FUD - Sự tuân thủ của nền tảng Cardano (FUD on Compliance)

Mời các bạn đón xem video VietSub về “FUD - Sự tuân thủ của nền tảng Cardano" - bởi Chales Hoskinson 30/08/2021 dưới đây:

This video is translated from the original YouTube video published by Charles Hoskinson about “FUD on Compliance” on 30/08/2021 at FUD on Compliance - YouTube
Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt. (With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese).