🇺🇦 Cardano — суверенна економіка майбутнього?

Cardano — суверенна економіка майбутнього?

(Переклад статті “Cardano – The self-sovereign economy of the future?”)

Одразу мені було важко зрозуміти і оцінити увесь об’єм та масштаб вказаної криптовалюти. Однак, після планомірного вивчення вказаного проекту (впродовж останніх декількох місяців) мені вдалось побачити загальну картину, яка вимальовується просто таки неймовірною. В цій довгій статті я підсумую ключові досягнення проекту Cardano і зазначу яким чином (у випадку успіху) ця система може змінити світ.
bc0f901b65549860ce9406c1cdc619ba

:cardano:Cardano іменує себе криптовалютою третього покоління і платформою для фінансових додатків. Bitcoin першим впровадив концепцію криптовалюти, після чого Ethereum став першою платформою, яка змогла запускати смарт-контракти на технології блокчейн, практично проголосивши себе «світовим комп’ютером». Обидві ці платформи з моменту їх створення досягли багато чого, однак у обох є серйозні проблеми з масштабованістю, такі як:

  • Затримки транзакцій – при інтенсивному використанні вводиться більше операцій, ніж може опрацювати система, що підвищує комісію транзакцій і знижує швидкість їх проведення;

  • Енергоспоживання – майнинг PoW (доказ виконання роботи) споживає достатньо багато енергії, доводячи цей процес до точки, де вказані енерговитрати дорівнюють рівню енергоспоживання якоїсь окремої невеликої держави. І хоча окремі прихильники Біткойна стверджують, що нинішня банківська система ще більш енергозатратна, будь яка аналогічна безпечна альтернатива зі значно нижчим рівнем енергоспоживання буде більш прийнятною з екологічної точки зори.

В той час як обидва проекти мають декілька потенційних шляхів вирішення окреслених проблем (зокрема шляхом розгалуження на інші версії з подальшими спробами їх вдосконалення) Cardano будується абсолютно з нуля. Як правило, проведення технічного обслуговування автомобіля безпосередньо «на ходу», дозволяє йому зберегти свою попередню фору, однак Cardano вибрав інший напрямок – розробка ефективного і нового автомобіля ще до виходу на старт, що в кінцевому результаті дасть можливість наздогнати інших суперників.

Існує багато проектів, спрямованих на вдосконалення масштабованості, сумісності та/або стійкості екосистеми криптовалюти. Однак, основна відмінність Cardano від своїх конкурентів в даних напрямках – це сам процес її створення та розвитку.

Розвиток через академічний процес і формальну верифікацію

Більшість криптопроектів, які були запущені під час ICO-буму 2017 року, робили акцент на комерційній складовій, прописуючи в своїй проектній документації конкретні терміни і очікувані результати заробітку грошей та вперто працювали над досягненням вказаних проектних цілей. Хоча такий підхід є привабливим для інвесторів (оскільки дає їм чітку інформацію чого і коли очікувати), однак він не завжди приводить до створення продуктів найвищої якості. Вивчення або проектування чогось кардинально нового потребує часу, тому непередбачуваний хід подій може змусити розробників зробити прагматичний вибір, якщо вони перебувають під тиском вказаних вище очікуваних чітких термінів.

Команда розробників компанії Input Output Hong Kong (IOHK), на чолі із співзасновником Ethereum Чарльзом Хоскінсоном, перевернули цей принцип з ніг на голову під час створення платформи Cardano. Вони прагнуть побудувати найкращу систему, основану на передових досягненнях теоретичної науки і при цьому будуть реалізовувати її поступово, без зайвого поспіху. З цією метою вони взяли вектор на використання у своїй роботі перевіреної століттями системи: академічний процес і формальні методи, в ході яких дослідники та вчені на практиці доводять і емпірично підтверджують свої теорії.

Кожний продукт Cardano, який випускає IOHK, проходить всі етапи чітко затвердженого процесу. Так, вчені розробляють базові теорії, які описують в наукових статтях і надають для рецензування науковим журналам та учасникам наукових конференцій. При цьому, інші вчені займаються пошуком осіб, здатних здійснити критичне рецензування зазначених статей. В результаті використання такого подвійного сліпого методу автор наукової статті не може знати осіб, які здійснюють її огляд та рецензування і навпаки, так що обидві сторони можуть бути об’єктивними і взаємокритичними без можливих негативних наслідків.

Після того, як рецензенти дають свій критичний висновок по статті, редактор приймає рішення щодо її прийняття, відхилення або направлення авторам на доопрацювання. Статті, які були прийняті в науковий журнал або на конференцію, які здійснювали їх рецензування отримують «гриф погодження» інших вчених. Відповідно кожна ключова технологія, яка реалізовується в Cardano, гарантовано пройшла етап наукового рецензування вченими певного наукового журналу або конференції, підтвердження чого можна знайти на офіційному сайті проекту Cardano.

Після рецензування якоїсь певної теорії інженери IOHK продовжують її реалізацію у відповідному програмному рішенні (мережі, додатку, тощо). Як результат, після впровадження кожної нового наукової теорії, проводиться процес перевірки системного коду службою зовнішнього аудиту FPComplete (звіти про це публікуються щомісячно). Для додаткової прозорості Cardano кожного місяця випускає технічні звіти, в яких подається інформація про загальний хід виконання системних та дизайнерських рішень.

Та чи не забагато в такому підході бюрократії? Чи не являється це бездумним гальмуванням загального процесу?

Звичайно, в порівнянні з іншими проектами (які просто пишуть код, запускають його в тестовій мережі і після того як задовольняються основними параметрами роботи одразу ж запускають його в основну мережу) такий детальний підхід дещо гальмує загальний процес розробки платформи Cardano. Однак, такий підхід в результаті дав можливість одним із найкращих фахівців в галузі криптографії (які самі ж і стояли біля витоків створення методів, які сьогодні використовуються в криптовалютах) внести свої критичні зауваження і виявити вразливі місця системи Cardano. І це цілком нормально, адже якщо в сучасному світі академічний процес і формальні методи беруться за основу в ході створення ракетних двигунів, кардіостимуляторів і т.д., то чому високі стандарти повинні ігноруватись при розробці ключового інфраструктурного шару для майбутньої світової економіки.

Менш енергоємна, більш швидка і дешевша валюта ніж Біткойн?

Bitcoin — це децентралізований реєстр, в якому кожен окремий вузол мережі зберігає копію усього реєстру.

Для попередження шкідливих дій по внесенню на свою користь змін до реєстру, наприклад шляхом зміни транзакцій або подвійних видатків, Біткойн використовує механізм консенсусу PoW (Proof of Work, або доказ виконаною роботою). Для функціонування механізму PoW вузли мережі повинні вирішувати складні криптографічні обчислення. В народі цей процес ще називаються «майнинг» (від англ. «mine» - шахта). Вузол, який першим вирішує дану головоломку розпочинає наступний блок і отримує винагороду (на даний час це 12,5 біткойнів), в той же час інші вузли мережі перевіряють поточний стан реєстру і опрацьовані транзакції.

З вищевикладеного випливає, що атака на таку мережу потребує від зловмисника по крайній мірі 51% потужностей майнингу, тобто буде достатньо дороговартісною (на даний час це близько 0,5 млрд. доларів на годину плюс витрати на саме обладнання).

І хоча теоретично система залишається вразливою до подібної атаки зі сторони картелів, в руках яких акумулюються основні потужності майнингу (трьом таким найбільшим обєднанням сьогодні належить 66%), а виробники майнингового обладнання (фірма ASIC) саме ефективне обладнання залишають собі, на даний час мережа так і залишається не взломаною і може похизуватись ідеальним періодом роботи з самого моменту її запуску.

Поява Bitcoin в 2009 році стала абсолютним проривом і запам’яталась як одне із самих великих технологічних досягнень нашого часу. Не зважаючи на це, в своїй сьогоднішній формі вказана криптовалюта надто повільна, дорога і занадто енергозатратна для повсякденного використання в якості «однорангової електронної грошової системи», як це описано в технічній документації Bitcoin. Якщо Lightning Network (найбільша надія Bitcoin на вирішення проблеми масштабованості) буде успішною, швидкість транзакцій і затрати різко знизяться, хоча проблему витрат енергії це так і не вирішить. І хоча значна кількість криптокористувачів готова прийняти таке нововведення в якості компромісного, безумовно в теорії існує можливість створення аналогічної системи, яка могла б бути такою ж швидкою і безпечною з одного боку і менш енергозатратною з іншого, що могло б дати їй перевагу над Біткойном як по загальній вартості, так і по екологічній стійкості.

Проект Cardano має намір досягти описаного вище ефекту шляхом використання інноваційного варіанту механізму консенсусу PoS (Proof of Stake, доказ володінням часткою) під назвою Уроборос. У вказаному механізмі будь яка особа може брати участь в процесі консенсусу шляхом створення власних вузлів валідації реєстру (передбачає постійне перебування online), або шляхом делегування своєї частки криптовалюти такому вузлу валідації, створеному іншою особою (не передбачає постійне перебування online). Механізм консенсусу випадковим чином назначає якийсь вузол валідації для створення наступного блоку. При цьому, шанс «виграти в лотерею» залежить від долі ставки: чим більша доля володіння (кількість реальної криптовалюти) тим більші шанси бути назначеним. Таким чином, більш великі вузли валідації та їх об’єднання (пули) частіше виграватимуть в лотерею, однак винагороду від валідації блоків потрібно буде пропорційно розділити між усіма особами, хто делегував пулу свої частки володіння (криптовалюту). Врешті решт, планується використання системи стимулювання, основаної на теорії ігор, яка сприятиме більш широкому залученню вузлів мережі, пулів та окремих осіб в процес валідації. Математична основа принципів роботи базової версії Уроборос (Genesis) була опублікована і продемонстрована на конференції Crypto 2017. Вказаний механізм планується запустити в основну мережу системи Cardano протягом декількох місяців тестового періоду системи «Shelly» (грудень 2019 року-січень 2020 року).

Одним із наріжних каменів Уробороса (а відповідно і його потенційною вразливістю) є побудована на принципі чесності більшість учасників консенсусу. Чи буде вона по справжньому «чесною» в реальних умовах роботи основної мережі - покаже тільки час. У випадку успіху, вказаний механізм консенсусу буде швидшим, дешевшим і менш енергозатратним, ніж у мережі Bitcoin, і теоретично, може бути в подальшому допрацьований для ще більшої масштабованості. Математичні моделі функціонування наступної версії Уроборос (Praos), яка ще більш ефективна за свою попередницю, були опубліковані і продемонстровані на конференції Eurocrypt 2018. Після версії Praos проект Cardano буде працювати над наступною версією Уроборос (Hydra), яка повинна принести подальшу децентралізацію і масштабованість в механізм консенсусу (2020 рік).

Безпечніша і зручніша для розробників платформа смарт-контрактів, ніж Ethereum?

Концепція смарт-контрактів вже обговорювалась і раніше Ніком Сабо в 1995 році. Тоді було висловлено твердження про те, що теоретично будь який контракт або домовленість між двома або більше особами можуть бути запрограмовані, що в свою чергу автоматизує процес і знизить рівень довіри, необхідний серед учасників.

Однак, до появи Bitcoin застосування даної концепції було нездійсненним, оскільки не існувало абсолютно безпечної в плані довіри системи. Базуючись на успіхах Bitcoin, вперше смарт-контракти були успішно застосовані на базі Ethereum. ICO (первинне розміщення на біржі акцій компанії) було проведено в 2014 році, а особливих обертів ця платформа набрала в якості ICO-платформи (коли на базі Ethereum створювались уже інші криптовалюти) під час так званого «бичого раллі» 2016 і 2017 років.

І хоча Ethereum, подібно до Біткойну, своєю появою ознаменував абсолютний технологічний прорив у криптопросторі, у вказаної системи є ряд вразливих місць. Окрім проблем масштабованості (по аналогії з Біткойном), про які згадувалось вище, окремим мінусом стала важкість програмування самих смарт-контрактів.

Як наслідок, в середині 2016 року відбувся один із наймасштабніших взломів в історії криптовалют. Почалося з того, що з метою створення довіреної структури та унеможливлення втручання людини в процес автоматизованого прийняття рішень з використання смарт-контрактів було побудовану окрему систему – Децентралізовану Автономну Організацію (DAO). Суть роботи DAO, як посередницької системи зводилась до отримання прибутку за надані послуги, а в її діяльності повинна була використовуватись схема голосування зацікавлених сторін для визначення напрямку витрачання зароблених коштів, що зробило її привабливою мішенню для хакерів.

В результаті, зацікавленим зловмисникам вдалось знайти вразливі місця в системному коді, що дозволило двічі витратити (і таким чином «злити») велику кількість грошей за рахунок інших інвесторів. В результаті такої оборудки із системи було викрадено 15% всього циркуляційного об’єму криптовалюти Ethereum, що призвело до так званої вилки (hardfork) відновлення втрачених коштів, що спровокувало цілу хвилю серйозних обговорень в середині спільноти, і в кінцевому випадку, розділило мережу на дві різні криптовалюти: Ethereum і Ethereum Classic.

Разом з тим, «взлом DAO» підвищив поінформованість про вразливі місця в коді смарт-контрактів і призвів до створення таких стартапів, як Quantstamp, який здійснює аудит смарт-контрактів, які залишаються вразливими до людських помилок (саме через такий «людський фактор» відбулись аналогічні взломи гаманця Parity Ethereum в червні і листопаді 2017 року).

Для виконання смарт-контрактів в системі Cardano, IOHK і Runtime Verification розробляють нову віртуальну машину під назвою IELE. Завдяки методу «компіляції на основі семантики», розробники зможуть писати коректні смарт-контракти для Cardano практично на будь якій мові програмування.

Це значить, що Cardano стане гнучкою, дуже зручною для розробників і надзвичайно надійною платформою у вказаній ніші. В разі, якщо розробникам вдасться реалізувати свої напрацювання в IELE, хакерська атака (на зразок «взлому DAO») при написанні смарт-контрактів на платформі Cardano буде не можливою.

Тестова мережа IELE була запущена 20 липня 2018 року. Остаточна версія буде частиною релізу «Goguen» і, як очікується, стартує в 2020 році. По словам генерального директора IOHK Чарльза Хоскінсона, це зробить Cardano дешевшою, швидшою і безпечнішою платформою смарт-контрактів для ICO і STO, ніж Ethereum.

Технології Уроборос і IELE мають грандіозний потенціал, однак довгостроковий успіх проекту Cardano буде майже повністю залежати від остаточного релізу «Voltaire» (кінець 2020 року).

Повністю децентралізована, суверенна система?

Повна децентралізація життєво необхідна для того, щоб система була надійною. Передусім це означає, що:

Розподіл токенів повинен бути достатньо дифузним (розсіяним) для того, щоб жодна зі сторін не мала можливості легко отримати контрольний пакет в системі;

Жодна особа або група пулів (об’єднань вузлів валідації) не повинні мати можливість брати участь в механізмі консенсусу з мажоритарним пакетом акцій;

Жодна особа або група пулів не повинні володіти всіма повноваженнями для прийняття рішень про майбутнє ланцюга криптосистеми.

Ключовим моментом в генезисі розвитку системи Cardano є той факт, що після повноцінного запуску алгоритму Уроборус на базі платформи «Shelly» (початок 2020 року), розподіл вузлів валідації повинен бути таким же децентралізованим і дифузним, як і розподіл токенів. Тим не менше, впродовж наступних декількох років IOHK буде, як і раніше, повністю контролювати розвиток системи. Хоча з огляду на ранні стадії розвитку системи і достатньо якісну роботу IOHK це здається само собою зрозумілим і необхідним рішенням.

«Взлом DAO», про який згадувалось раніше, є яскравим підтвердженням вірності такої стратегії розвитку платформи Cardano. Адже, в результаті втрати коштів через вразливості системного коду, спільнота Ethereum розділилась у своїх поглядах щодо майбутнього платформи. Одна частина, включаючи самого засновника Ethereum Віталіка Бутеріна, була переконана в тому, що відновлення втрачених коштів продемонструє, що спільнота здатна подолати негативні наслідки дій зловмисників. Інша же частина, до складу якої входив ще один співзасновник Ethereum (і нинішній директор IOHK) Чарльз Хоскінсон, вважала, що розгалуження ланцюга для відновлення втрачених коштів спростує базовий принцип незмінності криптовалюти, якого необхідно дотримуватись. Обидві сторони не змогли дійти згоди, і як наслідок, і криптоланцюг і криптосуспільство розділились на те, що ми тепер знаємо як Ethereum (ETH) і Ethereum Classic (ETC).

Окрім потенційних розбіжностей в поглядах розробників і спільноти, якщо у окремих осіб є вирішальне слово в прийнятті важливих рішень то вразливість усієї системи доповнюється ще й введенням в систему так званої «єдиної точки відмови», що відкриває поле для прийняття потенційно заангажованих рішень, хабарництва та виникнення інших загроз, які можуть негативно вплинути на безпеку системи. Тому сама політика прийняття глобальних рішень щодо майбутнього будь якої криптовалюти (в тому числі Bitcoin і Ethereum) насправді має дуже важливе значення.

Але яким чином можна зробити систему управління дійсно безпечною і стійкою до зовнішньої цензури? Єдина система, яка виявилась стійкою до цензури без додавання додаткових елементів і рівнів довіри – це Bitcoin, тому управління on-chain є цікавою ідеєю для вирішення проблеми політичної стійкості системи. Недавня подібна криза системи управління EOS демонструє, що складність даної системи не варто недооцінювати, оскільки наслідки можуть бути серйозними. З метою вирішення вказаної проблеми на платформі Cardano, IOHK розробило механізм, при якому певний відсоток консенсусних винагород (винагород майнерам) буде відкладатись в бюджет і періодично (наприклад, щомісяця) он-чейн голосування буде визначати на що ця сума буде витрачатись.

По-перше, на етапі попереднього голосування кожен, хто має уявлення про те, як покращити діючу систему (наприклад, підвищення ефективності, вилка, нова функція чи dApp), зможе внести свою пропозицію щодо фінансування. Інші користувачі можуть реєструватися, якщо вони хочуть бути виборцем, експертом або членом виборчої комісії. Виборці повинні покласти відповідну кількість криптовалюти для участі і можуть або голосувати напряму, або делегувати свій голос експерту. Експерти мають ті ж права, що і виборці, але їх вага може бути більшою в разі отримання делегованих голосів від виборців. І на кінець, члени виборчої комісії беруть участь в голосуванні, слідкуючи за тим, щоб виборчий процес проходив коректно.

По-друге, на етапі голосування за допомогою алгоритму формується представлена виборцями комісія, шанс бути обраним до якої буде пропорційним сумі делегованої виборцем ставки. Крім того, зацікавленим сторонам пропонується проголосувати за напрямки виділення фінансування. Як і у випадку з Ураборосом, будь яка зацікавлена сторона може прийняти участь в голосуванні або безпосередньо, або шляхом делегування свого права іншій особі, наприклад більш кваліфікованій в конкретному питанні. У вказаній системі голосування платформи Cardano зацікавлені сторони можуть делегувати свої повноваження будь якому зареєстрованому експерту, а експерт в свою чергу може навіть делегувати долю, яку їм делегував хтось інший. Це називається делегативною демократією.

Наприклад: моя мама (зареєстрований виборець) має в своєму гаманці криптовалюту ADA, але не вважає себе компетентною в прийнятті рішень про майбутнє Cardano. Однак, вона знає, що я (зареєстрований експерт) активно слідкую за розвитком подій, і повністю довіряє мені зробити вибір, в крайньому разі, дізнатись кого варто підтримувати, тому вона делегує свою ставку мені. Я ж, у свою чергу, дійсно багато читаю про Cardano і є активним учасником спільноти, але не вважаю, що володію достатніми експертними знаннями тому делегую свою ставку (і, як наслідок, ставку моєї мами) лідеру спільноти (також експерту), якого я знаю і який має ті ж моральні орієнтири, що і я. Після цього, він голосує «так» або «ні», використовуючи при цьому свою ставку, а також мою, моєї мами і будь кого іншого, хто також делегував йому свою ставку, значно збільшуючи при цьому вагу свого голосу.

По-третє, після голосування члени виборчої комісії перевірять результати і, якщо вони будуть дійсно законні, застосують прийняте рішення. Черговість всіх пропозицій формується на основі відносної долі позитивних голосів. Наприклад, пропозиція, по якій 80% проголосували «так», займає перше місце, за нею слідує пропозиція, яка отримала 75% позитивних голосів і так далі. Після цього, в такому ж порядку їм виділяється відповідне фінансування (в разі його наявності). Наприклад, на фінансування перших двох пропозицій коштів може вистачити, а на інші вже ні. Кошти, які залишились будуть розподілені між всіма учасниками голосування в якості їх «винагороди за участь».

Dash – криптовалюта, яка має аналогічну систему голосування, однак в системі відсутня конфіденційність, що теоретично може впливати на виборців, наприклад, під час голосування по спірним питанням. Тому на платформі Cardano подані голоси будуть приховані за допомогою використання доказу з нульовим розголошенням.

Таким чином, модель управління Cardano он-чейн вводить декілька концептуальних проривів, а саме: (1) це гібридна система, в якій учасники можуть або голосувати напряму, або делегувати свій голос, (2) делегування і голосування виконується одночасно, (3) всі голоси віддаються конфіденційно. IOHK ще в жовтні 2017 року опублікували наукову статтю стосовно функціонування вказаної системи управління і голосування, однак розгортати вказану он-чейн систему не планують до остаточного релізу «Voltaire». Це дозволить узагальнити досвід роботи вказаної системи в «реальному режимі» на прикладі функціонування PoS на базі Ураборос (який працює по дещо схожому алгоритмі), врахувати усі плюси і мінуси подібного управління іншими он-чейн проектами і виграти певний час для доведення вказаної системи до досконалості.

Особисто я усвідомлюю, що нічого ідеального не існує, а тому мене у всій цій історії турбує те, що поріг ставки, необхідний для попередження відмови в обслуговуванні і атак, може призвести до того, що фактичні виборці будуть лиш дрібною непредставницькою вибіркою всього населення, оскільки більш заможні зацікавлені сторони будуть мати більші можливості для волевиявлення. Це буде залежати від фактичного порогу ставки, який поки що не відомий. Я вірю в те, що команда IOHK знайде найкраще можливе рішення, але, як і у всьому іншому, тільки час покаже, якою буде фактична реалізація проекту і чи дійсно він буде функціонувати таким чином, як задумують розробники.

Система, яка покращить світову соціально-економічну рівність?

В кінці 2014 року (ще до старту проекту Cardano), генеральний директор IOHK Чарльз Хоскінсон говорив на TEDx Bermuda про майбутнє децентралізації. В своєму виступі він описав життя 30-річного американця і порівняв його з життям його однолітка афганця. Його приклад достатньо чітко продемонстрував, що багато речей, які люди в «країнах першого світу» сприймають як належне, не обов’язково доступні в інших місцях. Фактично це стосується близько 3 мільярдів людей в цілому світі.

Для «країн першого світу» така система, як Cardano могла б забезпечити чудове оновлення діючої інфраструктури, а для людей в країнах, які розвиваються це може стати першим випадком, коли в них з’явиться свідоцтво про народження, земельний реєстр і доступ до системи, стійкої до цензури, яка зберігає їхні гроші і дозволяє їм переводити їх швидко, дешево і безпечно. Ось чому Cardano має чітке розуміння того, як технологія блокчейн може допомогти країнам, що розвиваються.

IOHK звернулись до африканських університетів і запропонували їхнім кращим студентам дізнатись про блокчейн, програмування і т.д. від членів команди IOHK, які працюють у відомих науково-дослідних інститутах по всьому світу. В свою чергу, ці студенти розповідають IOHK про реальні повсякденні проблеми, з якими стикаються їхні країни, тим самим допомагаючи IOHK знайти шляхи їх вирішення. Хоскінсон очікує, що результати такої співпраці з’являться приблизно в 2022-2025 роках.

Така діяльність вже привела до підписання меморандуму про взаєморозуміння з урядом Ефіопії, в якому IOHK пообіцяли навчати студентів технологіям блокчейн, в той час як уряд Ефіопії буде вивчати використання технології блокчейн в своєму сільському господарстві, особливо в сфері вирощування кави. З аналогічними виступами Хоскінсон відвідав ряд заходів в Руанді, які також викликали великий інтерес.

Якщо Cardano дійсно стане безпечним інфраструктурним пластом економіки майбутнього, то, скоріш за все, в першу чергу він буде впроваджений в країнах, що розвиваються. І якщо це вдасться реалізувати, це змінить життя мільярдів людей по всьому світу.

Висновок

Окрім усього згаданого вище, проект Cardano увібрав в себе велику кількість інших захоплюючих новітніх технологій таких як сумісність, конфіденційність, квантовий спротив, блокчейн-агностичний гаманець, паперовий гаманець, підтримка апаратного гаманця, банкомати Cardano в Японії, дебетові карти, тощо. Однак, заголовок і підзаголовки залишають багато питань відкритими і на те є свої причини. Основне запитання: чи будуть напрацьовані компанією теорії працювати так, як і планувалось в умовах реального життя?

Такі технології платформи Cardano як нова схема стимулювання Уроборос і модель управління он-чейн, які базуються на формальній перевірці і математичних підтвердженнях і справді вражають. Однак, вони в значній мірі покладаються на основоположні припущення, які за визначенням вважаються вірними до того часу, поки не буде доведено протилежне.

Тому перш ніж можна буде повністю покластись на вказану технологію, Cardano потрібно буде пройти випробування часом. Справа не тільки в Cardano, це доля кожної криптовалюти, яка декларує надійність і децентралізацію як основи своєї роботи. Тому, на мою думку, легковажно очікувати, що Cardano одразу після повноцінної реалізації (2020 рік) одразу ж зможе стати ключовим інфраструктурним шаром нашого життя. Однак, якщо платформа буде функціонувати так, як і очікувалось, виявиться стійкою, то поступове підвищення рівня довіри до системи, скоріш за все, збільшить сферу її прийняття суспільством і дозволить їй виконати всі свої задекларовані обіцянки.

Cardano є свого роду аналогом результату вишуканої кулінарії. IOHK не поспішає з процесом приготування найкращого продукту. Тож давайте переконаємося, що ми залишаємося свідомими того, що ми споживаємо насправді і достатньо уважними до кожної нотки і присмаку цього шедевру кулінарної і технологічної думки.

Original post from Undersearcher

Дана публікація доступна також :uk:англійською та :ru:російською мовами.


:uk:You can support me/ :ukraine:Ви можете мене підтримати:
:ada:ADA wallet: DdzFFzCqrhsi2e37SsRXEa7cR6yb7hckt5sgKvsTHPah96myfhRfNbLxjXMwuksiQen1h269Pm2GrJk85c2v92RsFbd5HgYw8roNtbQs

1 Like

Я не владею украинским языком, но в любом случае это выглядит впечатляюще. Спасибо вам и приглашаю к нам в чат https://t.me/CardanoRussianMain

Спасибо за комментарий и за приглашение! :wink:

Спасибо за комментарий и за приглашение! :wink:

Нарешті дочекався статтю на українській мові :wink:

1 Like

Буду намагатись періодично щось цікаве перекладати :wink: Якщо є якісь конкретні побажання щодо майбутніх перекладів або матеріали, які на вашу думку могли би бути цікаві україномовним читачам - пишіть, постараюсь врахувати :blush: