🇨🇿 Cardano bude více potřebné jakmile půjde krypto do mainstreamu

CZ překlad:

Cardano bude více potřebné jakmile půjde krypto do mainstreamu

V tuto chvíli nepotřebujeme plně funkční decentralizovanou infrastrukturu, protože adopce kryptoměn je nízká a narativ HODL brání skutečnému využití v každodenním životě. Pokud se to změní a lidé přijmou Bitcoin jako úložiště hodnoty, pak se proces decentralizace bude jen dál šířit napříč společností. Cardano z toho bude těžit.

Potřebujeme Cardano a další projekty, abychom plně využili potenciál decentralizace

Ze sociálního hlediska je decentralizace významným posunem paradigmatu. Lze to vnímat jako alespoň částečné odmítnutí centralizace a postupnou inklinaci k decentralizaci. Ve skutečném světě to znamená, že lidé jsou méně ochotni důvěřovat úřadům a institucím. Místo toho budou spíše důvěřovat decentralizovaným měnám, aktivům a službám. Pokud bude tento koncept úspěšný a významná část populace zjistí, že je pro ně přínosné využívat decentralizované projekty, bude se adopce nadále šířit do infrastruktur průmyslových, obchodních a vládních institucí. Jednoduše řečeno, pokud například přijmeme Bitcoin jako uchovatele hodnoty, decentralizace se tím rozhodně nezastaví. Přesně pravý opak je pravděpodobnější. Pokud budeme mít decentralizovaného uchovatele hodnoty, budeme chtít mít decentralizované peníze, akcie, dluhopisy, herní předměty, vstupenky, majetek a mnoho dalších věcí. A nejen to. Budeme také potřebovat decentralizované služby a schopnost rozhodovat se bez centralizovaných orgánů. To bude logická a očekávaná poptávka lidí, pokud se decentralizace stane novým paradigmatem. Kryptoměny si zatím osvojila malá skupina lidí po celém světě. Když počet uživatelů poroste, objeví se nová očekávání a požadavky na funkcionalitu.

S vyšší adopcí bude střet mezi starým a novým paradigmatem nevyhnutelný. Fiat měny jsou obklopeny právním systémem a vládami. Vlády a centrální banky používají k řízení národních ekonomik měnovou politiku. Lidé a společnosti jsou povinni platit daně. Potřebujeme banky, abychom si mohli vzít půjčku třeba na bydlení. Účetní knihy musí být vedeny v národních měnách a také všechny instituce musí používat národní měny. To samé platí také například o nutnosti zaplatit pokutu. Měny se používají jako prostředek interakce s okolím. Interakce jsou vyžadovány vládami a zákony diktují, jak měny používat a jak řešit spory. Fiat měny nelze snadno a plně nahradit kryptoměnami. Vyhýbání se používání fiat měn v zásadě znamená, že by daný jednotlivec opustil sociální systém daného státu nebo země. Například právní systém má pod kontrolou bankovní účty. Státy nemohou kryptoměny ovládat. I když je snadné zmrazit bankovní účet, u kryptoměn je to nemožné. Vlády by tak mohly ztratit kontrolu nad lidmi, když by jim umožnily používat kryptoměny. Používání kryptoměn je jakousi vzpourou proti vládám a lze si jen stěží představit, že tento způsob má šanci uspět. Spolupráce s vládami má mnohem větší šanci uspět a dokonce jsme již viděli, že některé vlády se kryptoměn nebojí a přijímají je jako prostředek k placení daní.

Pro účely článku neuvažujme volatilitu kryptoměn za problém. Je vysoce pravděpodobné, že bude přijata nějaká forma stabilních mincí dříve, než bude možné použít pro platby volatilní aktiva. Kolem fiat měn existují pravidla a infrastruktura, kterým lidé věří po mnoho let. Totéž bude muset vzniknout také kolem kryptoměn. Pod slovem infrastruktura máme na mysli současné centralizované sítě a také pravidla a instituce. Můžete například použít současnou infrastrukturu k placení daní. Platbu lze provést z vašeho bankovního účtu na účet instituce, která má právo ji inkasovat, jak stanoví zákony dané země.

V zásadě vidíme tři možné způsoby, jak lze propojit nebo adoptovat novou decentralizovanou infrastrukturu se současnou infrastrukturou. Uvažujme pouze pozitivní scénáře z pozice kryptoměn:

  • Vlády adoptují kryptoměny a poskytnou jim právní systém a pravidla pro řešení sporů.
  • Vznikne důvěryhodná plně decentralizovaná infrastrukturní vrstva, na níž vzniknou zcela nová pravidla. Současnou infrastrukturu lze tedy plně nahradit. Vlády akceptují existenci tohoto paralelního systému.
  • Něco mezi dvěma body výše. Vlády přijmou celou decentralizovanou infrastrukturu. Stará a nová infrastruktura budou sloučeny.

Přístup se může v různých zemích lišit. Pojďme se ponořit hlouběji do podrobností. To nám může pomoci zjistit, který scénář je nejpravděpodobnější.

Transakce s kryptoměnou jsou nevratné a můžeme vidět tendence k ochraně soukromí. Vlády nechtějí úplně ztratit kontrolu nad penězi a současný právní systém není schopen řešit spory v blockchainovém světě. Soud může považovat transakci nebo záznam za neplatný nebo podvodný, ale ve světě blockchainu má velice omezený či dokonce žádný způsob vymáhání či prosazování práva. To je významná technická překážka pro současný sociální systém, který využívá centralizovanou infrastrukturu. Pokud by byla v dané zemi povolena decentralizovaná infrastruktura, vlády by musely věřit lidem, že například poctivě a správně platí daně. Vláda by nevěděla, kolik peněz lidé mají a vydělávají. Bylo by také velmi obtížné donutit někoho, aby zaplatil pokutu nebo uplatnit nějaké právní příkazy týkající se peněz. Budování decentralizované infrastruktury pro kryptoměny je mnohem chytřejší. Nejen, že to lidé budou vyžadovat, pokud decentralizace uspěje jako nové paradigma, ale také to vlády snáze využijí jako celek. Decentralizace je o menším spoléhání se na lidská rozhodnutí a více o přísných pravidlech, která jsou napsána ve zdrojovém kódu. Hlavní důraz bude tedy kladen na definici pravidel, která jsou zapsána v kódu. Je snazší harmonizovat současnou infrastrukturu s decentralizovanou, než se snažit používat kryptoměny se starou infrastrukturou.

Podívejme se na několik praktických příkladů. Nákup akcií je v současné době centralizovaný proces obklopený starou infrastrukturou. Má smysl kupovat „papírové“ akcie za kryptoměny? Když si lidi zvyknou převzít odpovědnost za své bohatství, budou chtít vlastnit akcie digitálním způsobem. Stejným způsobem, jako vlastní kryptoměny. Lidé, kteří používají kryptoměny, by to mohli chtít, ale vlády by mohly chtít zachovat současnou infrastrukturu. Je zřejmé, že nebude možné nakupovat akcie prostřednictvím kryptoměn (bez fiat měn) plně decentralizovaným způsobem, pokud budou vlády proti. Jediným možným způsobem, jak toho dosáhnout, je spolupráce s vládami. Přidejte další příklad. Dává smysl používat kryptoměny a být nuceni půjčovat si v tradiční bance? Měly by tradiční banky pracovat s kryptoměnami? Ne. Tato služba by měla být také decentralizovaná a v některých případech dokonce musí být decentralizovaná. Výhody decentralizace by byly ztraceny, kdybychom museli využívat starou infrastrukturu a důvěřovat lidem a institucím. Decentralizace se musí stát standardem ve všech finančních a sociálních interakcích. Na druhou stranu musí krypto komunita přemýšlet o tom, zda je skutečně realistické převzít veškerou moc, kterou vlády mají, a zda většina lidí skutečně chce decentralizaci bez jakékoli účasti vlád. Regulace a spolupráce mohou být rychlejší cestou k dosažení vyšší úrovně přijetí decentralizovaných technologií než revoluce, která by vedla k přímým střetům s vládami.

