvím poplatků.

V současné době není jisté, jak se situace vyvine. Pokud bude blockchain bitcoinu zaplaven NFT, nebude se to líbit hlavním vývojářům a části komunity a budou se proti tomu snažit bojovat.

Jaké z toho plyne poučení pro komunitu Cardano?

Komunita Cardano již nějakou dobu diskutuje o parametru minPoolCost. Debata se snad blíží k závěru a je možné, že parametr bude odstraněn. V době psaní tohoto článku to vypadá, že by mohlo dojít k odstranění minPoolCost a přidání nového parametru minPoolRate spolu se zvýšením parametru K. Uvidíme.

V rámci éry Voltaire plánuje tým předat správu projektu Cardano komunitě. Je třeba říci, že k tomu zatím nedošlo, takže tým má poměrně silnou pozici, pokud jde o úpravy zdrojového kódu. V tuto chvíli by asi nebylo úplně fér tým IOG za to kritizovat. Tým pravidelně debatuje s provozovateli poolů a váží si názoru komunity. Z hlediska roadmapy, a to je důležité, zatím nedošlo k žádnému předání odpovědnosti.

Pokud prozkoumáte historii Bitcoinu, zjistíte, že tým měl vždy poměrně silnou pozici, která byla, alespoň do určité míry, zneužívána.

V roce 2013 došlo k zařazení adres na černou listinu vývojářem jádra Lukem Dashjrem. V roce 2014 proběhla výše popsané OP_RETURN válka. V letech 2015-2017 probíhaly války o velikost bloků. Governance Bitcoinu je kontroverzní téma a každý na něj bude mít jiný názor. Pro nás, komunitu Cardano, je důležité poučit se z minulosti.

Po předání odpovědnosti za řízení projektu Cardano by měl tým vždy naslouchat většinovému názoru komunity. Hlasování bude běžnou součástí rozhodování. Tím se zajistí, že bude přijato většinové rozhodnutí.

O projektu rozhodnou držitelé ADA. Držitelé ADA mohou delegovat rozhodovací pravomoc na někoho, o kom si myslí, že danému tématu technicky rozumí. Každý držitel ADA se může stát zástupcem pro delegování (DRep) a získat pravomoci prostřednictvím delegování od ostatních držitelů. Ti, kteří se o téma zajímají více, by se měli podívat na CIP-1694.

Závěr

Bitcoin byl prvním decentralizovaným blockchainem. Dá se očekávat, že ne vše funguje tak, jak by mělo. Důležité je přijmout problém a pokusit se ho odstranit. Decentralizovaná správa je složité téma. Ať se nám to líbí, nebo ne, Bitcoin core vývojáří mají poměrně silnou pozici a významné osobnosti bitcoinové komunity se nebojí obhajovat cenzuru transakcí. Někteří členové komunity, jako například Ari Paul, dokonce tvrdí, že velryby a vývojáři Bitcoinu pochopili, že nejjednodušší způsob pro přijetí Bitcoinu je prostřednictvím kryptoměny přátelské ke státu. Cenzuru transakcí lze považovat za oběť za vysokou tržní kapitalizaci. To je další obtížná otázka, které může komunita Cardano jednoho dne čelit. Měla by být vysoká tržní kapitalizace obětována za cenzuru transakcí?

Cílem tohoto článku nebylo hledat odpovědi na složité otázky, ani poukázat na problémy spojené s řízením Bitcoinu. Žádný projekt není dokonalý. George Santayana řekl, že ti, kteří se nepoučí z minulosti, jsou odsouzeni k opakování stejné chyby.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/why-decentralized-governance-is-important-for-cardano