🇨🇿 K čemu je Cardano testnet?

Pokud chápete, k čemu testnet slouží, nepřekvapí vás, že není v ideálním stavu nebo že se na něm objevila chyba. Pokud je testnet 100% stabilní, je to podezřelé a některé procesy mohou selhávat, protože stabilita a 100% spolehlivost je vlastnost, kterou uživatelé očekávají od mainnetu, ne však od testnetu. Testnet není určen pro uživatele, ale pro vývojáře. Vývojáři ví, že testnet může být nestabilní.

Poslání testnetu

Uživatelé používají Cardano a možná ani nevědí, že se jedná o mainnet, hlavní síť, která musí být 100% bezpečná a spolehlivá. Ve světě softwaru si nikdy nejsme stoprocentně jisti, že se neobjeví chyba nebo kritická chyba. Týmy nastavují procesy a vynakládají obrovské úsilí, aby dosáhly co nejvyšší míry jistoty, že software bude fungovat přesně tak, jak se očekává.

Každý software na světě potřebuje údržbu a nový vývoj, protože musí reagovat na neustále se měnící prostředí a požadavky uživatelů. Software, který se nevyvíjí, postupně zastará a bude předstižen konkurencí. Případně může selhat ve své funkci. Mohou se například používat kryptografické nástroje, které přestanou být bezpečné. Pokud je tým nenahradí novými, přestane být protokol bezpečný. Z dlouhodobého hlediska budou muset všechny týmy řešit přechod na kryptografii odolnou vůči kvantovým počítačům.

Protokoly jsou software a v každém z nich jsou skryté chyby nebo části (například knihovny třetích stran), které je třeba nahradit nebo alespoň aktualizovat. Otázkou je, zda se tyto chyby projeví a jak kritický může být jejich dopad.

Testnet je samostatná paralelní síť, na které se testuje nový software, než se všichni shodnou na tom, že nová verze protokolu může být nasazena v hlavní síti.

Existují speciální verze peněženek, které fungují pouze v testnetu. Používají se speciální testnetové ADA mince a tokeny, které nemají žádnou hodnotu a slouží pouze k testování. Pokud potřebujete zkoumat transakce a bloky v testnetu, musíte k tomu použít specializované nástroje. Například nástroj Cexplorer má verzi určenou pouze pro testnet.

Jakmile je vytvořena nová verze protokolu, řekněme nový kandidát, který má ambice dostat se do mainnetu, musí nejprve prokázat své kvality v testnetu. Někdy je dokonce nutné spustit více paralelních testnetů. V testnetu probíhá intenzivní testování. Je nutné ověřit, že přechod na novou verzi bude bezproblémový a že vše bude fungovat jako dříve. Nové změny by měly v ideálním případě rozšířit nebo zlepšit protokol, aniž by negativně ovlivnily stávající funkčnost. Cílem testnetu je co nejvíce přiblížit a napodobit funkčnost mainnetu.

Vývojáři očekávají, že nová kandidátská verze bude v pořádku a že testování na testnetu neodhalí žádné problémy. V takovém případě může být nový kandidát nasazen do mainnetu.

Pokud se však objeví chyba, je to žádoucí stav. Tým může chybu analyzovat a následně ji opravit. Je velmi pravděpodobné, že pro opravu bude nutné vytvořit nového kandidáta na vydání. Následně musí proběhnout nové testování této nové verze. Tím dojde ke zpoždění vydání v hlavní síti. Je to nepříjemné, ale zcela běžné. Není na tom nic neobvyklého. Testnet slouží k odhalování chyb a díky tomu potenciálně kritická chyba neohrozí reálná aktiva uživatelů v mainnetu. Pokud by byla chyba objevena až v mainnetu, mohl by to být vážný problém.

Pečlivé testování nové verze protokolu na testnetu je klíčovou součástí každého procesu vydávání aktualizací. Z pohledu uživatelů, ale i vývojářů třetích stran je nepříjemné zdržovat vydání nové verze, na kterou čekají. Zpoždění je však nezbytné, protože všichni očekávají, že mainnet bude fungovat co nejspolehlivěji.

Jak vnímat zpoždění vydání

Pokud se v testnetu vyskytne chyba, zpozdí to vydání nové verze. Existuje mnoho způsobů, jak se na to dívat. Kritici mohou říci, že tým nedodal očekávaná vylepšení včas. To je pravda, ale rozhodně to není tak velký problém, jak to interpretují některá média nebo lidé na sociálních sítích. Vývoj softwaru trvá dlouho a nelze přesně předpovědět, jak dlouho bude trvat. Tým se vždy snaží, aby byl vývoj co nejpředvídatelnější, ale čím větší aktualizace, tím je obvykle pravděpodobnější, že dojde ke zpoždění.

I když je zpoždění nepříjemné, jsou věci, které na něm lze vnímat pozitivně. Objevená chyba na testnetu je důkazem, že tým i komunita novou verzi klienta Cardano pečlivě testují. Mnoho lidí dbá na to, aby se do mainnetu Cardano dostal pouze dobře otestovaný software.

Nežijeme v ideálním světě, kde by na testnetu nebyly nalezeny žádné chyby a nedocházelo ke zpoždění. Aktualizace Vasil je jedním z největších a nejrozsáhlejších vylepšení protokolu Cardano. Když se podíváte do historie a vyhledáte, o kolik se vydání softwaru zpozdilo, zjistíte, že to bylo i o roky. Je třeba přijmout realitu vývoje softwaru. Nemá smysl obviňovat tým nebo ztrácet důvěru v celý projekt.

Mac OS X byl poprvé představen pod kódovým označením Rhapsody v roce 1997, přesto se vydání verze 1 objevilo až o celé čtyři roky později. Systém Windows Vista byl původně plánován na rok 2003 jako menší verze mezi Windows XP a skutečným pokračováním, ale toto datum vydání se posunulo o tři roky.

Apple a Microsoft stále existují, přestože se vývoj softwaru může dramaticky zpozdit. Jejich produkty se používají po celém světě, protože jsou spolehlivé a fungují. Navzdory zpožděním při vydávání nových verzí jsou tyto společnosti nakonec schopny dodávat produkty, které jsou nejlepší na trhu, jsou inovativní a hlavně spolehlivé. Pokud se ve výrobcích vyskytne chyba, jsou firmy schopny ji rychle opravit.

Protokol blockchain je poměrně složitý software. Cardano musí především zajistit, aby uživatelé nepřišli o svá aktiva v mainnetu. Aktualizace globální sítě je obtížná, protože je třeba synchronizovat všechny operátory plných uzlů. Je velký rozdíl mezi aktualizací nové verze operačního systému na vašem domácím počítači a aktualizací globální blockchainové sítě. Cardano je decentralizovaná síť, takže aktualizace softwaru není otázkou stisknutí tlačítka. S testnety je to velmi podobný proces.

Uživatelé by měli především ocenit, že procesy jsou nastaveny tak dobře, že chyby jsou nalezeny na testnetu a komunita je schopna chybu najít a opravit. Hodně podceňovaný je fakt, že protokol Cardano lze aktualizovat za plného běhu díky hard-fork kombinátoru. Tato schopnost není samozřejmostí a stojí za ní velké úsilí. Existují návrhy, jak proces vydávání vylepšit.

Závěr

Otázkou je, do jaké míry by se lidé měli zajímat o testnet Cardano a jak by o něm měla psát média. Kolik lidí se zajímá o to, jak Microsoft testuje operační systém Windows před automatickou instalací aktualizací? Operační systémy také do jisté míry chrání váš majetek a soukromí, protože kdyby bylo pro hackery snadné proniknout do vašeho soukromí, mohli by získat citlivé informace. Většina lidí věří, že inženýři společnosti Microsoft dělají svou práci dobře a že nová verze bude lepší, kvalitnější a bezpečnější.

Cardano není produktem soukromé společnosti, ale globální sítě. Cardano je vyvíjeno jako open-source projekt. Komunita očekává maximální transparentnost, protože globální blockchainové sítě mají ambice nahradit současné giganty v oblasti finančních služeb a IT. To je obrovská ambice a není jisté, do jaké míry se jí podaří dosáhnout. Úspěch částečně závisí na tom, jak budou média a lidé o blockchainových protokolech psát a jak budou uživatelé problematice rozumět. Většinu uživatelů pravděpodobně nebude zajímat testnet a důležitá pro ně bude spolehlivost mainnetu.

Mainnet Cardano běží spolehlivě a bez nutnosti restartu. Dosud nedošlo k žádným hackům na úrovni první vrstvy. To je mimo jiné výsledkem dobře fungujícího testnetu, týmu a komunity. Média by měla lépe zvážit, jak informovat uživatele o vývoji open-source softwaru, a autoři by měli více rozumět tématům, o kterých píší.

Tento článek napsali Cardanians za podpory Cexplorer.

Přečtěte si článek: