Quản trị do cộng đồng lãnh đạo tiến thêm một bước - Intersect


ngày 29 tháng 5

Quản trị on-chain khả thi tối thiểu

Quản trị on-chain khả thi ở mức tối thiểu tổng hợp một số khái niệm và cột mốc quan trọng phải phối hợp với nhau để cung cấp khuôn khổ quản trị thế hệ tiếp theo gắn kết và hợp lý, báo hiệu con đường hướng tới quản trị Cardano trên chuỗi. Hành trình quản trị bắt đầu bằng một giai đoạn tạm thời để cho phép khởi động an toàn Quản trị on-chain thông qua các quy tắc quản trị chính thức. Chúng bao gồm các biện pháp bảo vệ ngoài chuỗi và các rào chắn kỹ thuật để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của chuỗi khi Cardano nâng cấp sang kỷ nguyên mới. Hiến pháp tạm thời là một tài liệu quan trọng gói gọn các biện pháp bảo vệ này và phải được áp dụng để hỗ trợ việc nâng cấp Chang và giai đoạn khởi động tiếp theo.

Việc triển khai các tính năng quản trị trên các biển chỉ dẫn của mạng chính trong giai đoạn tạm thời, bao gồm quá trình soạn thảo Hiến pháp cuối cùng. Quá trình tham vấn hiện đang được tiến hành và sẽ diễn ra trong suốt năm 2024. Giai đoạn tạm thời kết thúc sau khi Hiến pháp cuối cùng được phê chuẩn trực tiếp, dự kiến ​​sẽ diễn ra sau Hội nghị Lập hiến ở Buenos Aires, Argentina vào tháng 12 năm 2024.

Ủy ban Hiến pháp lâm thời

Để duy trì Hiến pháp tạm thời, sẽ có một Ủy ban Hiến pháp lâm thời (CC) để thực hiện giai đoạn đầu tiên của quá trình nâng cấp Chang. CC tạm thời sẽ tập trung vào tính kỹ thuật và tính hợp hiến cơ bản của các hành động Quản trị on-chain đầu tiên do cộng đồng đệ trình.

CC lâm thời sẽ bao gồm bảy thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ một năm để đảm trách giai đoạn tạm thời nhằm giúp duy trì an ninh và tính liên tục. Cùng với các tổ chức tiên phong IOG, Cardano Foundation, EMURGO và cơ quan thành viên Intersect, ba ghế còn lại được mở cho các thành viên cộng đồng đăng ký. Đăng ký sẽ mở vào hôm nay, với việc bỏ phiếu thông qua Nền tảng triệu tập sẽ mở vào cuối tháng 6 để bầu ba ghế còn lại.

Ngày quan trọng

  • Ngày 28 tháng 5 mở đăng ký
  • Ngày 10 tháng 6 (12:00 UTC) sẽ kết thúc đăng ký
  • Ảnh chụp nhanh ngày 8 tháng 6 (21:45 UTC) được chụp để ghi lại quyền biểu quyết
  • Cửa sổ bỏ phiếu từ ngày 13 tháng 6 (21:45 UTC) đến ngày 23 tháng 6 (21:45 UTC) thông qua Nền tảng Triệu hồi
  • Ngày 26 tháng 6 (12:00 UTC) ba ghế được bầu đã được xác nhận

Đăng ký làm ứng cử viên để tham gia CC tạm thời

Theo một trong những trụ cột chính và được chỉ đạo bởi Ủy ban Công dân, Intersect sẽ tạo điều kiện cho một quá trình bầu cử cởi mở và toàn diện, qua đó bất kỳ thành viên cộng đồng nào quan tâm đến việc tham gia phát triển quản trị Cardano đều có thể tự đề cử. Cuộc bỏ phiếu cũng sẽ được mở cho tất cả những người nắm giữ ada, với quyền biểu quyết được tính theo cổ phần và bỏ phiếu theo lựa chọn có xếp hạng để bầu thêm ba thành viên ủy ban lâm thời.

Đây sẽ là một vai trò đầy thách thức và đầy trách nhiệm, đồng thời tất cả các hoạt động đào tạo phù hợp và hỗ trợ liên tục sẽ được cung cấp cho các thành viên ủy ban. Chúng tôi đang tìm kiếm những thành viên cộng đồng đam mê phát triển khả năng quản trị của Cardano. Những người đóng góp cộng đồng có kinh nghiệm đã tích cực và đóng góp trong SanchoNet, tham dự hội thảo DRep và tham gia hội thảo CIP-1694 được tổ chức vào mùa hè năm 2023 được đặc biệt khuyến khích đăng ký.

Nếu đây là bạn - với tư cách là cá nhân hoặc đại diện của một thực thể, tập thể hoặc tổ chức - thì hãy tìm hiểu về quy trình bầu cử sắp tới, tính đủ điều kiện, tiến trình, v.v. trên cơ sở kiến ​​thức của chúng tôi và đăng ký đơn đăng ký của bạn ngay hôm nay.

Nhiều cách khác để tham gia

  • Đăng ký tổ chức hội thảo để đóng góp cho dự thảo Hiến pháp của Cardano. (Theo dõi các mạng xã hội của chúng tôi để tìm hiểu cách bạn có thể tham dự!)
  • Bắt đầu thử nghiệm các tính năng kỹ thuật bằng cách truy cập SanchoNet để tìm hiểu thêm và truy cập GovTool để tham gia trải nghiệm thân thiện với người dùng.
  • Tham gia Intersect và đóng góp thông qua các ủy ban và nhóm làm việc tập trung vào cộng đồng, bao gồm các nhóm liên quan đến việc tạo ra bản dự thảo hiến pháp nhằm đưa vào quá trình tham vấn rộng rãi của cộng đồng dẫn đến phê chuẩn.

Đăng ký các cơ hội tài trợ tại Intersect để hỗ trợ triển khai thông qua công cụ cộng đồng và các sáng kiến ​​​​cộng đồng khác.

Bài viết gốc: Community-led governance takes another step forward