Kolik je na světě držitelů ADA?

Z on-chain dat můžeme velmi přesně zjistit, kolik ADA stakerů je. Počet stakerů bohužel neodpovídá reálnému počtu lidí, kteří vlastní ADA (přes burzy, takže nedrží vlastní klíče). Ne všechny ADA coiny jsou stakovány. Nemáme informace o tom, kolik lidí stakuje ADA z centralizovaných burz, a můžeme je pouze odhadovat. Pojďme se podívat na několik studií, které zkoumaly, kolik lidí drží kryptoměny. ADA je populární kryptoměna a razí si cestu do statistik. Většina výzkumu byla provedena globálně nebo pouze v USA. Proto je také takto předložíme.

Co říkají data?

Nejprve se podíváme na výsledky z Morning Consult.

Tato společnost dělá výzkum opakovaně každé čtvrtletí a my se můžeme podívat na dlouhodobý vývoj zájmu o Cardano. Výsledky jsou založeny na reprezentativním vzorku 4400 dospělých Američanů. Populace USA je 336 milionů, dospělí ve věku 20-54 let zhruba 140 milionů.

22 % dospělých Američanů vlastní kryptoměny, což je 3% nárůst od ledna 2022. Na otázku, jaké kryptoměny vlastní, odpověděli respondenti následovně: Bitcoin 16 % (22,4 milionů vlastníků), Ethereum 12 % (16,8 milionů vlastníků), a Cardano 7 % (9,8 milionů vlastníků).

Z výsledků můžeme vidět, že Cardano roste v popularitě rychleji než Bitcoin. V lednu 2022 drželo BTC 14 % respondentů, v dubnu 2023 to bylo 16 % respondentů. To je nárůst o 2,8 milionu. Popularita Cardana za stejné období vzrostla ze 4 % na 7 %, což představuje nárůst o 3 %, neboli 4,2 milionu.

Dodejme, že data jsou nejnovější, která máme k dispozici. Růst je překvapivý a je na místě se ptát, zda byl výzkum proveden dobře.

Zajímavá je informace o tom, jaké kryptoměny respondenti v posledních měsících prodávali. 46 % respondentů uvedlo, že prodali BTC, zatímco pouze 22 % respondentů prodalo ADA. Většina lidí prodávala BTC a ETH. Coiny mladších SC platforem (ADA, SOL, DOT) lidé prodávali nejméně.

Na základě tohoto výsledku můžeme předpokládat, že důvěra v projekt Cardano roste a tudíž roste i počet lidí, kteří drží ADA.

Další dostupný výzkum pochází z Buy Bitcoin Worldwide. Podle jejich výsledků drží kryptoměny 13 % lidí v USA (33,7M), což je o 2 % méně, než je celosvětový průměr. Výzkum je od ledna 2023.

Ve výsledcích můžete vidět, že 5 % Američanů vlastní BTC, 3 % ETH a 2 % ADA. V ostatních 27 zemích je tento poměr podobný, ale často překvapivý. Například v Indii BTC vlastní 8 % populace a ADA je spolu s ETH na 6 %. V Indonésii vlastní ADA 3 % populace, což je také stejný počet lidí, kteří vlastní ETH a pouze o 1 % méně než vlastníci BTC.

Počet držitelů ADA v dalších hlavních zemích: Indie 86 milionů, Kanada 800 tisíc, Brazílie 6,5 milionů, Mexiko 2,6 milionů, Vietnam 4 miliony. Průměr držitelů ADA ve zkoumaných zemích je zhruba 2,5 %.

Dodejme, Buy Bitcoin Worldwide píše, že „Adopce Cardano (ADA) má kolem 19 % mezi vlastníky kryptoměn.“.

Na naší planetě je 8 miliard lidí. 15 % z nich je 1,2B. Pokud 19 % držitelů kryptoměn vlastní ADA coiny, je to podle našich výpočtů 228 milionů. V případě držitelů BTC to vychází na 432M.

Zdá se vám to hodně? Nám také. Pojďme se podívat na další výsledky.

Crypto-com zkoumal počet držitelů kryptoměn a jejich výsledky jsou nižší než v předchozím případě. Podle jejich výsledků na konci roku 2022 globálně vlastnilo kryptoměny pouze 425 milionů lidí.

Další renomovanou výzkumnou společností je Statista-com, která od roku 2019 zkoumá přijetí kryptoměn.

Výsledky ukazují počet respondentů, kteří v minulosti buď vlastnili nebo používali kryptoměny v 56 zemích v letech 2019 až 2023. V USA adopce vzrostla z 5 % na současných 16 %. V současné době by počet držitelů kryptoměny v USA činil 53 milionů.

Společnost Finder-com provedla výzkum v USA a výsledky jsou z ledna 2023. Z jejich výzkumu vyplývá, že 15 % Američanů vlastní kryptoměny a 10 % plánuje jejich nákup. Zajímavé také je, že 9 % odpovědělo na otázku, zda někdy vlastnili kryptoměny, že vlastnili kryptoměny v minulosti, ale nyní ne.

Bohužel ADA není na seznamu nejoblíbenějších kryptoměn v USA (jsou tam Doge, LTC a SHIB). Zajímavé však je, že ADA má 4% podíl jako kryptoměna, kterou Američané koupili jako první. U BTC je to 52 % a u ETH 12 %.

Tripple A velmi podrobně zkoumal držby kryptoměn po celém světě. Jejich výsledky ukazují, že zhruba 420 milionů lidí drží kryptoměny.

Bohužel tato společnost nezkoumala, kolik lidí v USA drží ADA. Víme pouze, že 73 % vlastníků kryptoměn drží BTC, 51 % ETH a 30 % altcoiny (28 % vlastníků kryptoměn drží XRP).

Na výsledky všech výzkumů se můžete podívat níže.

Kolik držitelů ADA je ve světě?

Výsledky z Buy Bitcoin Worldwide jsou pravděpodobně příliš optimistické. Na základě výše uvedených studií a dalších zdrojů se domníváme, že kryptoměny celosvětově vlastní přibližně 425 milionů lidí. Největší kryptoměnová burza Binance má zhruba 130 milionů uživatelů a Coinbase 110 milionů uživatelů.

Poměr mezi vlastníky BTC, ETH a ADA je uvěřitelný. Rozdíl mezi počtem držitelů BTC a ETH není příliš velký. Zatímco počet držitelů BTC je stále největší, není o tolik větší než držitelé ETH.

Zdá se, že maximalistů, kteří se drží jednoho projektu, je málo. Je běžnější, že lidé mají smíšená portfolia a velmi často drží jak BTC, tak ETH. Můžeme předpokládat, že ADA může být ve velkém počtu portfolií těch, kteří diverzifikují, ale podíl může být nízký ve srovnání s BTC a ETH. Lidé se mohou diverzifikovat do mnoha dalších altcoinů a nevlastnit ADA.

Vraťme se k datům, která jsme viděli, a věřme poměru. Řekněme, že ETH drží zhruba ⅔ držitelů BTC. V případě ADA by poměr mohl být zhruba ⅓, tj. ADA drží zhruba ⅓ lidí, kteří drží BTC. Na každých 100 držitelů BTC připadá zhruba 66 držitelů ETH a 33 držitelů ADA. Všimněte si, že v některých zemích je počet držitelů ADA stejný jako počet držitelů ETH (Indonésie, Irsko, Japonsko atd.), ale tyto výsledky máme pouze z jednoho zdroje. Přesto je možné, že 1/3 je příliš optimistický odhad.

Předpokládejme, že na světě je 425 milionů držitelů kryptoměn. 75 % z nich drží BTC, 50 % z nich ETH a 20 % ADA. Počet držitelů by byl následující: 318 milionů lidí drží BTC, 212 milionů lidí drží ETH a 85 milionů drží ADA.

Na základě výsledků od 2 analytických společností to vypadá, že počet držitelů ADA v USA může být kolem 6–10 milionů. USA mají přibližně 13% podíl na celkovém počtu držitelů kryptoměn, takže výsledek se zhruba rovná 85 milionům držitelů ADA na světě.

Pokud poměr neplatí (což je možné), můžeme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. 1 % držitelů 425 milionů kryptoměn je 4,2 milionu. Pokud by tedy pouze 5 % z celkových vlastníků kryptoměn také vlastnilo ADA, bylo by to 21 milionů.

Závěr

Je reálné, že je skutečně tolik držitelů ADA? Samotné výsledky nás překvapují, zejména ve vztahu k počtu 1,3M stakerů a počtu 2,3 ​​adres, na kterých je hodnota. Zdá se, že většina lidí drží ADA na burzách.

Bitcoinových adres na které je hodnota je zhruba 40 milionů. Vzhledem k tomu, že mnoho držitelů používá více adres (já osobně mám asi 10), je reálné předpokládat, že vlastní BTC peněženku může mít jen asi 10 milionů uživatelů (každý uživatel by měl 4 adresy). To by odpovídalo asi 3 % všech držitelů BTC. Jinými slovy, drtivá většina, pravděpodobně asi 90 % bitcoinerů, drží BTC na burzách nebo jiných depozitních řešeních. Ohledně adres a počtu uživatelů je to u Cardana (a dalších projektů) podobné. Jeden uživatel může mít více adres.

Zdá se pravděpodobné, že i v případě Cardano bude velký počet lidí držet ADA na centralizovaných burzách. Burzy mohou stakovat z méně adres (Binance často deleguje 32 milionů ADA ze dvou adres).

Informace v článku berte pouze jako orientační výsledky. Nemáme vlastní data a musíme se spoléhat na to, co zjistí třetí strany. Neváhejte a sdílejte svá data.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: https://cexplorer.io/article/how-many-ada-holders-are-there-in-the-world