🇨🇿 Cardano mise je svázána s užitečností e

Říká se, že Bitcoin je z 20 % technologie a z 80 % náboženství. Je tedy pravda, že Cardano je z 80 % technologie a z 20 % náboženství? To by bylo velké zjednodušení, ale něco pravdy na tom může být. Poslání obou projektů se liší, takže dává smysl, že k přijetí vedou různé cesty. Prozkoumejme tento jev z mnoha různých úhlů pohledu a v různých souvislostech.

TLDR:

  • Komunita Bitcoinu věnuje vyšší pozornost mincím. Cardano komunita se více věnuje technologiím a síti.

  • Oprávněná tržní kapitalizace obvykle odráží skutečný užitek. Tržní kapitalizace může zaostávat za užitečností.

  • Bitcoin se zdá být lepším projektem pro řešení inflace, zatímco Cardano je vhodnější pro řešení problému existence neefektivních třetích stran.

Neexistuje univerzální řešení všech problémů

Bitcoin je komunitou považován za hotový projekt, který se bude vyvíjet velmi konzervativně a minimálně. Posláním bitcoinu je stát se digitálním zlatem neboli globálními penězi nezávislými na státu. Komunita věří, že Bitcoin je na tuto misi připraven. Veškerý vývoj probíhá mimo první vrstvu. Budoucnost je především o přijetí. To je pravděpodobně důvod, proč se říká, že Bitcoin je z 80 % náboženství. Většina členů komunity drží bitcoiny a jen čeká na lepší zítřky. Lepšími zítřky myslí konkrétně růst hodnoty mincí BTC, který bude poháněn širším přijetím. Za úspěch považují zejména vysokou kapitalizaci Bitcoinu. Stagnace nebo pokles by byly považovány za neúspěch mise.

Poslání projektu Cardano je spojeno s technologií, která nikdy nebude dokončena. Cardano se bude neustále zdokonalovat, aby bylo dosaženo cíle stát se globálním sociálním a finančním operačním systémem. Má smysl říci, že Cardano je z 80 % technologie. Komunita ví, že budoucnost bude do značné míry záviset na tom, co nám technologie umožní. Proto je třeba o technologii a jejím využití neustále diskutovat a zlepšovat ji. Zároveň je důležité, aby týmy třetích stran technologii využívaly a vytvářely konkrétní služby. Cardano je platforma, kterou musí někdo jiný použít k vybudování vlastního podnikání. Za úspěch mise Cardano je považován alternativní decentralizovaný finanční systém, který bude poskytovat podobné služby jako současné bankovní služby. Tyto služby musí využívat lidé mimo kryptoměnovou bublinu.

Kdybych měl náladu bitcoinové komunity popsat jedním slovem, řekl bych, že je to čekání. Komunitu Cardano lze asi nejlépe popsat jako komunitu budovatelů.

K úspěchu vedou různé cesty. V případě Bitcoinu musí poptávka po mincích BTC růst. S bitcoiny se obchoduje na centralizovaných burzách, takže neexistuje žádná technologická překážka, která by bránila dosažení cíle. Bitcoinová komunita sleduje grafy a čeká, kdy se nějaká instituce nebo společnost rozhodne pro nákup. Pokud budou lidé pravidelně platit bitcoiny, bude to prostřednictvím jiných sítí. Uživatelé věnují větší pozornost mincím BTC než síti.

V případě Cardano musí poptávka po využití této technologie růst a zatím není připravena pro mainstream. Hlavním cílem je zvýšení škálovatelnosti, zlepšení a rozšíření možností platformy Plutus, budování aplikací, decentralizovaná identita, decentralizovaná správa a další věci.

Uživatelé věnují větší pozornost síti než mincím ADA. Přesněji řečeno, uživatelé používající například stablecoiny nepotřebují moc vnímat mince ADA. Až mohou transakční poplatky platit tokeny, nemusí o mincích ADA ani vědět. ADA mince si získají pozornost stakerů a zájemců o správu projektu.

Ještě jednou 80/20

Bylo by chybou, kdyby čtenář dospěl k závěru, že Cardano a Bitcoin jsou zcela odlišné projekty, které nemají nic společného. Úspěch obou projektů je založen na decentralizaci. V obou případech je důležitá jak technologie, tak víra. Technologie je základem, kolem kterého se vytvářejí komunity. Neberte poměr 80/20 doslova.

Jsou lidé, kteří vám budou tvrdit, že Cardano nemá žádnou technologii a jde jen o víru. Svým způsobem dělají z Cardana Bitcoin, a na tom by paradoxně nebylo nic špatného. Dalo by se říct, že lidé prostě věří v jiné digitální zlato a jiné peníze.

Stejně tak se najdou lidé, kteří budou tvrdit, že Bitcoin má nejlepší technologii, protože používá PoW. Nebude jim vadit, že Bitcoin má nízký Nakamotův koeficient, špatně škáluje a nový blok se vytváří s desetiminutovým zpožděním. Technologie s jinými vlastnostmi, včetně Cardana, nebudou považovat za relevantní kvůli PoS. Ani zde nemá smysl tento názor někomu vymlouvat.

Je spravedlivé říci, že obě složky jsou zastoupeny. Poměr mezi technologií a náboženstvím není tak důležitý. Bitcoin nikdy nebude platformou inteligentních kontraktů, ale DeFi může vzniknout na nějaké jiné vrstvě. Posláním projektu Cardano není stát se digitálním zlatem, ale to neznamená, že po mincích ADA nebude poptávka.

Existují lidé, kteří mluví o akciích jako o uchovateli hodnoty. Pokud je vnímají jako zajištění proti fiat měnám a jsou schopni dobře odhadnout rizika, může to fungovat. Mezi mincemi ADA a BTC není na technologické úrovni z hlediska digitální vzácnosti žádný významný rozdíl. Rozdíl je především v myslích lidí. Na ADA lze pohlížet jako na uchovatele hodnoty.

Držení mincí někteří považují za užitek (držet znamená používat). Užitek sítě blockchain lze považovat za pasivní činnost v tom smyslu, že není tak důležité používat síť pro každodenní P2P interakci. To sice částečně popírá účel sítě, ale i tento pohled má něco do sebe.

Pokud vnímáte kryptoměny jako zajištění proti inflaci, přemýšlíte, do jaké míry je technologie důležitá a do jaké míry je to náboženství? O tom asi většina lidí nepřemýšlí. Hodler chce, aby projektu věřilo více lidí. Další skupina uživatelů chce, aby technologické možnosti sítí rostly. Každý projekt má určité zastoupení obou skupin.

Jednoduše řečeno, Bitcoin se zdá být lepším projektem pro řešení inflace, zatímco Cardano je vhodnější pro řešení problému existence neefektivních třetích stran. Nic není vytesáno do kamene. Narativy se mohou měnit.

Kdy očekávat úspěch?

Velká očekávání mohou vést k velkému zklamání. Pokud patříte do skupiny, která čeká na růst hodnoty kryptoměn, můžete být frustrováni medvědím trhem. Koneckonců nikdo neví, jak se bude převratná technologie vyvíjet. Jaká by měla být hodnota konkrétní kryptoměny v roce 2025? A co v roce 2030 nebo 2035? To nikdo neví. Pokud sledujete influencery, kteří nemají nic jiného na práci než si hrát na proroky a odhadovat budoucí hodnotu mincí, můžete být časem zklamaní, že se jejich odhad nepotvrdil.

Jako investor nebo spekulant můžete stagnující cenu vnímat jako neúspěch. Zajímavé je, že pro Bitcoin to může být o něco horší zpráva než pro Cardano. Úspěch projektu Cardano samozřejmě ovlivní tržní kapitalizaci projektu, ale není pravda, že pokud cena neroste, selhává použitelnost sítě. Jinými slovy, pro lidi v rozvojových zemích bude Cardano finančně i společensky velmi užitečné a jeho přijetí lze považovat za úspěch.

Rostoucí úspěch nemusí vždy korelovat s tržní kapitalizací. Hodnota mincí může klesat nebo stoupat na základě spekulací. S tím, jak roste užitečnost projektu, je logické, že by měla růst i kapitalizace. Trhy to však nemusí vnímat správně. Tržní kapitalizace může zaostávat za užitečností.

Oprávněná tržní kapitalizace obvykle odráží skutečný užitek. Bez užitku je kapitalizace pouhým výsledkem spekulace. Užitek mohou různí lidé vnímat různě. Jak jsme již vysvětlili, samotná existence mincí a rostoucí skupina lidí, kteří mince poptávají, jsou pro jejich držitele užitečné. Alternativní finanční služby budou užitečné pro jinou skupinu. Tyto dvě skupiny se mohou protínat. Existují lidé, kteří chtějí mince držet a zároveň využívat DeFi.

V případě užitečnosti postavené na využívání sítě je to stejné jako s růstem hodnoty v následujících letech. Je obtížné definovat, co by mělo být v daném roce považováno za úspěch. Bude úspěchem, když v roce 2025 stát přijme síť a postaví na ní páteř finančního systému? Neměly by to do té doby být alespoň dva státy? Nebo 4? To vám opět nikdo neřekne.

Někteří lidé tvrdí, že přijetí kryptoměn je v kontextu přijetí jiných technologií velmi rychlé. Jiní vám budou tvrdit opak. Můžeme si zkusit malé mentální cvičení. Představte si rok 2030. Je reálné, aby se kryptoměna stala globálním uchovatelem hodnoty? Je reálné, aby volatilní kryptoměna nahradila fiat měny? Je reálné, aby na blockchainu vznikly alternativní finanční služby? Je možné, aby rozvojové země vynechaly architekturu klient-server a využívaly decentralizované služby? Bude většina tradičních bank používat technologii blockchain? Budou IT giganti jako Google, Amazon, Facebook a další používat tokeny? Ve všech případech hovoříme o mainstreamovém přijetí řekněme kolem 30 % populace. Určitě vás napadnou i další otázky.

Zkuste si na tyto otázky odpovědět sami. Každý na to může mít jiný názor. Ale pokud vám někdo tvrdí, že jedno je nevyhnutelné a druhé se nestane, buďte opatrní. Technologie jsou nepředvídatelné a nikdo nemůže předem říci, jak a k čemu budou v budoucnu nejvíce využívány. Bude svět používat chytré kontrakty, tokenizaci, decentralizovanou identitu, stablecoiny nebo služby Oracle? Bude mít mainstream skutečně zájem o P2P transakce? Co mohou změnit přísné regulace? Na tyto otázky nejlépe odpoví čas.

Závěr

Lidé jsou netrpěliví a rádi by viděli úspěch už zítra. Fanoušci bitcoinu mohou mít pocit, že cesta k úspěchu je snazší, protože technologie je připravena. Stačí tedy jen čekat na přijetí. Cardano není připraveno na to, aby vývojáři třetích stran mohli plně využít potenciál decentralizace. Cesta k úspěchu může být delší a složitější. Lidé by si měli více uvědomovat, v jaké fázi vývoje se projekt nachází a co je čeká. Měli by vnímat informace ve správném kontextu. Je například hloupé měřit úspěch podle aktuální tržní kapitalizace projektů, když víte, že úspěch Cardana je postaven na využitelnosti sítě. Tým musí nejprve řešit škálovatelnost, pak může začít masové přijetí.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Čtěte originál v AJ: Cardano's mission is tied to utility | Cardano Explorer