🇨🇿 Cardano je stroj na důvěru

Pokud dva lidé používají Cardano ke vzájemné interakci, musí této technologii důvěřovat. Tito lidé si nemusí navzájem důvěřovat, a přesto je možné, aby mezi sebou provedli finanční nebo jinou transakci. O tom, že blockchain může nahradit neefektivní a nespolehlivé zprostředkovatele a stát se důvěryhodným nástrojem pro vzájemnou komunikaci, bylo napsáno mnoho. Z toho vyplývá, že lidé musí technologiím důvěřovat. Důvěřují jí dokonce více než lidem, a to je obrovská zodpovědnost. Ale pro koho? Jak důležitou roli může Cardano a blockchainové sítě obecně hrát pro naši společnost?

TLDR

  • Je obtížné vyčíslit význam existence států a fiat měn ve společnosti.
  • Státy se budou aktivně bránit vzniku technologií, které by oslabily jejich postavení.
  • Ve skutečnosti je důvěra v blockchainové technologie tím, co konkuruje současným institucím.
  • Postupná evoluce je lepší než násilná revoluce.

Jakou hodnotu má důvěra ve stát?

Důvěru nelze snadno vyčíslit ani sečíst. Důvěra je všude kolem nás a bez ní by náš svět nefungoval. Přesto je tato vlastnost obtížně uchopitelná.

Důvěra ve stát a v peníze je z velké části založena na touze lidí žít v hierarchickém systému. Právě na základě důvěry lidí ve stát vznikla zákonodárná, výkonná a soudní moc. Mezi lidmi a státem existují psaná a nepsaná pravidla, která můžeme nazvat společenskou smlouvou.

Co je výsledkem důvěry ve stát a státní peníze a lze ji vyčíslit? Ano, je to možné, ale pouze v abstraktních pojmech, jako je mír, sociální blahobyt, kvalitní životní prostředí, dobré vyhlídky do budoucna atd. Státní systém a peníze lze chápat jako nástroje, které slouží k udržení míru a pořádku ve společnosti, spravedlnosti v podnikání a mnoha dalších věcí. Všechny tyto věci mají nevyčíslitelnou hodnotu, ale je to pouze důsledek fungování systému.

Fungování státní správy, jednotlivých úřadů, centrálních bank a dalších důležitých institucí lze vyčíslit v penězích. Státy mají příjmy a výdaje. Lze alespoň teoreticky odhadnout, kolik lidé platí za veřejné služby, pořádek na ulicích, sociální dávky a mír. Je možné vyčíslit náklady na provoz jednotlivých institucí.

Říká se, že blockchain je převratná technologie, která může změnit fungování naší společnosti. Konkrétně to může znamenat, že současné peníze, které spadají pod kontrolu centrálních bank, mohou být nahrazeny kryptoměnami. To může znamenat obrovský zásah do fungování klíčového nástroje naší společnosti. Svým způsobem to může oslabit postavení států.

Může blockchain převzít roli státu nebo peněz?

Mnoho lidí se domnívá, že Bitcoin může nahradit fiat měny nebo se stát rezervní měnou. Možná může mít podobné postavení jako zlato. Cardano má potenciál nahradit finanční systémy. Mnoho současných finančních služeb lze nahradit decentralizovanými ekvivalenty. Algoritmické stablecoiny mohou nahradit fungování centrálních bank. Teoreticky je možné vytvořit měnu s pevnou a neměnnou inflací.

Každý, kdo používá blockchain, musí platit poplatky. To je příjem sítě, která má náklady na svůj provoz. Cardano má rezervu, která jednoho dne dojde. Až se tak stane, bude existence sítě záviset výhradně na interakci uživatelů, kteří jsou ochotni za ni platit. Lze říci, že provoz sítě Cardano i všech ostatních blockchainů je vyčíslen v penězích.

Lze říci, že blockchain umožní přesně vypočítat hodnotu důvěry mezi dvěma účastníky. S vyšší adopcí však může být složité kvantifikovat dopad na společnost v kontextu toho co pro společnost v současnosti reprezentuje stát.

Poplatek za odeslání hodnoty lze považovat za poplatek za službu podobný platbě PayPal. I v případě PayPalu musíte společnosti důvěřovat a hodnota poplatku to zahrnuje. Služba PayPal zpracovává obrovské množství transakcí a je nesmírně důležitá pro fungování finančního systému. Tento význam se odráží v hodnotě akcií společnosti.

Pokud by blockchainové sítě nahradily společnost PayPal, převzaly by její finanční význam a pravděpodobně by se to odrazilo v tržní kapitalizaci nativních mincí. Lze tedy říci, že hodnota důvěry, tj. význam daného blockchainu, je velmi přesně vyčíslitelná.

Otázkou však zůstává, zda mohou mít blockchainové sítě podobný význam jako státy v tom smyslu, že se budou alespoň nepřímo podílet na chodu společnosti.

Očekává se, že finanční a společenský význam blockchainových sítí poroste. Na rozdíl od států je relativně snadné spočítat náklady na provoz blockchainové sítě. Je však velmi obtížné vyčíslit sociální a finanční význam sítě a její dopad na společnost. Určité vodítko může poskytnout tržní kapitalizace. Pro velké IT giganty je síťový efekt významným faktorem ovlivňujícím hodnotu pro akcionáře. Lze stejnou logiku aplikovat na blockchain?

Státy si budou chtít udržet kontrolu nad společností. Některé více, jiné méně, ale rozhodně se nestane, že by státní systém zmizel ze světa. Lze předpokládat, že státy budou aktivně bránit nástupu technologií, které by oslabily jejich mocenské postavení. To neznamená, že se technologie blockchain v nějaké podobě neuchytí a nestane se významnější, než si nyní úředníci připouštějí. Stejně jako nemělo smysl bránit nástupu internetu, nemá smysl bojovat proti odvětví blockchainu.

Je důležité si uvědomit, že stát hájí hodnoty, jako je mír, sociální smír, veřejné blaho a sociální výhody. Lidé to tak vnímají, a co je důležitější, chtějí, aby to tak zůstalo, pokud bude stát v těchto snahách úspěšný.

Měli bychom se ptát, co mohou blockchainové sítě udělat pro stát.

Důvěra je všechno

Obecně platí, že pokud bude Cardano spolehlivým a bezpečným nástrojem pro interakci rostoucího počtu lidí s jejich okolím, získá si jejich důvěru. To je první předpoklad pro rostoucí finanční a společenský význam. Důvěra je totiž to, co konkuruje současným institucím. Nejde ani tak o konkrétní technologii nebo blockchain, ale o počet lidí, kteří těmto novým technologiím důvěřují více než institucím.

Instituce se většinou brání změnám. Přesto byly nuceny přijmout internetové služby jednoduše proto, že je lidé ve velkém měřítku využívají. Technologii blockchain státy přijmou ne proto, že by ji chtěla malá skupina lidí, ale proto, že jí většina důvěřuje.

To nás vrací k otázce, k čemu budou lidé technologii blockchain používat. To nám může napovědět, jaké funkce státu mohou nahradit.

Bitcoin mohou státy přijmout jako rezervní měnu. Pokud však bude stát i nadále nutit lidi používat fiat měny, na fungování centrálních bank se nic nezmění. Tržní kapitalizace BTC by se mohla výrazně zvýšit, ale dopad na většinu společnosti by mohl být zanedbatelný.

Odpovědný stát nemůže nahradit fiat měny vysoce volatilními kryptoměnami, včetně Bitcoinu. Z pohledu většiny obyvatelstva by stát selhal ve své úloze zajišťovat spravedlivé podnikatelské prostředí a stabilní kupní hodnotu peněz.

Co však lze udělat, je využít technologie, která by centrálním bankám pomohla vytvořit algoritmický stablecoin. Pokud bude mít stát alespoň částečnou kontrolu nad stabilitou kupní ceny, může souhlasit s jeho používáním. Cardano umožňuje vytvářet algoritmické stablecoiny. Nemusí se nutně jednat o stablecoin navázaný na hodnotu USD. Některé země používají stablecoin s pevnou inflací. Občané tak předem vědí, co mohou od peněz v budoucnu očekávat, a stát nemůže natisknout více peněz, než algoritmus umožňuje.

Je důležité si uvědomit, že státy jsou v podstatě jen sociální systémy, které musí být schopny řešit krize. Pokud nastane krize a je potřeba více peněz, stát musí mít nějaký způsob, jak peníze získat. Není spravedlivé tisknout peníze podle potřeb státu. Řešením však není systém, který neumožňuje neočekávanou krizi řešit. Je třeba hledat zlatou střední cestu.

Lidé důvěřují bitcoinu jako digitálnímu zlatu, ale ne jako penězům, které jsou připraveny nahradit fiat systém. Bitcoin není připraven ani ekonomicky, ani technicky. Cardano umožní vytvořit stabilní digitální měnu, kterou bude možné krýt kryptoaktivy. To je způsob, který může získat důvěru lidí. Takové řešení pak může být vhodné pro použití státy.

Cardano bude sociální a finanční operační systém. Jako takový umožní vytváření decentralizovaných finančních služeb. To umožní narušit fungování komerčních bank. V případě úspěchu bude cesta k dalšímu využití otevřená. Můžeme si představit hlasování na blockchainu, tokenizaci finančních aktiv a mnoho dalších věcí. Nic z toho nevznikne se souhlasem států, které chtějí mít nad touto technologií alespoň nějaký dohled. To je v pořádku a nemá smysl se tomu bránit. Je naivní očekávat, že nás technologie zbaví závislosti na existenci států. Pokud přijmeme realitu a uvědomíme si, že státy a možná i fiat měny tu zůstanou na dlouhou dobu, musíme hledat způsoby, jak současnou situaci zlepšit. Postupná evoluce je lepší než násilná revoluce.

Závěr

Pokud budou fanoušci jednotlivých blockchainových projektů bojovat mezi sebou, státy zvítězí. Dokud bude existovat několik hlavních skupin adorujících určitý blockchain a odmítajících jakékoli jiné řešení, nikam to nepovede. Státy těžko přijmou řešení, které hlasitě odmítá významná část obyvatelstva. Aktivní odpor je známkou nedůvěry. Lidé by měli hledat nejlepší řešení konkrétních problémů s intelektuální poctivostí. Taková řešení mají největší šanci získat důvěru lidí. Následně může takové řešení získat velmi významné společenské a finanční postavení ve společnosti.

Technologie blockchain má jistě potenciál nahradit fiat peníze a hrát významnější roli v řízení států. Jak to však může vypadat a jaké konkrétní technologie budou použity, zatím není známo.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/cardano-is-a-trust-machine