🇨🇿 Cardano smart kontrakty zvýší možnosti decentralizace

CZ překlad: Cardano smart contracts will enhance the abilities of decentralization | Cardanians

Cardano smart kontrakty zvýší možnosti decentralizace

Lidé dokážou vylepšit jakoukoli technologii a učinit ji ještě užitečnější nebo všestrannější. Lze zlepšit také schopnosti decentralizace? Jistě, proč by blockchain technologie měla být výjimkou. Pojďme se na to podívat podrobněji.

MY VĚŘÍME V KÓD

Kde začíná decentralizace? Může se to zdát jako trochu zvláštní otázka, ale je docela relevantní. Decentralizace začíná na místě, kde je uložen zdrojový kód daného projektu. Cardano je napsáno v programovacím jazyce Haskell a každý může najít zdrojový kód na GitHubu. Zdrojový kód je otevřený a je k dispozici pro prohlížení a stahování. Programátoři mohou navrhnout změnu zdrojového kódu, aby opravili některé problémy nebo přidali nové funkce. Proč začíná decentralizace na GitHubu? Tým IOG napsal zdrojový kód a vy tam najdete všechna pravidla a algoritmy, kterým se lidé rozhodli věřit. Co tam tedy vlastně najdete? Například pravidlo, že existuje pouze 45,000,000,000 mincí ADA. Existují také pravidla pro monetární expanzi a transakční poplatky. Tato pravidla souvisejí s ekonomickým a motivačním modelem. Kromě toho existují pravidla pro bloky a transakce. Například všechny přijaté platné transakce budou přidány do blockchainu a zůstanou tam navždy. Tato pravidla zajišťují odolnost vůči cenzuře. Existují také konsensuální pravidla a algoritmy, například o výběru vedoucích slotů, kryptografických důkazech, které musí bloky obsahovat, aby byly považovány za platné, atd. Tato pravidla jsou důležitá pro škálovatelnost, bezpečnost a decentralizaci protokolu. Když říkáte, že chcete použít Cardano, protože věříte v jeho technologii, pak v zásadě říkáte, že důvěřujete všem pravidlům, která jsou ve zdrojovém kódu. Proto lidé často říkají „V kód věříme.“ (anglicky “In code, we trust”) nebo „Nedůvěřujte, ověřte.“ (anglicky “Do not trust, verify”.). Pravidla ve zdrojovém kódu přímo ovlivňují úroveň decentralizace, počet mincí, které jsou aktuálně v oběhu, maximální zásobu mincí, bezpečnost a vše co vás cestou napadne když hovoříte o veřejném blockchainu.

GitHub je centralizovaný server, kde je uložen zdrojový kód. Kód byl napsán programátory, což znamená lidmi, kteří rozhodli o všech pravidlech. Ti navíc neustále aktualizují zdrojový kód. Každý protokol vyžaduje údržbu a nový vývoj. Jak se stane, že je možné spustit decentralizovanou síť? Je to vlastně docela snadné. Zdrojový kód lze zpracovat tak, že je možné jej spustit na nodu nebo na vašem notebooku. Provozovatelé poolů tak mohou provozovat své pooly a vy můžete provozovat node na svém notebooku. Zapomněli jsme zmínit, že Cardano je vlastně distribuovaný protokol. Úroveň decentralizace tedy závisí na počtu nezávislých lidí, kteří provozují plné uzly, zejména uzlů, které mohou vytvářet nové bloky. Lze říci, že operátoři celého uzlu důvěřují pravidlům ve zdrojovém kódu a jsou ochotni jej po transformačním procesu spustit na svém vlastním hardwaru. Je třeba zmínit, že transformační proces nemění pravidla, ale pouze umožňuje spuštění kódu v daném operačním systému.

Uživatelé sítě Cardano, nebo jakékoli jiné blockchainové sítě, v zásadě důvěřují pravidlům, která byla implementována několika lidmi nebo týmy. Zdrojový kód je pouze výsledkem, který tým vytvořil. Pokud si to uvědomíte, pak v podstatě důvěřujete týmu. Týmu, který má pravomoc změnit pravidla. Změny pravidel mohou být více či méně významné. Můžete si myslet, že důvěřujete síti, přesněji důvěřujete konsensu sítě, který udržují lidé provozující plné uzly. To je také správné vnímání. Musíte si jen uvědomit, že kdykoli je klient aktualizován, může dojít k určitým změnám v pravidlech. Důležitá je důvěra v to, že nejdůležitější pravidla se nikdy nezmění nebo se síť vylepší způsobem, který bude pro vás výhodný. Například očekáváte, že se počet ADA mincí nikdy nezmění. Mezi uživateli a týmem tedy existuje silný sociální kontrakt. Na druhou stranu očekáváte, že možnosti a uživatelské zkušenosti budou neustále vylepšovány. Pouze vylepšení mohou přilákat více lidí a vyšší adopce bude mít pozitivní dopad na cenu ADA. Víra v protokol také částečně souvisí se schopností týmu poskytovat nové funkce, které přitáhne nové uživatele.

JAK POSÍLIT DECENTRALIZACI

V základním protokolu jsou pravidla, která jsou stejná a neměnná pro každého uživatele. Uživatelé pravidla buď přijmou a jsou s nimi spokojeni, nebo mohou začít používat různé protokoly s různými pravidly a schopnostmi. Tato pravidla nelze inteligentními smlouvami změnit. Jsou implementovány týmem v protokolu Cardano. Říkejme jim základní pravidla. Například pravidla týkající se měnové politiky, konsensu v síti či stakování patří do základních pravidel.

Položme si otázku. Bylo by možné nějakým způsobem rozšířit koncept definování pravidel a přizpůsobit je různým problémům nebo skupinám? Možná už znáte odpověď. Ano. Technologie inteligentních smluv je přesně o tomhle. Tuto technologii lze vnímat jako rozšíření konceptu v důvěry ve zdrojový kód. Inteligentní smlouvy umožňují uživatelům nebo spíše programátorům inteligentních smluv budovat extra logiku nad základních pravidlech protokolu.

Klíčový rozdíl je v tom, že základní pravidla mohou měnit pouze programátoři, kteří pracují na protokolu. Tato pravidla a algoritmy mění protokol pro všechny uživatele. Změny ve zdrojovém kódu, který je k dispozici v GitHubu. Inteligentní smlouvy jsou také souborem pravidel, ale tato pravidla může definovat kdokoli a uživatelé protokolu se mohou rozhodnout, zda chtějí tato pravidla přijmout nebo použít prostřednictvím decentralizovaných služeb či aplikací. Například lze vytvořit decentralizovanou burzu nad základní vrstvou Cardano protokolu. Uživatelé nejsou povinni tuto burzu využívat. Ve skutečnosti může existovat mnoho podobných burz a uživatelé se rozhodnou, které z nich budou nejvíce důvěřovat. Je důležité zmínit, že pokud jedna inteligentní smlouva selže kvůli nějaké chybě, kterou vývojáři udělali, pak protokol a všechny ostatní inteligentní smlouvy nejsou vůbec ovlivněny. Tým IOG pracující na protokolu je odpovědný pouze za něj a za infrastrukturu, kterou používají vývojáři chytrých kontraktů. Nejsou zodpovědní za chytré smlouvy, které budují jiní vývojáři, a nemohou to ani ovlivnit. Cardano, jako chytrá platforma, je otevřená pro všechny. Vysvětlíme to analogií ze současného IT sektoru. Java je programovací jazyk od společnosti Oracle. Každý může použít Javu a vytvořit dobrý nebo škodlivý program. Společnost Oracle nenese žádnou odpovědnost za programy vytvořené vývojáři.

Technologie inteligentních kontraktů zvyšuje schopnosti základního protokolu. Cardano protokol umožňuje uživatelům posílat hodnoty. Alice může Bobovi poslat mince ADA. Jedná se o jednoduchý a spolehlivý scénář. Chytré smlouvy využívají schopnosti protokolu a mohou přidat další logiku. Uvidíte, že je to ve skutečnosti velmi užitečné. Každá transakce má kontext. Alice chce Bobovi poslat 10,000 mincí ADA a očekává, že jí Bob pošle 0,1 BTC. Domluvili se na tom ve fyzickém světě. Bez chytrých kontraktů by se museli spoléhat pouze na dvě jednotlivé transakce ve dvou různých blockchainech. Alice a Bob by čelili typickému problému, kdo by měl riskovat a odeslat transakci jako první. Je možné digitalizovat kontext, který Alice a Bob znají, aby byl scénář spolehlivější? Určitě ano. Chytré smlouvy jsou schopny výrazně zlepšit scénář a chránit účastníky před ztrátou peněz. Inteligentní smlouva může být v roli prostředníka, který poskytuje službu úschovy. Jakmile má smlouva obě aktiva, jednoduše je vymění a odešle BTC Alici a ADA Bobovi. Pokud jeden z účastníků nebo nikdo nepošle aktiva včas, smlouva operaci zruší. Všimněte si, že inteligentní smlouva využívá pro zasílání ADA mincí transakční vrstvu Cardano sítě. Kromě toho se používá infrastruktura pro provádění inteligentních smlouv. V tomto scénáři by bylo rovněž nutné propojení s bitcoinovým protokolem. V tomto scénáři inteligentní smlouva posílila důvěru mezi dvěma účastníky plně decentralizovaným způsobem. Bylo by možné vytvořit složitější inteligentní smlouvu, která by sloužila jako decentralizovaná burza, která by byla k dispozici všem uživatelům. Cardano bude účetní knihou pro více aktiv. To znamená, že kromě nativních mincí ADA bude možné vytvořit i další digitální aktiva. Například akcie, dluhopisy, utility tokeny, herní předměty a cokoli, co vás napadne. Technologie inteligentních kontraktů v zásadě umožňuje definovat pravidla pro výměny těchto aktiv. Uživatelé si budou moci svobodně vybrat služby a aplikace, které chtějí používat.

CHYTRÉ SMLOUVY MAJÍ STEJNÉ KVALITY JAKO TRANSAKCE

Technologie blockchain byla adoptována nadšenci kryptoměn pro vlastnosti jako decentralizace, odolnost proti cenzuře, globální dostupnost a možnost připojit se k síti bez nutnosti získat od někoho povolení. Blockchain sítě mohou mít tyto kvality díky pravidlům ve zdrojovém kódu a lidé je využívají většinou prostřednictvím transakcí. Chytré smlouvy mají stejné kvality jako transakce. Dave je programátor smart contract aplikací a vyvinul decentralizovanou službu pro výměnu ADA a BTC. Alice a Bob důvěřují Davově službě stejně jako mnoho dalším uživatelům a vymění si prostřednictvím nich své prostředky. Jakmile Dave nasadil inteligentní smlouvu, nikdo nemůže službu zastavit. Nikdo nemůže zabránit Alici a Bobovi v její použití a služba je dostupná na celém světě. Není možné ji zastavit ani cenzurovat. Služba je decentralizovaná a smlouva se vždy chová přesně stejným způsobem, jaký určuje zdrojový kód smlouvy. Každý si může zkontrolovat zdrojový kód smlouvy, protože je veřejně dostupný.

Jak vidíte, inteligentní smlouvy rozšiřují základní transakční funkci protokolu a lze je vnímat jako další vrstvu důvěry, která umožňuje realizovat další scénáře. Schopnost odesílat decentralizované transakce je skvělá, ale použití může být v některých scénářích omezené nebo riskantní. Decentralizace transakční sítě nemůže zajistit, že protistrana bude jednat čestně. Transakční síť pouze provádí příkazy uživatelů, jako je Alice nebo Bob. Například Alice podepíše transakci a odešle ADA Bobovi. Pokud je transakce platná, síť přidá transakci do blockchainu a Bob obdrží mince. Transakční síť nemůže nějak zajistit, aby Bob poslal Alici slíbené BTC mince. Alice musí důvěřovat síti i Bobovi. Síť je téměř stoprocentně spolehlivá a Alice jí může snadno věřit. Důvěřovat Bobovi je riskantnější a důvěryhodnost může zvýšit právě technologie smart contractů. Výměnu ADA a BTC lze provést prostřednictvím důvěryhodného prostředníka. Otázkou je, co to znamená být důvěryhodným prostředníkem. Alice a Bob mohou použít centralizovanou burzu nebo mohou požádat přítele, aby jim pomohl vyměnit aktiva. Hledání přítele nebo spolehlivého prostředníka ve fyzickém světě může být obtížné, nákladné a pomalé. Hlavně v případě, že se Alice a Bob navzájem neznají a nemají společného přítele. Otázkou je, proč by měli riskovat ztrátu bohatství nebo spoléhat na centralizovaného prostředníka, pokud mohou využívat decentralizovanou technologii. Chtějí posílat aktiva prostřednictvím decentralizované transakční sítě. Je přirozené používat schopnosti stejné sítě pro službu úschovy aktiv. Chytrý kontrakt může chránit aktiva Alice a Boba. Smlouva bude obsahovat přesná pravidla pro výměnu aktiv. Je snadné definovat podmínky a akce, které se uskuteční po vyhodnocení podmínek. Mince ADA a BTC budou vyměněny pouze v případě, že bude mít smlouva obě aktiva v očekávané hodnotě. Pokud tomu tak nebude po stanovené době, budou aktiva vrácena původním vlastníkům. Smlouva si nemůže ponechat aktiva pro sebe, nemůže je odeslat na jinou adresu, než je definována, ani nic jiného. Smlouva bude provedena decentralizovaným způsobem, podobně jako u běžné transakce.

Technologie inteligentních kontraktů dodává jednoduchému transakčnímu systému užitečnou složitost. Tato složitost je vždy v nějaké míře přítomna, protože každá transakce má kontext. Uživatelé se mohou rozhodnout, zda se chtějí spolehnout na fyzický svět, který je většinou centralizovaný, nebo zda raději použijí decentralizovanou inteligentní smlouvu. Oba přístupy mají své dobře známé výhody i nevýhody. Popsali jsme velmi jednoduchý scénář, kdy jsou obě aktiva digitální, ale tak tomu není vždy. Lidé žijí ve fyzickém světě, jejich bohatství je alespoň částečně fyzické. Naše práce je cenná pro zaměstnavatele, kteří rozhodují o naší odměně. Komunikujeme s dalšími lidmi, kterým musíme důvěřovat, když si od nich chceme něco koupit nebo si půjčit. Technologie smart contractů může výrazně zlepšit použitelnost technologie blockchain. Důvod je prostý. Chytrý kontrakt může zlepšit interakce mezi účastníky a digitalizovat kontext, který je potřebný pro každou jednotlivou transakci. Nemusíte používat chytrou smlouvu v případě, že posíláte mince na centralizovanou burzu, abyste je mohli obchodovat nebo vyměnit za jiné mince. Už jste se rozhodli důvěřovat centralizované službě, která je většinou nějakým způsobem regulovaná a povinná řešit vaše problémy. Dělat totéž decentralizovaným způsobem vyžaduje složitější logiku. Kontext transakce musí být digitalizován, protože se nechcete spoléhat na centralizovanou službu úschovy aktiv a do procesu může být zapojeno více transakcí.

Nějaký chytrý kontrakt bude nutný vždy, když je zapotřebí více transakcí k realizaci složitého scénáře. Účastníci mohou odesílat transakce v jinou dobu a je těžké předpovědět, kdy a v jakém pořadí je bude síť zpracovávat. Je to obtížné, hlavně když je nutná interakce se sítěmi PoW. Tyto sítě jsou pomalé a ucpané, takže transakce se může do blockchainu dostat klidně až za den. Nejde však jen o synchronizaci času. Představte si složitější scénář, kdy více uživatelů musí poslat finanční prostředky, aby se mohl provést další krok. Například crowdfunding. Odvětví pojišťovací a půjček budou určitě také potřebovat inteligentní smlouvy, protože prostředky jsou obvykle uzamčeny, aby byly uvolněny za definovaných podmínek. Custody služba je proto významné využití pro inteligentní smlouvy. Každá banka na světě poskytuje služby úschovy. Banky provozují bankovní účty pro velkou část populace. Chceme mít centralizované banky, které budou držet kryptoměny centralizovaným způsobem, nebo chceme spíše mít decentralizovanou banku? Věříme, že nyní rozumíte rozdílu. Můžete poslat bance své kryptoměny a banka bude mít soukromé klíče. Funguje to podobně jako centralizovaná burza. Takovou banku lze vyloupit, centralizovaný orgán může cenzurovat transakce atd. Není lepší definovat chování a pravidla decentralizovaných bank v chytrých kontraktech? Taková banka by byla nezastavitelná, nikdo by necenzuroval transakce, bylo by téměř nemožné hacknout banku. Banka by byla k dispozici všem lidem na světě. Platili by stejné podmínky a pravidla pro všechny.

ZÁVĚR

Přijetí technologie vyžaduje čas. Doposud jen menšina populace adoptovala kryptoměny. Bitcoin jako vůdce je pouze transakční síť a přijetí není vyšší než 1% populace po více než 10 letech existence. Technologie inteligentních kontraktů je složitější a uživatelská základna je velmi nízká. Možná budeme také potřebovat 10 let pro větší adopci. Potenciál inteligentních smluv je obrovský a dopad na společnost bude značný. Počet transakcí se zvýší, protože inteligentní smlouvy zvyšují důvěru mezi uživateli, kteří by jinak využívali centralizované služby. Jakmile se lidé naučí, jak využívat inteligentní smlouvy, vzroste také počet možnosti jejich využití. Očekáváme, že se Cardano stane silným hráčem v příští finanční revoluci.

Přečtěte si původní článek v AJ:

[https://cardanians.io/.../cardano-smart-contracts-will…]