🇨🇿 Může Cardano zlepšit sociální sítě?

Internet se stal nejdůležitějším zprostředkovatelem informací, protože dokáže velmi rychle rozšířit zprávy mezi masy. Sociální sítě se naučily používat známé a významné osobnosti, celebrity, firmy, banky i úřady. Oblíbenou platformou pro sdílení krátkých zpráv je Twitter. Společenský význam těchto platforem je obrovský a není divu, že lidé volají po větším zabezpečení uživatelských účtů a ochraně před podvody. Dosud se tak však nestalo. Zvažme, zda Cardano a projekt Atala PRISM mohou pomoci IT společnostem.

TLDR

  • Digitalizace informací a centralizace zašla příliš daleko a tento koncept přestává fungovat. Nastal čas pro komunikaci typu Peer-to-Peer.
  • Stejný princip, který se používá k odesílání blockchainových transakcí, lze použít k ověřování tweetů.
  • Atala PRISM je existující řešení, které by se dalo snadno integrovat s Twitterem.
  • Můžete mít jediný DID pro všechny služby na internetu.

Problémem je centralizace

Současné internetové služby jsou ve své podstatě centralizované. Společnosti se snaží od svých uživatelů shromažďovat maximum informací, včetně soukromých, a snaží se je chránit ve svých databázích. Chtějí mít vše pod kontrolou a domnívají se, že dokáží informace zabezpečit lépe než uživatelé. Pokud si například prezident Spojených států nebo Elon Musk založí účet na Twitteru, okamžitě ho začnou sledovat miliony lidí.

Podvodníci zakládají falešné účty a předstírají, že jsou Elon Musk nebo kdokoli jiný. Twitter se rozhodl, že pravé účty budou mít modrou ověřovací známku. V poslední době se však začaly objevovat falešné účty, které také mají modrou známku. V minulosti došlo k narušení bezpečnosti a hackerům se podařilo ukrást účty několika celebrit a použít je k podvodům.

Kde je problém? Z mého pohledu je to na hranici mezi fyzickým a digitálním světem. Na světě je jen jeden generální ředitel společnosti Tesla, ale účet se jménem Elon Musk si může založit kdokoli. Platforma tedy musí účet nějak ověřit, což musí být dostatečně levné, snadné a spolehlivé. Nabízí se otázka, zda by měl mít ověřený účet každý, protože sociální sítě jsou plné botů.

Digitalizace informací a centralizace zašla příliš daleko a tento koncept přestává fungovat. Je čas zamyslet se nad využitím decentralizovaných technologií a peer-to-peer komunikace. V případě sociálních sítí pak komunikaci typu one-to-many. IT společnosti musí vrátit část odpovědnosti do rukou uživatelů. To může mít pro platformy řadu výhod. Pokud nebudou uchovávat soukromé informace uživatelů ve svých databázích, nikdo je nebude moci zneužít. Pokud se pravomoc vrátí do rukou uživatelů, nikdo jiný na světě než majitel účtu nebude moci poslat autentický tweet.

Malá změna technologie, velký nárůst kvality

Stejný koncept, který se používá pro odesílání běžných blockchainových transakcí, lze použít i pro řešení problému pravosti tweetů. Základním principem kryptografie s veřejným klíčem je, že zprávu může podepsat pouze vlastník soukromého klíče. Každý, kdo má veřejný klíč, může ověřit, zda je zpráva autentická. Pokud posíláte mince ADA, mohou všechny uzly ověřit, že transakce je platná. Podobně může tweety podepisovat vlastník soukromého klíče. Twitter nebo i koncové zařízení uživatele může ověřit pravost tweetů. Autentické tweety by měly jiný vzhled než tweety od běžných lidí. Případně by se tweety lišily barvou podle toho, kdo a jak ověřil totožnost vlastníků soukromého klíče.

Je třeba spolehlivě spojit identitu s veřejným klíčem. Veřejný klíč musí být dostupný všem pro ověření. Jak to spolehlivě udělat? Vysvětlíme si základní principy decentralizované identity (DID). DID si můžete představit jako handle nebo jméno. Identifikátor DID je spojen s dokumentem DID. Ten obsahuje údaje, které popisují veřejné kryptografické klíče, pseudonymní biometrické údaje a další metody, které může jednotlivec nebo subjekt použít k ověření své totožnosti. Dokument DID může obsahovat veřejný klíč pro ověřování zpráv od vlastníka DID.

Atala PRISM je platforma vytvořená týmem IOG, která pro práci s DID využívá blockchain Cardano. PRISM nabízí kompletní infrastrukturu pro vydávání a ověřování DID. Platformu využívají země, jako je Etiopie, pro identifikaci školáků a učitelů a společnost DISH z žebříčku Fortune 500 pro svůj věrnostní program.

Dodejme, že nová peněženka Lace bude integrována s PRISM a umožní vám vytvořit si vlastní decentralizovanou identitu. Místo kopírování blockchainových adres můžete používat DID. Kopírování adres je náchylné k chybám a je jednou z překážek širšího přijetí blockchainových technologií. Jakmile při kopírování adresy uděláte chybu, mince nebo aktiva budou navždy ztraceny. Mít DID jako seznam přátel přímo v peněženkách bude velkou pomocí, protože odeslání transakce bude jednodušší než posílání peněz přes bankovní účet.

Jeden DID vládne všem

DID si může zřídit každý, aniž by musel žádat třetí stranu. Navíc bude možné mít DID, které bude ověřeno autoritou. Nezáleží na tom, zda je tímto orgánem místní úřad, společnost, banka nebo někdo, kdo má na starosti skupinu uživatelů. Orgán může ověřit informace v dokumentu DID spolu s dalšími věcmi, například vaším fyzickým průkazem totožnosti. Po ověření vaší totožnosti orgán podepíše DID svým vlastním klíčem, který pak lze kdykoli snadno ověřit. DID může být ověřen více orgány.

Jako uživatel můžeme mít pro všechny služby na internetu jediné DID. DID je standardem konsorcia W3C (World Wide Web Consortium), takže je velmi pravděpodobné, že jej společnosti rychle přijmou a časem získá podporu vlád. Pokud by vlády ověřovaly DID, měl by DID stejný význam jako fyzické ID.

Jakmile máte DID, který je dostatečně dobrý pro Twitter, je velká šance, že stejný DID bude dobrý i pro Meta, Amazon, Google a další giganty. Díky DID nebudete muset stále dokola nastavovat nové účty nebo se spoléhat na stávající správce identit. S DID budete mít otevřené dveře ke všem službám Defi a bude snadné ověřit pravost NFT.

Jak DID změní sociální sítě

Hackeři nebudou moci ukrást vaši identitu z databáze společnosti. Pokud tweet vyžaduje digitální podpis, můžete autentický tweet vytvořit pouze vy jako vlastník soukromého klíče. Všichni uživatelé na světě si mohou být jisti, že tweet pochází od vás. Všechny falešné účty nemají šanci, protože vaše zařízení může přiřadit jméno k veřejnému klíči. Bude snadné filtrovat podvodné tweety.

Díky kryptografii nemůže vydavatel popřít, že zprávu neposlal, a nemůže zpětně změnit obsah. To může být další výhoda zejména pro novináře. V širším konceptu si představte jako mechanismus, který zajistí, že pokud někdo něco veřejně slíbí, nemůže to jednoduše vzít zpět. I když někdo smaže tweet, bude existovat důkaz kryptografický důkez že tweet existoval.

Pokud mají dva lidé DID, mohou mezi sebou vytvořit soukromý komunikační kanál, který nemůže sledovat třetí strana.

DID může pomoci řešit problém s boty. Představte si, že by uživatelé sami rozhodovali o tom, jakou úroveň ověření účtu vyžadují od těch, kteří je mohou sledovat nebo jejichž zprávy mohou vidět. Mohli byste se rozhodnout, že vaše tweety uvidí pouze ti, kteří mají účet ověřený na Twitteru. Pokud by se Twitteru nedařilo účty dobře ověřovat, změnili byste nastavení tak, aby tweety viděli pouze ti, kteří mají účet ověřený vládou.

Reputační systém by mohl využívat DIDy. Ověření účtu nemusí nutně vyžadovat, abyste někomu ukázali fyzický průkaz totožnosti nebo někam osobně došli. Ověřování může mít také podobu toho, že někdo aktivně sleduje účty a analyzuje profily chování. To by mohl být úkol pro umělou inteligenci.

DID lze použít ke kontrole přístupu ke službě nebo jako identifikační prostředek k platbám. Představte si, jak snadno může třetí strana vytvořit placenou službu, pokud se nemusí zabývat identitou a platbami. Každý uživatel blockchainové peněženky bude moci prokázat, že je skutečnou osobou (například dospělým občanem z Evropy), a může za službu snadno zaplatit. Uživatelé nemusí stále dokola vyplňovat stejné údaje z občanského průkazu nebo z kreditní karty. Mohou mít vše uloženo ve svém mobilním telefonu a s těmito údaji pracovat rychle a snadno prostřednictvím DID.

Kolem DID mohou vzniknout nepředvídatelné věci. Například seznam sledovaných osob. Představte si, že máte miliony sledujících na Twitteru a začnete používat novou konkurenční platformu. Místo toho, abyste začínali od nuly, použijete DID a všichni uživatelé stejné platformy vás okamžitě začnou sledovat. V podstatě se stanete vlastníkem svého účtu, a to včetně sledujících. S oslabováním centralizace budou vznikat nové decentralizované koncepty a nástroje. Představte si, že byste všem svým followers poslali NFT podle kterých byste je mohli následně kdykoliv najít. Jednalo by se o DID-to-DID komunikaci, která by se odehrála mimo nástroje Twitteru.

Závěr

Decentralizace je koncept, který naruší fungování internetu, který přirozeně tíhne k centralizaci. Centralizace vyhovuje společnostem a bankám, protože jim umožňuje zachovat si moc a kontrolu. To však stále více vadí uživatelům, kteří volají po změně. Bitcoin přišel na svět s myšlenkou, že tento problém vyřeší na úrovni peněz. Web3 lze považovat za logické pokračování této myšlenky. DID nelze vytvořit bez blockchainu. Pokud chcete vlastnit svou identitu, nemůžete ji svěřit třetí straně. Pokud chcete identitu spolehlivě používat v prostředí internetu, potřebujete decentralizovanou infrastrukturu. Cardano a Atala PRISM mohou být vaší vstupní branou do Web3 prostřednictvím nové peněženky Lace. To vám umožní používat nový standard, na který dříve či později přejde celý internet. Posílí se tak koncept decentralizace a moc se vrátí do rukou uživatelů.

Cardano může vyřešit problémy sociálních sítí, ale nejprve je musí chtít řešit společnosti. To nemusí být nutně v jejich ekonomickém zájmu. Boti jsou také uživatelé. Pokud společnost prodává reklamu, je počet uživatelů důležitý pro uzavření obchodu. Interakci s lidmi může být obtížné plně automatizovat, takže ověření identity bude stále relativně drahé. Twitter pravděpodobně nikdy nebude schopen ověřit všechny uživatele. Jakmile se první společnost rozhodne používat decentralizovanou identitu a uspěje, ostatní ji budou následovat. Je otázkou času, kdy se toho dočkáme. Máme k dispozici technologii a první úspěšné implementace. Nyní je míč na straně společností.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Článek v AJ: Can Cardano improve social networks? | Cardano Explorer