Djed, đồng stablecoin trên nền tảng Cardano (Djed Stablecoin On Cardano)

Mời các bạn đón xem video VietSub về “Djed, đồng stablecoin trên nền tảng Cardano" - của IOHK 27/10/2021 dưới đây:

This video is translated from the original YouTube video published by David-IOHK about “Djed Stablecoin On Cardano” on 27/10/2021: Djed Stablecoin On Cardano - YouTube

Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt. (With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese) .