4% dospělých v USA hodluje ADA

Analytická společnost Morning Consult vydala zprávu Tracking Cryptocurrency Adoption and Perspectives. Data pro analýzu byla shromažďována čtvrtletně v roce 2022 a jsou vážena tak, aby přibližně odpovídala reprezentativnímu vzorku dospělých obyvatel USA. V článku rozebíráme některé závěry analýzy a uvádíme naše postřehy.

TLDR

  • Ideologie nezvítězila nad technologií. Lidé mají důvěru ve více projektů.
  • ADA drží 4 % Američanů. To je 18 % lidí, kteří drží nějakou kryptoměnu.
  • Technologii blockchainu rozumí 24 % Američanů. Bitcoin však drží pouze 15 % z nich.
  • Bitcoin a pravděpodobně i další kryptoměny drží 29 % mileniálů.
  • Lidé, kteří drží kryptoměny, hledají alternativní finanční služby a jsou ochotnější využívat DeFi.

Kterým projektům lidé nejvíce důvěřují?

Nějakou kryptoměnu drží 19 % Američanů. Cardano je jedním z 10 projektů, na které se analytici ptali. Na konci roku 2022 drželo 15 % Američanů Bitcoin, 10 % Ethereum a 4 % Cardano. V USA žije přes 330 milionů lidí. To by znamenalo, že jen v USA drží ADA přibližně 13 milionů lidí. V případě Bitcoinu je to 50 milionů lidí. To jsou velmi pozitivní čísla.

Pokud tomu tak skutečně je, je třeba zdůraznit, že většina lidí pravděpodobně drží kryptoměny na centralizovaných burzách. Z on-chain údajů víme, že přibližně 1,2 milionu lidí na celém světě stakuje ADA z vlastních peněženek Cardano. Kolik procent Američanů stakuje ADA z vlastních peněženek? Podle čísel by to musela být drtivá menšina. Je důležité lidi učit jak používat vlastní peněženky. To platí pro všechny kryptoměny.

Zdá se nám, že něco nemusí být v pořádku, ale nechceme zprávu zpochybňovat. Pojďme dál.

Analytici se ptali také na stablecoiny. USDC drží 7 % a USDT 4 % lidí. Dá se tedy říci, že 2/3 lidí, kteří drží Bitcoin, drží také nějaký stablecoin. Je pozitivní že lidé využívají tokenizované dolary neboť to může být jednou z cest k vyššímu využívání plateb přes kryptoměnová aktiva. Stablecoins jsou jedním z největších use-case of smart contract platforms v současnosti.

Především je třeba říci, že Cardano si vede velmi dobře. I když má projekt kořeny v roce 2015, lidé si mohli ADA koupit na veřejné burze až na konci roku 2017. Ethereum má chytré kontrakty mnohem déle, takže je zřejmé, že síťový efekt je mnohem větší. Je třeba zmínit, že Solana také dosáhla 4 % a Polkadot 3 %. Cardano tedy není jedinou mladší platformou pro chytré smlouvy, která je v hledáčku lidí.

V širším kontextu je dobré si uvědomit, že většina lidí v USA není bitcoinovými maximalisty. ⅔ lidí, kteří drží Bitcoin, drží také Ethereum a případně další projekty. Skupina maximalistů Bitcoinu je hlučná a toxická a jistě ovlivňuje názory lidí. Data však ukazují, že vliv maximalistů není tak silný, jak si někdy myslíme.

Data lze interpretovat tak, že lidé nevěří v jediný projekt, který by měl vše vyhrát. Z různých důvodů mají důvěru ve více projektů. Ideologie nezvítězila nad technologií. Užitečnost a přímý síťový efekt je to co rozhodne o úspěchu.

Velmi pozitivní pro Cardano je podíl majitelů kryptoměn, kteří uvedli, že v posledním měsíci prodali nějakou kryptoměnu. Držitelé odpověděli, že 11 % prodalo ADA na začátku roku a pouze 10 % na konci roku. To lze interpretovat tak, že lidé projektu dlouhodobě důvěřují. U všech ostatních blockchainových projektů tomu bylo naopak. Lidé jich na konci roku prodali více než na začátku. Například Bitcoin v lednu prodalo 27 % držitelů a v říjnu 37 %.

Obecně, a možná překvapivě, lidé nejvíce prodávají největší projekty Bitcoin a Ethereum a ostatní projekty spíše neprodávají.

Lidé na konci roku prodávali skoro 4x častěji BTC než ADA. Domníváme se, že část lidí neprodáva ADA během medvědího trhu protože využívá staking. To je velmi důležité v kontextu zabezpečení a decentralizace sítě.

Podrobnější verze reportu ukazuje, že ze všech držitelů kryptoměn je 75 % držitelů bitcoinu a 49 % držitelů etherea. V případě Cardana je to 18 %.

Mladá generace bude hnací silou adopce

Přibližně 29 % mileniálů a 23 % lidí z generace Z, kteří byli dotazováni v říjnu 2022, uvedlo, že vlastní Bitcoin. U mileniálů je to téměř dvojnásobek průměru. Mladší generace bude v příštích letech hnací silou přijímání. Přijetí kryptoměn může v těchto skupinách v příštích letech dosáhnout až 50 %.

Analytici nezveřejnili, jaké další kryptoměny mladší generace vlastní. Odhadujeme, že mladí lidé zkouší služby DeFi více než starší generace. Starší generace bývá konzervativnější, a proto bude držet především největší kryptoměny. Mladší generace je zvídavější a zdatnější v používání nových technologií. Odhadujeme proto, že mezi mladší generací bude mnoho těch, kteří budou držet jiné kryptoměny, zkusí používat DeFi a budou vlastnit také NFT.

Generace Z a mileniálové jsou nejaktivnějšími skupinami, pokud jde o klima a udržitelný rozvoj. Z jiných průzkumů vyplývá, že 71 % mileniálů a 61 % příslušníků generace Z považuje životní prostředí za nejvyšší prioritu. To může být pro Cardano a další projekty PoS výhodou.

Jak lidé chápou a používají kryptoměny?

Zajímavý je podíl lidí, kteří jsou s tématem kryptoměn velmi nebo do určité míry obeznámeni. Přestože rok 2022 byl z velké části medvědím trhem, povědomí lidí o NFT se během roku zvýšilo z 22 % na 28 %. Dobře si vedla také DeFi. Povědomí o něm vzrostlo ze 17 % na 21 %. Na konci roku rozumělo blockchainu 24 % respondentů.

Tento údaj je zajímavý v kontextu počtu držitelů kryptoměn. Zatímco blockchainu rozumí téměř 25 % Američanů, pouze 15 % z nich drží Bitcoin. To lze interpretovat tak, že i přes pochopení technologie nemá část lidí zájem o její držení.

Ne každý, kdo někdy řídil auto nebo ví, jak funguje, ho nutně vlastní. Taková je prostě realita.

Ti, kteří již technologii rozumí, si ji mohou snáze osvojit později, pokud k tomu najdou důvod. Důležité je, že už mají nějaké znalosti a mohou se o ně podělit. Pro tyto lidi je navíc snazší sledovat odvětví blockchainu.

Pozitivní je, že téměř pětina Američanů má nějakou představu o existenci DeFi. Znalosti lidí nekončí u blockchainu. Sledují i další oblasti. To je v souvislosti s Cardanem velmi pozitivní.

Pravděpodobně kvůli bankrotu FTX se zvýšil počet lidí, kteří si myslí, že blockchainový průmysl by měl být ve srovnání s tradičním finančním světem více regulován. Analytici se lidí ptali, zda považují kryptoměny za prospěšné, nebo škodlivé pro společnost. Ještě na začátku roku 2022 byl rozdíl mezi oběma skupinami pouze 1 %. Převažoval názor, že kryptoměny jsou škodlivé. To se v průběhu roku změnilo a počet skeptiků je nyní o 7 % vyšší než těch, kteří kryptoměny stále považují za prospěšné.

Většina lidí, kteří uvedli, že rozumí kryptoměnám, velmi pravděpodobně chápe, že bankrot FTX a dalších centralizovaných služeb je selháním generálních ředitelů a managementu. Je důležité neustále opakovat, že blockchain, a tím i DeFi, je řešením problémů spojených s CeFi.

Majitelé kryptoměn častěji využívají alternativní finanční služby, jako je nebankovní proplácení šeků a půjčky do výplaty. Tyto služby obvykle využívají lidé s menší možností využívat bankovní služby.

Majitelé kryptoměn téměř třikrát častěji posílají peněžní převody než běžná populace. Je to 23 % oproti 8 %. Je u nich také více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou využívat služby typu check-cashing.

Majitelé kryptoměn jsou ochotni využívat alternativní finanční služby, a to včetně těch přes blockchain. Napsali jsme několik článků o tom, že je třeba, aby lidé blockchain používali, a ne pouze drželi mince. Ukazuje se, že o alternativní finanční služby, jako jsou převody peněz a půjčky, mají uživatelé zájem. Cardano je globální finanční operační systém vytvořený právě pro tyto uživatele.

Počet lidí, kteří drží kryptoměny jen proto, aby zbohatli, je však stále nejvyšší a tato skupina tvoří 66 %. Pouze 16 % lidí drží kryptoměny kvůli možnosti posílat s nimi peníze nebo platit. Údaje o tom, zda lidé používají stablecoiny nebo volatilní kryptoměny, v analýze nejsou. 18 % lidí drží kryptoměny z obou těchto důvodů, což znamená, že chtějí vydělávat peníze a používat kryptoměny.

Závěr

Zpráva se týkala pouze USA. Podle jiných zdrojů drží kryptoměny přibližně 10-15 % obyvatel na celém světě. Existují země, kde je adopce vyšší než v USA, například Thajsko, Nigérie, Jihoafrická republika a Turecko. Různé analýzy uvádějí různá čísla.

Je velmi pozitivní, že část držitelů kryptoměn má zájem o využívání alternativních služeb. Rozumějí DeFi a chtějí ji používat. Stejně tak je velký zájem o NFT. Na Cardanu vznikají služby, o které je zájem v jedné z ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa. Ještě větší zájem o kryptoměny je v rozvojových zemích, kde je lidé potřebují nejen držet, ale i používat. Vše se ubírá dobrým směrem a Cardano bude určitě jedním z projektů, který má šanci dosáhnout vysoké míry přijetí.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: https://cexplorer.io/article/4-of-adults-in-the-u-s-hold-ada