🇨🇿 Cardano potřebuje více uživatelů, ne spekulantů

Někteří držitelé mincí ADA čekají, kdy se jejich mince zhodnotí. Jsou to spekulanti. Hodnota mincí ADA může vzrůst ze dvou důvodů. Buď se zvýší počet nových spekulantů, nebo se zvýší počet nových uživatelů. Jednotlivec může být jak spekulantem, tak uživatelem. Růst nebo pokles členů těchto skupin ovlivní tržní kapitalizaci Cardana. Pro dlouhodobý úspěch potřebují všechny blockchainové sítě růst skupiny uživatelů. Spekulanti sice mohou zajistit růst tržní kapitalizace, ale ten může být pouze dočasný. Silný síťový efekt bude trvalou zárukou úspěchu a pozitivně ovlivní i tržní kapitalizaci.

TLDR

  • Tržní kapitalizace vypovídá o počtu spekulantů, ne o počtu reálných uživatelů.
  • Pouze vysoký počet uživatelů může zajistit dlouhodobý úspěch sítí.
  • Vysoká volatilita a pravidelně rostoucí hodnoty mincí jsou pro užitečné pro spekulanty, nikoliv pro uživatele.
  • Security budget nelze naplnit vírou a narativem, ale jen transakčními poplatky.
  • Dlouhodobě se nevyplatí spekulovat na projekt s nízkou utilitou.

Spekulantů je více než uživatelů

Tržní kapitalizace největších blockchainových projektů současnosti je podpořena kapitálem investorů, kteří v kontextu tohoto článku spadají do kategorie spekulantů. Ti se snaží levně nakoupit mince projektů, aby je později prodali za vyšší cenu. Většina institucionálních investorů blockchainové sítě nevyužívá. Často dokonce investují do kryptoměn prostřednictvím třetích stran, které pro ně poskytují služby úschovy. Tržní kapitalizace projektů může v průběhu času růst, ale to nic nevypovídá o počtu uživatelů sítě. Zajímá investory, kolik transakcí sítě denně zpracují, nebo k čemu lidé sítě používají? Investoři sázejí na budoucnost, ale často sami nemusí vědět, jak ji správně definovat a jaké metriky sledovat.

Jedna věc je však jistá. Čím více nových spekulantů přiláká růst tržní kapitalizace, tím spokojenější jsou dřívější investoři, protože se našli noví kupci. Funguje to i obráceně. Pokud se institucionální investoři rozhodnou odprodat větší podíl mincí (protože na tom vydělali), ostatní mladší spekulanti to mohou vnímat negativně a své mince prodat také. Výsledným efektem je, že tržní kapitalizace všech blockchainů je velmi volatilní.

Může nastat paradoxní situace, že konkrétní blockchainová síť může dlouhodobě růst v počtu uživatelů, a přesto bude její tržní kapitalizace klesat. Vysvětlení může být jednoduché. Spekulanti s velkou kapitalizací mohou pouze čekat na růst hodnoty mincí, aniž by zvažovali dlouhodobý potenciál projektu. Jejich vnímání je takové, že pokud hodnota roste, je vše v zásadě v pořádku. Pokud klesá, je to špatně a vede to k prodeji mincí. Možná by mince neprodávali, kdyby byli schopni sledovat pozitivní trendy související se zájmem uživatelů o využívání sítě.

Pouze vysoký počet uživatelů může zajistit dlouhodobý úspěch sítí. Jak roste síťový efekt, musí se to nevyhnutelně dříve či později projevit v růstu tržní kapitalizace. Z fenoménu síťového efektu těží všechny internetové společnosti. Jakmile počet uživatelů překročí určitou hranici, poroste i finanční a společenská hodnota sítě, což se musí projevit v tržní kapitalizaci. Skutečnost je taková, že žádná blockchainová síť nemá dostatečný počet uživatelů, ale nadbytek spekulantů. To je v pořádku, protože se stále nacházíme v raných fázích zavádění technologie blockchain.

Je dobré pochopit, odkud pochází současná tržní kapitalizace blockchainových projektů a zda je dlouhodobě udržitelná. Pokud jde o udržitelnost a stabilitu vysoké tržní kapitalizace, užitečnost je vždy lepší než spekulace. Otázkou pro všechny komunity tedy je, jak přilákat více uživatelů.

Poslání projektu Cardano je zaměřeno na uživatele, nikoliv na spekulanty. Tým IOG buduje Cardano tak, aby bylo dobře zabezpečené, vysoce decentralizované, spolehlivé a zároveň škálovatelné. Zaměření na uživatele je zřejmé. Aktivita v oblasti adopce v rozvojových zemích má smysl, ale nečekejte, že se úspěch dostaví příliš rychle. Přijetí kryptoměn bude trvat roky, možná desetiletí, rozhodně ne měsíce.

Užitečnost nesmí být spojena s volatilitou

Jedním z falešných narativů je, že vysoká volatilita a pravidelně rostoucí hodnoty mincí jsou pro uživatele užitečné. Ano, to je užitečné pro skupinu spekulantů, nikoliv pro drtivou většinu běžných lidí, zejména z rozvojových zemí. Užitečnost nelze stavět pouze na spekulaci, protože spekulace na růst hodnoty brání každodennímu používání. Je to tak jednoduché. Pokud mince držíte a čekáte na růst jejich hodnoty, pravděpodobně nebudete příliš ochotni je předčasně prodat nebo s nimi platit za služby. Příznivci kryptoměn první generace si naivně myslí, že mohou spojit volatilitu s užitečností, ale zapomínají, že mnoho lidí to vnímá jako spekulaci. Jinými slovy, nesmíme zaměňovat slova užitečnost a spekulace.

Nechápejte nás špatně. Je snadné propadnout víře v nekonečný růst hodnoty, pokud se podíváte do minulosti a představíte si, že by se něco podobného mohlo stát i v budoucnu. Může, ale také nemusí. Pokud to nevíte a žijete v nejistotě, nevyhnutelně se připravíte o možnost mince využít. V podstatě budete jen čekat, vaše nervozita bude na medvědím trhu narůstat, a abyste posílili pozici svého projektu, začnete pomlouvat ostatní. To je pro oblast kryptoměn typické, ale z hlediska užitečnosti technologie blockchain zcela zbytečné.

Pro každý projekt je důležité definovat cesty k vyššímu přijetí a následovat je. Je třeba si uvědomit, že výsledek je nejistý a mnoho projektů může selhat. To však neznamená, že některé uspějí a jejich úspěch bude umocněn neúspěchem odpadlíků.

V první řadě je třeba oddělit užitečnost od volatility a vytvořit služby, které jsou izolovány od spekulativní povahy nativních mincí. Stablecoiny, decentralizovaná identita, některé služby DeFi a tokenizace jsou způsoby, jak může Cardano nabídnout uživatelům užitečné služby, které nevyžadují držení velkého množství mincí ADA. Užitečnost Cardana poroste s tím, jak se bude postupně integrovat do současných systémů a jak jej budou přijímat velké korporace nebo dokonce vlády.

V oblasti kryptoměn můžeme pozorovat několik táborů. Jedni tvrdí, že jediným přínosem technologie blockchain jsou spekulace a že lidé budou platit volatilními mincemi, až se všechny fiat měny zhroutí. Jiní tvrdí, že blockchain má potenciál narušit snad všechna současná odvětví a je to jen otázka času. Můžete se sami zamyslet nad tím, do kterého tábora patříte.

Je jedno, kterému táboru fandíte více. Důležité je si uvědomit, že existence jakékoli sítě, ať už jde o Cardano, Bitcoin nebo Ethereum, bude z dlouhodobého hlediska záviset především na počtu uživatelů. Spekulanti budou méně důležití. Proč? Protože sítě musí být ziskové, aby si na svou existenci vydělaly, a pouhé spekulace jim v tom nepomohou.

V dlouhodobém horizontu je ziskový pouze užitek

Žádná síť nedostává od spekulantů poplatky za držení mincí. Transakční poplatky jsou spojeny pouze s přímým používáním mincí a tokenů. Pokud síť nebude dobře škálovat, bude pomalá a poplatky budou drahé, uživatelé nebudou ochotni síť používat. Transakční poplatky nemusí stačit na pokrytí nákladů na zabezpečení sítě. Síť se může dostat do vážných existenčních problémů, které bude obtížné vyřešit. Pokud se naopak síť dobře škáluje, je rychlá, transakční poplatky jsou nízké a projekt nabízí další užitek nad rámec transakční sítě, je velká šance, že přežije. Nejenže se na poplatcích vybere velké množství peněz, ale díky velkému síťovému efektu poroste i hodnota nativních mincí.

Pokud chcete s mincemi spekulovat, musíte samozřejmě provést transakci on-chain a zaplatit za ni. Důležité je, kolik lidí bude ochotno zaplatit a kolik. To je těžké předvídat. Odvětví blockchainu je vysoce konkurenční prostředí. Nedokážu si představit, že lidé budou spekulovat na projekt, který je z hlediska užitku výrazně horší než ostatní. Horší užitek znamená, že projekt bude mít nízký síťový efekt. I když projekt s horší užitnou hodnotou může mít vyšší tržní kapitalizaci, z dlouhodobého hlediska se kapitál přelije do projektů s vyšší užitnou hodnotou. Důvod je poměrně jednoduchý. Vysoký síťový efekt může tlačit tržní kapitalizaci vzhůru a stabilizovat ji. Z pohledu spekulanta je to bezpečnější sázka, než když je hodnota projektu založena pouze na spekulaci.

Rozpočet na bezpečnost nelze naplnit vírou a spekulací, ale pouze transakčními poplatky. To bude platit pro Cardano stejně jako pro Bitcoin. První vrstva Bitcoinu je dnes v kontextu velkého počtu spekulantů velmi málo využívaná. Síti zjevně chybí uživatelé. Ti, kteří chtějí mince pravidelně posílat, přecházejí ve velkém na Lightning Network. Možná se Bitcoin hodí pro otevírání a uzavírání kanálů. Je to z hlediska užitečnosti dostatečné, nebo se časem objeví jiné technologické řešení, které se obejde bez on-chain transakcí? Je spravedlivé být skeptický. Cardano je na velmi podobné cestě. Spekulanti převyšují počet uživatelů. V případě Cardana je však mnohem větší šance na změnu současného stavu, protože tým a komunita se nebojí vyvíjet nové technologie a přemýšlet o budoucnosti. Na adopci se usilovně pracuje, přestože zvenčí není tolik vidět.

Lidé chtějí vidět, jak se úspěch v Africe a nárůst uživatelů okamžitě promítne do hodnoty mincí ADA. Když se tak nestane, jsou zklamaní a považují to za neúspěch. Projekt nepotřebuje okamžitě růst tržní kapitalizace, aby rostla jeho užitečnost. Trhy nejsou v krátkodobém horizontu spravedlivé a mají tendenci držet se stávajícího stavu. Falešné narativy přebíjejí realitu. Spekulanti mají velkou moc ovlivňovat náladu na trhu. Z dlouhodobého hlediska se však trhy chovají racionálně a odměňují úspěch. Je důležité být trpělivý, vnímat realitu a nepodléhat narativům.

Úspěch žádné firmy na světě není postavený na spekulaci. Blockchain není firma, ale současně se na něj nedá dívat jako na peníze. Ani peníze neexistují ve vzduchoprázdnu. Blockchain síť je nový druh technologie, který spojuje více aspektů dohromady. Proto je tak unikátní a současně těžko uchopitelný. Základní finanční a sociální principy však budou platit i pro blockchain. Úspěch musí mít reálné opodstatnění a pouze užitečnost může zajistit profitabilitu.

Závěr

Spekulace je o sázce na správného koně. Lidé chtějí uspět a jsou ochotni na to vsadit své peníze. Takový je současný svět kryptoměn. Ale to není to, co si Satoshi představoval. Bitcoin měl být primárně užitečný v kontextu transakční sítě, nikoli v kontextu spekulací na růst hodnoty. Lidé stále věří, že vysoká inflace otevře dveře novým uživatelům kryptoměn. To se zatím neděje. Uživatelé přicházejí, když hodnota mincí roste, ne když klesá. Taková je bohužel realita. Technologie blockchainu musí přilákat nové uživatele, aby byla užitečná. To je posláním projektu Cardano. Toto poslání je podstatně složitější než poslání Bitcoinu. Bitcoin je spekulativní aktivum a má tendenci přitahovat nové spekulanty. Svým způsobem se mu to daří. Cardano potřebuje v první řadě více uživatelů, protože jeho úspěch je přímo spojen s jeho schopností být užitečný. Dejme Cardanu čas, který potřebuje. Pokud chcete pomoci, ekosystém je otevřený všem.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Článek v AJ: Cardano needs users, not speculators | Cardano Explorer