🇨🇿 Bourání mýtů: Cardano má CEO takže není decentralizované

Říká se, že “když má blockchain generálního ředitele (CEO), není decentralizovaný”. Cardano je decentralizovaná síť a nemá generálního ředitele. Kdo je tedy Charles Hoskinson? Je to generální ředitel společnosti Input Output Global (IOG). Vlastní síť Cardano společnost IOG? Ukážeme, že ani to není pravda. Najděme na hranici mezi týmem, který buduje blockchainový projekt, a decentralizovanou sítí.

TLDR:

  • Každá decentralizovaná síť potřebuje tým.
  • Zdrojový kód je hranice mezi týmem a decentralizovanou sítí.
  • Charles Hoskinson má podobnou roli pro Cardano jako Adam Back pro Bitcoin. Charles je CEO společnosti IOG a Adam je CEO VC-backed společnosti Blockstream.

Decentralizovaná síť je vlastněna komunitou

Výkonný ředitel (CEO) je nejvýše postavený manažer ve společnosti. CEO může být vlastníkem společnosti. CEO řídí provoz společnosti. Ačkoli se každá společnost liší, generální ředitelé jsou často zodpovědní za rozšiřování společnosti, zvyšování ziskovosti a v případě veřejných společností za zvyšování cen akcií. Generální ředitel má maximální kontrolu nad chodem společnosti a v podstatě rozhoduje o tom, kdo bude jeho zaměstnancem. Zde se provoz běžné společnosti začíná zásadně lišit od budování decentralizované sítě.

Tým IOG je zodpovědný za zdrojový kód klienta Cardano. Každý, kdo chce dobrovolně provozovat síť Cardano, si klienta stáhne a spustí na svém počítači. Důležité je, že tým IOG nemá nad sítí Cardano žádnou kontrolu. Generální ředitel ani tým IOG nemohou kontrolovat, kdo si klienta nainstaluje. Provozovatelé poolů a stakeři nejsou zaměstnanci společnosti IOG.

Síť Cardano vlastní ti, kteří vlastní mince ADA. Pokud se někdo chce stát provozovatelem poolu, potřebuje pouze mince ADA, vlastní hardware a připojení k internetu. Držitelé mincí ADA mohou být sítí Cardano odměňováni pouze za práci, která je v souladu s tím, co síť potřebuje. Všimněte si, že transakční poplatky jsou ziskem pro Cardano, nikoli pro IOG. Cardano má ve zdrojovém kódu definována pravidla, která určují, jak se ziskem nakládat a jak má fungovat monetární expanze (jeden ze zdrojů odměn). V síti Cardano funguje uzavřená ekonomika, nad kterou IOG nemá téměř žádnou kontrolu.

Charles Hoskinson nemá na svém počítači tlačítko STOP, kterým by síť Cardano vypnul. Nic takového z principu nemůže existovat, protože síť funguje díky dobrovolníkům, jejichž počet neustále roste a kteří se navzájem neznají. Neexistuje žádný mechanismus, který by Charlesovi nebo IOG umožňoval komunikovat přímo s provozovateli poolu a delegáty. Existují pouze nepřímé komunikační kanály, například sociální sítě.

Cardano je platforma a její úspěch poroste díky vývojářům třetích stran, kteří na ní budují své vlastní podniky. Ani nad tím nemá IOG žádnou kontrolu. IOG má kontrolu nad kvalitou sítě, například nad škálovatelností, kvalitou decentralizace nebo kvalitou platformy Plutus. Společnost IOG však s nikým neuzavírá žádné smlouvy týkající se používání sítě nebo platformy.

Je důležité poznamenat, že zdrojový kód je otevřený a dostupný všem na světě. Totéž platí i pro akademické studie. V souvislosti se sítí Cardano neexistuje žádný patent. To znamená, že IOG a Charles mohou zítra zmizet ze světa a síť Cardano bude nadále fungovat a její technologický vývoj může pokračovat. Žádné autorské právo nebude porušeno.

Cardano je decentralizovaná síť s vlastní vnitřní ekonomikou. Cardano je v podstatě jako internet, dostupný všem na světě. Platforma Plutus je v podstatě něco jako platforma Java. Kdokoli na světě si může napsat vlastní program v Javě a vytvořit vlastní byznys. Přitom se nemusí starat o to, jak si vede společnost Oracle, která platformu Java vlastní. Společnost Oracle nemá přímou kontrolu nad tím, kdo a k čemu Javu používá. Jako autor komerčně úspěšné aplikace napsané v jazyce Java nemusíte společnosti Oracle nic platit. Něco podobného je Cardano. Cardano je existující ekosystém, nad kterým IOG ani Charles nemají žádnou kontrolu.

