🇨🇿 Jak se transakce dostane do Cardano blockchainu

Když Alice pošle Bobovi 1 000 mincí ADA, použije k tomu svou peněženku. Bob obdrží mince za pár sekund. Tohle asi všichni dobře znáte. V článku projdeme celým procesem a vysvětlíme, co se v tomto scénáři děje na pozadí.

Mince ADA patří jejich majitelům

Síť Cardano je schopna oddělit vlastnictví mincí ADA a proces, který převádí vlastnictví od jednoho uživatele ke druhému, co se týče bezpečnosti tohoto převodu. Musí být zajištěno, že s jejich mincemi mohou manipulovat pouze uživatelé a nikdo jiný včetně sítě. Kdo je síť? Cardano je síť typu peer-to-peer (P2P) (síť klient-klient). To znamená, že se skládá z mnoha nezávislých klientů. Neexistuje nic jako server nebo centrum. Každá transakce je vysílána do sítě a šířena skrze klienty na další klienty. Za vkládání transakcí do nového bloku jsou odpovědní klienti provozovatelů poolů. Časový plán pořadí poolů, které získají právo na výrobu bloků, není předem znám. Síť proto šíří transakce do všech poolů. Pool, který se stane vedoucím slotu, může vložit všechny přijaté transakce do nového bloku. Nový blok se poté vysílá do sítě podobným způsobem, jako se vysílají transakce.

Každý si může klienta nainstalovat a podílet se na přenosu transakcí. Každý si může založit Cardano pool. Mnoho subjektů se dostane do kontaktu s transakcemi a je snadné se do této skupiny přidat. Musí existovat mechanismus, který entitám brání v nechtěných úpravách transakcí. Nikdo, včetně provozovatelů poolů, toho naštěstí není schopen. Důvodem je, že uživatelé chrání své vlastnictví mincí kryptografií. Pouze vlastník soukromého klíče je schopen vytvořit a podepsat transakci pro odpovídající adresu. Když je vytvořena transakce, nikdo jí není schopen změnit, protože jí není možné podepsat bez vlastnictví soukromého klíče. Soukromý klíč není ohrožen, pokud se používá k podpisu transakce. Stejný soukromý klíč lze použít vícekrát za sebou, abyste mohli utratit mince z téže adresy.

Když Alice pošle mince ADA Bobovi, podepíše transakci. Transakci si můžete představit jako zprávu, která říká, že na Bobovu adresu by mělo být vloženo 1 000 mincí ADA. Zpráva musí být podepsána soukromým klíčem. Je to důkaz, že Alice jako majitelka veřejné adresy, si přeje poslat své mince. Mezi soukromým klíčem a veřejnou adresou existuje propojení. Veřejný klíč je generován na základě soukromého klíče. Veřejná adresa se poté vytvoří na základě veřejného klíče.

Všimněte si, že transakce by nebyla platná bez digitálního podpisu. Pokud by se někdo jiný pokusil vytvořit transakci, která by chtěla utratila coiny z Aličiny adresy, tak by transakce bez platného digitálního podpisu nebyla platná. Předpokládejme, že Alice má dobře chráněné své soukromé klíče, protože používá hardwarovou peněženku. Nikdo jiný tedy není schopen poskytnout validní podpis. Transakce by nebyla považována za platnou pro všechny klienty v síti. Pool, který je vedoucím slotu, ověřuje všechny digitální podpisy všech transakcí, které mají být vloženy do nového bloku. Neplatné transakce jsou zahozeny a nedostanou se do nového bloku. I když by pool vložil neplatnou transakci do bloku, ostatní klienti a pooly by nevložily blok do svých verzí blockchainu. Celý blok by byl vyřazen celou sítí.

Pooly jsou schopny zpracovat transakce, ale nejsou schopny je změnit. Zpracování transakcí je decentralizovaný proces, který může provádět pouze předem definované akce. Akce jsou definovány ve zdrojovém kódu klientů Cardano (plné uzly). Navzdory skutečnosti, že každý může změnit chování klienta, tak stejně není možné transakce upravovat. Nejde o zdrojový kód, ale o kryptografii. Když je vytvořen nový blok, pooly nejen ověřují transakce, ale ověřují další věci. Pooly například ověřují, že Alice má na svém účtu dostatečný zůstatek a může utratit 1 000 mincí ADA. Je také nutné ověřit, že se Alice nepokusila dvakrát utratit stejné mince ve dvou transakcích. Je také nutné zajistit, aby se počet mincí v oběhové zásobě neočekávaně nezměnil.

Mince ADA existují v hlavní knize a síť Cardano je chrání prostřednictvím decentralizovaného zpracování transakcí. Držitelé ADA sdílejí stejné mince a smějí je převádět podpisem transakcí. Síť je vždy zapojena do procesu předávání vlastnictví mincí novým vlastníkům. Je třeba si uvědomit, že blockchain je v podstatě jen jakási sbírka transakcí. Všechny bloky od začátku do konce mohou obsahovat transakce. Každý přidaný blok mění aktuální stav blockchainu. Vlastnictví mincí je přímo spojeno s vlastnictvím odpovídajících soukromých klíčů. Aby však bylo možné utratit coiny, musí být zapojena síť, aby bylo možné změnit záznam v blockchainu a to právě prostřednictvím transakcí.

