🇨🇿 K čemu slouží Cardano Improvement Proposals (CIPs)

Chcete vylepšit protokol Cardano? Existuje k tomu proces zvaný Cardano Improvement Proposals (CIPs). Prostřednictvím procesu CIP můžete vytvořit dokument, ve kterém popíšete problém a navrhnete jeho řešení. CIP by měly sloužit jako hlavní mechanismus pro navrhování změn v protokolu Cardano. Je to místo, kde se setkávají autoři, redaktoři CIP a komunita. Ti všichni mohou o návrhu diskutovat. Návrhy obvykle předkládají odborníci a odbornost se očekává i od recenzentů. Pokud někoho zajímají podrobné technologické informace, mohou být dokumenty CIP užitečným zdrojem informací. Lidé jsou někdy zmateni a nevědí, jak spolu souvisí CIP proces a on-chain governance. Zavedení on-chain governance je navrženo v CIP-1694. Pojďme se na něj podívat.

TLDR

Mezi současným procesem CIP a návrhem on-chain governance, jak je popsán v CIP-1694, není žádná přímá souvislost. Dokumenty CIP by však mohly v budoucnu sloužit jako vstupní informace pro správu. Dokumenty CIP by obsahovaly technické podrobnosti o problému a ideální řešení schválené odborníky.

CIP a řízení

V první řadě je třeba vysvětlit, že proces CIP nemá nic společného s on-chain správou. Dokumenty CIP by měly sloužit k podrobnému popisu problému a návrhu technického řešení. O navrhované změně lze diskutovat a rozhodnutí o návrhu lze zdokumentovat. Úkolem procesu CIP není rozhodovat o tom, zda změny provést. Existující dokument CIP (návrh) není zárukou, že změna bude implementována do protokolu nebo jinak nasazena.

CIP mají dva základní úkoly. Standardizovat formu komunikace mezi účastníky a umožnit navrhování změn jednotným formalizovaným způsobem. Každý dokument CIP má svého autora a ten musí dodržovat požadovanou strukturu dokumentu. Dokumenty CIP mohou mít následující samovysvětlující stavy: Navrhovaný, Aktivní a Neaktivní. Redaktoři CIP zajišťují, aby dokumenty CIP měly požadovanou strukturu a technickou správnost. Je popsán proces přechodu dokumentů CIP mezi jednotlivými statusy.

Redaktoři CIP zajišťují proces CIP. Jejich úkolem však není schvalovat nebo zamítat návrhy autorů. Nemusí s návrhem souhlasit, ale pokud je technologicky správný a úplný a autor dodržuje požadovanou strukturu dokumentu, bude návrh vytvořen.

Redaktoři mohou poskytovat technickou zpětnou vazbu k návrhům, ale neočekává se, že budou jediní, kdo ji poskytne. CIP je proces řízený komunitou a každý, kdo má potřebné technické znalosti, může být recenzentem a poskytovat zpětnou vazbu.

Redaktoři jsou tu hlavně proto, aby usnadňovali diskuse a zprostředkovávali debaty. Nejsou nutně technickými odborníky na všechna témata, jimiž se nové dokumenty CIP zabývají. V ideálním případě bude existovat dostatečný počet recenzentů s potřebnými technickými znalostmi, aby mohli poskytovat kvalitní zpětnou vazbu. Autoři dokumentů CIP by měli zpětnou vazbu od recenzentů zapracovat tak, aby vznikl dokument nejvyšší kvality s dostatečnou technickou podrobností (včetně pozitivních i možných negativních dopadů navrhované změny).

Jak proces CIP souvisí s on-chain řízením? Proces CIP je složkou řízenou komunitou, která může sloužit jako vstupní informace pro řízení. Teoreticky je možné o jednotlivých dokumentech CIP hlasovat.

Cílem procesu CIP je, aby byly popsány problémy protokolu spolu s jejich možnými technologickými řešeními. Návrhy se mohou týkat i procesů. On-chain governance by se měla zaměřit na rozhodovací proces a jednotlivé dokumenty CIP mohou být předmětem rozhodování.

Všimněte si, že CIP-1694 je základem pro vytvoření decentralizované správy. Tento dokument se nijak nezabývá kontextem procesu CIP. CIP-1694 je vytvořením řídicí struktury a nové role delegovaných zástupců (DReps). Dále jde o to, kdo bude mít právo měnit parametry protokolu, mít kontrolu nad rezervou a pokladnou projektu atd.

V tuto chvíli, alespoň pokud je mi známo, neexistuje přímá vazba mezi procesem CIP a on-chain řízením, které je navrženo v CIP-1694.

Závěr

Možná se ptáte, zda je řízení důležité a zda by proces CIP stačil. Jak jsme se snažili vysvětlit, proces CIP nespočívá v rozhodování o tom, zda změny provést. K provedení změn je zapotřebí tým, který musí být placen, ideálně z projektové pokladny. Autoři, redaktoři CIP a recenzenti by neměli mít právo rozhodovat o tom, jaké změny se mají realizovat, protože nemusí reprezentovat názor většiny ADA holderů. Tým by také neměl mít právo vybírat si změny, které provede a to ze stejného důvodu. Rozhodnutí by měli učinit držitelé ADA prostřednictvím DReps. Dá se tedy očekávat, že mezi CIP procesem a on-chain governance vznikne přímá vazba.

Další informace o procesu CIP naleznete v dokumentu CIP-1.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/what-cardano-improvement-proposals-cips-are-for