🇨🇿 Cardano Staking: Praktické informace

CZ překlad:

Cardano Staking: Praktické informace

EPOCHY A SNAPSHOTY

Síť Cardano dělí čas do časových rámců zvaných epochy. Jedna epocha trvá přibližně 5 dní. To znamená, že pokud epocha začíná uprostřed neděle, končí přibližně uprostřed pátku. Další epocha začínající v pátek a skončí ve středu.

Na začátku každé epochy se vytvoří snímek (snapshot). Snímek je v podstatě záznam mapující distribuci mincí ADA, které byly použity pro stakování v předchozí epoše. Je to kombinace mincí provozovatelů poolů (pledge) a všech delegovaných mincí do jejich poolů. Snímky přímo ovlivňují celkový podíl poolů (pool stake) a jejich šancí stát se vedoucím slotů a vytvářet bloky. Čím vyšší je stake, tím vyšší je šance.

Předpokládejme, že současná epocha je 210. Můžete delegovat mince ADA v celé epoše a delegaci můžete změnit tolikrát, kolikrát budete chtít. Platí pouze poslední aktualizace před snímkem. Snímek o distribuci mincí z epochy 210 se provádí na začátku epochy 211. Je důležité vědět, že snímek není používán přímo v epoše 211, ale bude použit v další epoše. Snímky epochy 210, které budou vyrobeny v epoše 211, budou použity až později v epoše 212. V epoše 212 bude protokol přidělovat právo na vytvoření bloků na základě distribuce mincí, která byla platná v epoše 210.

Síť počítá odměny vždy za předchozí epochu. To znamená, že v epoše 213 bude protokol počítat odměny za epochu 212. Vypočítané odměny jsou vždy rozděleny v další epoše. To znamená, že v epoše 214 bude protokol rozdělovat odměny vypočtené v epoše 213 a odměny jsou za delegované mince, které byly použity v epoše 212.

Pokud uděláte něco v aktuální epoše, budete odměněni až ve čtvrté epoše ad následujícího snímku. Cyklus se přirozeně opakuje znovu a znovu. Pokud jste delegovali mince ADA do poolu Alice v epoše 210 a poté delegovali mince na pool Bob v epoše 211, pak byste dostali odměnu, která je ovlivněna výkonem poolu Alice v epoše 214. Dále byste dostali odměnu, která je ovlivněno výkonem poolu Bob v epoše 215.

Pojďme se podívat na vývoj epoch v průběhu času (viz obrázek). Zelená epocha je aktivní epocha. Uvažujme, že aktuální epocha je 212. Můžete vidět, že pro snímek v epoše 211se odměny vyplácejí v epoše 214. Až bude epocha 214 aktivní, bude epocha snímku 212 a epocha odměny bude 216. Jak už asi chápete, v epoše 216 obdržíte odměnu za delegaci v, kterou jste provedli v epoše 212.

DELEGOVÁNÍ

Staking je proces delegování ADA mincí poolu. Lze to vnímat jako delegování konsensuální síly poolu, který bude vytvářet bloky ve vašem jménu a jménech dalších delegátorů. Je dobré vědět, jak tento proces přesně funguje.

Cardano používá platební klíče a staking klíče. Adresu peněženky je možné vytvořit pouze z platebního klíče nebo můžete vytvořit adresu z platebního klíče a stakovacího klíče. Vaše peněženka je schopna vytvářet oba typy adres a děje se to na pozadí, takže se nemusíte starat o vytváření klíčů. Peněženka Cardano je schopna vytvořit určitý druh certifikát o delegování (delegation certificate), který spojuje stakovací klíč s poolem, na který jste se rozhodli delegovat své mince. Certifikát delegace je odeslán do blockchainu jako součást transakce, takže se uplatňuje obvyklý poplatek. Když poprvé vytvoříte daný klíč, musíte zaplatit malý vklad. Pokud později odešlete nový certifikát delegace pro stakovací klíč, není třeba vklad znovu platit. Platíte pouze obvyklý transakční poplatek.

Pokud se rozhodnete delegovat své mince ADA, vytvoří peněženka adresu z platebního klíče a stake klíče. Během procesu delegování je vytvořen certifikát delegace a odeslán do blockchainu. Můžete to chápat jako určitý druh registrace. Jak jsme řekli, certifikát je spojen se staking klíčem. Všechny prostředky na adrese jsou automaticky delegovány poolu hned po procesu delegování.

