Na Cardano Nejsou Nezdařené Transakcee

Aby se technologie stala populární a nahradila tu stávající, musí být pro uživatele 10x lepší. Kryptoměny mají ambice nahradit tradiční finanční služby. To se ale nikdy nestane, pokud budou transakce selhávat a uživatelé je budou muset resubmitovat. Vysoké a kolísavé poplatky za pomalé transakce s dlouhým zúčtováním nemají šanci konkurovat platebním kartám nebo aplikacím mobilního bankovnictví. Pokud by tyto technologie nefungovaly dobře, lidé by stále používali hotovost a navštěvovali banky. Cardano se chová deterministicky. Je možné sestavit aplikace, které zaručí, že transakce se neselže, pokud je odeslána do sítě. To musí být nový standard pro blockchainové služby.

Mainstream nebude tolerantní

Většina populace nebude k mnoha problémům tak tolerantní jako hrstka nadšenců, kteří tyto technologie brzy přijali. Kolem roku 2017 Ethereum definovalo standard pro DeFi.

Bylo běžné, že transakce selhaly. Poplatky byly někdy nízké, ale většinou vysoké. Pokud by byl mem-pool plný, lidé by na vyřízení mohli čekat hodiny nebo dokonce dny.

Nejhorší uživatelská zkušenost je, když musí opakovaně platit stovky dolarů za neúspěšnou transakci.

To byl začátek éry DeFi. Navzdory těmto problémům je DeFi stále používáno mnoha lidmi i dnes. Jejich počet se ale dramaticky nezvýší, pokud to zůstane standardem. Je nutné zvýšit laťku kvality.

Nevýhoda Prvního Hráče

Ethereum byla první platforma SC. Cílem týmu bylo dodat globální počítač pro finanční služby. Tým se rozhodl použít model založený na účtech, který se lišil od modelu UTxO používaného v Bitcoinu. Tým však přijal fee model z Bitcoinu. Vynalezli něco, čemu se říká globální sdílený stav. Tato (a další) rozhodnutí o designu měla negativní dopad na uživatelskou zkušenost.

Model založený na účtu Ethereum je nedeterministický. Vliv transakce na změnu účetní knihy je nepředvídatelný, protože účty jsou ze své podstaty proměnlivé.

Převod hodnoty na Ethereum je změna zůstatků na uživatelských účtech. Validace transakce závisí na zůstatcích daných účtů. Zůstatek se však může kdykoli změnit. To vede k nedeterministickému chování. V době odeslání transakce může být na daném účtu dostatečný zůstatek. To však nemusí být případ, kdy se Ethereum pokusí zahrnout transakci do nového bloku. Ověření může selhat.

Účty lze v systému považovat za sdílený zdroj. Každá transakce může potenciálně ovlivnit stav kteréhokoli účtu v systému. Tato sdílená povaha účtů je jedním z důvodů, proč jsou Ethereum a další podobné blockchainy považovány za stavové blockchainy. Jinými slovy, transakce Ethereum lze považovat za stavové.

Kompletní stav Etherea popisuje aktuální stav všech účtů a zůstatků a také všech smart kontraktů nasazených a běžících v EVM. Aktuální stav lze změnit transakcemi.

V tomto článku se chceme zaměřit více na uživatele než na technologii. Oni zažijí neúspěšné transakce kvůli designu Etherea.

Proč na Cardano nejsou žádné neúspěšné transakce?

Tým IOG měl výhodu druhého hráče. Mohlo se poučit z chyb svého předchůdce a zvolit pro Cardano jiný design.

Determinismus, předvídatelné nízké poplatky a další rozhodnutí dělají z Cardano platformu, která má funkcionalitu podobnou běžným finančním službám.

Cardano není připraven na masovou adopci. Zejména je nutné zlepšit škálovatelnost první vrstvy. To je problém téměř všech blockchainů včetně Etherea, které neobětovaly decentralizaci.

Tým IOG si uvědomil, že neúspěšné transakce mohou být nepřekonatelným problémem pro masové přijetí. Rozhodl se navrhnout Cardano tak, aby se choval deterministicky.

V případě modelu UTxO lze transakci vnímat jako funkci, která spotřebovává jeden nebo více vstupních UTxO a vytváří jeden nebo více výstupních UTxO. UTxO, které vstupují do transakce, jsou neměnné. Exkluzivní přístup je možné zajistit i v případě aplikací (DeFi).

Cardano se během ověřování nemusí zabývat účty nebo sdíleným globálním stavem.

Transakce jsou ze své podstaty bez stavové. Validace transakce závisí v podstatě pouze na vstupních UTxO. Je možné lokálně ověřit, že vstupní UTxO lze utratit transakcí. Přechod stavu je lokálně ověřitelný bez závislosti na jakémkoli jiném globálním on-chain stavu.

Pokud transakce projde lokální validací v době, kdy ji uživatel odešle, je téměř jisté (nikoli však 100%), že Cardano tuto transakci zařadí do některého z příštích bloků.

Neúspěšné transakce jsou špatné

Pokud v síti selže velký počet transakcí, dochází k plýtvání zdroji (místo v mem-poolech, čas procesoru atd.). Blockchainové sítě trpí kvůli decentralizaci nízkou škálovatelností. Je nutné, aby síť využívala zdroje co nejefektivněji. V ideálním případě bude validace transakce spotřebovávat minimum zdrojů a transakce projde validací. Neúspěšná transakce pouze spotřebuje zdroje, ale neproběhne žádná finanční operace.

Lidé, kteří jsou zvyklí na současné finanční služby, rozhodně nezačnou používat kryptoměny a DeFi, pokud to znamená platit vysoké poplatky za neúspěšné transakce. I když uživatelé nebudou muset platit za neúspěšné transakce, nikdy nebudou důvěřovat systému, který je nespolehlivý. Řešením tedy nejsou nízké poplatky na sítích s vysokým TPS.

Centralizované služby se dobře škálují, poplatky jsou nízké nebo nulové, vypořádání je rychlé pro domácí transakce a spolehlivost je velmi vysoká. Pro blockchainy včetně L2 to bude velmi těžké překonat.

Mainstream nezačne používat DeFi k decentralizaci, pokud centralizované služby nebo peníze fatálně selžou. Nečekejme, až fiat peníze zmizí ze světa kvůli vysoké volatilitě a blockchain zůstane jedinou alternativou. Lidé vždy uvidí nedostatky, pokud mají zkušenosti s lepším systémem.

Je to výzva, ale musíme postavit takové řešení, které bude decentralizované a zároveň ostatní vlastnosti budou stejné, ne-li lepší, než mají současné finanční systémy. Je nutné počítat s tím že současné finanční služby a peníze budou nadále existovat a budovat takové DeFi služby které budou atraktivní.

Zaplacení vysokého poplatku za neúspěšnou transakci je z pohledu uživatelů snad nejhorší kombinace. Pokud to zažijí, možná se už nikdy nevrátí na platformu. Pokud o tom jen slyší, nebudou motivováni platformu vyzkoušet.

Builders i fanoušci by měli změnit mindset. Pravděpodobně uvidíme velmi pomalou disrupci finančního světa. Státy a jejich peníze tady ještě nějakou dobu zůstanou.

Závěr

O tom, který blockchain bude v budoucnu nejvíce využíván, rozhodne preference mainstreamu. Determinismus a předvídatelné poplatky jsou vlastnosti Cardana, které uživatelé chtějí. Fanoušci konkurenčních projektů vám to neřeknou. Nemají ale šanci ovlivnit racionální chování lidí, kteří se budou rozhodovat na základě efektivního využívání vlastních zdrojů. Nikdo není tak bohatý, aby platil zbytečné transakční poplatky.

Poplatky za Cardano by mohly být ještě nižší, ale je důležité myslet na dlouhodobou ekonomickou udržitelnost projektu. V tomto ohledu je současný stav často mylně interpretován.

Úspěšné jsou prý platformy, které nejvíce vydělávají na poplatcích. Pokud jsou však poplatky vysoké kvůli nízké škálovatelnosti, trhu poplatků a uživatelé platí za neúspěšné transakce několikrát za sebou, nejde o dlouhodobě udržitelný model. Lidé přestanou takovou platformu používat ve chvíli, kdy se objeví něco lepšího. L2 mohou tento problém částečně vyřešit, ale pravděpodobně ne úplně.

Druhým extrémem jsou velmi nízké poplatky, které mají šanci pokrýt náklady na provoz sítě pouze v případě, že by každý člověk na planetě provedl 100 transakcí denně. To může zničit tokenomiku projektu.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/there-are-no-failed-transactions-on-cardano