🇨🇿 Mohou lidé věřit Cardano blockchainu?

Překlad do češtiny z AJ originálu

Mohou lidé věřit Cardano blockchainu?

Přijetí kryptoměn bude obecně obtížné a jedním z důvodů je to, že vyžaduje změnu myšlení lidí. Překvapivě je adopce o důvěře. Dokážeme přestat důvěřovat lidem a začít více důvěřovat blockchain technologii?

JE SNADNÉ VYMĚNIT FIAT PENÍZE?

Existují dvě hlavní překážky, které brání přijetí kryptoměn. Jedná se o nedostatečnou technologickou vyspělost a zájem lidí o alternativy. Dokážeme překonat technologické potíže a Cardano podporuje opravdu silný tým. Věříme, že Cardano blockchain bude připraven k masovému přijetí. Mít špičkovou technologii nutně neznamená, že ji lidé budou intenzivně využívat. Pojďme prozkoumat toto téma trochu více.

Banky a státy stojí za fiat penězi a mezi nimi a lidmi existuje silná společenská smlouva. Lidé jsou zvyklí používat fiat peníze a vědí, že právní systém může pomoci vyřešit jakýkoliv problém. Systém funguje po mnoho desetiletí a lidé tomu rozumějí a umí jej používat. Ne každý ví, jak ekonomika skutečně funguje, co znamená inflace pro jejich bohatství nebo že ekonomické bubliny a krize jsou nevyhnutelnou součástí moderní ekonomiky. Lidé se obvykle těmto tématům příliš nevěnují, nebo slepě věří svým finančním poradcům. A co je horší, berou to jako povinnou věc. Domnívají se, že banky a státy mají silný mandát a jejich kontrola zajistí řešení případného problému. Jinými slovy, lidé považují banky a státy odpovědné za peníze, takže se mohou starat pouze o jejich vydělávání.

Fiat peníze používají téměř všichni lidé v dané zemi a je povinné přijímat fiat peníze jako platební prostředek. Finanční infrastruktura většinou funguje dobře. Fiat platba je snadný proces, který trvá jen několik sekund a je spolehlivý. Většina lidí se neobtěžuje s tématy, jako je soukromí, a nemá problémy s cenzurou při odesílání většího množství peněz. Fiat peníze, včetně zákonů, předpisů a procesů, to vše vypadá jako hladce fungující dobře naolejovaný stroj. Pro kryptoměny může být velmi obtížné bojovat s tímto strojem.

Můžeme to uzavřít s tím, že lidé většinou věří současnému finančnímu systému. Ve většině západních zemí to funguje docela dobře. Každý ví, že není dokonalý, ale přežil mnoho desetiletí. Hovoříme o tom z pohledu většiny. Adopce se netýká menšin, které přijaly krypto před mnoha lety a mají mnoho důvodů kritizovat fiat peníze. Většina, možná částečně ruku v ruce s úřady, rozhodne o projektu, který bude úspěšný. Musíme změnit názor skupiny, která stále plně věří současnému finančnímu systému a v současné době se nestará o kryptoměny.

Dosud jsme neměli žádnou životaschopnou alternativu, takže o tom nikdo nemluvil. To se změnilo. Dnešní stav kryptoměn lze popsat jako slibnou novou technologii, která dosud nebyla přijata. Technologie blockchain může být použita v mnoha projektech k řešení řady problémů, které souvisejí s důvěrou. Blockchain tak může být použit jako konkurent fiat peněz nebo úložiště hodnoty. Přinejmenším je to nejslibnější oblast a původním posláním kryptoměn je stát se konkurentem současného finančního systému.

Narušit tradiční finanční systém je obrovská výzva. Má-li být kryptoměna úspěšná, musí alespoň do jisté míry nahradit tradiční finanční systém. Pojďme se podívat na několik důležitých bodů, které je třeba řešit z pohledu důvěry.

  • Lidé znají současný finanční systém, ale to o kryptoměnách nelze říci. Pro lidi může být obtížné začít používat kryptoměnu, protože musí převzít odpovědnost za své bohatství. Aby to mohli bezpečně udělat, musí se naučit základy kryptografie a začít používat nové nástroje. Vzdělání vyžaduje čas a potřebujeme silnější influencery, kteří by podporovaly adopci a stali se lídry revoluce. Lidé musí být pozitivně motivováni, aby změnili názor. Kryptoměny musí být vnímány jako životaschopná alternativa. Ne jako stroj na rychlé zbohatnutí. Pokud vaši sousedé věří blockchainu, pak pravděpodobně i vy začnete důvěřovat.

  • Banky a státy budou chránit své dominantní postavení a bohatství. Z tohoto hlediska jsou kryptoměny konkurencí. Všimněte si, že technologie blockchain není nepřítelem. Banky tuto technologii testují a líbí se jim. Nelíbí se jim však myšlenka, že by si lidé mohli osvojit kryptoměnu, která je decentralizovaná a ovládaná samotnými lidmi. Jakmile lidé přijmou kryptoměny, banky a státy technicky ztratí část své kontroly. Lze očekávat, že uvidíme přísné předpisy nebo dokonce zákaz krypta, pokud jej lidé začnou používat každý den. Můžeme očekávat bitvu o důvěru mezi úřady a technologií.

  • Pravděpodobně nejobtížnějším úkolem je přesvědčit lidi, aby začali důvěřovat technologii místo úřadů. Lidé obvykle důvěřují autoritám a vědí, co dělat, když se něco pokazí. Mohou si přímo nebo nepřímo vybrat zástupce v demokratických volbách. Rádi vidí zástupce úřadů v televizi, rádi s nimi mluví atd. Potřebují znát názory zástupců a volby jsou často založeny na emocích. Výhodou je, že většina lidí se může pravidelně rozhodnout, kdo je bude zastupovat. Nyní nezáleží na tom, zda úřady nebo zástupci vykonávají svou práci dobře nebo ne. Hovoříme zde o úplné reorganizaci společnosti a změně postojů lidí ohledně důvěry. Lidé jsou zvyklí na sociální interakce a může pro ně být těžké začít věřit blockchainu.

Jak vidíte, náhrada fiat peněz není vůbec snadný úkol. Lidé věří fiat penězům a všem institucím za tím. Kromě toho existuje velký zájem na ochraně současného stavu.

CO TO VE SKUTEČNOSTI ZNAMENÁ NAHRADIT FIAT PENÍZE?

Důvěra je spoléhání se na charakter, schopnost, sílu někoho nebo něčeho. Důvěra je naše očekávání, že se něco stane v budoucnu a věříme v ni díky historické zkušenosti. Je obtížné získat důvěru, ale lze ji snadno ztratit. Čím déle máme pozitivní historické zkušenosti, tím více věříme. Důvěra často funguje dobře, když existuje více entit, které mají společný cíl a všichni budou mít prospěch ze snahy o dosažení tohoto cíle. Důvěra ve fyzickém světě nikdy netrvá věčně. Entita může například změnit priority a cíl již nemusí být společný. Ztráta důvěry může často vést k poškození.

Navrhnout někomu, aby začal používat kryptoměny místo fiat peněz, v podstatě znamená přestat věřit tomu, co už mnoho let používá, a začít používat něco zcela nového. Není obecně tak snadné vzdát se důvěry bez konkrétního důvodu. Kromě toho je obtížné provést změnu, pokud dosud nebyla vybudována důvěra k alternativám. Přechod obvykle trvá déle. Nejprve je třeba důvěřovat kryptoměně a pak je možné vyhnout fiat penězům. Musí existovat období, kdy budou lidé používat jak peníze, tak kryptoměnu.

Takže existují dva hlavní předpoklady pro výměnu fiat peněz.

  • Musí existovat pochopitelný důvod, proč přestat používat fiat peníze.

  • Aby se vytvořila důvěra, musí kryptoměna fungovat hladce a spolehlivě.

Banky a státy budou chtít zachovat status quo. Má-li tedy dojít k přechodu na kryptoměny, musí lidé ostatním lidem vysvětlit, proč tak učinit. Všimněte si, že jde také o důvěru. Obě skupiny budou vyjadřovat svou pravdu. Banky a státy mají silnější slovo a moc bojovat proti kryptu buď prostřednictvím médií nebo prostřednictvím předpisů a zákazů. Nejde o to, že zastavení distribuované sítě může být technologicky obtížné. Jedná se o veřejné mínění a vnímání. Lidé nejsou ochotni riskovat používání zakázaných služeb, pokud mohou být pronásledováni. Buďme upřímní. Pokud jsou centralizované burzy uzavřeny a obchodníci nesmějí přijímat krypto jako platební prostředek, může být obtížné hromadně adoptovat kryptoměny.

Předpokládejme, že krypto najde způsob, jak koexistovat s tradičním finančním systémem. Pokud je to možné, lidé musí jasně vidět výhody používání krypta. Musí existovat spousta užitečných funkcí a možností, které budou schopny konkurovat tradičnímu systému. Lidé musí začít používat a postupně budovat důvěru. Ostatní lidi to bude lákat také pouze pokud zkušenosti early-adopterů budou převážně pozitivní.

CARDANO A DŮVĚRA

Blockchain je technologie. Může být používán lidmi, kteří se na něj spolehnou a postupně si budují důvěru. Tato technologie funguje tak, jak je navržena a implementována, a spolehlivost softwaru se závisí na kvalitě zdrojového kódu. Zdrojový kód je napsán lidmi, kteří mohou udělat chybu. Žádný zdrojový kód nemůže být nikdy stoprocentně dokonalý. Je to vždy o kritickém počtu chyb. I když software funguje již mnoho let dobře, zranitelnost lze jednoho dne najít a zneužít. Riziko je vždy přítomno. Navíc software není nikdy úplný, a proto se musí udržovat a rozvíjet. Existují nové požadavky lidí, kryptografické nástroje musí být aktualizovány, internet se každým rokem zlepšuje, vnější podmínky se mohou změnit. Lidé si to neuvědomují, ale pokud věří technologii, nepřímo důvěřují týmu. Lidé mohou zkontrolovat zdrojový kód, ale ne více než 1% uživatelů je schopno tak učinit.

Za projektem Cardano je silný tým. IOHK se skládá z mnoha vědců, výzkumníků a zkušených vývojářů. Není snadné vytvořit blockchain, pokud se vyvíjí jako mission-critical projekt. Je nutné dát dohromady odborníky na kryptografii, zabezpečení softwaru, distribuované sítě, modelování hrozeb, návrh protokolu, teorii her, operační systémy, ekonomiku atd. V případě projektu Cardano se pracuje také na smart kontraktech, takže jsou zapotřebí další odborníci na navrhování programovacích jazyků. Metodika procesu vývoje je také důležitá a IOHK je daleko před konkurencí.

Přijetím technologie lidé často také přijímají ideologii projektu. Cardano je postaveno tak, aby bylo bankou pro lidí, kteří ji nemají a současně umožnilo vytvořit alternativu banky pro ty, kteří ji dnes mají. Není to jen marketingová fráze. IOHK spolupracuje s mnoha rozvojovými zeměmi, aby jim pomohla využít blockchain. Afrika je pravděpodobně zemí, která bude plně využívat potenciál blockchainu. Když jsme hovořili o nahrazení, vztahovalo se to na západní země. Rozvojové země často nemají vybudovanou finanční a sociální infrastrukturu. Je to velký potenciál pro inovativní technologie, jako je blockchain. Nejde tedy o výměnu, ale o vybudování všeho od nuly. Potrvá to dlouho, ale jakmile se to stane, může se ukázat, že tyto země jsou na budoucnost připraveny lépe než vyspělé západní země.

Existuje rozdíl mezi uchovatelem hodnoty a finančním systémem. Uchovatel hodnoty nemůže vyřešit problémy lidí v rozvojových zemích. Ti potřebují finanční systémy, které jsou propojeny se sociálními systémy. Finanční systém není jen o převodu peněz, ale také o smlouvách, dluhu, pojištění, identitě, otevřených trzích atd. Cardano bude připraveno k použití jako páteř nového finančního systému. Adopce bude velmi snadná, protože státy spolupracují s IOHK a Cardano Foundation a chtějí začít používat blockchain. Lidé v rozvojových zemích se začnou spoléhat na Cardano, a tak si rychle vybudují důvěru. Pokud bude Cardano využívat jedna velká země, pravděpodobně se k ní připojí další. Úspěch v jedné zemi může výrazně ovlivnit rychlost adopce.

Zatím jsme mluvili o sociálním aspektu důvěry. Existuje také technologický aspekt. Důvěra v decentralizovanou síť je v podstatě o úrovni decentralizace. Je chybou říkat, že když se používá blockchain, není třeba nikomu důvěřovat. Důvěra je vždy přítomná. Lidé používající blockchain důvěřují lidem, kteří provozují ověřovací uzly. Důvěra je v podstatě udržována čestnou většinou lidí, kteří provozují uzly. Důležitý je zde počet majitelů ověřovacích uzlů. V případě decentralizace existuje jednoduché pravidlo. Čím více je rozhodovací síla distribuována, tím lépe. Cardano je navrženo tak, aby mělo 1000 nezávislých subjektů s právem vytvořit nový blok. Kromě toho se mohou všechny zúčastněné strany rozhodnout, komu toto právo delegují. Pokud jde o decentralizaci, Cardano nebude mít konkurenta a to se pravděpodobně nějakou dobu nezmění.

ZÁVĚR

Celé téma je mnohem složitější a my se dotýkáme pouze několika věcí. Důvěra je nicméně velmi důležitým aspektem adopce kryptoměny, protože dochází k přesunu důvěry z rukou úřadů do rukou lidí. A je to velká změna. V tuto chvíli máme technologii, kterou můžeme přijmout. V příštích letech se bude jednat o změně postojů lidí. Bude to pomalý, ale postupný proces a každý, kdo se k nám přidá, to může urychlit.

Originální článek v AJ:

[Can people trust Cardano's blockchain? | Cardanians]