🇨🇿 Kolik lidí stake ADA a ETH?

Staking je decentralizovaná finanční služba, která je stále relativně nová. Lidé objevují kouzlo složeného úroku a troufáme si tvrdit, že do 10 let bude staking formou spoření. Mince většiny blockchainových sítí jsou digitálně vzácné a neexistuje způsob, jak zvýšit jejich nabídku. S rostoucí poptávkou se zvyšuje jejich tržní hodnota.

V první desítce jsou pouze 2 decentralizované PoS blockchainy, které umožňují staking. Cardano tuto možnost přineslo v polovině roku 2020. Ethereum přešlo z PoW na PoS v září 2022. Staking je nejbezpečnější způsob, jak profitovat z držených mincí, protože je implementován přímo v protokolech projektů. To platí zejména pro Cardano, které má liquid staking. V případě Etherea lze prostřednictvím chytrých kontraktů využívat třetí strany, takže stakeři se musí spoléhat na kvalitu kódu těchto poskytovatelů stakingu. V tomto článku se budeme zabývat tím, kolik lidí stakuje ADA a ETH. K přesným číslům se nedostaneme, protože data jsou zastřena centralizovanými burzami. Přesto je možné získat alespoň dílčí výsledky. Na výsledky se krátce podíváme v kontextu decentrlizace.

TLDR

Stakerů ETH může být zhruba 2x více než stakerů ADA. Může jít o desítky milionů stakerů. Je pravděpodobné, že non-custodial způsobem stakuje více lidí ADA než ETH. Z hlediska decentralizace je na tom Cardano 5-50x lépe než Ethereum.

Počet stakerů ADA

V současné době je stakováno 23B ADA (80 % ADA v oběhu).

Cardano má likvidní staking a nemá pevně stanovené minimum mincí, které musí uživatel mít, aby se mohl zapojit. Držitelé ADA mohou delegovat libovolné množství mincí do vybraného poolu přímo ze své peněženky. V ekosystému Cardano není třeba využívat třetí strany.

Třetí strany se přesto používají. Jedná se především o centralizované burzy. Dále to mohou být protokoly DeFi, které nabízejí odměny za poskytování likvidity a zároveň ze staking. Celková odměna tak může být vyšší.

Binance provozuje několik desítek poolů se zhruba poloviční saturací a nízkým pledge. Podíl Binance na sázkách je 4,1 % s 950 miliony mincí ADA. Počet stakerů na jeden pool je 2. Binance může mít ve statistikách zhruba 100 stakerů. Bohužel není možné zjistit, kolik lidí na burze drží mince ADA a v jakém množství. Dodejme, že Binance měla donedávna zhruba 10% podíl a lidé na této burze velmi pravděpodobně stále drží ADA.

Binance má přibližně 130 milionů registrovaných uživatelů. Kolik z nich může mít na burze mince ADA (a ETH)? To můžeme jen velmi zhruba odhadnout.

Analytická společnost Morning Consult sleduje počet držitelů kryptoměn v USA. Poslední dostupné údaje jsou z dubna 2023. Tyto údaje můžeme použít a vztáhnout je na celý svět. Výsledek bude nepřesný, ale sentiment ohledně jednotlivých projektů je zhruba podobný po celém světě.

Bitcoin vlastní 16 % Američanů, Ethereum 12 % a Cardano 7 %. Řekněme, že držitelů ADA je zhruba o polovinu méně než držitelů ETH.

Předpokládejme, že ne všichni registrovaní uživatelé aktivně využívají Binance k držení kryptoměn. 100 milionů je pěkné číslo, takže ho použijme jako počet současných aktivních uživatelů. BTC může na Binance držet řekněme 70 % aktivních uživatelů, ETH 50 % (50M) a ADA 25 % (25M). Berte to jako velmi hrubé odhady. Skutečnost může být zcela jiná.

Do hry pro nás vstupuje to, že držitelé malého množství ETH jsou nuceni využívat třetí strany pro staking (například Binance), zatímco držitelé ADA nemusí. Nevíme, zda jsou držitelé ADA zodpovědní a stakují z vlastních peněženek Cardano, nebo zda raději používají burzy. Teoreticky tedy může být počet držitelů ADA na burzách menší, než si myslíme, ale není možné to dokázat. V případě Etherea nevíme, kolik lidí používá Binance a kolik dává přednost jinému řešení, například Lido (které lze považovat za bezpečnější řešení).

Pokud se máme řídit zásadou “ne vaše klíče, ne vaše mince”, jsou burzy stakery ADA (a ETH) bez ohledu na to, kdo mince skutečně vlastní (zaplatil za ně). Viděno touto optikou je počet ADA stakerů 1,3M s poznámkou pod čarou, že několik set stakerů sdružuje mince, které patří někomu jinému.

Pokud by nás zajímal skutečný počet lidí, kteří stakují ADA jakýmkoli dostupným způsobem, museli bychom spočítat lidi na všech burzách, které umožňují staking. Další burza, o které víme, že umožňuje staking ADA, je Etoro, která má zhruba poloviční podíl než Binance. Etoro má přes 30 milionů registrovaných uživatelů. Náš odhad je, že zhruba v řádu milionů uživatelů stakuje ADA na této burze.

Další velkou burzou, která umožňuje ADA staking, je Coinbase, která má zhruba podobný počet registrovaných uživatelů jako Binance. Řekněme, že na ní stakuje ADA zhruba 10-20 milionů lidí. Předpokládejme, že Coinbase není používána výrazně více stakers než Binance.

Pokud někdo drží velký počet ADA mincí (miliony), může si spustit vlastní pool. Pro velryby je velmi rizokové stake ADA z centralizovaných burz, pokud mohou stejného cíle dosáhnout skrze vlastní peněženku. Předpokládejme, že velryby nestakují na burzách.

Desítky milionů lidí mohou stakovat ADA prostřednictvím burzy. Podle on-chain analýzy je jich však pouze 1,3 milionu. Z hlediska decentralizace se prostřednictvím centralizovaných burz stakuje zhruba 10-30 % ADA (Binance 4-10 %, Coinbase 5-10 %, Etoro 2,3 % + další). To by znamenalo, že jednotlivých stakerů může být zhruba 1M (bez ohledu na velikost podílu, který jednotliví stakeři drží). Předpokládáme 300K stakers mohou tvořit delegace z burz (i když v případě Binance to budou spíše pouze desítky).

Počet stakerů ETH

V současné době je stakováno 23M ETH (19 % ETH v oběhu). Tato částka umožnila spustit 720K validátorů. Počet stakovaných ETH roste každým dnem (stejně jako počet validátorů).

Ethereum vyžaduje ke spuštění validátoru 32 ETH a na úrovni protokolu neexistuje žádný mechanismus delegování. Stakeři ETH jsou nuceni využívat třetí strany mnohem více než v případě Cardana. Buď proto, že drží méně ETH, nebo proto, že nechtějí provozovat vlastní validátor.

Kromě centralizovaných burz lze využít i poskytovatele Liquid Staking, jako je například Lido. Tyto služby vyměňují ETH za Liquid Staking Derivatives (LSD) tokeny. Tokeny LSD mají podobnou tržní hodnotu jako ETH. LSD tokeny jsou likvidní, lidé je mohou utratit nebo použít v DeFi.

V případě Etherea nás zajímá počet držitelů ETH, kteří využívají služeb třetích stran, a počet těch, kteří provozují vlastní validátory.

Lido má v současné době téměř 32% podíl na stakingu (blíží se kritické hranici, kdy by případný výpadek Lido mohl vést k zastavení produkce bloků). Lido provozuje 229 tisíc validátorů (téměř třetinu), protože od 155 tisíc vkladatelů shromáždilo 7,3 milionu ETH. Zajímavé je, že průměrný vklad na jednoho vkladatele vychází na 47 ETH. To znamená, že Lido používá hodně velryb ETH.

Všimněte si, že v případě Cardano mohou velryby držet kontrolu nad ADA mincemi a současně stakovat, zatímco velryby v Ethereum ekosystému které nechtějí provozovat vlastní validátory jsou nucené svěřit ETH třetí straně.

Podobnou službu jako Lido nabízí také Rocket Pool, který má pouze 3,2% podíl na stakingu. Provozuje 23 tisíc validátorů, protože má 740 tisíc ETH od zhruba 13 tisíc vkladatelů. Průměrný vklad činí 56 ETH.

Lido a Rocket Pools mají dohromady 35% podíl na stakingu a tyto služby využívá 170K stakerů.

Tři centralizované burzy, Coinbase, Binance a Kraken, mají zhruba 18,5% podíl na stakingu se 4,3M stakovaných ETH. Dohromady tyto CEXy provozují 133K validátorů.