Všimněte si, že nejsou potřeba žádné další kroky a pokaždé, když protokol provede snímek, jsou všechny prostředky na adrese delegovány poolu. Vy můžete vždy utratit své ADA mince z adresy. Vy, nebo někdo jiný, můžete poslat nové mince ADA na tuto adresu. Na začátku epochy protokol pouze zkontroluje, kolik ADA mincí je na adrese, a přidá je jako váš stake pro daný pool.

Pojďme se podívat na příklad. Máte 10,000 mincí ADA v epoše 210 a rozhodnete se zakoupit dalších 2000 mincí. Na začátku epochy 211 budete delegovat 12,000 mincí. Řekněme, že v epoše 211 získáte nějakou odměnu, třeba 10 mincí a dokoupíte 1000 mincí. Na začátku epochy 212 delegujete 13010 mincí. Všimněte si, že odměny i nově zakoupené mince jsou automaticky delegovány. Pokud delegujete mince poolu, který vytváří bloky a nezměníte delegování, můžete zapomenout na peněženku a počet mincí v peněžence se bude zvyšovat každou epochu.

Je důležité vědět, že mince ADA nikdy neopouštějí vaši peněženku během delegování. Vždy je ovládáte a můžete je utratit. Pokud prodáte všechny své ADA mince, nebudete v dalším snímku delegovat nic. Nezapomeňte však, že pokud se po snímku rozhodnete prodat všechny mince poolu jenž generuje odměny, třeba v epoše 211, obdržíte mince na stakovací adresu ještě v epochách 211, 212 a 213. Může se stát, že po distribuci mincí v epochách 211 prodáte mince, takže na adrese budete mít 0 zůstatek. Avšak vy ještě získáte odměny v epochách 212 a 213.

Stejná logika platí pro re-delegaci mincí na jiný pool. Pokud jste delegovali poolu Aleny a rozhodli jste se pro pool Boba v epoše 210, potom pool Boba použije váš stake v epoše 212 a obdržíte první odměnu vygenerovanou poolem Bobem v epoše 214. Od poolu Alice obdržíte odměny v epochách 211, 212 a 213 což jsou dvě celé epochy po redelegaci.

Pamatujte, že pokud se chcete podílet na stakování, musíte mít v peněžence ADA mince v okamžiku, kdy se pořizuje snímek. Nezáleží na tom, co se stane s minemi po snímku, a vy je můžete poslat někam jinam. Takže můžete počkat na snímek, který se bere na začátku každé epochy. Pak můžete poslat mince na burzu a tradovat. Pokud se vám podaří poslat mince zpět do vaší stakovací peněženky před dalším snímkem, pak vám neuteče žádná odměna. Také velikost odměny není ovlivněna skutečností, že mince nejsou po celou dobu v peněžence. Jednoduše řečeno, v podstatě stakujete všechny mince, které jsou v peněžence v okamžiku pořízení snímku.

Cardano nemá žádný mechanismus trestání (slashing), který by ovlivnil vaše mince. Protokol nikdy trestá delegátory, takže nikdy nemůžete ztratit své mince z peněženky. I když je nějaký pool napaden a vy jste na něj delegovali, vaše mince jsou v bezpečí. Odcizit lze pouze mince provozovatele bazénu (pledge). Hacknutí poolu neznamená, že je síť nebo blockchain hacknutý a zastaví. Síť bude fungovat dál, protože existuje spousta dalších poolů, které mohou vytvářet bloky.

Pokud byste chtěli své mince delegovat na více poolů, musíte si vytvořit více peněženek. Musíte rozdělit své mince na více adres a poté delegovat mince poolům z každé peněženky zvlášť. Nezapomeňte, že pooly musí produkovat bloky, neboť je za to dostanou odměnu od sítě. Delegátoři budou odměněni jen tehdy, pokud pool obdrží odměnu. Měli byste se naučit používat nástroj jako adapools-org a pravidelně kontrolovat výkonnost poolů.

Lidé se často ptají, zda mohou vypnout počítač s peněženkou, pokud chtějí mít odměny ze stakingu. Všechny informace o stakingu jsou obsaženy v blockchainu a síť může s daty pracovat. Můžete tedy počítač po delegování mincí vypnout a za každou epochu dostanete odměnu. Peněženku si můžete představit jako druh rozhraní, které manipuluje s daty v blockchainu. Vaše mince nejsou ve skutečnosti v peněžence, ale v blockchainu. Totéž platí pro stakování. Síť Cardano díky snímkům ví, na které pooly všichni delegátoři delegovali mince.

Přečtěte si celý článek s ilustrativními obrázky:
[https://cardanians.io/en/cardano-staking-practical-information-118]