🇨🇿 Proč má Cardano to nejlepší z Bitcoinu a Ethereum?

Cardano převzalo nejlepší technologie a koncepty z Bitcoin a Ethereum. Tým IOG se inspiroval nejlepšími dostupnými technologiemi. Všechny koncepty důkladně prozkoumali, aby ověřili jejich bezpečnost a dokázali je vylepšit. Následně propojili různé technologie do jednoho projektu tak, aby byly možné další inovace. Mezi klíčové technologie Bitcoinu patří Nakamotův konsensus a model UTXO. Nejvýznamnější inovací projektu Ethereum je možnost vydávat tokeny a možnost používat programovací jazyk Solidity k psaní inteligentních kontraktů. Na základě výzkumu tým vytvořil Cardano a implementoval ho pomocí formálních metod. Implementace je na velmi vysoké úrovni, která je srovnatelná se softwarem pro NASA, nemocnice nebo jaderné elektrárny. Proč je Cardano takové, jaké je? Odpovědi musíme hledat v minulosti. Charles Hoskinson byl jedním z prvních lidí, kteří učili o Bitcoinu, a byl také jedním ze spoluzakladatelů Etherea.

TLDR

  • Před založením Cardano Charles učil o Bitcoinu a spoluzakládal Ethereum.
  • Principy a ideály jsou pro projekt stejně důležité jako technologie.
  • Cardano používá konsensus PoS ve stylu Nakamota.
  • Tým IOG vytvořil model Extended UTXO, který umožňuje vyšší programovatelnost než Bitcoin.
  • Cardano nepotřebuje k vytváření a převodu tokenů inteligentní smlouvu, protože s nimi zachází nativně.

Vše začalo u Bitcoinu

Charles Hoskinson byl jedním z prvních lidí, kteří veřejně hovořili o Bitcoinu. Na Udemy najdete Charlesův kurz o Bitcoinu, který má hodnocení 4,9 a navštívilo ho přes 112 000 lidí. V roce 2013 se časopis Bitcoin stal partnerem projektu Bitcoin Education Project (BEP). BEP založil Charles Hoskinson s cílem snížit znalostní bariéry pro vstup jednotlivců do světa Bitcoinu a zdůraznit užitečnost Bitcoinu v běžných činnostech. Byl zakládajícím předsedou vzdělávacího výboru Bitcoin Foundation a v září 2013 založil neziskovou skupinu Cryptocurrency Research Group. Dodejme, že Charles se zná se všemi Bitcoin OGs, s mnohými z nich osobně.

Charles se koncem roku 2013 připojil k týmu Etherea jako jeden z pěti původních zakladatelů spolu s Vitalikem Buterinem. Zastával pozici výkonného ředitele. Projekt Ethereum opustil v roce 2014 po sporu o to, zda má být projekt komerční, nebo neziskový. Koncem roku 2014 založil Hoskinson spolu s bývalým kolegou z Etherea Jeremym Woodem inženýrskou a výzkumnou společnost IOHK (přejmenovanou na IOG). To byl začátek Cardano.

Charlesova minulost je velmi důležitá, protože z našeho pohledu je nejdůležitější držet se ideálů, vizí a základních principů decentralizace. To je to co Charles dobře znal, neboť vize a ideály bylo v počátku hlavní silou adopce Bitcoinu. Nechme stranou, že dnes to může být jinak.

Principy a ideály jsou do jisté míry důležitější než jednotlivé technologie. Jakoukoli technologii lze vždy vylepšit nebo zcela nahradit. To, co přetrvá a může přežít století, jsou ideály a principy. Koncept decentralizace je tu s námi od francouzké revoluce a nezmizí ze světa ani v případě že současné blockchain sítě zaniknou. Blockchain průmysl se dá do určité míry vnímat jako politické hnutí jehož síla bude pramenit s možnosti vytvořit alternativní finanční a později také sociální systém.

Charles si byl velmi dobře vědom toho, že nejdůležitější vlastností blockchainu je decentralizace. Je sice jasné, že masové přijetí není reálné bez vyřešení problémů se škálovatelností, ale decentralizace nesmí být obětována. Tým IOG tuto myšlenku převzal a v tomto duchu Cardano buduje.

Projekt je atraktivní pro lidi, kterým na decentralizaci záleží a chtějí se na ní sami podílet. I když se ne každý může stát provozovatelem poolu, možnost stakovat ADA na Cardano je inkluzivní a dostupná téměř pro každého.

Charles je a vždy zůstane duchovním otcem projektu Cardano, stejně jako je Satoshi nedílnou součástí Bitcoinu. To však neznamená, že Charles rozhodoval o tom, jaké konkrétní technologie a koncepty budou použity. Dal dohromady impozantní tým výzkumníků a vědců, kteří společně hledali odpovědi. Charlese vnímáme jako postavu, která určovala směr vývoje a dohlížela na jeho principy. Tato role je u zrodu projektu nezastupitelná. Cardano směřuje k úplné decentralizaci na úrovni řízení projektu. Jednoho dne budou držitelé ADA zodpovědní za dodržování principů decentralizace a určování budoucího vývoje projektu.

Stejně tak jako politické hnutí či strany přežívají své zakladatele mohou protokoly přežít své duchovní otce či vývojáře.

Jaké technologie Cardano používá?

Satoshi Nakamoto, anonymní tvůrce Bitcoinu, vytvořil technologii Nakamoto Consensus. Vlastnosti Proof-of-Work jsou akademicky dobře popsány, a to nejen díky výzkumu týmu IOG. Cardano využívá Nakamotův konsensus, který je velmi podobný Bitcoinu, kde se uzly řídí pravidlem nejdelšího řetězce, aby dospěly k dohodě.

Robustnost protokolu se nám podařilo ověřit v lednu 2023. Došlo k přechodné anomálii, která způsobila odpojení a automatický restart přibližně 50 % uzlů v síti. Většina postižených uzlů se automaticky obnovila a pokračovala v práci.

PoS ve stylu Nakamoto, který Cardano používá, se liší od ostatních blockchainů, které často používají PoS s konsensuálními protokoly ve stylu Byzantine Fault Tolerant (BFT). Namísto toho, aby se konsensuální protokoly ve stylu BFT řídily pravidlem nejdelšího řetězce, dochází k dohodě při hlasování kvora. Například k potvrzení bloku je zapotřebí 2/3 souhlasu všech účastníků. To znamená, že pokud je ⅓ + 1 uzel nedostupný, síť není schopna vytvořit nový blok.

Blockchainy, které používají konsensus ve stylu Nakamoto, jsou schopny vytvořit blok, i když není k dispozici velký počet uzlů. Může být nedostupných klidně polovina všech nodů a síť je schopna vyprodukovat nový blok. Někdy se zpožděním. Pokud se stanete vedoucím slotu v síti Cardano, můžete razit nový blok, který běžící uzly přijmou, pokud je platný.

Dodejme, že namísto hash rate používá Cardano mince ADA, které rozhodují o tom, kdo získá právo razit blok. Díky této inovaci je Cardano o více než 99 % šetrnější k životnímu prostředí.

Tým vytvářející Cardano převzal od Bitcoinu nejen základní principy návrhu síťového konsensu, ale také účetní model. Tým IOG prozkoumal všechna pro a proti mezi modelem UTXO, který používá Bitcoin, a modelem založeným na účtech, který používá Ethereum. Nakonec se rozhodli použít a rozšířit model UTXO. Vznikl tak rozšířený model UTXO (EUTXO).

Model EUTXO podporuje vyšší expresivitu programovatelnosti při zachování všech výhod modelu UTXO který využívá Bitcoin. EUTXO navíc nabízí některé výhody oproti modelu založenému na účtech. Zejména větší bezpečnost při provádění chytrých smluv, předvídatelnost poplatků, lokální ověření zajišťující, že transakce budou po odeslání přijaty, a přirozeně fragmentovaný stav blockchainu. To umožňuje paralelizaci při zpracování transakcí, což má pozitivní vliv na škálovatelnost.

EUTXO umožňuje uživatelům volitelně přidávat do UTXO libovolná uživatelská data ve formátu podobném JSON. Tato data se nazývají Datum. Datum umožní vývojářům poskytnout skriptům funkcionalitu podobnou stavu. Transakce mohou nést argumenty specifické pro uživatele, kterým se říká Redeemer. Na Redeemer lze pohlížet jako na záměr autora transakce, jak s UTXO naložit.

Při validaci transakce může validační skript pracovat s Datumem, Redeemerem a kontextem, který obsahuje data transakce.

Na rozdíl od Bitcoinu je Cardano platformou inteligentních kontraktů, na které lze vytvářet například DEX nebo úvěrové protokoly. Datum a Redeemer jsou důležité komponenty, které umožňují snadnou programovatelnost prostřednictvím skriptů Plutus.

Cardano je stejně jako Ethereum platformou chytrých kontraktů a laik na první pohled nemusí vidět žádné zásadní technologické rozdíly.

Ethereum jako první přišlo s modelem založeným na účtu. Díky němu bylo možné napsat malý program se složitou logikou zvaný chytrý kontrakt. Transakce jsou interpretovány jako události, které mění globální stav. Virtuální stroj Ethereum (EVM) vypočítává výsledek přechodu těchto událostí do jiného stavu na základě předchozího stavu blockchainu. Předchozí stav se stává nedílnou součástí aktuálního výpočtu nového globálního stavu. Jinými slovy, správnost aktuálního výpočtu závisí na minulém.

Transakce a validace skriptů Plutus jsou v modelu EUTXO nezávislé a deterministické. To znamená, že s velkou pravděpodobností neselžou, když lokální validace projde. Skript Plutus pracuje pouze se stavem, který je spojen s EUTXO, a dále s daty, která obdrží v transakci. Provádění skriptu nezávisí na sdíleném globálním stavu, takže je zde menší prostor pro útoky.

Různé technologie jsou vhodné pro různé problémy. Rozhodně nechceme tvrdit, že možnosti skriptování EUTXO a Plutus jsou nejlepším řešením pro všechno. Model založený na účtech a Solidy mají určitě také své přednosti a tým pracuje na vylepšeních.

Tokeny vydávané uživateli jsou definovány v metadatech UTXO. Jsou to tedy nativní tokeny, protože existují na stejné vrstvě jako mince ADA. Cardano pro oba používá stejnou účetní knihu. To je zásadně odlišný přístup než u nenativních tokenů. Aby mohli uživatelé vydávat tokeny na platformě Ethereum, musí nasadit inteligentní kontrakt. Chytré smlouvy se pak používají pro všechny transakce, včetně převodů.

Práce s tokeny na platformě Cardano je levnější a bezpečnější, protože chování je naprogramováno na úrovni protokolu. Uživatelé musí definovat politiku ražby.

Jednoduše řečeno, Cardano umí podobné věci jako Ethereum, pokud jde o hlavní rozdíly oproti Bitcoinu. Přesto mezi oběma platformami pro chytré smlouvy existují významné rozdíly.

Závěr

Charles Hoskinson řekl, že Bitcoin je slepý, hluchý a němý. Rozhodně to nemyslí zle a Bitcoin považuje za digitální zlato. Domníváme se, že smyslem tohoto výroku je, že Bitcoin není dostatečně technologicky připraven na to, aby na něm mohly být postaveny alternativní finanční služby. Charles dále o Bitcoinu řekl, že není škálovatelný, že není interoperabilní s jinými systémy, není ekonomicky udržitelný nebo že není spokojen s jeho projektovým řízením. To všechno jsou relevantní témata. Ethereum některá z nich vyřešilo, ale ne všechna. V našich očích projekt Cardano kromě technologie převzal především vizi a ideály Bitcoinu a některé koncepty z Etherea. Jde však zcela vlastní cestou. Především ve svém úsilí o vytvoření decentralizovaného řízení projektu. Cardano si ze svých předchůdců bere to nejlepší díky tomu, že na počátku obou stál Charles Hoskinson.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originál v AJ: https://cexplorer.io/article/why-cardano-has-the-best-of-bitcoin-and-ethereum