Podobně jako u Cardana nevíme, kolik lidí drží a sází ETH na burzách. Pokud by 3 burzy CEX dohromady používalo 100 milionů uživatelů, průměrný vklad by byl 0,043 ETH. To nám přijde jako velký rozdíl v kontextu průměrného vkladu na Lido a Rocket Pool.

Na druhou stranu jsme si spočítali, že staking přes burzy může využívat 2x více držitelů ETH než držitelů ADA, což koreluje s počtem držitelů ETH ve srovnání s držiteli ADA v USA. Pokud zhruba 40M lidí stakuje ADA prostřednictvím největších CEXů, je reálné, že v případě Etherea by to mohlo být 80 až 120M.

Deset největších poskytovatelů stakingu sdružuje dohromady 14,6M ETH, což je asi 63 % stakingů. Největších 50 poskytovatelů stakingů sdružuje dohromady zhruba 16,5M ETH, což je asi 72% podíl. Jinými způsoby se stakuje 28 %, tedy asi 6,5 milionu ETH.

Za předpokladu, že 6,5 milionu ETH tvoří celkový počet jednotlivých subjektů (které drží 32 ETH a provozují vlastní validátor), znamenalo by to, že v síti bude maximálně 203 tisíc takových subjektů. Nemyslíme si, že tomu tak v praxi bude, a je pravděpodobnější, že každý fanoušek ETH, který provozuje vlastní validátory, jich bude mít kolem 5 až 10. Předpokládejme tedy, že jednotlivých entit může být kolem 20K až 200K.

V případě Etherea využívá služby Lido a Rocket Pool 170 tisíc stakerů. To je v kontextu centralizovaných burz, kde mohou ETH stakovat desítky milionů stakerů, zanedbatelné množství. Může to být něco kolem 100 milionů stakerů. Jednotlivých stakerů s vlastním validátorem může být nanejvýš kolem 200K, ale spíše to budou jednotky nebo desítky tisíc jednotlivců. Každého centralizovaného staking providera počítáme za jednu entitu.

Závěr

Celkový počet držitelů ETH bude vyšší než počet držitelů ADA. Rozdíl může být zhruba dvojnásobný (nebo dokonce trojnásobný). Přesná čísla nelze získat kvůli centralizovaným burzám. Pokud budeme předpokládat, že BTC drží 16 % dospělých Američanů, ETH 12 % a ADA 7 %, je reálné, že ADA drží něco kolem 10 milionů Američanů a Ethereum 20 milionů. Centralizované burzy používá celý svět a je možné, že Američané tvoří významný podíl. Několik desítek milionů stakerů na burzách je realistický předpoklad.

Pokud nás zajímá počet stakerů z hlediska decentralizace, tedy skutečný počet lidí, kteří mají přímou kontrolu nad výrobou bloků (nikoliv pomocí třetích stran), je na tom Cardano výrazně lépe. Centralizované burzy stakují pouze zhruba 10-30 % mincí ADA. Víme, že největší burza Binance má v současnosti pouze 4% podíl, ale dříve to bylo 10 %. Coinbase může mít zhruba podobný podíl, tedy 10 %. Můžeme předpokládat, že 70 % mincí ADA může být v rukou SPO a stakerů. Jejich počet může být zhruba 1M (zanedbejme rozdělení mincí mezi nimi).

V případě Etherea víme poměrně přesně, že více než 70 % ETH drží 50 stakerů (10 největších z nich dohromady sází přes 63 % ETH). Méně než 30 % stakovaného ETH mohou teoreticky držet provozovatelé s jedním validátorem. Může jich být maximálně 200 tisíc, ale v praxi je pravděpodobnější, že jich bude jen zhruba 20 tisíc.

Je pravděpodobné, že non-custodial způsobem stakuje více lidí ADA než ETH.

Cardano na tom může být z hlediska decentralizace 5x až 50x lépe. I to je však velmi hrubý odhad, protože jsme zanedbali rozdělení mincí mezi uživatele (velryby) a počet uzlů produkujících bloky.

Z hlediska minimálního vektoru útoku (MAV) mají Lido a Rocket Pool 35 %, což je dostatečné k zastavení sítě. Je pravděpodobné, že Lido brzy překročí hranici 33,3 % a Ethereum bude mít MAV 1. MAV Cardana je v současné době 36.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/how-many-people-stake-ada-and-eth