🇨🇿 Kde vázne adopce blockchainu

CZ překlad:

Kde vázne adopce blockchainu

Lidé stále váhají přijmout blockchain jako životaschopnou technologii a používat ji v každodenním životě. V dnešním článku se podíváme na některé z důvodů pomalého přijetí této skutečně průlomové technologie. Týmy mohou významně pomoci s adopcí jejich projektů a my se podíváme, co pro to mohou udělat. Existuje mnoho různých skupin lidí, kteří mohou blockchain používat zcela odlišně a mají odlišné požadavky. V budoucnosti proto uvidíme více projektů vedle sebe.

PROČ LIDÉ VÁHAJÍ S PŘIJETÍM BLOCKCHAINU

Blockchain technologie přišla na svět jako veřejná síť udržovaná lidmi pro lidi. Dnes existuje mnoho projektů, které se zásadně liší a podle toho přitahují uživatele. Kdo jsou tito uživatelé a jak si vyberou blockchain, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám? Uživateli mohou být obyčejní lidé, podnikatelé, různá průmyslová odvětví, banky nebo dokonce státy. Je zřejmé, že různé skupiny lidí budou od blockchainu vyžadovat různé vlastnosti a funkce. Některé projekty se zaměřují pouze na jeden účel. Ostatní projekty jsou všestrannější a mohou sloužit více účelům. Přesto lidé doposud masivně nepřijali žádný projekt.

Zeptejme se, proč lidé dosud nepřijali blockchain. Našli jsme pro to více důvodů. Podíváme se jen na několik z nich.

 1. První projekty blockchainu přišly na svět jako experimenty a doposud nejsou v produkční kvalitě. Blockchain je v zásadě celosvětová síť, ale většina projektů nesplňuje vysokou kvalitu, pokud jde o škálovatelnost, zabezpečení z hlediska uživatelů nebo spolehlivosti. Pokud jde o uživatelskou přívětivost, současné projekty ani zdaleka nejsou dokonalé. Hardwarová peněženka umožňuje uživatelům bezpečně uchovávat kryptoměny. Odesílání je však stále docela nebezpečný proces a pokud uděláte chybu, není cesta zpět.

 2. Projekty nemají potřebnou sadu funkcí a schopností požadovaných různými skupinami lidí. Například podnikání vyžaduje vysoké standardy pro zabezpečení dat a soukromí. Požadavek na provedení auditu však stále platí. Bez splnění těchto požadavků je veřejný blockchain pro společnosti a banky nepoužitelný. Otevřený ledger je překážkou pro použití nejen pro podnikání, ale i pro obyčejné lidi. Každý má právo na soukromí. Projekt nabízející 100% soukromé transakce může vyhovovat pouze omezené skupině lidí. Podnik může vyžadovat, aby soukromé transakce mohly být ověřeny více partnery. Například, pokud Alice pošle token Bobovi, Carol to může ověřit. Dave však tuto transakci nevidí. Bob může být prodejcem zboží a Carol v roli státu si vybere daň. Kolik problémů můžete najít v současném finančním světě, tolik bychom mohli mít řešení. Zatím tomu tak však není. Současné projekty stále řeší pouze část možných problémů a ne vždy zcela uspokojivě. Určitě existuje potenciál pro něco lepšího.

 3. Aby byly projekty více použitelné, jsou průběžně upravovány za plného provozu. V případě blockchainu však tato vylepšení vyžadují hodně času. Projekty často nemají ve svých týmech potřebný počet vývojářů a výzkumných pracovníků, aby mohli rychle řešit problémy. Zlepšení blockchainové sítě během provozu je mnohem náročnější než u konvenčních sítí. To platí o to více, pokud projekt není připraven ke zlepšení od začátku. Mnoho projektů se pokusilo spustit main-net rychle, ale ve skutečnosti nenabízely nic co by stálo za adopci. Později týmy zjistili, že je obtížné přidat do projektu nové funkce, nebo ho významně vylepšit. Tento přístup je od začátku špatný.

 4. Některé týmy často podceňovaly počáteční průzkum trhu. Neuvažovali o tom, kdo bude projekty používat a jak. Tým neznal přesné požadavky budoucích uživatelů. Doufali, že dokážou dodat přesně to, co lidé považují za užitečné. Různé skupiny uživatelů však mají odlišné požadavky. Týmy také často podceňovaly množství a kvalitu stávajících konkurenčních projektů a ty i mimo kryptosvět. Nyní vidíme mnoho projektů, které dělají v zásadě totéž. Jen výjimečně mají některé projekty šanci prosadit se nad konkurencí. Pokud dnes projekt nenabízí žádnou významnou a viditelnou konkurenční výhodu, šance na úspěch jsou velmi nízké.

 5. Právní nejistoty a různé postoje států ke kryptoměnám také nepomáhají adopci. Mnoho lidí nemá zájem o adopci veřejného blockchainu jednoduše proto, že to považují za nezákonné. Některé instituce nebudou zvažovat použití nebo přijetí krypto projektů, pokud nebude zřejmé, že v budoucnu nebudou mít problémy. Pokud jste běžný uživatel, který si přeje používat alternativní finanční systém se všemi jeho problémy, včetně volatility, určitě máte možnost. Není to však něco, o co se instituce zajímají. Nemohou to ani použít kvůli nejasným předpisům. Na druhé straně jsou pro ně velmi zajímavé inteligentní smlouvy a vydávání tokenů a zde existuje velký potenciál ke zlepšení jejich stávajících produktů. Blockchain technologie má určitě mnoho možností použití. Tyto možnosti ještě nejsou na trhu, ale brzy se objeví. Poptávka po nových možnostech je patrná.

Zaměření projektů přímo ovlivňuje způsob přijetí. Projekty nabízející soukromí transace se svými mincemi, které nenabízejí další funkcionality, si najdou uživatelé sami . Instituce to však nemohou využívat a regulační orgány dokonce zakazují prodej mincí těchto projektů na centralizovaných burzách v některých zemích. Jak jsme viděli v našem druhém případě výše, z hlediska podnikání a možného využití projektů na vnitrostátní úrovni je třeba jasně definovat hranice soukromí. Protože se požadavky mohou v různých případech použití lišit, měl by projekt umožňovat flexibilní nastavení ochrany osobních údajů. Týmy mají v zásadě dva způsoby, jak problém vyřešit. Buď bude projekt velmi univerzální, nebo si tým pravidla hry týkající se soukromí ujasní se zástupci podniků, bank a vlád. To platí pouze v případě, že se tým rozhodne spolupracovat s regulačními orgány, aby mohl institucím umožnit tento projekt používat. To nemusí vždy platit.

Podobně by bylo možné analyzovat několik dalších aspektů. Vždy se však jedná o to, komu by měl projekt sloužit a jak může tým pomoci.

Můžeme konstatovat, že v současné době není většina projektů připravena na hromadné přijetí. Právě jsme uvedli několik nejčastěji diskutovaných důvodů a určitě jich bude víc.

Existují také projekty, které pracují se soukromou verzí blockchainu. Tento přístup řeší nedostatky veřejných blockchainových projektů. Soukromé blockchainy nemají problém se škálovatelností a soukromím. Všechny uzly jsou provozovány partnery a ochrana dat je vyšší než v běžné databázi. Důvěra funguje pouze mezi partnery, nikoli zvnějšku. V tomto článku se nebudeme zabývat soukromými projekty blockchainu. Je dobré o nich vědět, protože do určité míry konkurují veřejným blockchainům.

Tým Cardana se zabývá všemi detaily nasazení sítě. Tým vždy chtěl spustit main-net v produkční kvalitě. Projekt bude připraven k použití, jakmile bude spuštěna decentralizovaná síť a postupně budou nasazovány nové funkce. Je důležité si uvědomit, že tým nechce spustit main-net a pak říci, že je to jen experiment s tím, že pokračují v práci na klíčových funkcích. Historie ukázala, že tento koncept nefunguje. Tým by navíc zkopíroval to, co již na trhu máme. Tým se rozhodl od začátku sledovat cestu kvality a připravenosti ke skutečnému použití.

Tým dobře ví, že k tomu, aby uspěl v konkurenci jiných projektů, musí dodat prvotřídní produkt včetně vyřešené škálovatelnosti, soukromí, bezpečného jazyka pro psaní inteligentních smluv a dalších věcí. Projekt nabídne funkce a schopnosti, které mohou konkurovat a dokonce překonávat stávající řešení. Toto prohlášení musí být samozřejmě potvrzeno časem a samotnými uživateli.

Cardano je projekt otevřený všem. Může být používán běžnými lidmi, podniky, průmyslem, bankami a státy. Pokud jde o předpisy, tým učiní vše pro to, aby zajistil soukromí uživatelů a zároveň splnil přísné požadavky regulačních orgánů. Cardano nemá ambice úplně rozbít stávající struktury. Chce přinést systém, který nabízí vyšší spolehlivost, spravedlnost a transparentnost. Každý to může použít a vybudovat konkurenční systém. Nová konkurence bude vyvíjet tlak na stávající systémy a služby. Ty se budou také muset změnit nebo zmizet. Změny se samozřejmě nemusí vždy líbit všem. K tomu však dojde, pokud má být například narušen finanční sektor.

Tým pracuje na adopci, a to jak v komunitě, tak ve spolupráci se všemi budoucími uživateli. Partnerství s New Balance je veřejně známé. Další zatím ne. Jak uvidíte později, Cardano Foundation spolupracuje se státy v mnoha rozvojových zemích.

CO TÝMY MOHOU UDĚLAT PRO ADOPCI

Požadavky na funkcionalitu lze definovat pouze vzájemným porozuměním týmu a budoucích uživatelů systému. Je zde relativně velká šance, že pokud tým splní požadavky a dodá systém, který uživatelé skutečně chtějí, bude systém skutečně použit. To je pro přijetí velmi důležité. Pokud o tom přemýšlíte více, je to pravděpodobně jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout hromadné adopce. Pojďme prozkoumat, co týmy mohou udělat pro zvýšení přijetí jejich projektů.

 1. Pokud je projekt určen pouze pro obyčejné lidi, kteří ho z různých důvodů potřebují a tým se moc nestará o to, kdo ho nakonec použije, nemusí dělat téměř nic. Tým věří, že projekt má tak skvělé vlastnosti, že ho lidé budou rádi používat. Tým se nebojí konkurence a je plně přesvědčen, že dává lidem přesně to, co chtějí použít. Může to být pravda nebo taky ne. Tým samozřejmě může poslouchat komunitu a vylepšit, nebo dokonce změnit některé části projektu. Je to však reaktivní přístup. Uživatelé slouží jako testovací skupina. Tím nechci říci, že tým nechce ani nemusí dělat nic pro adopci. Tým nemusí mít zájem pouze o uspokojení požadavků všech lidí, zejména institucí, protože by to mohlo narušit samotnou podstatu projektu. Tým nezajímá, zda instituce využívají jejich projekt.

 2. Projekt má podobné vlastnosti jako jiný existující projekt. To se zásadně neliší od konkurence a může jej do jisté míry kopírovat. Tým může vsadit na lepší kvalitu projektu nebo marketing. Nebo oboje. To může fungovat. Výsledek je však velmi nejistý. Pokud stávající konkurence selže, selže pravděpodobně i tento projekt. Pokud je konkurence vždy o krok napřed, tým je v pozici neustálého dohánění konkurence. Tým jen ve výjimečných případech poskytuje lepší funkčnost než konkurenti. Pokud k tomu dojde, může přilákat několik uživatelů od konkurence. Konkurenci se však pravděpodobně také rychle podaří dodat chybějící funkcionalitu.

 3. Tým provede průzkum trhu. Zeptá se všech budoucích uživatelů a/nebo partnerů, jaké vlastnosti chtějí používat a jaké jsou jejich požadavky. Má-li projekt sloužit více skupinám lidí, je třeba najít nějaký průsečík. Lidé budou z projektu pravděpodobně těžit, pokud budou splněny jejich požadavky. V tomto případě hodně záleží na existující konkurenci a na tom, na jak velkou skupinu lidí tým cílí.

 4. Projekty mohou od začátku spolupracovat s partnerem a vytvořit projekt šitý na míru. Zaměřuje se tedy na konkrétní a často malou skupinu uživatelů. Existuje šance, že pokud projekt dobře poslouží jednomu partnerovi, bude dobře sloužit i ostatní. Tento typ projektu se ne vždy snaží o masovou adopci.

 5. Tým dokáže vytvořit projekt, který svou kvalitou, vlastnostmi nebo zcela novými funkcemi překoná stávající konkurenci. Nebo kombinací toho. K tomu může dojít například s některými zásadními vědeckými objevy. Hodně záleží na tom, do jaké míry jsou stávající projekty adoptovány a jak rychle je možné je nahradit. V případě technologie je však pravděpodobné, že někteří lidé se na trhu přesunou k lepší alternativě.

 6. Regulátoři mohou rozhodnout, že projekty musí splňovat určité požadavky, aby byly v souladu s pravidly. Pokud nebudou dodržovat předpisy, budou považováni za nezákonné. Budou existovat projekty, které nemají zájem vyhovět. Na druhou stranu další projekty právě na tohle čekají. Přístup týmů se liší v závislosti na tom, kdo je pro ně cílová skupina.

Toto není úplný seznam všech možností. Jednotlivé možnosti lze kombinovat různými způsoby. Může se stát, že se přístup týmu změní v čase jen kvůli snaze o vyšší adopci. Komunita může také usilovat o změnu.

Existují projekty, kde tým nemá zájem být veřejně známý. Jedná se hlavně o projekty první generace. Existuje snaha přesvědčit lidi, že projekt je decentralizováný také na úrovni řízení projektu. Každý může teoreticky změnit open-source projekt. Rozhodující je však to, jak je rozhodnuto o začlenění navrhované změny. Tyto procesy nemusí být vždy zcela transparentní a často nejsou vhodné pro byznys. Na druhé straně máme projekty, které jsou otevřené jakékoli debatě o projektu. Týmy spolupracují s budoucími partnery a běžnými uživateli. Obecně je známo, kdo jsou zástupci těchto týmů a jak je lze kontaktovat.

Každý přístup vyhovuje jinému projektu. Se složitostí projektu a širším zaměřením na řešení problémů roste poptávka po komunikaci. V některých případech je třeba řešit konkrétní podrobnosti. To pak může ovlivnit míru použitelnosti v různých případech použití.

Pokud kryptoměna nabízí “jen” transakční systém, nemusí řešit složité podrobnosti, které byznys potřebuje. Kromě toho tým touží zůstat anonymní a ztratit se v davu vývojářů. To platí zejména pro anonymní kryptoměny. Naopak toto se nevztahuje na platformy. Platformy budou používat vývojáři. Vývojáři mohou vytvořit nějakou obchodní logiku pro společnosti, banky nebo státy. Tým musí proto pozorně naslouchat všem požadavkům a řešit je.

Veřejná síť musí být důvěryhodná. Ale otázka je pro koho. Určitá skupina lidí bude důvěřovat projektu s anonymním týmem. To je zcela nedostačující pro některé subjekty, které potřebují kontakt s týmem v případě řešení problémů a nových požadavků. Různé skupiny lidí vyžadují různou úroveň důvěry a možná také zákaznickou podporu.

V současné době není jasné, který přístup je pro přijetí lepší. Decentralizace sítí a týmů jsou dvě zcela odlišné věci. Síťový konsenzus a jeho decentralizace je zcela nezávislá na týmu. Tým není nutně decentralizován snahou zůstat v anonymitě. Za každým projektem je vždy skupina klíčových vývojářů, kteří budou mít silné slovo. Kromě toho se s rostoucí adopcí a významu projektů začnou veřejně objevovat lidé z týmů, které jsou dnes do jisté míry anonymní. Má-li být tým decentralizován na úrovni týmu, je nutné pracovat na decentralizovaném řízení. Tým bude vždy do určité míry centralizován. Není proto důležité, kdo bude provádět změny v kódu, ale CO to konkrétně bude. Zainteresovaní lidé by měli být schopni ovlivnit to, CO se bude dělat. V případě decentralizovaného řízení je však také možné rozhodnout KDO. Vylepšení veřejného projektu by vždy mělo být veřejnou zakázkou. Dnes tomu tak není a týmy se dělají co chtějí.

Cardano je sociální a finanční operační systém. Je to platforma, která nabízí univerzálnost a programovatelnost. Může sloužit široké škále lidí a skupin. Potřeby lidí se velmi liší v závislosti na oblasti, ve které žijí. Lidé v rozvinutých západních zemích mají k dispozici dobrou infrastrukturu a finanční systém. To se nedá říci o lidech v rozvojových zemích, kterým často chybí katastry nemovitostí nebo rychlý způsob placení elektřiny. Do dnešního dne musí lidé v některých zemích stát v řadě, aby fyzicky platili své účty v kanceláři. Dnes kryptoměny západním lidem slouží hlavně jako spekulativní investice nebo jako projev vzpoury proti současnému systému. V reálném podnikání se pomalu prosazují některá řešení jen pomalu. V rozvojových zemích má blockchain mnohem větší potenciál pro zlepšení kvality života lidí. Na blockchainu lze postavit zcela novou infrastrukturu. Ale to nebude revoluce. Týmy musí komunikovat přímo se zástupci vlády a ptát se jich na konkrétní problémy, které musí vyřešit. Tým se pak může pokusit tyto problémy vyřešit. Pokud uspějí, miliony lidí mohou rychle přijmout blockchain. To často vyžaduje spojení s fyzickým světem. Práce se skutečnými identitami lidí nesmí být překážkou.

V Jižní Americe byla založena Jihoafrická Národní Blockchainová Aliance (SANBA). Jihoafrické země se rozhodly použít blockchain technologii, aby dohnali lidi žijící v západních zemích, pokud jde o životně důležitou infrastrukturu. SANBA je partnerství mezi státem, podnikatelskou komunitou, akademickou obcí a občanskou společností s cílem nalézt způsob, jak využít blockchain v Jižní Africe.

Nadace Cardano je součástí této iniciativy a bude se podílet na rozvoji tohoto koutu světa. Tým je přesvědčen, že Cardano Foundation může významně přispět a pomoci s adopcí blockchainu v této zemi. Dodejme, že Cardano Foundation také spolupracuje s dalšími rozvojovými zeměmi. Pro zajímavost, Memorandum o Porozumění (MOU) bylo podepsáno s následujícími zeměmi: Mongolsko, Gruzie, Jižní Korea a Etiopie.

ZÁVĚR

Dnešní článek vá měl poskytnout přehled současného stavu adopce blockchainu a nějaké myšlenky na tím. Chtěli jsme vám ukázat, jak rozmanité může být přijetí a že jednotlivé projekty nikdy nemají šanci uspokojit potřeby všech skupin lidí. Cardano má stále velkou šanci na úspěch a tým Cardano Foundation tvrdě pracuje na adopci. Charles Hoskinson jim v této činnosti také pomáhá. Cardano zvolil cestu spolupráce, transparentnosti a spravedlivých šancí pro všechny lidi v ekosystému.

Lidé si vybírají nástroje podle toho, co jim pomáhá nejlépe vyřešit daný problém. V případě technologie je výhodné experimentovat a být selektivní. Každý projekt může vyhrát pouze v určité oblasti. Ne ve všech oblastech současně. V každé oblasti bude více kandidátů a to je vlastně dobré. Konkurence je zdravá a prospívá hlavně uživatelům.