Dutch translation of Article https://iohk.io/en/blog/posts/2020/04/29/from-byron-to-shelley-part-one-the-testnets/

Van Byron naar Shelley: Deel 1, de testnets

De evolutie naar decentralisatie zet zich voort met een reeks van drie Haskell Shelley-testnets.

Na de succesvolle Byron-reboot van Cardano, beginnen we nu aan onze gefaseerde transitie naar het Shelley-mainnet. Dit houdt in dat we over moeten gaan van een statisch en federatief systeem naar een dynamisch en gedecentraliseerde Cardano-blockchain.

Het process begint met een reeks Haskell Shelley-testnets, welke zullen resulteren in de Shelley-upgrade hybrid phase.

De Haskell Shelley-testnets zullen op een andere manier ervaren worden dan het vorige Incentivized Testnet (ITN) door zowel stake pool-operators als algemene gebruikers/ada-houders. Dit komt door het feit dat de ITN en de Haskell testnets zijn ontwikkeled voor verschillende doeleinden.

Het ITN is ontwikkeld om stake pool-operators ervaring te laten opdoen bij het bouwen van hun kritieke infrastructuur terwijl IOHK’s engineers, gedelegeerd door daadwerkelijke ada-houders, de nieuwe stimulerings mechanismen kunnen testen met echte ada. Het Haskell Shelley-testnet dient ervoor te zorgen dat het Shelley-mainnet van dag één is zo gekalibreerd om de best mogelijke gebruikerservaring te realiseren. In tegenstelling tot het ITN, zal het Haskell Shelley-testnet geen ‘doorsnee’ ada-houders betrekken: de testnets zullen niet worden gestimuleerd. Iedere fase is bedoeld om een stuk kortere periode te runnen; weken in plaats van maanden. Wij zullen uiteraard de werking testen van de wallet, explorer, etc. Dit zal echter worden gedaan met een toevoer van test-ada die geen opbrengsten biedt. Ada-houders kunnen de Daedalus en de explorer testen op het openbare testnet zonder echte ada te gebruiken. Op basis hiervan kunnen ada-houder feedback geven.

De ‘Schelley-experience’ zal aan de hand van duidelijk gedefinieerde fasen worden uitgerold. De eerste drie fases zullen bedoeld zijn om de nieuwe mogelijkheden van Shelley te verkennen en te testen om zo naar een scenario toe te werken waarin we klaar zijn voor de volledige implementatie van het Shelley-mainnet.

Fase 1: Pioneers en de ‘Friends & Family’ fase

Het uitrollen zal beginnen met een testnet voor ‘Friends & Family’ met enkel toegang op uitnodiging. Gedurende deze fase zal IOHK eerst intern een Shelly-only testnetwerk runnen. We zullen vervolgens 20 vertrouwde stake pool operators, welke we ‘pioneers’ noemen, uitnodigen om deel te nemen aan dit (aanvankelijk gesloten) netwerk. Deze kleine groep zal bestaan uit operators die tijdens het ITN een hoog niveau van technische vaardigheid hebben getoond en die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschap.

Deze pioneers zullen de weg vrijmaken voor anderen in de aanloop naar de volledige implementatie van Shelley op het Cardano-mainnet. Gedurende deze belangrijke eerste fase zullen de pioneers worden gevraagd om specifieke functionaliteitstesten uit te voeren en hun waardevolle feedback vast te leggen tijdens hun verkenning van het Haskell Shelley-platform. We verwachten mondjesmaat meer pioneers uit te nodigen om zich bij ons aan te sluiten naarmate we functies toevoegen en de betrouwbaarheid van het testnet hebben aangetoond.

In deze ‘closed alpha’ testfase zal IOHK zich richten op het afstemmen van systeemparameters zoals de verzadiging drempel, netwerk veerkracht en decentralisatie. Daarnaast zullen IOHK engineers het Ouroboros Praos consensus mechanisme buiten simulatie zien functioneren. De pioneer fase geeft IOHK engineers de mogelijkheid om problemen in een gecontroleerde omgevingen op te lossen alvorens door te gaan naar de volgende fase. Hierbij zullen ze worden geholpen door de ondersteuning en feedback van stake pool operators. De bevindingen zullen worden gecommuniceerd met de Cardano community en kansen zullen worden aangegrepen om het Shelley-systeem te leren kennen en te verbeteren.

Deze fase draait ook om het produceren van hoogwaardige technische documentatie en ondersteuning. De pioneers (ondersteund door de community in zijn geheel) zullen ons helpen documentatie te produceren die het opzetten en runnen van stake pools vergemakkelijken. Ook zullen ze ons technische ondersteuningsteam inzicht geven in de problemen waarmee onze gebruikers mogelijk te maken krijgen.

Fase 2: Openstelling van het testnet - de openbare fase

De reactie van de community op het ITN was ongelooflijk en we zijn gezegend met de betrokkenheid van een groep uiterst bekwame pool operators in de gemeenschap. We zullen iedereen gedurende elke stap van het proces op de hoogte houden en zoals altijd zullen onze repo’s volledig open zijn. Om puur praktische redenen zullen we aanvankelijk een-op-een werken met een kleine groep van 20 operators. Ons doel is echter om zaken zo snel mogelijk open te stellen, met volledige publieke toegang in de volgende fase.

Op deze manier kunnen alle stake pool operators die hebben deelgenomen aan het ITN hun eerder gebouwde infrastuur opnieuw implementeren en hun stake pool afstemmen op de nieuwe Haskell-instellingen. Dit testnet zal in overeenkomst met de voorwaarden van het mainnet worden gerund, inclusief het mixen van Byron en Shelley era blocks.

Gedurende elk stadium in de overgang naar Shelley legt IOHK de nadruk op community training en samenwerking. Decentralisatie van kennis is net zo belangrijk als de decentralisatie van het platform zelf. Pioneers in het alpha testnet zullen cruciale ondersteuning bieden bij het adviseren van de resterende stake pool operators over de configuratie en het gebruik van het Shelley-systeem. En terwijl operators acclimatiseren zullen wij hen ook vragen nieuwe operators te betrekken en te ondersteunen.

Fase 3: De balance check

De derde en laatste fase voorafgaand aan de implementatie van het mainnet is de balance check. Dit zal de transactie geschiedenissen van Byron en ITN samenbrengen en het mainnet voorbereiden op het Shelley-tijdperk. Op dit punt zullen de ITN rewards en mainnet-saldo’s worden geconsonsolideerd. Na dit punt is het niet langer meer mogelijk om rewards te verdienen op het ITN. Gebruikers zullen echter nog wel beloningen kunnen controleren en bevestigen in mainnet wallets. Naarmate de implementatie van het mainnet dichterbij komt zullen we complete instructies delen met ada-houders met betrekking tot het terugvorderen van hun ITN rewards. De fase van de balance check zal slechts enkele weken duren voordat we zullen overgaan op de gedecentraliseerde stake pools en het Schelley-tijdperk.

Hoe we de pioneers zullen selecteren

We selecteren de groep pioneers op basis van een aantal criteria welke zijn gedefinieerd in samenwerking met het Cardano Foundation team. Pool operators dienen een diepgaande kennis te hebben van het runnen van stake pools op het ITN, alsmede bekwaamheid in het werken met Linux. Ook zullen de pioneers worden geselecteerd op basis van achtergrond en geografische locaties. Sommigen zullen samenwerken met leveranciers van cloud solutions om hun pool te runnen, terwijl sommigen gebruik zullen maken van hun eigen hardware. Hierin zullen we een mix in hebben. Het selecteren van pioneers uit verschillende geografische regio’s maakt het mogelijk om een wereldwijd bereik te waarborgen en de implementatie van het nieuwe netwerk te testen. Van de pioneers wordt verwacht dat ze een vast aantal uren per week besteden aan het ondersteunen van het programma, het geven van directe feedback, het adviseren van de community en het begeleiden van anderen gedurende de fases die volgen. Het aan boord halen en begeleiden van anderen zal een cruciaal onderdeel zijn van de rol als pioneer. Voor alle duidelijkheid, onze repo’s zullen natuurlijk open zijn. We moedigen dan ook iedereen aan om mee doen. Zoals altijd waarderen IOHK’s ontwikkelaars de input van ieder lid van de Cardano community. Diegenen die dat willen, worden aangemoedigd hun eigen nodes te starten. Als ze bekwame ontwikkelaars zijn kunnen ze ook aanbevelingen doen voor het verbeteren van de Shelley Haskell code base, want alle informatie zal worden gepubliceerd via GitHub.

We zullen het netwerk zo snel mogelijk uitbreiden met meerdere pools wanneer de eerste testfase de gewenste uitkomsten produceert.

Een gemakkelijkere start voor iedereen

De Haskell Shelley code base is ontwikkeld door middel van formele methoden en de zeer betrouwbare Haskell programmeertaal. We verwachten dat er aanvankelijk kleine problemen moeten worden opgelost, maar we geloven dat er zich geen grote problemen zullen voordoen. Dit is de aanpak die succesvol is gebruikt voor de Byron reboot en we zullen voortbouwen op de code base die we daar hebben ontwikkeld. De aanpak zal grotere voordelen opleveren voor Shelley en daar voorbij. Het geeft ons de mogelijkheid om de software sneller te implementeren dan voorheen. Hierbij worden de nieuwe functies, nog voordat de codering compleet is, onderworpen aan grondige controles.

Onze doelstelling is om een plug-and-play oplossing aan te bieden om stake pool operators op weg te helpen. Dit betekent dat zij in staat zouden moeten zijn een kant-en-klare docker image of AWS op te halen, waarna hun stake pool zal worden gelanceerd. We zullen uiteraard stand-alone binaries en source code bieden voor mensen met meer ervaring of voor wie specifieke configuratie vereisten hebben. We zijn nu in de laatste voorbereidingsfase en zaken zijn aan het warmdraaien (wellicht heb je recentelijk een tweet vernomen met daarin de aankondiging dat de nieuwe node zijn eerste block heeft geproduceerd). Ter opvolging van de succesvolle afronding van de eerste stap zullen we binnenkort belangrijke datums en andere informatie delen. Daarnaast zullen we nieuwe blogposts publiceren waarin we de overige essentiële stappen en mijlpalen in het process beschrijven. Kijk uit naar deze publicaties en houd ondertussen IOHK’s sociale kanalen in de gaten. Wanneer we beginnen met de implementatie zullen we dat zonder twijfel mededelen.

1 Like