V typické internetové společnosti, jako je Amazon, Google, Meta a další, patří veškeré zisky společnosti nebo jejím akcionářům. Zisk se přerozděluje a generální ředitel obvykle dostává největší plat. Aby si společnost udržela dominantní postavení, ponechává si kontrolu nad provozem sítě. Zdrojový kód není otevřený. Pokud je běžná IT firma donucena vládou službu ukončit, může tak učinit okamžitě, protože vlastní všechny servery, na kterých služba běží (nebo nad nimi má kontrolu). To je obrovský rozdíl oproti běžné blockchainové síti.

Pokud by IOG chtěla mít kontrolu nad sítí Cardano, musela by mince ADA koupit na volném trhu. Je pravděpodobné, že pokud by mince ADA měly vyšší hodnotu, mohlo by to pro IOG znamenat zisk. Prodejem mincí by však opět ztratila vliv. Cardano mělo spravedlivé počáteční rozdělení mincí, takže tým vlastní pouze malé procento z celkového množství mincí v oběhu. Tím se také liší od mnoha jiných projektů, kde týmy (spolu s VC fondy) vlastní klidně více než polovinu mincí.

Zdrojový kód je hranicí mezi sítí a IOG

IOG (a Charles) mají kontrolu nad zdrojovým kódem, ve kterém mohou teoreticky měnit, co chtějí. V praxi to však není možné. Je důležité vědět, že provedené změny nemusí být komunitou přijaty. Mezi týmem a komunitou existuje jakási nepsaná společenská smlouva, která tým nutí dělat pouze to, co komunita požaduje. To funguje nejen u Cardana, ale také u Bitcoinu nebo Etherea. Pokud chce tým změnit měnovou politiku bez většinového souhlasu komunity, neuspěje. Změna zdrojového kódu ke změně nestačí. Aby lidé mohli změnit fungování sítě, musí si nainstalovat novou verzi klienta. Všimněte si, že tým je velmi omezen v tom, co může v kódu změnit.

V běžné IT firmě tým udělá, co řekne generální ředitel, a změna se zavede bez ohledu na to, co si myslí zákazníci nebo uživatelé. Generálního ředitele zajímá pouze zisk a je ochoten obětovat nespokojenost některých uživatelů, pokud budou příjmy vyšší. Uživatelé netuší, co se děje na pozadí služeb, které používají. Jak jsem řekl, zdrojový kód není veřejně dostupný. Není tedy možné, aby se uživatelé nějak vzbouřili a vytvořili si vlastní verzi například Amazonu nebo Facebooku.

Na druhou stranu kvalita zdrojového kódu může výrazně zlepšit efektivitu sítě Cardano. Za výzkum, inovace a implementaci nových funkcí je zodpovědný tým IOG. Komunita očekává, že Cardano bude technologickým lídrem, a toho není schopna sama bez týmu dosáhnout.

Každá komunita kolem blockchainové sítě potřebuje někoho, kdo bude udržovat zdrojový kód a pracovat na inovacích. Předpokládá se, že tým ví, co má dělat, a bude otevřeně komunikovat změny ve zdrojovém kódu. Úroveň a kvalita komunikace se může u jednotlivých projektů výrazně lišit. Důležité je, že každý uživatel se může před instalací nové verze klienta podívat na seznam změn a dokonce i na GitHub. Komunita do značné míry kontroluje, co tým dělá.

Hranici zdrojového kódu lze považovat za přechod mezi centralizovaným a decentralizovaným světem. Zatímco síť je decentralizovaná, tým pracující na zdrojovém kódu bude vždy centralizovaný. Jednotliví vývojáři spolu musí komunikovat. Vzájemně si revidují své změny. Jeden z nich nebo větší skupina má právo začlenit nové změny do zdrojového kódu, čímž v podstatě kontroluje seznam změn, které budou zahrnuty do nového klienta.

Pro IOG pracuje 600 lidí ze 60 zemí. Přestože je tým decentralizovaný z hlediska geografického umístění, je nutné zajistit koordinaci jejich práce. To vyžaduje centrální řízení. Pro tak velký tým je vhodné mít generálního ředitele. CEO je pouze označení pro vedoucího pracovníka. Jiný blockchainový projekt může mít menší tým, takže CEO by byl pro vedoucího příliš vznešený termín. To však neznamená, že tým nemá přirozenou autoritu, která je silná.

Fanoušci projektu Bitcoin se někdy mylně domnívají, že mít CEO znamená, že síť je centralizovaná. To je velký omyl, a jak jsme již vysvětlili, řízení vývoje softwaru nemá nic společného s kvalitou decentralizace sítě. Podívejme se, kdo vyvíjí Bitcoin a zda můžeme najít nějaké paralely s vývojem Cardana.

Bitcoin je také software, který je udržován týmem. Doufám, že to nikoho nepřekvapí. Pokud se podíváte na posledních 10 návrhů na vylepšení Bitcoinu (BIP), uvidíte pouze 2 jména: Andrew Chow a Pieter Wuille. Oba tito vývojáři pracují pro společnost Blockstream podporovanou rizikovým kapitálem. Adam Back je generálním ředitelem společnosti Blockstream. Můžeme tedy říci, že Adam Back je generálním ředitelem Bitcoinu? Adam Back má úplně stejnou roli jako Charles Hoskinson. Oba generální ředitelé řídí společnost, která má vliv na vývoj decentralizované sítě.

Blockstream má několik dalších zaměstnanců. IOG se liší pouze tím, že má stovky zaměstnanců. V zásadě má Blockstream pro Bitcoin velmi podobný význam jako IOG pro Cardano. Můžete si všimnout ještě jednoho rozdílu. Blockstream je společnost podporovaná rizikovým kapitálem, zatímco IOG nikoli. Dalo by se říci, že IOG je svobodnější v rozhodování a není investory nucena dělat to, co chtějí. IOG může více naslouchat přáním komunity.

Významný rozdíl mezi Charlesem Hoskinsonem a Adamem Backem je v tom, že Charles je více vidět na sociálních sítích a nebojí se komunikovat s komunitou. Adam Back se drží více při zemi. Tento rozdíl v chování však nemá vliv na decentralizaci sítě. To, že je Charles více vidět a explicitně komunikuje o projektu, jeho poslání a budoucnosti, vnímám spíše jako pozitivum. Cardano je projekt, jehož budoucnost je založena na rozvoji technologií. Je důležité o ní mluvit.

Bitcoin je do značné míry vnímán jako hotový projekt, takže možná proto se Adam Back drží více ve stínu. Dalším důvodem může být to, že Adam Back nechce být označován za generálního ředitele projektu Bitcoin. Dobře ví, že komunita Bitcoinu používá “CEO argument" v případě jiných projektů, takže se pouští na tenký led. Fakta však hovoří jasně. Adam Back je generálním ředitelem společnosti Blockstream, která je podporovaná rizikovým kapitálem a která platí 2 vývojáře, kteří jsou podepsáni pod posledními 10 BIPy. Blockstream v podstatě řídí vývoj Bitcoinu.

Závěr

Zopakujme si to. Cardano nemá generálního ředitele. Generálním ředitelem IOG je Charles Hoskinson. Cardano vlastní komunita prostřednictvím mincí ADA. Hranicí mezi sítí a týmem je zdrojový kód, na jehož přijetí má komunita stále velký vliv. Nezáleží na tom, jestli člověku, který řídí tým, říkáme CEO, vůdce, král nebo jakkoli jinak. Každý tým má přirozenou autoritu. Charles Hoskinson je oblíbeným členem komunity Cardano a dělá pro projekt spoustu užitečné práce. Je přirozeným následovníkem myšlenek Satoshiho Nakamota a velkým fanouškem decentralizace.

Považujeme-li Charlese Hoskinsona za CEO projektu Cardano, musíme analogicky považovat Adama Backa za generálního ředitele projektu Bitcoin. V obou případech se jedná o velmi nepřesné a zavádějící označení. Lidé by měli vidět rozdíl mezi vývojem softwaru a provozováním decentralizované sítě, která je nezávislá na společnostech které vyvíjí software.

Článek připravili Cardanians za podpory Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: Myth busting: Cardano has a CEO so it is not decentralized | Cardano Explorer