Jak udělat Cardano více zajímavé pro lidi?

Čím více budou blockchainové sítě připraveny k masovému přijetí, tím více členů komunity se bude ptát, jak pomoci projektům, aby se o ně zajímalo a používalo je více lidí. Lidé se nezajímají o technologické detaily nebo decentralizaci. Dokonce ani většina obyvatel si nemyslí, že fiat peníze jsou problém, který je třeba řešit prostřednictvím kryptoměn, nebo že nahrazení fiat peněz kryptoměnami vyřeší konkrétní problémy dané země. Jak představit Cardano, které je jedním z mnoha dalších projektů? Z našeho pohledu je na čase ukázat lidem, jak řešit konkrétní problémy, a přesvědčit je o výhodách přechodu na blockchain. Během několika let bude technologie blockchain připravena na masové přijetí a narušení mnoha odvětví. Existence technologie nutně neznamená, že ji někdo bude používat. Nejtěžším krokem pro Cardano bude proniknout do skutečného byznysu. To v podstatě znamená narušit současné služby a nahradit serverové aplikace nebo se s nimi integrovat. Aby se tak stalo, musí to požadovat lidé a současní mocipáni musí se změnou souhlasit. Má smysl přesvědčit obyčejné lidi o možnostech, které Cardano nabízí, ale vedle toho je důležité debatovat s podniky a vládami.

TLDR

DeFi je nejlepší marketing pro decentralizaci, protože vytváří alternativu ke stávajícím finančním službám. Důležité je také přijetí ze strany států a podniků. Cardano přijala vláda v Etiopii, aby vytvořila decentralizovanou identitu, a společnost Dish z žebříčku Fortune 500. Skvělým marketingem jsou také fungující případy použití. Pro masovou populaci rozhodně lepší než nudné vysvětlování technologických detailů.

Masovou populaci nezajímá, že Satoshi vyřešil problém dvojího utrácení

Lidé se o decentralizaci nezajímají, přesto potřebují pochopit její výhody.

Satoshi Nakamoto vyřešil problém dvojího utrácení a v podstatě vytvořil digitálně hodnotný zdroj, který mohou lidé vlastnit a vzájemně si ho vyměňovat, aniž by museli důvěřovat třetí straně. Díky Satoshiho vynálezu je možné vytvořit jedinečný digitální zdroj, který nelze zkopírovat. Tyto zdroje známe jako mince a tokeny.

Přestože se jedná o poměrně velký technologický průlom, Satoshi vyřešil problém, na který nikdo nehledal řešení. V době vzniku Bitcoinu měli lidé peníze a fungující instituce. Hospodářská krize sice důvěru lidí v instituce oslabila, ale stále je velmi silná. Lidé nebyli připraveni nahradit důvěru ve vlády a peníze neznámým technologickým řešením. Dnes, po 13 letech existence Bitcoinu, většina obyvatel stále důvěřuje zavedeným institucím více než čemukoli vytvořenému na blockchainu.

To lze vysvětlit několika způsoby. Lidé nemají zájem o tak zásadní změnu, nebo jsme stále na začátku, nebo technologie není vyzrálá. Jedním z důvodů může být způsob, jakým se komunity snaží kryptoměny propagovat.

Dnes už nikoho nezajímá, kdo vynalezl žárovku. Důležitá je její konkrétní užitečnost. Totéž lze říci o všech technologiích, které používáme. Nikdo neví, jak funguje mobilní telefon nebo umělá inteligence. Lidé vědí, jak používat ChatGTB, ale nezajímá je, kdo technologii vymyslel a co se děje v pozadí.

Přiznejme si, že většina populace nebude vědět, co je to problém dvojího utrácení, a možná brzy zapomene, kdo byl Satoshi Nakamoto. Jeho jméno zůstane v povědomí lidí a bude spojováno s Bitcoinem a počátkem blockchainové revoluce, ale nikoho nebudou příliš zajímat technické detaily.

Bitcoinová komunita v podstatě nedělá nic jiného, než že se snaží přesvědčit obyčejné lidi, že je nutné nahradit současné peníze BTC. S tím je často spojeno mnoho dalších požadavků. Například právo neplatit daně, oslabení postavení států a centrálních bank, právo na soukromí, nemožnost konfiskace peněz atd. Přechod od inflačních peněz k postupně deflačním je pro mnohé ekonomy, ale i pro obyčejné lidi těžko představitelný.

Ačkoli jsem fanouškem Bitcoinu, troufám si tvrdit, že pro většinu populace je to, co Bitcoin představuje nebo jak je komunitou prezentován, nepřijatelná a nežádoucí změna. V případě projektu Cardano považuji za důležité zdůraznit rozdíly v jeho poslání. Cardano není protestní projekt, ale klíčovým bodem je debata a spolupráce se stávajícími institucemi a podniky. Decentralizaci lze prosadit postupným procesem a není třeba projekt spojovat s požadavky, které jsou v očích většiny obyvatelstva nereálné. Důležité je ukázat lidem, že Cardano může prostřednictvím decentralizace vyřešit nebo zefektivnit existující problém.

Cílem Bitcoinu je v podstatě nahradit centrální banky na celém světě. To je vše, co Bitcoin skutečně dokáže. Částečným úspěchem bude, pokud budou lidé nebo instituce držet BTC v rezervách. Lidé budou nadále používat fiat měny, ale někteří mohou spořit prostřednictvím BTC. Někteří mohou BTC používat i k placení, pokud se nějak psychicky vyrovnají s volatilitou.

Je důležité zdůraznit, že Cardano lze použít k zefektivnění finančních služeb bez obav z volatility. Cardano má svůj vlastní algoritmický over-collateralized stablecoin DJED. Je možné tokenizovat v podstatě všechny fiat měny na světě a v budoucnu pravděpodobně i CBDC.

Cardano nebylo vytvořeno proto, aby nahradilo fiat měny ADA, ale aby prostřednictvím decentralizace narušilo stávající finanční služby. To je obrovský rozdíl v poslání obou projektů.

Někteří lidé se domnívají, že když je možné platit BTC, bude možné platit i ADA. ADA se také může podílet na nahrazení fiat měn. Tomu samozřejmě nic nebrání a je to relevantní případ použití. Je otázkou, zda je to reálné, ale fanoušci Cardanou budou rádi platit prostřednictvím ADA. Cardano však umí víc než Bitcoin a může řešit věci, na které Bitcoin použít nelze. Komunita Cardano by měla více zdůrazňovat, že je snadné narušit konkrétní finanční služby prostřednictvím tokenizace a chytrých smluv.

Mince ADA nejsou vyžadovány pro narušení průmyslových odvětví. ADA se používá k decentralizaci Cardana, ale pro mnoho případů použití uživatelé ADA nepotřebují. Až bude implementována funkce poplatků Babel, nebude potřeba držet ADA ani pro poplatky.

Dalším významným rozdílem mezi Bitcoinem a Cardanem je technologická vyspělost. Když byl Bitcoin vytvořen, říkalo se, že jde o drahou a pomalou databázi a že blockchain není vhodný pro nic jiného. To už dnes neplatí. Blockchain nemusí být energeticky náročná databáze a díky technologickému pokroku se vyřeší škálovatelnost prvních vrstev. Navíc existují i druhé vrstvy. Takže už neplatí ani druhá část o pomalosti.

Je třeba zapomenout na argumenty minulosti a dívat se do budoucnosti. Každou technologii lze vylepšit a zefektivnit. Za dalších 10 let blockchain rozhodně nebude pomalá, drahá a neefektivní databáze, která je užitečná pouze pro posílání tokenů z adresy A na adresu B. Blockchain bude ekvivalentem operačního systému umožňujícího nasazení libovolné aplikace. Je důležité zdůraznit, že blockchain není synonymem obrovské spotřeby energie a že existují alternativní sítě šetrné k životnímu prostředí.

Poslání Bitcoinu a Cardana je ve své podstatě velmi podobné. V obou případech je důležité, aby lidé změnili své myšlení a pochopili výhody spojené s vlastní úschovou. To, čím se Bitcoin liší od Cardana a několika dalších projektů, jsou možnosti. Obecně platí, že to, co nabízí více možností, bude pravděpodobně cennější a používanější.

Jak tedy vysvětlit decentralizaci nováčkovi? A měl by se mu tento pojem vůbec vysvětlovat? Z našeho pohledu nemusí být důvěryhodné, pokud se lidem slibuje nahrazení fiat měn nebo rozvrat států. Jistě je přijatelnější hovořit o alternativním sociálním a finančním systému. Ukažte nováčkům staking. Vysvětlete jim, že prostřednictvím stakingu se osobně podílíte na decentralizaci Cardana a získáváte pravidelné odměny, tedy mince ADA. Pak jim můžete ukázat služby DeFi. Ukažte jim, jak můžete na DEXu vyměnit ADA za stablecoin DJED. Případně jim ukažte, jak funguje půjčovací platforma. Jakmile nováček uvidí všechny fungující příklady, vysvětlete mu, že tyto služby jsou decentralizované a co to konkrétně znamená. Nyní je čas vysvětlovat pojmy jako zbytečný a neefektivní prostředník, decentralizace sítě skrze ADA mince, atd. Speciální důraz klaďte na vysvětlení pojmu self-custody.

Není nic lepšího než fungující řešení

Mnoho lidí si myslí, že blockchain zatím nic nezměnil. Přesto vlády začaly toto odvětví regulovat a první zákony již byly přijaty. To je jasný důkaz, že odvětví blockchainu dosáhlo bodu, kdy je legitimní na úrovni vlády. Vyjasněný regulační rámec může výrazně napomoci dalšímu přijetí.

Myslím, že odvětví blockchainu se ubírá správným směrem a musí jen vydržet. Míra přijetí bude korelovat s vyspělostí technologie. Blockchain je stále velmi mladý a platformy pro chytré smlouvy jsou ještě mladší. Žádná technologie nemůže změnit svět za jeden rok, ale spíše za desetiletí. Ani v případě umělé inteligence nečekejte zázraky. Nyní jsou všichni nadšeni a odvětví AI zažívá podobný hype jako před několika lety blockchain. AI nahradí mnoho pracovníků a zefektivní jejich práci, ale nebude to zítra, ani za rok. V dílčích případech ano, ale zásadní změnu možná zaznamenáme až za deset let.

DeFi je nejlepším marketingem pro decentralizaci, protože právě zde vznikají alternativní finanční služby. To nejlepší, co může komunita Cardano udělat, je využívat vznikající služby a ukázat je svým přátelům. Tím se otestuje kvalita služeb a přežijí jen ty spolehlivé a efektivní.

Nebojte se používat stablecoiny, DEXy a půjčovací platformy. Je to riskantní? Ano, je a můžete přijít o část svého majetku. Využíváním alternativních finančních služeb však můžete také vydělat nebo profitovat.

Bitcoin by se nikdy nerozšířil, kdyby ho lidé nezačali používat. Mnozí z nich nerozuměli tomu, jak správně ukládat SEED nebo jak posílat BTC vrstevníkům. Spousta BTC se tak navždy ztratila ze světa. Je těžké být na začátku revoluce, protože ne všechny služby jsou stoprocentně spolehlivé. Osobně jsem ochoten riskovat ztrátu malé části svých prostředků v DeFi. Věřím, že konkrétní služby jsou spolehlivé, ale pokud dojde k hacknutí, nemohu s tím nic dělat a jsem s tím smířený. Dříve nebo později budou některé služby DeFi na Cardanu velmi podobně spolehlivé jako první vrstva. To je to, co chci vidět, a jsem rád, že jsem součástí této revoluce.

Úsilí Cardano Foundation a Emurgo je nesmírně důležité. Tyto organizace se snaží podpořit přijetí na podnikové úrovni. Pomáhají utvářet regulaci a pomáhají využívat Cardano v mnoha odvětvích. Kromě toho připravují vzdělávací programy a dělají mnoho dalších věcí. Tyto organizace se zásadním způsobem podílejí na formování komunity Cardano. Jejich práce není příliš viditelná, ale pokračuje a bude úspěšná.

Cardano přijaly vlády a přinejmenším jedna společnost z žebříčku Fortune 500 Dish. Pokud bude spolupráce úspěšná, přidají se další. Je to logické a děje se to běžně. I případný neúspěch může projekt posunout dál. Čím více malých řešení bude úspěšných, tím větší bude celkový úspěch. Pokud budou studenti v Africe používat decentralizovanou identitu (DID), může ji pak používat celá země. Dokážete si představit, jak velký úspěch by to byl? Sousední země by se velmi pravděpodobně připojily. Kromě DID by se Cardano mohlo začít používat i k dalším věcem, což by byl další logický krok.

Lidé od kryptoměn očekávají zázraky, ale neuvědomují si, že všechno má svůj čas. Bitcoin byl v Salvadoru přijat jako zákonné platidlo. Řekl byste, že je to úspěch? Z našeho pohledu zatím rozhodně ne. Proč dělat ukvapené závěry? Musíte si prostě počkat. Totéž je nutné udělat v případě Cardana a nasazení DID v Etiopii. Už jen to, že k těmto událostem došlo, je pro blockchainový průmysl nesmírně důležité. Můžeme být skeptičtí a říkat, že to zatím nefunguje tak, jak bychom si přáli. Nebo můžeme být optimističtí a sledovat pomalý, ale pokračující pokrok.

Závěr

Decentralizace je velmi důležitá, ale pro lidi je to příliš abstraktní pojem. Satoshi vyřešil technologický problém, který je třeba prosadit konkrétní užitečností. Někteří lidé se domnívají, že jediné, co je užitečné, je Bitcoin, a dodnes věří, že blockchain navždy zůstane pomalou, drahou a neefektivní databází. Tyto názory jsou již minulostí. Odvětví blockchainu se výrazně posunulo a prostřednictvím druhých vrstev využívají služby postavené na blockchainu denně miliony lidí. Používají decentralizované aplikace vytvořené týmy třetích stran. Decentralizovaně je možné vyměnit 2 tokeny během několika sekund za velmi malý poplatek a bez nutnosti čekat hodiny. Jedná se o obrovský technologický pokrok, který mnoho lidí z nám neznámých důvodů přehlíží nebo ignoruje. Vlády, regulační orgány a podniky však vidí potenciál, který odvětví blockchainu nabízí, a cítí, že disrupce je nevyhnutelná.

To nejlepší, co může kdokoli z vás pro Cardano v tuto chvíli udělat, je využívat služby DeFi, hrát si s tokeny, kupovat NFT nebo si jen o decentralizaci povídat s přáteli. Ideálně nováčům ukazujte ja vy používáte Cardano a DeFi. Pokud jste podnikatel, můžete přemýšlet o využití Cardana, abyste předběhli konkurenci.

Tento článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/what-will-make-cardano-more-interesting-to-people