🇨🇿 Nejkrásnější věc na Cardanu je mise projektu

Cardano je projekt zaměřený na misi. Lidé by neměli být zaslepení investičními příležitostmi. Měli by raději nejprve pochopit misi projektu Cardanovo. Je to právě mise, která může změnit svět. Profit jednotlivců neudělá svět lepším místo pro život.

Mise je vždy na prvním místě ce se týče týmů, které budují Cardano

Cardano je blockchain projekt třetí generace a je plně otevřený (open-source). Charles Hoskinson se rozhodl navázat na úspěch Bitcoinu a přinést do světa kryptoměn nezbytné inovace a kvalitní tým, který bude schopen vybudovat velmi kvalitní síť co se implementace týče. Dal dohromady silný tým matematiků, vědců, specialistů na kryptografii, programátorů a dalších chytrých lidí. Duch tří oficiálních entit stojících za projektem Cardano je poháněn vášní a touhou vytvořit otevřený sociální a finanční operační systém. Globální decentralizovaná síť, která je založena na blockchainové technologii a která bude technologicky tak vyspělá, aby mohla sloužit miliardám lidí po celém světě. Cardano se stane otevřenou platformou, která se snaží poskytnout ekonomickou identitu lidem, kterým chybí nejvíce. Platforma poskytne možnost vytvářet aplikace, které mohou spravovat identitu, hodnotu a poradí si také s decentralizovaným řízením skrze možnost hlasovat. Jako takový umožňuje sloužit jako technologická páteř pro vytváření nových nezávislých komunit, které usilují o vyšší svobodu a samostatnost.

IOHK, Cardano Foundation a Emurgo jsou tři entity orientované na tuto misi a budují Cardano s velkou vášní a pečlivostí. Mise je vždy na prvním místě. Na rozdíl od mnoha společností orientovaných na zisk tyto tři subjekty nikdy nezapomínají na základní principy mise v jádru svého snažení. Mise je jasně a explicitně komunikována veřejnosti prostřednictvím médií a každý může najít mnoho článků, podcastů a videí. Stále více lidí hledá informace o Cardanu a mise projektu se jim líbí. Členové týmů všech třech subjektů podílejících se na vývoji Cardana aktivně komunikují s vládami a dalšími úřady, aby vysvětlili jeho misi a zjistili, jak může projekt pomoci v reálném světě. Komunikace významně pomáhá porozumět problémům. Je tedy možné tyto problémy řešit a Cardano je budováno přímo na to, aby bylo schopné je dříve či později řešit. Cardano přináší revoluci ve své technologii, ale je to hlavně evoluce, pokud mluvíme o propojení se současnými finančními, sociálními a politickými strukturami. Cardano nepřináší revoluci bez žádosti o povolení. Decentralizace je koncept, který lze snadno realizovat v digitálním světě internetu, ale ve fyzickém světě to může být obtížnější. Je třeba vysvětlit a nabídnout koncept decentralizace. Poté to mohou lidé přijmout a lze očekávat, že to lidé rádi udělají kvůli mnoha výhodám, které decentralizace může nabídnout. Je to však o komunikaci. Technologie se nedá lidem vnutit, ale lze ji nabídnout.

Vášeň je klíčovou motivací pro lidi, kteří se podílejí na vývoji projektu Cardano. Vize je jasná, každý chápe poslání projektu a to se odráží na jeho kvalitě. Můžete si přečíst desítky akademických studií, které si přečetlo mnoho nezávislých vědců a které byly přijaty na významných konferencích, můžete se také podívat na GitHub. Projekt Cardano je opakovaně vítězem, pokud jde o aktivitu na GitHubu. Je snadné najmout si spoustu programátorů, aby pro vás postavili blockchainový projekt nebo platformu na chytré smlouvy, pokud máte peníze. Najdete mnoho projektů zaměřených na profit, které tak činí. Najdete patentované technologie, najdete projekty, které nemají otevřený zdrojový kód. Cardano je plně otevřené, pokud jde o studie i zdrojový kód, a je vytvářen lidmi, kteří to dělají s láskou a vášní. Cardano je tak ve světě kryptoměn unikátním projektem. Ne že by bylo jediné, co se týče kvality zdrojového kódu či studií, ale co do objemu je šampionem.

Mise je důležitá pro adopci

Blockchain, decentralizované sítě a inteligentní smlouvy nejsou jen technologie. Technologie může vyřešit některé problémy, ale my věříme, že technologie blockchain je fundamentální technologií, která může mít významný a pozitivní dopad na sociální, finanční a dokonce i politické struktury. Koncept decentralizace jako takový musí být adoptován nejen z technologického hlediska. Je třeba změnit myšlení lidí na všech úrovních sociální hierarchie. Samotná technologie není schopná převrátit svět, pokud lidé nechtějí. Lidé musí být obeznámeni s konceptem decentralizace a musí ji aktivně vyžadovat při jednání s jinými lidmi nebo dokonce s úřady. Pokud jde o interakci s úřady, zjevně k tomu nedojde, pokud úřady tuto technologii neadoptují a lidé na to nebudou sami tlačit, aby ji používali. Lidé i úřady musí pochopit výhody decentralizace a poslání projektu Cardano. Lidé nemusí technologii plně rozumět a mohou čelit obtížím, když se snaží pochopit všechny podrobnosti které najdeme za sítěmi typu peer-to-peer, blockchainem, kryptografií, inteligentními smlouvami atd. Může být obtížné těmto technologiím porozumět, ale je snadné pochopit poslání a výhody, které projekt Cardano může nabídnout.

Mise je důležitější, než si lidé obvykle myslí. Značka a poslání přitahují pozornost lidí. Nejprve musí pochopit misi. Poté budou ochotni použít technologii Cardano. Dnes je technologie všude a my můžeme každý den vyzkoušet tisíce nových služeb. Internet je službami přeplněn, takže pozornost uživatelů je rozptýlena. Poslání, příslib lepší budoucnosti a osobní výhody jsou věci, které lze jasně komunikovat a které mohou vzbudit pozornost.

Síťový efekt je velmi důležitým aspektem adopce. Lidé, kteří adoptují Cardano, přilákají další lidi. Cardano je globální síť, která bude dostupná doslova všude, pokud existuje možnost připojení k internetu. Nikdo nepotřebuje povolení k používání sítě. Instalace peněženky Cardano je zdarma. Transakční poplatky jsou nízké. Je nutné začít používat síť. Možnosti a počet služeb porostou s tím, jak tým IOHK uvolní nové funkce. Touha po vyzkoušení alternativních služeb je zásadní pro úspěch každé technologie. V dnešní době je v kryprostoru spousta decentralizovaných služeb a aplikací. Neváhejte si pohrát s aplikacemi Cardano, až budou dostupné. Čím více lidí je bude používat, tím více se k nám přidá nováčků. Je možné zvýšit svobodu, samostatnost, soběstačnost, ale to nepřijde samo od sebe. Je nutné se učit a hrát si se službami Cardano.

Cardano je globální síť. Internet byl vyvinut, aby digitálně spojoval lidi a poskytoval jim služby. Cardano je postaveno tak, aby poskytovalo decentralizovanou povahu digitálních služeb. Cardano je platforma, která dává každému možnost vytvořit decentralizovanou službu. Takové služby mohou okamžitě využívat lidé na celém světě. Můžeme se zbavit zbytečných prostředníků. Každý bude moci vytvořit levnější, spolehlivější, bezpečnější, transparentnější a spravedlivější služby. Nebude existovat žádná cenzura, rozdílné zacházení, žádný Know Your Customer (KYC), pokud si nepřejete, žádné povolení vyžadované k používání služeb Cardano. To jsou výhody, které je třeba lidem vysvětlit. Je to mise, která bude prospěšná pro nás všechny, pokud dosáhneme cíle. Neváhejte toto poslání šířit dál. Počítá se každý nový uživatel.

Kdo bude mít prospěch z Cardana

Na misi orientované projekty jsou historicky spojovány především s neziskovým sektorem nebo nevládními organizacemi. Mise je definována za účelem udržení a podpory sociálních hodnot, které může projekt přinést bez ohledu na zisk lidí, kteří na něm aktivně pracují. Definice úspěchu se měří spíše pozitivním dopadem na společnost než výkonem nebo ziskem. Cardano bude úspěšné, pokud poskytne sociální a finanční operační systém. Mise bude považována za úspěšnou, když jednotlivci a komunity získají příležitosti k účasti v alternativních sociálních a finančních systémech nebo současné systémy použijí Cardano k budování digitální infrastruktury. Skutečné problémy jsou dobře známé a popsané. Vyřešit alespoň některé z nich by bylo považováno za úspěch.

Většina lidí na planetě může mít z existence Cardana prospěch. Ne tým ani Charles Hoskinson. IOHK je společnost orientovaná na profit. Tým musí být za práci na Cardanu dobře zaplacen. Abych byl upřímný, nedokážu si představit, že by takový skvělý tým existoval bez ekonomických pobídek. Věda a vývoj softwaru vyžadují spoustu času a úsilí a lidé by nemohli pracovat na Cardanu, aniž by byli dobře zaplaceni. To je skutečnost a realita vývoje softwaru. Z našeho pohledu to není vůbec problém. Společnost zaměřená na poslání nemusí nutně být neziskovou společností. Ziskově orientované společnosti mohou být založeny na poslání a cíle se mohou plně orientovat na úspěch, který je měřitelný spíše sociálním blahobytem než penězi. O definici úspěchu rozhoduje tým. Nikdo jiný. Lidé se do projektu zapojují nejen kvůli penězům, ale také kvůli misi. Cardano Foundation je nezisková společnost, která se stará o ekosystém Cardano.

V případě Cardana se každý na světě může stát podílníkem prostřednictvím nákupu mincí ADA. Cardano je budováno pro komunitu a každý se k nám může svobodně připojit. Nesmí existovat vlastník sítě Cardano. Vlastníkem sítě může být každý, kdo chce používat Cardano. Na úspěchu sítě se tak můžeme podílet všichni. Může to být Charles, členové týmů, velcí investoři, hedgové fondy, vy a já. Díky decentralizované správě bude Cardano skutečně decentralizováno ve smyslu vlastnictví. Každý může mít hlas v ekosystému Cardano a rozhodnout se, jak investovat peníze, které budou shromážděny v pokladně projektu.

Držitelům podílů obvykle záleží na ceně

Držitelům podílů v společnostech obvykle záleží na ceně a Cardano není výjimkou. Z našeho pohledu je projekt Cardano nezastavitelný a je velmi pravděpodobné, že uspěje. Mise je stanovena, road-mapa je definovaná, na správných místech jsou správní lidé. Komunita je velká a roste. Veřejný zájem roste téměř každý den. Týmy budou na Cardanu pracovat do doby, dokud nedosáhnou naplánované mise. Nezáleží na tom, zda to bude trvat dalších 5 nebo 10 let. Pokud je na cestě technologická překážka, bude vyřešena. Regulační nejistota může zpomalit adopci projektu, ale nezastaví ho.

Lidé by měli mluvit především o poslání projektu, o konceptu decentralizace a skutečné užitečnosti. Na druhém místě lze diskutovat o tržní kapitalizaci. Jak jsme řekli, projekt je na začátku a nyní záleží na vývojářich, kteří využijí Cardano a vybudují na něm užitečné aplikace. Tržní kapitalizace musí vždy odrážet užitečnost a úroveň adopce. Cokoli jiného jsou jen spekulace nebo manipulace s trhem. Veřejné blockchainové projekty nemohly zatím jít do manstreamu, protože technologie nebyla vyspělá. Cardano má potenciál to změnit. Je postaveno pro masové přijetí. Vybudování Cardana zabralo hodně času, ale nyní pomalu přichází na scénu a zaslouží si pozornost. Je rozumné hovořit o možnostech, které Cardano přináší, a nepropagovat ho jen jako dobrou investici.

Nebojte se, tržní kapitalizace projektu pravděpodobně výrazně vzroste. Není to však slib. Je to jen zdravý selský rozum. Tržní kapitalizace projektu s globálním sociálním a finančním dopadem pravděpodobně poroste. O tom není nutné mluvit. V tuto chvíli je třeba mluvit o důležitějších věcech. Kupte si mince ADA, pokud věříte v misi a stanete se aktivním členem komunity. Využívejte Cardano síť a vysvětlete misi svým přátelům. Hodně věcí to může změnit.

Závěr

Kryptosvět je často spojován s investičními příležitostmi. To je ten lepší případ, protože můžeme vidět mnoho podvodů a nesplněných slibů. Kryptoměny slíbili lepší budoucnost, ale technologie nebyla v okamžiku slibu dostatečně vyspělá. Nyní existuje mnoho sítí PoS a byla také inovovaná technologie smart kontraktů. Nejen to, existuje více vylepšení, která pomohou s adopcí. Služby Oracles, stabilní mince a projekty správy identit, abychom jmenovali alespoň některé. Nastává čas pro přijetí mainstreamem. Aby se to stalo, neměli bychom mluvit jen o ceně a vnímat kryptoměnu jako investiční příležitost. Promluvme si více o věcech, které jsou opravdu důležité a které mohou pomoci vyřešit skutečné problémy. Měli bychom se zeptat, kde a jak může Cardano pomoci vyřešit problémy ve skutečném světě. To je způsob, jak můžeme udělat ze světa lepší místo pro život a jak Cardano splní své poslání.

Můžeme se stát architekty naší budoucnosti. Pokud nechceme, nemusíme se spoléhat na třetí strany. Cardano přináší příležitosti, které lidé doposud neměli. Moc třetích stran může být oslabena, ale pouze za předpokladu, že lidé jsou ochotni se učit nové věci a adoptovat nové brilantní technologie 21. století.

Přečtěte si celý článek: