🇨🇿 Srovnání stakingu na Cardano a Ethereum

Někteří lidé stakují na Cardanu téměř druhý rok. Ethereum přechází z PoW na PoS a lidé se začínají více zajímat o rozdíly mezi oběma PoS sítěmi. Pojďme si porovnat staking na Cardano a Ethereum.

Jak vnímat staking

Cílem stakingu je spojit sobecké ekonomické zájmy lidí s potřebami decentralizovaných sítí. Sítě finančně odměňují ty, kteří jednají v jejich zájmu. Zájmem sítě je především to, aby byla bezpečná a decentralizovaná. Síť běží na hardwaru, který musí někdo udržovat. Ke zpracování transakcí a chytrých smluv jsou potřeba počítačové zdroje. Ty však neposkytuje nějaká firma, ale zainteresovaní dobrovolníci.

Kvalita decentralizace a bezpečnosti sítě závisí na konkrétních parametrech a podmínkách stakingu. Decentralizace spočívá ve snaze rozdělit rozhodovací pravomoci mezi maximální možný počet účastníků. Decentralizace je předpokladem pro zajištění bezpečnosti, neboť ta s decentralizací klesá.

Účastníci stakingu

V ideálním případě by sítě měly mít co nejvíce výrobců bloků. Bylo by hezké, kdyby každý uživatel mohl produkovat vlastní blok a dostávat za to odměnu. V praxi je to však z mnoha důvodů nedosažitelný cíl. Producenti bloků musí provozovat vlastní uzel, a aby měli kůži ve hře, může být po výrobcích bloků požadováno, aby měly určité množství mincí. Producenti bloků by měli být zkušení profesionálové a zároveň by měli disponovat daným množstvím zdrojů.

Sítě Cardano i Ethereum jsou provozovány výrobci bloků a umožňují účast na stakingu i lidem, kteří neprovozují vlastní hardware. Tato skupina se nazývá delegáti, protože určitým způsobem delegují svou rozhodovací pravomoc na někoho jiného. V síti Bitcoin to funguje také tímto způsobem. Pooly jsou výrobci bloků, na které těžaři delegují hashrate.

Stejně jako Bitcoin i síť Cardano pracuje s konceptem poolů. V případě Cardano je to však přímo na úrovni protokolu. Skupinu delegátů tvoří stakeři, lidé, kteří delegují mince ADA na vybraný pool. Provozovatelé poolů jsou zodpovědní za produkci bloků a delegáti rozhodují, kterým poolům budou důvěřovat. Provozovatelé poolu mohou mít vlastní podíl (pledge), ale není to podmínkou pro registraci poolu. Pledge však zvyšuje odměny pro pool a pooly, které mají větší pledge, mohou být pro delegáty atraktivnější.

Požadavky na delegáty jsou minimální a každý může doslova delegovat několik mincí ADA ze své vlastní peněženky. Je nutné mít 2 ADA jako vratný vklad a 0,17 ADA na transakční poplatek. Pokud chcete stakovat 1 ADA, musíte mít 3,17 ADA. Výběr poolu pro staking je velmi snadný proces a umožňuje ho každá peněženka Cardano. Delegáti mohou pool provozovatele poolu kdykoli změnit, takže provozovatelé jsou motivováni k férovému chování.

Pro registraci poolu musí mít provozovatel 500 ADA jako vratnou zálohu. V době psaní tohoto článku je to přibližně 250 USD. Síť Cardano klade na provozovatele a delegáty poolu minimální finanční požadavky. Tím se liší od sítě Ethereum, která k aktivaci validátoru vyžaduje 32 ETH.

Nutnost mít 32 ETH představuje vysokou vstupní bariéru, protože v době psaní tohoto článku je to přibližně 55 tisíc USD. Vstupní bariéra může klesat nebo stoupat v důsledku volatility ETH, takže pokud cena ETH poroste, bude stále méně lidí, kteří si mohou finančně dovolit být validátorem. Existuje riziko, že být validátorem se stane byznysem pro bohaté.

Ethereum nabízí i další možnosti stakingu ETH. Pokud má uživatel 32 ETH a nechce provozovat vlastní validátor, může využít možnost staking-as-a-services. Validace se provádí jménem vlastníka ETH, ale je spojena s rizikem protistrany. Kromě toho je třeba platit poplatky za provoz uzlu (což platí i v případě sólo stakingu).

Ti, kteří nemají 32 ETH a chtějí stakovat menší částku, mají další 2 možnosti. Pooled-staking a staking na centralizovaných burzách. Pooled-staking je služba, která stakerům poskytne tokeny ERC-20 za ETH. ETH mince se pak používají ke spuštění validátoru. Služba pooled-staking není nativní funkcí Etherea a provozují ji třetí strany většinou prostřednictvím chytrých kontraktů. S tím je spojeno riziko protistrany.

Pooled staking je stejně jako staking na centralizovaných burzách nevýhodný z hlediska sítě, protože centralizuje moc. Ten, kdo drží ETH, má také rozhodovací pravomoc. Jinými slovy, stakeři delegují moc na třetí stranu a ztrácejí kontrolu nad tím, jak jsou mince ETH využívány. Je například otázkou, co se stane s hodnotou tokenů ERC-20, pokud protokol slashne mince ETH stakerům, kteří jsou provozováni pooled-stakingovou službou. V případě centralizovaných burz vyvstává stejná otázka. Kdo nahradí delegátům finanční ztrátu?

