🇨🇿 Cardano je schopné vyřešit reálné problémy světa

CZ překlad:

Cardano je schopné vyřešit reálné problémy světa

Technologie blockchain může přinést finanční revoluci, ale bude to jen málo významné, pokud to nepůjde ruku v ruce se sociální revolucí. Společnost je úzce spjata se světem financí a není možné narušit jedno bez druhého. Pojďme se podívat na to, co můžeme od kryptoměn očekávat.

Na světě existuje několik vážných problémů, které lze řešit a alespoň částečně opravit technologií blockchain. Bude to obtížné, pomalé a rozhodně to bude trvat dlouho, než uvidíme první větší výsledky. Nicméně technologie technologie a jeho stále se rozvíjející infrastruktura má potenciál skutečně pomoci lidem. Věříme, že je vysoce pravděpodobné, že lidé využijí této příležitosti ke zlepšení jejich životů. Pojďme se podívat na několik skutečných problémů a podrobně si vysvětlit, jak může rodící se technologie blockchainu pomoci.

PROBLÉMY V REÁLNÉM SVĚTĚ A HLAVNÍ PŘÍČINA

Pokud se zeptáte obyčejných lidí na ulici po celém světě, s jakým největším problémem se každý den potýkají, vyjmenují například tyto věci:

  • Nízká odpovědnost vlád za jejich práci, nízká transparentnost a korupce.

  • Nedostatek ekonomických příležitostí a nezaměstnanost.

  • Nerovnost příjmů.

  • Nespravedlivé rozdělování odměn za prodej produktů a služeb.

  • Chudoba.

Toto není rozhodně úplný seznam problémů, kterým čelíme, ale tyto problémy se víceméně vyskytují ve všech zemích po celém světě. Pokusme se najít hlavní příčinu těchto problémů. Nebude pro vás překvapením, že zdroj problémů lze najít v sociální vrstvě. Hlavní příčinou je chamtivost. Mnoho rozhodnutí se řídí chamtivostí a je to základní lidský atribut. Nechceme zde spekulovat, zda je to dobrý nebo špatný lidský atribut. Chceme jen analyzovat následky, které kolem sebe můžeme vidět. Chamtivost je za touhou získat více síly. Chamtivost stojí za korupcí, která jednotlivcům umožňuje prosadit rozhodnutí, která jsou finančně výhodná pouze pro malou skupinu lidí. Chamtivost stojí za touhou získat více peněz než mají ostatní, přestože si tyto peníze nezaslouží a menšiny tím mohou trpět. Chamtivost můžeme vidět všude ve všech vrstvách sociální struktury. Vidíme chamtivé zaměstnavatele, kteří nejsou ochotni rozdělit zisk spravedlivě zaměstnancům. Můžeme vidět chamtivé obchodníky, kteří neváhají nastavit vysokou marži, pokud mohou. Vidíme chamtivé korporace z vyspělých zemí, které jsou schopné zneužít lidi a zdroje v rozvojových zemích. Chamtivé korporace jsou často tak silné, že se mohou dohodnout s vládami na monopolizaci celého průmyslu na úkor spotřebitelů. Co je pravděpodobně nejhorší, můžeme vidět chamtivé členy vlády, kteří se o lidi nestarají a chtějí primárně uspokojit jejich potřeby.

Čelíme systémovému problému, což je problémem, který je vlastní celému systému, spíše než konkrétním, individuálním, či izolovaným faktorům. Současné problémy nelze chápat izolovaně, protože jsou vzájemně propojené a vzájemně závislé. Za současnými světovými problémy je dlouhý vývoj. Díky tomu můžeme najít mnohé nedostatky v zákonech a pravidlech, v jednání úřadů, v rozhodnutích politiků, vůdců, bankéřů, zaměstnavatelů a na mnoha dalších místech. Našli jsme hlavní příčinu, ale to neznamená, že můžeme snadno najít a aplikovat řešení. Jak technologicky opravit chamtivost? Je legální usilovat o maximalizaci zisku. Je legální nakupovat komodity levně a při jejich prodeji nastavit vysokou marži. Je legální zadávat výrobu do levných zemí. Je legální mít vysoký plat bez ohledu na platy ostatních. Je legální být zvolen a nesloužit lidem v jejich nejlepším možném zájmu. Je legální být bankou a rozhodovat se, komu půjčíte peníze. Je legální stanovit vysoké daně. Je legální chovat se chamtivě. Můžete si myslet, že to není morální ani přijatelné, ale je těžké to změnit. Někteří chamtivci mohou být samozřejmě v mnoha případech potrestáni. Například když někdo ukradne peníze na ulici nebo zfalšuje podpis, může být chycen a pravděpodobně odsouzen. Je pravda, že v některých případech mohou být chamtiví politici, bankéři, zaměstnavatelé a další také odsouzeni a potrestáni. Jde o to, že v mnoha případech ne.

MŮŽE BLOCKCHAIN OPRAVIT CHAMTIVOST?

Disruptivní změna by mohla zmírnit problémy, kterými trpí celý systém. Systémová řešení mění zásadním způsobem fungování systému tím, že změní základní struktury tohoto systému. Jak jsme řekli, chamtivost je přirozený lidský atribut. Může se zdát obtížné opravit chamtivost technologickým způsobem. Naštěstí nepotřebujeme přímo opravovat chamtivost. Nejsme schopni opravit hlavní příčinu systémového problému, protože není možné změnit základní lidské chování. Naštěstí to nevadí. Postačí změnit strukturu systému. To je možné, protože lidstvo inklinuje k digitalizaci společnosti. Internet se všemi protokoly a službami, které jsou na nich postaveny, je každým rokem důležitější. Digitalizována byla komunikace, nakupování, platby, zábava, bankovní služby, práce a mnoho dalšího. Blockchain není nic jiného než distribuovaná síť. Přesněji řečeno, jedná se v podstatě jen o další síťový protokol. Lze jej vnímat jako pokračování digitalizace. Mezi současnou síťovou infrastrukturou a blockchainovými protokoly však existuje důležitý rozdíl. Blockchainové sítě se zaměřují na decentralizaci. Proto mají potenciál narušit současný digitální svět. V dnešní době je společnost spojena s digitálním světem. Nevidíme tendenci oddělit tyto světy. Opak je pravdou. Máme tendenci k vyšší úrovni digitalizace. Proto bude digitální infrastruktura v budoucnu postupně významnější a bude mít větší dopad na společnost. Znamená to také, že sociální kontrakt (smlouva) bude úzce spojen či propleten s digitálním světem.

Vysvětlíme, co máme na mysli společenským kontraktem. Teorie sociálního kontraktu říká, že lidé žijí společně ve společnosti v souladu se sadou dohod, které stanoví morální a politická pravidla chování. Obecně se věří, že pokud lidé žijí podle společenského kontraktu, pak mohou žít morálně a racionálně podle svých vlastních rozhodnutí a současně respektovat práva ostatních. Nezbytným předpokladem je, aby tato společenská smlouva byla přijata většinou. Většina bude přirozeně následovat společenskou smlouvu, pokud je pro ni morální, racionální a prospěšná. Sociální kontrakt je v zásadě soubor pravidel a podmínek, které jsou explicitní nebo implicitní. Příkladem explicitního sociálního kontraktu mohou být zákony, které mohou být kontrolovány a prosazovány vládami. Implicitní sociální kontrakt je očekávané chování založené na morálce, spravedlnosti a zdravém rozumu. Obecně nezáleží na tom, zda je sociální kontrakt explicitní nebo implicitní. Poskytuje drahocenný rámec, který nám umožňuje žít v harmonii.

Je možné vnímat blockchain jako systémové řešení, které nám umožňuje předefinovat, kontrolovat a dokonce i realizovat sociální kontrakt. Když se stane něco, co je proti zdravému rozumu, morálce, logice nebo veřejnému prospěchu, pak je to místo, kde může blockchain pomoci. Pokud souhlasíte s tím, že na mnoha místech byl porušen sociální kontrakt a společnost hledá nápravu, pravděpodobně jsme našli technologické řešení. Decentralizace je klíčovým atributem, který jednotlivcům brání v porušení sociálního kontraktu. Pravidla, která jsou definována ve zdrojovém kódu blockchainového protokolu, společně s inteligentními smlouvami, se mohou stát novou sadou pravidel sociálních kontraktů. Otázkou je, zda lidé přijmou tato nová pravidla a začnou je používat.

JAK MŮŽE BLOCKCHAIN VYŘEŠIT PROBLÉMY V REÁLNÉM SVĚTĚ?

Společenskému kontaktu musí lidé důvěřovat. Blockchain je principielně strojem na důvěru. Je možné důvěřovat této technologii a důvěřovat jí v tom, že zabrání jednotlivcům v porušování společenského kontraktu. Technologie blockchain se tak může stát nevyhnutelnou součástí společenského kontraktu v digitální éře. Jeho přijetí však bude nějakou dobu trvat. Většina současných sociálních kontraktů se vyvíjela po mnoho let. Lidé obecně nemají důvod přijímat nové sociální kontrakty, pokud se jim žije pohodlně s těmi současnými. Na druhou stranu, když lidé nejsou spokojeni nebo potřebují nějakou zásadní změnu, budou určitě hledat alternativy. Sítě blockchain lze vnímat jako životaschopnou alternativu.

Co je to digitální sociální smlouva, která je zakořeněna v kódu blockchainu? Jedná se o smlouvu mezi týmem a uživateli blockchainového projektu. Tým definoval sadu pravidel a očekává, že pravidla budou lidé akceptovat. Mezi týmem a uživateli tedy existuje sociální kontrakt. Kontrakt je ve zdrojovém kódu protokolu. Tým zůstává odpovědný za dodržování pravidel a udržování chodu protokolu. Lidé očekávají, že tým pravidla nezmění, pokud si to většina nepřeje. Lidé také očekávají, že ekonomický model protokolu je dlouhodobě udržitelný a tým je schopen jej udržovat v chodu. Na rozdíl od současných sociálních kontraktů jsou ty digitální sociální kontrakty závislé na existenci sítí. Projekty se silnými týmy budou pravděpodobně důvěryhodnější, protože je lidé budou považovat za spolehlivější. Projekty s vyspělou governance a hlasováním budou mít také významnou výhodu oproti ostatním. Lidé si musí být jisti, že tým nezmění pravidla tak, jak by si přáli oni, a že za změny nese odpovědnost většina uživatelů. V decentralizovaném prostředí existují obecně tři skupiny lidí, pokud jde o digitální sociální kontrakty:

  • Lidé nebo uživatelé: Tato skupina je v roli osvojitelů kontraktů a může iniciovat požadavek na změnu nebo úpravu pravidel. Tuto skupinu lze považovat za strážce pravidel, protože nikdo není technicky schopen pravidlo změnit.

  • Tým: Tým udržuje zdrojový kód protokolu. Tým provádí malé změny každý den, ale zásadní změny by měly být prováděny pouze na žádost většiny uživatelů nebo z nějakého dobrého důvodu. Většinou má právo vytvořit oficiální verzi klienta pouze několik vyvolených vývojářů.

  • Výrobci bloků: Výrobci bloků jsou v mnoha případech provozovateli poolů. Ti se mohou rozhodnout, zda mají aktualizovat své uzly a přijmout nové verze klientů. Mohou tedy přijímat změny, které tým provedl. Provozovatelé poolů jsou také strážci pravidel s mnohem vyšší mocí než lidé. Kvalita decentralizace kolem výrobců bloků je tedy nejkritičtější.

Vysvětlili jsme rozdělení moci, pokud jde o definici digitálních sociálních kontraktů. Nyní je čas se podívat na několik projektů a zjistit, zda dokážou vyřešit problémy v reálném světě.

Začněme Bitcoinem. Digitální sociální smlouva je jasná a v krypto komunitě obecně známá. Bude vydáno pouze 21 000 000 BTC coinů. Půlení sníží odměny po přidání 210 000 nových bloků. Bitcoin může každý používat bez svolení. Asi byste sami přišli na další. Může společenská smlouva v případě Bitcoinu vyřešit něco ve skutečném světě? Určitě ano. Bitcoin je skvělým projektem pro uchovávání hodnoty. Obecně se považuje jako zajištění proti nekonečnému tisku peněz. Kdo to ocení? Většinou bohatí lidé a investoři, kteří obvykle investují do zlata a věří, že Bitcoin se v budoucnu může stát lepší alternativou ke zlatu. Jen málo lidí investuje do zlata v chudých zemích a dokonce i v západních zemích. Je skvělé, že kryptoměny si může koupit téměř každý, a je to jednodušší než nakupovat a skladovat zlato. Bitcoin zde tedy bude pro případ, že se světové ekonomiky zhroutí. Na druhou stranu, pokud by se to stalo, pak by transakční poplatky mohly dosáhnout úrovně, která by bránila chudým lidem v nákupu bitcoinů. Bitcoin je užitečný spíše pro bohatší lidi a investory. Může bitcoin vyřešit jakýkoliv problém skutečného světa, který jsme uvedli výše? Byla to nízká transparentnost, korupce, nedostatek ekonomických příležitostí, nerovnost příjmů, nespravedlivé rozdělování odměn a chudoba. Bitcoin v současné době není schopen tyto problémy vyřešit většinou z důvodu nízké škálovatelnosti a vysoké volatility. V případě, že by cena bitcoinů výrazně napumpovala, pár lidí by zbohatlo. Často lidé, kteří jsou již nyní většinou spíše bohatí. Pomohlo by to jen několika lidem ze skupiny, která si osvojila Bitcoin včas. I kdyby se cena bitcoinů stabilizovala, lidem by to moc nepomohlo. Mohli by jen vyměnit současnou fiat měnu za alternativní digitální měnu. Omezená nabídka by určitě byla výhodou, ale rozdíl mezi chudými a bohatými lidmi by byl stále světovým problémem, stejně jako nízká transparentnost, korupce a další problémy.

Věříme, že blockchain má potenciál vyřešit nebo alespoň zmírnit některé problémy reálného světa. Cardano toho může dosáhnout, protože tým vyřešil spoustu opravdu náročných technických problémů a ve vývoji bude pokračovat. Jedna věc je docela jasná. Bez vyřešené škálovatelnosti se nedočkáme žádného skutečné využití. Pokud není veřejný protokol škálovatelný, mohou transakční poplatky vzrůst 10krát nebo dokonce 100krát. Transakční poplatky musí v první vrstvě zůstat levné, jinak je celé řešení pro většinu lidí nepoužitelné. Je v pořádku převádět nativní mince do vysoce škálovatelného řešení druhé vrstvy, ale přesto je nutné mít možnost převádět mince do první vrstvy a musí to být levné. Nejdůležitější digitální smlouva mezi týmem a uživateli souvisí s maximální nabídkou mincí. Pouze první vrstva je schopna ji chránit, protože to bude vždy nejbezpečnější vrstva. Řešení druhé vrstvy jsou škálovatelná, ale obecně méně bezpečná a decentralizovaná. Vyřešená škálovatelnost sama o sobě stále příliš nepomáhá při řešení problémů v reálném světě. Může pouze vytvořit dostupnější úložiště hodnoty, a jak jsme řekli, to příliš nepomůže ke zlepšení života většiny lidí na planetě.

K řešení skutečných problémů potřebujeme inteligentní smlouvy (smart kontrakty) a infrastrukturu umožňující práci s fyzickým světem. Maximální nabídka mincí, a nezáleží na tom, zda hovoříme o bitcoinu nebo Cardanu, je globální sociální smlouva. Je v pořádku mít globální smlouvu, ale využití je omezené, pokud jde o pomoc při řešení lokálních problémů. Ve většině případů lokální problémy souvisejí s porušením sociální smlouvy a je porušováno jednotlivci. Musíme tedy hledat opravu, která by byla vhodná pro daný problém. Je nutné definovat nové pravidlo, které by nebylo tak snadné porušit. To je přesně to, co blockchain spolu s smart kontrakty dokáže.

Nízká transparentnost a korupce jdou ruku v ruce. Členové vlády se mohou snadno stát subjekty korupce, protože je snadné skrýt výsledky jejich rozhodnutí. Mají na starosti rozhodování o bohatství, které patří zemím a potažmo lidem. Když jsou schopni manipulovat s daty v účetních knihách, jsou schopni dělat, co chtějí, na úkor lidí. Blockchain je skvělý nástroj pro transparentnost. Představte si, že vybrané daně jsou transparentně převedeny na jednu adresu a poté přerozděleny ministrům. Všechny transakce, které by ministři prováděli, by byly transparentní. Stále existuje velký prostor pro korupci. Ministři by mohli raději přidělit nějakou dohodu přátelům a ignorovat lepší nabídku. Stále se to může stát, ale lidé by viděli, kolik bylo na něco utraceno a jaký je výsledek. Ministři by nebyli schopni snadno ukrást část peněz z veřejně dostupné adresy. Hodně jsme to zjednodušili a je třeba najít rovnováhu mezi ochranou soukromí a transparentností. Přesto věříme, že vývoj v této oblasti přinese nástroje, které to umožní.

Nedostatek ekonomických příležitostí může také Cardano alespoň částečně vyřešit. V Africe je spousta talentovaných lidí, kteří by mohli podnikat. Na zahájení však nemají dost peněz. Nemožnost půjčit si peníze brání talentovaným lidem v úspěšném místním podnikání. Tito lidé často nemají identitu a běžné banky jim nejsou ochotny půjčovat peníze. Globální půjčovací platforma, která by fungovala s digitální identitou, by mohla pomoci. Atala Prism je projekt, který pracuje s digitální identitou a bude propojen s Cardano sítí. Digitální identita je nezbytným předpokladem pro získání půjčky. Ekonomické příležitosti nejsou jen o půjčování peněz. Jde také o spojování lidí a vyhýbání se zbytečným prostředníkům, kteří jen berou hodnotu bez poskytování dobrých služeb. Například další velmi užitečnou službou je prodej místně pěstovaných komodit přímo výrobcům zboží bez prostředníků. Decentralizované komoditní burzy mohou v chudých zemích hodně pomoci. Přístup na globální trh je také skvělou příležitostí, kterou mnoho lidí nemá. Například pro jednotlivce v chudých zemích je drahé investovat do nemovitosti. Když budou nemovitosti tokenizovány, bude možné koupit si jejich malou část. Lidé v chudých zemích se tak mohou snadno účastnit globálního trhu.

Nerovnost příjmů je často výsledkem nespravedlivého rozdělování odměn za práci a nízké transparentnosti. Zaměstnanci musí často přijímat podmínky, které lze považovat za nespravedlivé nebo výhodnější pro zaměstnavatele než pro zaměstnance. Blockchain zde může pomoci, pouze pokud zaměstnancům umožní zajistit alternativní zaměstnání, které bude spravedlivější. Díky tokenizaci a digitální identitě si dokážeme představit, že bude možné zaměstnávat lidi na dálku. Je to však poměrně vzdálená budoucnost.

Cardano může dát sílu do rukou jednotlivců. Jednotlivci, kteří čelí těžkostem, se často spoléhají na vlády a očekávají, že jejich problémy vyřeší. Cardano může dát sílu zpět do rukou jednotlivců a skupin. Cardano lze považovat za alternativu, která nám umožňuje definovat nová místní pravidla, zprostředkovat spojení s celým světem a dát lidem nové globální digitální identity. Nezbytným předpokladem je však schopnost a ochota lidí převzít zodpovědnost za svůj život.

Jednotlivec a skupiny (občané, národy atd.) Jsou dvě odlišné entity. Jednotlivci jsou povinni řešit výzvy, jimž čelí, sami, bez očekávání vnější pomoci. Jednotlivci jsou povinni dělat to, co mohou, s tím, co dostanou nebo v současné době mají. Je to však možné pouze do určité úrovně. V určitém okamžiku je nutné spolupracovat s vnějšími skupinami nebo jinými jednotlivci. Například v případě občana ve státě má stát vůči občanovi povinnost vyplnit nedostatek mezi tím, co lze od jednotlivců očekávat, že udělají pro sebe, a realitou dostupných zdrojů. Co mají jednotlivci a skupiny společného? Oba by měli být soběstační, čestní a pracovití. V tomto případě může Cardano pomoci definovat nové digitální sociální smlouvy. Společenské smlouvy jsou v zásadě explicitní nebo implicitní dohody. Technologie inteligentních kontraktů nám umožňuje definovat dohody v digitální podobě a nechat je provádět decentralizovanou sítí. Znamená to, že pravidla nejsou pouze definována, ale síť může zajistit, aby jednotlivci pravidla neporušovali. Nezáleží na tom, zda bude existovat krátkodobá dohoda mezi dvěma jednotlivci, nebo dlouhodobé dohody pro skupinu lidí. Cardano se může stát velmi silným nástrojem pro lidi, kteří to potřebují. Cardano umožní definovat v rámci komunity, banky, společnosti, a občanů, co to znamená něco vlastnit, s něčím souhlasit, nebo dokonce něco dělat.

ZÁVĚR

Technologie blockchain uspěje, pouze pokud vyřeší problémy v reálném světě. Bude to dlouhá cesta a technologie musí dospět, aby bylo možné dosáhnout cíle. Lze očekávat, že různé blockchainové projekty vyřeší různé problémy. Věříme, že Cardano pomůže všem lidem, kteří to nejvíce potřebují. Alespoň je to konečný cíl projektu a tým se bude snažit ho splnit.

Přečtěte si původní článek:

[https://cardanians.io/.../cardano-is-able-to-solve-the…]