🎉 Cardano Summit 2023 kêu gọi NFT Collection từ cộng đồng

:tickets: Dự án sẽ nhận được 2 vé tham dự sự kiện sân khấu chính tại Dubai.

:clap:Lấy cảm hứng từ những thành công của bộ sưu tập TURF NFT x NMKR năm ngoái, chúng tôi kêu gọi tất cả các dự án NFT xây dựng trên Cardano gửi đề xuất của họ. Bộ sưu tập năm nay sẽ xoay quanh chủ đề Blockchain vì tác động xã hội.

:tada: Tác động xã hội - Chúng tôi đặc biệt hoan nghênh các đề xuất cho thấy việc sử dụng công nghệ chuỗi khối có thể biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn như thế nào.

:handshake: Nộp đề xuất NFT của bạn qua đường link sau: NFT Collection - Cardano Summit 2023

:earth_africa: Phạm vi tiếp cận toàn cầu - Bộ sưu tập tiếp cận hơn 30.000 khán giả tham gia Summit, sự kiện ở sân khấu chính, tại một trong các sự kiện do cộng đồng dẫn dắt hay sự kiện ảo.

:handshake: Hợp tác trong tương lai - dự án Cardano NFT được thiết kế cho sự thành công trong tương lai.

:no_entry: Bài dự thi sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

1 Like