Slashing

Slashing je schopnost protokolu Ethereum trvale zabavovat mince a nutit tak validátory chovat se čestně. Cardano slashing nemá, takže není nutné mince ADA na určitou dobu zamykat. Delegáti neriskují ztrátu vlastních mincí. Jediné, o co mohou delegáti přijít, je odměna v případě, že provozovatel poolu selže při výrobě bloků. Odměna je dostatečnou finanční motivací pro delegáty, aby dohlíželi na provozovatele poolu, a zároveň pro provozovatele poolu, kteří si chtějí delegáty udržet.

Slashing vyžaduje uzamčení mincí ETH na určitá období. Na rozdíl od sítě Cardano nejsou mince během stakingu likvidní. Slashing může odrazovat od stakingu. Pro některé lidi může být představa, že nebudou moci prodat mince ETH v medvědím trhu nebo je utratit, když budou potřebovat, nepříjemná.

Slashing je však obzvláště nepříjemný v kombinaci s důvěrou ve třetí strany. Každý, kdo svěří ETH třetí straně, čelí riziku slashingu a třetí strana nemusí mít dostatek prostředků na pokrytí ztráty. Pokud hodnota tokenů ERC-20 navázaných na hodnotu ETH klesne, postihne to všechny držitele tokenů.

Síť Cardano nevyžaduje, aby delegáti důvěřovali třetím stranám. Uživatelé mají mince ADA vždy pod vlastní kontrolou. Je to dáno tím, že k zapojení do stakingu není zapotřebí vysoké množství mincí. Dále není třeba mince zamykat. Stakeři tak neustále kontrolují svou vlastní rozhodovací pravomoc, a tím udržují vysoký stupeň decentralizace sítě Cardano.

V síti Cardano je stakováno více než 70 % mincí v oběhu. Je to dáno tím, jak snadné a bezrizikové je zapojení do stakingu. Mince ADA mohou lidé držet v HW peněžence Trezor nebo Ledger a stakovat je. V případě Etherea je stakováno přibližně 11 % mincí ETH. Lze předpokládat, že mnoho lidí raději drží ETH ve svých peněženkách, než aby se zapojili do stakingu a riskovali ztrátu mincí.

Čím více mincí je stakováno, tím je to pro síť bezpečnější. Nevypadá dobře, pokud je stakována pouze menšina mincí v oběhu, protože hrozí, že nějaký subjekt drží dostatek mincí, aby získal většinu rozhodovací moci v síti.

Digitální vzácnost

Cardano omezilo počet mincí na 45 000 000 000 ADA. Ethereum bude mít po přechodu na PoS inflační model a každý den bude vydáno 1600 ETH. To je však podobné množství, které bude spáleno, protože ETH používá mechanismus spalování poplatků. Je těžké předpovědět, zda celkový počet mincí ETH poroste, nebo bude klesat. Bude to záviset na využívání sítě. Pokud je síť hodně využívána a poplatky jsou vysoké, může počet mincí časem klesat. Naopak, pokud budou poplatky nízké, dojde k vyššímu přírůstku. Je pravděpodobně otázkou vkusu, zda je pro uživatele atraktivnější fixní, nebo variabilní měnová politika.

Co se týče odměn za staking, APR pro Cardano závisí na mnoha faktorech a činí přibližně 5 % (může být nižší nebo vyšší). Ethereum v současné době nabízí přibližně 4,1 %. Odměna však může být až 10 %.

Odměna závisí na mnoha faktorech. Záleží na tom, zda jste producentem bloků nebo delegátem. Záleží také na tom, zda delegujete přímo a odměnu získáváte přímo od protokolu, nebo prostřednictvím třetí strany. Pokud stakujete prostřednictvím třetí strany, pravděpodobně si za své služby vezme poplatek. Na druhou stranu některé třetí strany nabízejí větší odměny než protokol, což je obvykle podezřelé a riskantní.

Závěr

Nedržíte klíče, nevlastníte ani mince. V případě stakingu lze toto známé pravidlo rozšířit na nedržíte klíče, nevlastíte ani odměnu. Pokud stakujete na centralizované burze, nevlastníte ani mince, ani odměnu, dokud si vše nestáhnete do vlastní peněženky. V síti Cardano máte pouze dvě možnosti. Buď jste provozovatelem poolu, nebo můžete delegovat ADA do vybraného poolu přímo z vlastní peněženky. Staking na centralizované burze jsou zcela zbytečné, protože tím nezískáte vůbec nic navíc a pouze riskujete. V případě Etherea máte více možností, jak stakovat, a musíte dobře zvážit všechna pro a proti. Důvěřovat třetí straně může být nezbytnost.

U každé PoS sítě by stakeři měli zvážit nejen své vlastní zájmy, ale také decentralizaci sítě. Protokol by měl být navržen tak, aby sladil zájmy obou stran. V případě Cardana se to podařilo o něco lépe než v případě Etherea, alespoň z našeho pohledu. Důvodem je, že staking na Cardanu je více inkluzivní a stakeři nemusí důvěřovat třetím stranám. Staking je téměř bez rizika a mince jsou likvidní. Zamykání ETH a hrozba slashingu může některé lidi odradit.

Stakeři by také měli zvážit výnosnost odměn, měnovou politiku a další faktory, jako je potenciál růstu hodnoty mincí, adopce a mnoho dalších věcí. Hodně štěstí všem fanouškům PoS.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Čtěte článek v AJ: Comparison of staking on Cardano and Ethereum | Cardano Explorer