Pokud si uvědomíte, jak velkou změnu může decentralizace přinést, pak je jasné, že kryprostor má spoustu práce. Musíme zlepšit škálovatelnost, mít zabezpečenou a spolehlivou technologii inteligentních kontraktů, schopnost vytvářet tokeny, které by představovaly aktiva, stabilní coiny, služby Oracle, správu digitálních identit a mnoho dalších věcí. Mnoho z nich je stále ve vývoji, nebo již dostupné technologie nebyly dostatečně ověřeny časem. V prostoru DeFi jsme viděli mnoho problémů. Všechny tyto funkcionality nelze vytvořit a používat na jednom projektu. Je pravděpodobnější, že uspěje mnoho decentralizovaných projektů a Cardano může být jedním z nejvýznamnějších hráčů na hřišti.

50 odstínů decentralizace

Decentralizace je škála. Můžeme mít velmi bezpečný síťový konsensus s horší decentralizací nebo škálovatelností. Můžeme také mít vysoce škálovatelnou síť s nízkým zabezpečením. Dokonce můžeme mít síť s vyváženými vlastnostmi. Budeme potřebovat všechny kombinace decentralizace pro různé účely. K tomu určitě potřebujeme více sítí s různými síťovými algoritmy a schopností přenášet hodnoty z jedné sítě do jiných sítí.

Bitcoin je v současné době krypto-komunitou považován za úložiště hodnoty. Konsenzus je velmi bezpečný, ale škálovatelnost se řeší skrze druhé vrstvy. Co to technicky znamená? Musí být technicky možné převést BTC hodnotu z první vrstvy do druhé vrstvy, jako je Lightning Network (LN). Po přenosu mohou uživatelé používat BTC pouze v rámci druhé vrstvy, nikoli v první vrstvě. Jakmile je hodnota přenesena do LN, uživatelé nemohou odesílat transakce v první vrstvě a používat stejnou hodnotu. Pokud by to bylo možné, mohli by uživatelé utratit BTC dvakrát (umožnilo by to utratit stejnou minci dvakrát). Převod mincí do LN má své důsledky. Hodnota BTC již není chráněna PoW. Uživatelé se musí spolehnout na zabezpečení, které může nabídnout LN. Pokud uživatelé nějak ztratí BTC v LN, není možné jej v bitcoinové síti znovu obnovit. To znamená, že uživatelé by se měli zajímat o vlastnosti zabezpečení a decentralizaci dané sítě, než do ní pošlou jakoukoliv hodnotu.

Lidé chtějí převádět své bohatství do jiných sítí, pokud potřebují rychle a levně posílat mince, aby mohli platit ve fyzickém světě decentralizovaným způsobem. Cardano může poskytovat tuto službu lépe než LN. Podle našeho názoru je Cardano spolehlivější, decentralizovanější a bezpečnější než LN. Uživatelé navíc mohou využívat inteligentní smlouvy, které mohou vytvořit důvěru mezi stranami, které si navzájem nedůvěřují. To je nutností v digitálním světě, kde se lidé nemusí navzájem znát nebo si přejí zůstat v anonymitě. Uživatelé mohou nakupovat akcie bezpečně a spolehlivě prostřednictvím inteligentních smluv. Cardano bude moci nabídnout mnoho decentralizovaných služeb a připojení k jiným sítím. Nakonec bude chytřejší přenášet hodnotu do sítě Cardano než do LN. Bude existovat mnoho konkurenčních sítí, ale přenos v nich bude něco stát. V budoucnu lidé pravděpodobně nebudou ochotni platit nadměrné poplatky za převod hodnoty, jen aby měli šanci využívat další služby. Může být levnější využívat služby v rámci jedné sítě než neustále přeskakovat z jedné sítě do druhé. Je těžké předvídat budoucnost, ale jedna věc je jistá. Lidé z chudých zemí nebudou ochotni platit jeden nebo více dolarů za síťové poplatky. Pro tyto lidi může být ekonomicky vhodnější úplně se vyhnout používání Bitcoinu. Oni nepotřebují ukládat hodnotu digitálním způsobem, protože nemusí mít co ukládat. Na druhou stranu by mohli potřebovat využívat decentralizované finanční služby, protože jejich současná infrastruktura často nefunguje dobře. Kromě toho musí komunikovat se světem a budovat důvěru mezi nimi a vládami. V chudých zemích může být chytrá smluvní platforma, jako je Cardano, mnohem užitečnější než Bitcoin. Úložiště hodnoty není použití, který chudí lidé potřebují. Přesto pro ně může být decentralizace velmi užitečná. Lidé mohou využívat decentralizované služby k přímému prodeji svých produktů bez prostředníků. Mohou začít vytvářet nové finanční služby, které v mnoha zemích neexistují. To jim přinese sociální hodnotu, kterou Bitcoin nemůže nabídnout. Bitcoin není potřebný ani jako prostředek směny. K tomu se budou v dohledné budoucnosti použity stabilní mince.

Sítě druhé vrstvy často postrádají výhody blockchainu. Tyto sítě nejsou ledgerem ve smyslu spolehlivého účetnictví. Pro některé případy použití nemusíme mít všechno v hlavní knize, ale pro některé další případy potřebujeme přesně toto. Například pokud chceme vytvořit transparentní formu nějaké instituce nebo jen mít transparentní účet, potřebujeme účetní knihu, která bude spolehlivá a transparentní. Možná transparentní pouze pro vybranou skupinu lidí, ne pro všechny zájemce na světě. Ochrana soukromí a transparentnost mohou mít různé úrovně a my musíme ve vývoji těchto technologií pokračovat. Určitě budou existovat případy použití, kdy budeme potřebovat blockchain s rychlými a levnými transakcemi. Přesně to, co Cardano se svým konsensuálním algoritmem PoS může nabídnout. Škálovatelnost na první vrstvě může být problémem po mnoho let, ale musíme se ji i nadále snažit vylepšovat. Nepotřebujeme custody služby, které vám umožní platit kryptoměnou, pokud vám nevadí obětovat decentralizaci. Tyto služby vám v zásadě poskytují fiat platební kartu, která vám umožní platit téměř všude. Musíte jim jen poslat své kryptoměny. Ve skutečnosti platíte fiat měnami a služba vám později ztrhne krypto. Tyto služby jsou v rozporu se všemi principy decentralizace. Custody služby existují ze dvou hlavních důvodů. Obchodníci nepřijímají kryptoměny a technologie není připravena na rychlé a levné transakce. Oba tyto problémy jsou řešitelné.

Technologie musí být schopna změnit kvalitu života, aby byla skutečně užitečná. Může to být digitální úložiště hodnoty v západních zemích a finanční infrastruktura v rozvojových zemích. Někteří lidé často věří, že Bitcoin je jediný rozumný projekt, který bude schopen pokrýt všechny funkce. Tuto formu maximalismu považujeme za nesprávné vnímání světa a jeho potřeb. Využívání technologií musí být levné, aby bylo k dispozici všem. Nemůže to být privilegium bohatých. Tato technologie by navíc neměla souviset s cenovými spekulacemi. Vysoce volatilní digitální aktiva nejsou pro chudé lidi zajímavá a nemohou jim zlepšit život. Jednou z nejzajímavějších misí projektu Cardano je poskytnout bankovní služby v chudých zemích. Finanční infrastruktura, stabilní mince, správa digitální identity jsou funkce a služby, které tito lidé opravdu potřebují. Pokud jde o adopci, lidé nebudou váhat s přijetím těchto služeb, pokud mohou zlepšit svůj život a vlády to podpoří. Adopce Cardana může být za několik let vyšší než v případě Bitcoinu nebo jiných projektů. Jediným předpokladem je mít technologii skutečně připravenou k adopci. Nepotřebujeme experimentální projekty. Potřebujeme projekty jako Cardano, které jsou budovány s péčí a které jsou založeny na matematice a přírodních vědách.

Více sítí, větší decentralizace

Blockchain bude vždy bojovat se škálovatelností a budeme potřebovat možná několik desetiletí, než jej budeme schopni uspokojivým způsobem vyřešit. Na začátku je chytré spoléhat se na více blockchainových projektů. Přijetí technologie blockchain může být rychlejší a pokud jeden projekt selže, budou existovat další, které jej mohou nahradit. Můžeme také provést více experimentů a otestovat více přístupů. Například bychom neměli běžící PoS projekt v top 20 bez Cardana. Tým pracující na Bitcoinu by s PoS nikdy neexperimentoval. Pokud bude Cardano spolehlivě fungovat 10 let, budeme vědět, že nepotřebujeme PoW, protože jsme našli lepší konsenzus. Z hlediska přijetí mohou některé zelené vlády váhat s přijetím PoW projektů, ale mohou mít rádi PoS. Můžeme si dokonce představit, že některá aktiva mohou existovat nebo být replikována na více blockchainů, aby byla zajištěna jejich existence v případě, že jeden blockchainový projekt selže.

Žádný projekt nemůže plně uspokojit potřeby a preference všech lidí na planetě. Lidé pravděpodobně přijmou více projektů, nebo využijí různé pro odlišné účely. I kdyby na začátku byl pouze jeden projekt, i ten se může v budoucnu rozdělit do dvou samostatných chainů. V projektu může dojít ke změně, kterou někteří lidé budou milovat a jiní nenávidět. Když dojde k hard-forku, část bývalých uživatelů bude sledovat jeden chain (projekt) a zbytek nový chain. Může se stát, že většina lidí, řekněme 90%, bude následovat starý chain a pouze 10% bude sledovat nový. Co když to ale bude 50% na 50%? Pak budou existovat dva samostatné chainy s podobným počtem uživatelů. Čas ukáže, zda oba řetězce zůstanou relevantní nebo jeden z nich ultimátně vyhraje. Spory v komunitě mohou vždy vést k rozdělení této komunity a neexistuje nic, co by mohlo zabránit sporům ve fyzickém světě. Na první pohled to nemusí být vidět, ale za krypto projekty stojí silná sociální smlouva. Můžete sledovat jeden cahin a držet mince tohoto projektu. Musíte si uvědomit, že vaše mince závisí na názorech a rozhodnutích většiny lidí. Pokud se vaše názory liší od názorů většiny a dojde k hard-forku, můžete skončit sledováním chainu podporovaného menšinou. To není vůbec špatné. Ve skutečném světě se to děje každý den. Může být špatné si myslet, že vždy bude existovat pouze jeden blockchain, který bude každý chtít použít. Hard-fork lze každopádně vnímat jako selhání na úrovni týmu za projektem (současné hard-forky se většinou udály tak, že se rozhádal tým a komunita to jen sledovala). V ideálním případě by mělo demokratické hlasování rozhodnout, která změna bude provedena. Rozdělení projektu je pravděpodobně nejhorším řešením, když se v komunitě objeví spory.

Spory ve fyzickém světě budou častější s vyšší adopcí daného blockchainového projektu. Spojení mezi komunitou a blockchainovou sítí je ve skutečnosti velmi silné. 100% decentralizace je pravděpodobně mýtus, protože musíme vzít v úvahu vazbu mezi digitálním a fyzickým světem. Samotná síť nemůže existovat bez týmu vývojářů, kteří by tuto technologii udržovali a vylepšovali. Komunita a uživatelé mají určitá přání a názory týkající se schopností a vlastností protokolu. Komunita může používat decentralizovanou technologii, ale komunitu samotnou lze centralizovat kolem nějaké skupiny vývojářů, vůdců nebo silných osob, které by mohli chtít prosadit nějakou změnu. Jakákoli decentralizovaná technologie bude vždy záviset na týmu a tým bude vždy záviset na komunitách. Pokud opravdu chceme vybudovat decentralizovanou technologii, měli bychom se snažit vybudovat decentralizovanou sociální vrstvu, která by obklopila protokol a tým.

Mít jen jednu jedinou blockchainovou síť pro všechno by byla v podstatě forma centralizace a možná dokonce forma autoritářství. Všichni uživatelé by v zásadě museli souhlasit s jednou verzí pravidel. Tato pravidla by mohla být prospěšná pro jednu skupinu lidí, ale nevýhodná pro ostatní. Co tedy dělat? Měla by být část populace vyloučena jen proto, že by chtěla následovat odlišná pravidla? To nedává smysl a mít více blockchainových projektů je řešení. Výhodou projektu Cardano je, že si tým uvědomuje potřebu vybudovat decentralizované řízení projektu. Éra Voltaire je věnována tomuto tématu a jeho součástí bude mechanismus pro decentralizované hlasování. Síť nemůže být v rukou týmu, ale v rukou komunity. Bude výzvou vysvětlit lidem důležitost hlasování a naučit je, jak se tohoto hlasování účastnit. Je však nutné s tím začít a postupem času postup vylepšovat. Považujeme to za nevyhnutelnou součást decentralizace. Důležitost bude jasnější s vyšší adopcí kryptoměn.

Co je před námi

Většina lidí se pravděpodobně nerozloučí s vládami a nezačne žít v novém decentralizovaném světě. Realističtějším scénářem je, že vlády tuto technologii přijmou, až na to bude technologicky připravena. To znamená, že transakční poplatky nebudou kolísat od centů po desítky dolarů, technologie inteligentních kontraktů bude spolehlivá a bezpečná, řešení druhé vrstvy budou spolehlivá a adoptována uživateli, budou dostupné privacy funkce a další věci. Podle našeho názoru je Cardano projekt, který bude mít vše, co potřebujeme pro masovou adopci. Nejen z technologického hlediska, ale také z hlediska adopce. Týmy stojící za Cardanem komunikují s vládami, regulačními orgány a mnoha dalšími institucemi. Vlády v chudých zemích se zajímají o blockchainové technologie a spolupracují s týmy Cardano. Adopce blockchainu může jít zdola nahoru. Na druhé straně je vytvoření finanční infrastruktury ve spolupráci s vládami v chudých zemích chytrým přístupem od shora dolů.

Potenciál technologie inteligentních kontraktů je stále podceňován a kvality by mohly být zastíněny mnoha neúspěšnými ICO projekty a mnoha problémy v DeFi. ICO a DeFi jsou obecně dobré koncepty, ale jako každá technologie je mohou lidé zneužít. Běžně když se BTC použije pro podvod, tak rádi říkáme, že je to jen zneužití technologie a že to samé se děje s fiatem. Je pokrytectví říkat něco jiného v případě smart kontraktů. Viděli jsme úspěšné ICO projekty a máme funkční a zajímavé DeFi projekty. Jsme přesvědčeni, že tato technologie bude mít větší dopad na společnost než samotná decentralizovaná transakční síť. Technologie inteligentních kontraktů nám umožní vytvářet programovatelné důvěryhodné služby. Ve skutečném světě stále existuje mnoho centralizovaných prostředníků. Technologie inteligentních smluv nám umožní vytvářet alternativy, které mohou být rychlejší, levnější, bezpečnější a spolehlivější. Je chytré zefektivnit současné procesy a lidé budou stejně vyžadovat decentralizovanější služby s vyšším přijetím blockchainu. Rozhodně si nemyslíme, že technologie smart contract je slepá větev blockchain technologie. Jsme si jisti, že opak je pravdou a technologie inteligentních smluv bude hrát důležitou roli při přijímání decentralizovaných technologií jako takových.

Závěr

Kryptoměny potřebují nejvíce jednu věc a to je adopce. Je těžké předvídat budoucnost a odhadnout cesty po kterých se bude adopce ubírat. Proto ani nevíme, jaké funkce budeme potřebovat a jak dlouho bude vládám trvat, než přijmou decentralizované služby. Můžeme předpokládat, že rozvojové země přijmou blockchain dříve než v rozvinutých zemích. Věříme, že Cardano uspěje v chudých zemích, protože je na to z technologického hlediska dobře připraveno a týmy stojící za Cardanem již s těmito zeměmi komunikují. Když kryptoměny přejdou do hlavního proudu, předpokládáme, že bude vyšší poptávka po používání chytrých kontraktů a Cardano bude připraveno tuto poptávku uspokojit. Staré infrastruktury se budou muset vypořádat s novými decentralizovanými infrastrukturami a nejpravděpodobnějším scénářem bude určitá forma sloučení. Očekáváme, že příští desetiletí bude velmi zajímavé, pokud jde o přijetí decentralizovaných technologií, a těšíme se na to.

Přečtěte si původní článek: