🇨🇿 Držitelé ADA kontrolují Cardano stejně jako Bitcoin mineři

PoS se stal dominantním mechanismem síťového konsensu, protože Bitcoin jako poslední používá PoW. Pro kryptoměnovou komunitu je důležité porovnávat výhody a nevýhody jednotlivých protokolů. Bitcoin pool Poolin zastavil výběry bitcoinů v krizi likvidity. Podívejme se, jak na to reagovali těžaři a co by mohli udělat držitelé ADA v ekosystému Cardano v podobném případě.

TLDR

  • PoW a implementace PoS v Cardano jsou v mnoha ohledech velmi podobné.
  • Počet bloků které pooly produkují je determinovám množstvím zdroje který jim svěří delegáti.
  • Cardano síť dokáže omezit velikost poolů. Tím podporuje decentralizaci. V Bitcoin síti existuje pool s 30% podílem hash rate.
  • Delegáti hash rate musí věřit pool operátorům že dostanou odměnu. V Cardano síti je vyplácení odměn plně automatizovaný proces.
  • Delegáti si mohou kdykoliv vybrat jiný Cardano pool na který delegují ADA stejně jako delegáti hash rate v případě Bitcoinu.
  • Bez ohledu na druh delegovaného zdroje, ať už jsou to digitální mince nebo hash rate, síť kontrolují delegáti.

Jak fungují pooly a delegáti

PoS v systému Cardano má mnoho podobných principů jako PoW v systému Bitcoin. Jednou z těchto podobností je existence poolů a skupiny lidí, kteří delegují zdroj na skupinu poolů. V případě Bitcoinu těžaři delegují hashrate na pooly. V případě Cardana držitelé ADA delegují mince na pooly.

Delegáti si mohou dobrovolně zvolit, na který pool delegují. V obou případech lze volbu kdykoli změnit. V případě Cardana je nutné zmínit epochy trvající 5 dní. Delegáti mohou změnu provést okamžitě, ale změna se projeví se zpožděním. V případě Bitcoinu se změna projeví okamžitě. V obou případech, pokud pool udělá něco, s čím delegáti nesouhlasí, mohou oslabit pozici poolu a posílit jiný pool.

Pooly jsou zodpovědné za produkci bloků. Čím více zdrojů je delegováno na pool, tím více bloků pool vyprodukuje. Jakmile delegáti delegují zdroj jinam, negativně to ovlivní produkci bloků. Tím se samozřejmě sníží i odměny, protože síť vyplácí odměny těm, kteří produkují bloky.

Zásadní rozdíl mezi pooly v sítích Bitcoin a Cardano spočívá v tom, že Cardano ekonomicky motivuje delegáty, aby od určité velikosti poolu začali delegovat do jiného poolu. V ideálním případě konkurenčnímu poolu. Tím se zvyšuje decentralizace sítě. Pool může dosáhnout určitého bodu nasycení (saturace). Jakmile je pool nasycen, odměny se snižují. Pooly v bitcoinové síti taková omezení nemají, takže mohou mít klidně 30% podíl na produkci bloků.

Když delegáti nedůvěřují poolu

V září 2022 jeden z největších těžebních poolů bitcoinů, Poolin, pozastavil výběry ze své peněženkové služby ve snaze stabilizovat aktiva a zachovat likviditu. Obecně mají těžaři tendenci vybírat BTC odměny z peněženek poolů každých 24 hodin. Některé pooly však klienty motivují k tomu, aby odměny v peněženkách ponechávali delší dobu, a to prostřednictvím úvěrových produktů. Poolin se pravděpodobně dostal do problémů s likviditou v důsledku poklesu trhu. Výsledkem je, že těžaři nemohou inkasovat odměny za poskytnutý hash rate. To je může dostat do problémů s placením nákladů na elektřinu.

Podíl společnosti Poolin na produkci bloků činil 10,5 %. Po oznámení problémů začali těžaři delegovat hash rate na jiné pooly. Podíl Poolinu se snížil o více než polovinu na méně než 5% podíl.

Podívejme se na rozdíly mezi pooly v sítích Bitcoin a Cardano.

Protokol Bitcoinu nemá zabudovanou podporu pro existenci poolů. Pooly vznikly organicky několik let po spuštění Bitcoinu. Bitcoin stále vyplácí odměnu tomu, kdo vyřeší výpočetně náročný kryptografický problém. Těžaři delegují hashrate na pool a provozovatelé poolu vyplácejí odměny, které obdrží, na svou blockchainovou adresu. Jedná se o off-chain proces fungující na základě důvěry mezi těžaři a provozovateli poolu.

Protokol Cardano má zabudovanou podporu pro pooly a delegátory. Proces delegování a vyplácení odměn je automatizovaný a plně pod kontrolou protokolu. Nemůže se stát, že by provozovatel poolu zadržoval odměny delegátům, protože se jedná o on-chain proces.

Je důležité si uvědomit, že pokud se některý pool v síti Cardano chová nevhodně, delegáti mohou udělat totéž co těžaři. Stakeholdeři by mohli mince delegovat do jiného poolu. Provozovatelé poolů jsou tak finančně motivováni k tomu, aby se chovali férově a zajistili 100% produkci bloků. Všichni držitelé mincí ADA mají kontrolu nad produkcí bloků.

Cardano nemá zamykání mincí ani slashing. Všichni, provozovatelé poolu i skakeholdeři, jsou odměňováni za dobře odvedenou práci. V síti Bitcoin si provozovatelé poolů určují svůj zisk. V síti Cardano existuje fixní a variabilní složka odměny, takže to funguje relativně stejně.

Hashrate nebo mince?

V obou případech mají delegáti nad sítí kontrolu, a to navzdory skutečnosti, že Bitcoin používá k delegování fyzický zdroj, zatímco síť Cardano používá digitální mince. V čem je rozdíl?

Klíčovou otázkou je, kdo se může stát delegátem. V síti Bitcoin jsou to pouze ti, kteří si mohou dovolit provozovat ASIC minery. V síti Cardano jsou to všichni držitelé ADA. Bitcoin odděluje skupinu těžařů od skupiny držitelů BTC. Síť tak ovládá malá skupina lidí, především majitelé velkých těžebních hal. Lze očekávat, že s rostoucím přijetím poroste i počet držitelů mincí. Počet držitelů mincí bude vždy vyšší než skupina těžařů. U Bitcoinu bude vždy platit, že většina musí věřit menšině. Držitelé BTC musí důvěřovat těžařům a provozovatelům poolů. V síti Cardano je každý držitel mince ADA zároveň stakerem (těžařem). Síť tedy ovládá v podstatě každý, kdo ji používá nebo k ní má nějaký vztah vyjádřený vlastnictvím mincí.

Lze namítnout, že budování decentralizace na základě digitálních zdrojů (mincí) je horší, protože uživatelé mohou mince držet na burzách. To je pravda a jedná se o formu centralizace. V případě Bitcoinu však k této centralizaci také došlo. Na vině je především výhoda plynoucí s velké pozici, která zvýhodňuje podnikatele na úkor malých těžařů. Mnoho lidí těží prostřednictvím cloudových těžebních služeb, což je v podstatě obdoba držení mincí na centralizované burze. V obou případech může třetí strana zdroj zneužít.

Důležité je, jaký bude budoucí trend. Těžba bude směřovat k další centralizaci a těžko si lze představit, že by lidé začali těžit z domova. Reálnější je, že lidé budou mince držet ve svých soukromých peněženkách. Držitelé ADA mohou mít kontrolu nad sítí v podstatě prostřednictvím svých mobilních telefonů a HW peněženek, zatímco v případě Bitcoinu musí investovat do ASIC minerů a elektřiny, aby kontrolu získali. První možnost se nám zdá lepší. Z ekonomického hlediska je levnější pořídit si HW peněženku než ASIC miner.

“Ne vaše klíče, ne vaše mince” je mantrou kryptoměnového prostoru a centralizované burzy jsou považovány za nepřítele. Tato mantra je v souladu s tím, co síť PoS potřebuje.

Cardano má oproti Ethereu výhodu v tom, že staking jsou přístupnější malým delegátům. Stačí zaplatit vratný poplatek 2 ADA a transakční poplatek 0,20 ADA. Za pár USD tak můžete získat malý kousek kontroly nad sítí Cardano. 32 ETH je obrovská vstupní bariéra, která lidi donutí přemýšlet o tom, jak a kde stakovat. Cardano a Ethereum jsou sítě PoS, ale jejich vlastnosti se v detailech zásadně liší. Ethereum nemá na úrovni protokolu podporu poolů a možnost delegování. Dává smysl, že lidé budou chtít stakovat prostřednictvím třetích stran. Lidé by měli vědět, že v případě Cardana není důvod používat centralizované burzy pro staking.

Závěr

Všichni držitelé ADA mají kontrolu nad produkcí bloků v síti Cardano. To může být důležité v případě regulace. Kryptoměny držené na centralizovaných burzách lze snadno zmrazit. Pokud máte mince ve svém držení, nikdo vám je neodebere. Pokud by se regulátoři pokusili přinutit provozovatele poolů například k cenzuře transakcí, můžete jako držitelé ADA okamžitě delegovat do jiného poolu, který na cenzuru nepřistoupí. Cardano má tisíce poolů, které provozují lidé z celého světa. Držitelé ADA rozhodují o tom, které pooly budou produkovat bloky. Mějte to na paměti. Čím více lidí síť kontroluje, tím menší je šance, že někdo bude schopen síť zastavit. Najít velké těžební haly bude pro regulátory mnohem snazší cíl než jít po všech držitelích mincí. Stačí jen delegovat přes soukromou síť a pak už vás není podle čeho vystopovat. ADA jsou klíčem ke svobodě.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Článek v AJ: ADA holders have control of the Cardano network just like Bitcoin miners | Cardano Explorer