Co se stane, když se mění vlastnictví mincí?

Začněme zdánlivě nesouvisejícím příkladem. Představte si, že Alice chce chatovat s Bobem prostřednictvím síťového komunikátoru. Mohou používat P2P komunikátor, takže zprávy jsou odesílány přímo od Alice Bobovi a naopak. Není mezi nimi žádný prostředník. Alice napíše text a text se objeví v okně Bobova komunikátoru. Mohli by také použít komunikátor typu klient-server. V tomto případě by Alice poslala zprávu Bobovi, ale zpráva by byla odeslána nejprve na server. Server by následně doručil zprávu Bobovi. Výsledek by byl stejný, Bob by dostal text. Rozdíl je v přítomnosti prostředníka. Je to server, který může zachytit zprávy a zneužít je. Správce serveru by mohl například přečíst všechny zprávy a najít nějaké tajemství, které Alice chtěla prozradit pouze Bobovi. Rozhodně ne nechtěně také správci.

Co si o tom myslíte? Je blockchainová transakce typem komunikace typu peer-to-peer nebo klient-server?

Řekli jsme, že Cardano je síť typu peer-to-peer. Pravděpodobně víte, že server je centralizovaná entita a něco takového by ve světě veřejného decentralizovaného blockchainového projektu nemělo existovat. Pojďme se ponořit trochu hlouběji, než na otázku odpovíme. Když Alice pošle mince Bobovi, pak se mince nedostanou přímo do Bobova počítače. Není to stejné jako u textové zprávy. Transakce Cardano není odeslána Bobovi, ale je vysílána do celé sítě. Bobův počítač může být vypnutý a Bob může klidně spát. Přesto se stane novým vlastníkem mincí. Jde o to, že je to síť, která zpracuje transakci a změní záznam v hlavní účetní knize. Když je Aličina transakce přidána do nového bloku, v zásadě to znamená, že 1000 ADA mincí je odebráno z Aličiny adresy a přidáno na Bobovu adresu. Je to zatím jen návrh, pokud se bavíme v okamžiku, kdy pool vytvoří nový blok a vloží do něj Aličinu transakci. Jakmile je blok vysílán do sítě a přijat ostatními klienty, vlastnictví mincí se nenávratně změní.

Když chce Bob zkontrolovat, zda mu Alice poslala 1 000 ADA mincí, jak slíbila, má několik možností, jak to udělat. Bob může použít peněženku Daedalus. Jedná se o peněženku s plným uzlem a je nutné stáhnout nově přidané bloky od doby, kdy Bob peněženku vypnul. Bob zapne svůj počítač a spustí peněženku. Jakmile se nově přidané bloky stáhnou, Bob uvidí, že se změnil zůstatek, a uvidí Aličinu transakci. Bob může také použít peněženku Yoroi. Jedná se o odlehčenou peněženku, která se připojuje k počítači společnosti Emurgo a poskytuje informace o Bobově zůstatku. Bob vidí stejný výsledek. Mince jsou na Bobově adrese, takže pouze Bob může podepsat novou transakci a utratit mince. Každý plný uzel v síti má stejný záznam a ví, že 1000 mincí je na adrese, kterou má Bob. Síť neví, že adresa patří Bobovi. Cardano blockchain pracuje pouze s adresami a nepracuje s identitami.

Zkusme nyní odpovědět na naši otázku. Alice vyslala transakci do celé sítě. Ne na konkrétní server. Náhodně vybraný pool převzal transakci a přidal ji do nového bloku. Nejedná se tedy o komunikaci typu klient-server. Musí to být komunikace typu peer-to-peer, že? Ano. Typickým atributem sítí P2P je, že sdílí distribuované zdroje. Každý uzel udržuje svou vlastní verzi blockchainu.

Cardano využívá síťový konsenzus PoS, který se stará o synchronizaci času a náhodný výběr vedoucích slotů. Díky konsensu v síti je náhodně vybraným poolem pravidelně přibližně každých 20 sekund přidáván nový blok. Podepsané transakce jsou tedy vysílány a pravidelně zpracovávány decentralizovanou sítí.

Závěr

Když vlastníte mince ADA, nikdo vám je nemůže vzít. Cardano je síť P2P, takže ji udržuje mnoho nezávislých subjektů. Existuje decentralizovaný proces, který nelze změnit podle vůle jednoho nebo několika subjektů. V tom tkví síla blockchainové sítě. Můžete vlastnit mince ADA a nikdo není schopen externě změnit pravidla síťového konsensu sítě Cardano. Pouze uživatelé mincí ADA tak budou moci učinit prostřednictvím hlasování. Pouze držitelé ADA tak mají rozhodovací pravomoc zahájit změnu pravidel a pravděpodobně to udělají tak, aby neohrozili své vlastní bohatství. Cardano je účetní kniha kam půjde zapsat více aktiv. Takže do ní půjde ukládat nejen ADA mince, ale i další aktiva. Cardano je velmi zabezpečená účetní kniha díky vysoké úrovni decentralizace. Dveře k dalšímu využití jsou otevřené.

Přečtěte si původní článek: