Intersect - Cuộc thảo luận cộng đồng về các bước tiếp theo cho việc quản trị của Cardano hiện đang mở

Bản nâng cấp Chang đánh dấu một cột mốc quan trọng cho Cardano trong năm nay, khi đưa cộng đồng vào vị trí hàng đầu trong quản trị blockchain. Hành trình này bao gồm việc soạn thảo và phê chuẩn Hiến pháp cuối cùng, và chúng tôi rất hào hứng thông báo rằng cổng nhận đơn đăng ký tổ chức các hội thảo trên toàn cầu về việc soạn thảo Hiến pháp của Cardano hiện đang mở!

Với sự đóng góp của cộng đồng, việc soạn thảo Hiến pháp sẽ xây dựng trên những rào cản bảo vệ cơ bản được mô tả trong Hiến pháp tạm thời, tạo ra một bộ nguyên tắc, tôn chỉ, hoạt động quản trị và quyền lợi toàn diện hơn.

Các thành viên của Intersect có thể đăng ký tổ chức các hội thảo được tài trợ riêng lẻ, đưa quá trình thảo luận ra quốc tế. Ngoài việc được hỗ trợ tài chính, những người tổ chức hội thảo sẽ được đào tạo và nhận tài liệu để tổ chức một hội thảo có chương trình và hiệu quả cho người tham dự. Các cá nhân không phải là thành viên cũng có thể đăng ký. Họ sẽ được đào tạo và hướng dẫn nhưng không có hỗ trợ tài chính. Intersect, trong sự hợp tác chặt chẽ với các thành viên và được chỉ đạo bởi Civics Committee - Ủy ban Dân chủ, sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho giai đoạn thảo luận dẫn đến việc phê chuẩn on-chain vào đầu năm 2025.

Hiện cổng nhận đơn đăng ký đang mở và sẽ đóng vào thứ Năm, ngày 13 tháng 6. Dự kiến ban đầu sẽ được thực hiện vào đầu tháng 7, và các hội thảo có thể bắt đầu vào tháng 8 và kéo dài đến tháng 10.

Kết quả? Một phiên bản Hiến pháp cuối cùng, có thể được phê chuẩn, sẵn sàng cho Constitutional Convention - Hội nghị Hiến pháp vào cuối năm 2024. Được bỏ phiếu bởi một nhóm đại biểu và đại diện dự phòng được rút ra từ người tham dự hội thảo. Từ đó, người nắm giữ ADA sẽ phê chuẩn nó thông qua các cơ chế on-chain được kích hoạt bởi Chang. Phiên bản cuối cùng của Hiến pháp được phê chuẩn sẽ là kết quả cuối cùng của quá trình thảo luận kéo dài một năm và đề xuất các nguyên tắc, tôn chỉ và quy tắc cho Cardano. Một khi được xác nhận on-chain, chúng ta hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn tạm thời.

Nếu bạn muốn tổ chức một hội thảo, đọc thêm tại đây và đăng ký ngay hôm nay!

Các cách khác để tham gia:

  • Bắt đầu thử nghiệm các tính năng kỹ thuật bằng cách truy cập SanchoNet để tìm hiểu thêm và tham gia trải nghiệm thân thiện với người dùng tại GovTool.

  • Tham gia Intersect và đóng góp thông qua các committees - ủy ban và nhóm làm việc tập trung vào cộng đồng, bao gồm các nhóm tham gia vào việc tạo ra bản thảo hiến pháp mà sẽ đóng góp vào quá trình thảo luận cộng đồng rộng lớn dẫn đến việc phê chuẩn.

  • Đăng ký các cơ hội tài trợ tại Intersect để hỗ trợ triển khai thông qua các công cụ cộng đồng và các sáng kiến khác của cộng đồng.