🇨🇿 Jaký problém Cardano vlastně řeší?

Ohledně využití blockchainu se vede obrovské množství debat. Někteří se domnívají, že jediným možným využitím jsou peníze. Jiní se domnívají, že blockchain může vyřešit mnoho dalších problémů. Měl by mít blockchain pouze jediné nativní aktivum, nebo by měl mít například jako Cardano funkce, jako jsou chytré smlouvy, možnost vydávat nativní aktiva, přidávat metadata atd. Zamysleme se nad tím.

TLDR

  • Blockchain může být užitečný všude tam, kde je třeba vytvořit důvěru mezi účastníky.
  • Hranice mezi blockchainovými penězi a nezávislostí na státu se stále hledá. Proto nevíme, jaké technologie k tomu potřebujeme.
  • Pokud decentralizovaná technologie dokáže snížit závislost na zprostředkovatelích a být efektivnější, bude užitečná.
  • Schopnosti decentralizace se budou potkávat s potřebou vyšší digitalizace.
  • Internet potřebuje schopnost snadného a transparentního přenosu autorských práv. NFT to mohou vyřešit.
  • Stejně jako v případě blockchainových peněz není účelem blockchainu řešit spory, ale zaznamenat informaci o tom, že uživatel X vlastnil token Y v čase Z.

Důvěra je základním kamenem komunikace

Státy, instituce, peníze, obchod a mnoho dalších věcí funguje jen díky důvěře. Důvěru vyžadujeme od všech protistran, se kterými přicházíme do styku. Ve společnosti funguje mnoho mechanismů, které zajišťují, aby důvěra byla přítomna a postupně neochabovala. Přesto k narušení důvěry dochází. Někdy náhle a nečekaně, jindy pomalu a nenápadně.

Moderní technologie mění nároky na formy důvěry. Před internetem si důvěřovali lidé, kteří s sebou přicházeli do přímého kontaktu a komunikovali tváří v tvář. Politici se nemohou setkat s každým občanem, ale snaží se být viditelní v médiích. Tímto způsobem mohou získat důvěru občanů. Prostřednictvím úřadů se občané setkávají s představiteli státu. Forma komunikace bývala osobní. Dnes se komunikace s úřady stává digitální, stejně jako v mnoha jiných případech.

Před několika lety jsme museli všechny nákupy uskutečňovat v obchodech. Zřízení bankovního účtu nebo provedení jakékoli změny vyžadovalo návštěvu banky. Komunikace s úřady probíhala osobně nebo prostřednictvím dopisů. Dnes můžeme pro většinu těchto transakcí využít internet.

Mnoho služeb by na internetu neexistovalo, kdyby nebylo možné navázat důvěru mezi účastníky. Málokdo si uvědomuje, jak důležitou roli v tomto procesu hraje kryptografie. Moderním službám se podařilo uživatele od kryptografie izolovat, takže i když jste ji použili při čtení tohoto článku, nevíte o ní. Všechny bankovní transakce, které provádíte prostřednictvím telefonu, jsou šifrované a musíte prokázat, že jste to skutečně vy.

Blockchain je stroj důvěry. Od samého počátku byl koncipován jako nástroj pro komunikaci Peer-to-Peer. Jeho cílem je odstranit z komunikačního procesu nespolehlivé a neefektivní prostředníky.

Na otázku, zda pro daný problém potřebujeme blockchain, je snadné odpovědět. Týká se daný problém důvěry mezi účastníky? Pokud ano, může být blockchain užitečný.

Blockchain samozřejmě není univerzálním řešením pro všechny druhy problémů. Současné služby nebudou nutně lepší jen proto, že do procesu nějakým způsobem zapojíme blockchain.

Argument, že blockchain je dobrý jen pro peníze

Bylo by možné nahradit fiat peníze formou peněz, které by byly vytvářeny v blockchainu?

Peníze fungují jen proto, že jim lidé důvěřují. Lidé peníze používají a možná si neuvědomují, že důvěřují státu, potažmo centrální bance a všem dalším institucím a úřadům s tímto spojeným.

Začít používat blockchainové peníze namísto fiat peněz je v podstatě vyslání signálu státu, že mu nedůvěřujete. Nedůvěřovat státu v podstatě znamená nedůvěřovat žádné z jeho institucí a pravděpodobně ani právnímu systému. Troufám si tvrdit, že takové blockchainové peníze by nefungovaly dobře. Blockchainové peníze v podstatě narušují důvěru mezi občany a státem.

Lidé nechtějí, aby státy zmizely ze světa. Lidé jsou po tisíciletí zvyklí žít v hierarchickém systému a to se kvůli nové formě peněz nezmění. Lidé možná začnou používat blockchainové peníze, ale rozhodně to neznamená, že se chtějí zbavit státu.

Pokud má stát akceptovat blockchainové peníze, musí být schopen vymáhat právo. Ne nutně proto, že by to stát chtěl, ale proto, že to lidé budou vyžadovat.

V každodenním životě dochází k mnoha sporům mezi lidmi. Aby se spory řešily civilizovaným způsobem, může být nutné, aby zasáhla nestranná třetí strana.

Pokud například Alice zaplatí Bobovi za předem dohodnutou práci prostřednictvím blockchainových peněz a Bob práci odmítne provést nebo ji neprovede dobře, Alice bude chtít dostat své peníze zpět. Pokud Bob odmítne, může být Alice jako žena ve slabší pozici a potřebuje třetí stranu, která případ přezkoumá a donutí Boba peníze vrátit.

Fungování peněz je nutně spojeno s možností řešení sporů. Pokud mají blockchainové peníze fungovat, musí to být buď s podporou států, nebo musí být tato nová forma peněz schopna předcházet sporům, nebo je dokonce řešit.

Nyní bychom mohli vést dlouhou diskusi o tom, kde je hranice mezi decentralizací peněz a nezávislostí na státu. Podstatné je, že tuto hranici stále hledáme a nikdo neví. Proto nevíme, jaké další technologie a rozšíření možností blockchainu budeme potřebovat. Jsou decentralizované peníze na blockchainu, který umí smart contracts, lepší, nebo ne?

Na to si v tuto chvíli netroufáme odpovědět. Pokud by však chytré smlouvy dokázaly snížit závislost na institucích, a tedy na státu, je jasné, že by to byla nesporná výhoda. Znamenalo by to, že technologie by dokázala vytvořit důvěru mezi účastníky, takže by se účastníci nemuseli spoléhat na důvěru v instituce. Tedy na zprostředkovatele, kteří mohou být méně spolehliví než technologie.

Více než blockchainové peníze

Schopnosti decentralizace se budou potkávat s vyšší potřebou digitalizace.

Čím více budeme chtít používat decentralizované peníze, tím vyšší může být naše potřeba decentralizovaných služeb. Je to logické. Decentralizované peníze jsou klínem mezi stávajícími finančními službami a aktivy. Za peníze lze koupit například akcie. Pokud budete chtít koupit akcie za blockchainové peníze, může to být problém a operace bude velmi komplikovaná. Na poplatcích můžete zaplatit více, než kdybyste použili peníze.

Otázkou je, zda by akcie měly mít vždy svou současnou podobu, nebo zda by mohly existovat na blockchainu jako peníze. Pro všechny, kteří používají peníze na blockchainu, by to znamenalo výrazné zjednodušení, protože by mohli držet akcie ve stejné peněžence, ve které mají většinu svých úspor. Navíc by mohli využívat decentralizované burzy, takže výměna by byla bezproblémová.

Cardano umožňuje tokenizaci akcií. Pokud by společnost vydávala akcie na blockchainu, zvýšila by se transparentnost. Společnost by se mohla rozhodnout, zda vydá pouze přesný počet akcií, nebo si ponechá možnost akcie pálit a razit. Akcie nejsou peníze. Společnosti se mohou rozhodnout vydat další akcie. Děje se to běžně. Je na lidech, aby tento krok posoudili.

Často slýchám názor, že akcionáři musí společnosti důvěřovat, takže blockchain není potřeba. Akcie jsou ze své podstaty o důvěře držitelů ve společnost v souvislosti s budoucím úspěchem. Akcie v blockchainu jsou o zvýšení transparentnosti, zrychlení auditu a hlavně o tom, že finanční transakce jsou pro uživatele blockchainových peněz jednodušší a celý proces může být méně administrativně nákladný. Proč se bránit možnosti využít Cardano k tomu, aby uživatelé mohli směňovat stablecoiny za akcie na DEX? Fakt, že akcionáři musí firmě věřit nemá nic společného s širším a jednodušším využitím blockchain peněz. Pokud někdo požaduje self-custody pro peníze, proč by neměl pro akcie?

Jsou NFT užitečné? V kontextu požadavků na větší digitalizaci společnosti určitě ano.

Všechny dokumenty o autorských právech jsou obvykle v papírové podobě. Pro tvůrce digitálního obsahu může být obtížné s touto papírovou formou pracovat. Jak si mají uživatelé internetu ověřit, kdo je autorem nebo aktuálním vlastníkem díla? Internet se stal centrem zábavy a informací. Hudbu, informace a zprávy konzumujeme převážně online. Stále častěji bude platit, že to, co je někde napsáno na papíře, může být právně relevantní, ale pro internet nepoužitelné.

Internet potřebuje možnost snadného a transparentního přenosu autorských práv v ideálním případě bez nutnosti interakce s třetí stranou. Pro uživatele musí být snadné ověřovat fakta a kryptografie spolu s blockchainem Cardano může tento problém vyřešit.

Technologie NFT nemusí nutně existovat jen proto, aby zabránila porušování zákona kopírováním digitálního obsahu. Vlastnictví NFT může sloužit jako důkaz, že jste neporušili zákon tím, že jste v daném okamžiku použili obrázek jako profilovou fotografii svého účtu.

Je to příliš málo a jedná se o zbytečný případ použití? Pravděpodobně je to jen začátek. Svět ještě technologii blockchain nepochopil a správně neporozuměl. Hlavní vlna případů užití teprve přijde. Jsme teprve na začátku regulace a přijetí. V souvislosti s dalšími technologiemi a právní připraveností si dovedu představit, že počet případů použití poroste.

Stejně jako v případě blockchainových peněz je důležité si uvědomit, že blockchain tu není proto, aby řešil spory, ale aby zaznamenával informace typu, že uživatel X vlastnil token Y v čase Z.

Blockchain může být zdrojem pravdy. Žijeme ve světě dezinformací a umělé inteligence, která je schopna vytvářet falešné obrázky a dokonce i videoobsah. Bude stále důležitější ověřovat původ informací a čas jejich vzniku. Spotřebitelé informací budou chtít mít jistotu, kdo a kdy informaci zveřejnil. Spotřebitelé se dnes spoléhají v podstatě na adresy URL. Důvěřují třetí straně, například CNN nebo BBC, že informace ověří a následně je předloží. Bohužel třetí strany mají možnost informace zkreslovat nebo dokonce cenzurovat. V budoucnu, pokud se objeví informace od známé osobnosti, budou mít lidé potřebu ověřit si pravost. Decentralizovaná identita a záznam v blockchainu mohou tento problém vyřešit.

Uživatel X je v kontextu běžného blockchainu pouze adresa, na které mohou být aktiva. Cardano má řešení pro správu identit nazvané Atala PRISM. Prostřednictvím decentralizované identity (DID) bude moci kdokoli na světě kryptograficky ověřit, kdo je uživatel X a zda zveřejnil informaci Y v čase Z. Informace Y může mít různou podobu.

Decentralizovaná identita je nezbytnou součástí všech běžných finančních služeb. To nás přivádí zpět k blockchainovým penězům. Pokud budete chtít požádat o půjčku v blockchainových penězích, budete pravděpodobně muset jít do banky s běžným průkazem totožnosti.

Banky budoucnosti vám pravděpodobně budou půjčovat peníze na blockchainu, ale stále budou vyžadovat informace KYC/AML jako dnes. Může na platformě Cardano vzniknout banka, která nebude vyžadovat KYC/AML? Ano, může, pokud bude používat DID. DID umožní řešit spory, pokud vzniknou, ale dokud je půjčka splácena včas, mohou transakce zůstat anonymní.

Závěr

Větší užitečnost platforem inteligentních smluv, jako je Cardano, umožňuje lepší formu blockchainových peněz. Tyto peníze neslouží pouze k platbám. Je na ně navázáno mnoho dalších finančních služeb. Uživatelé musí mít možnost řešit spory mezi sebou a k tomu budeme vždy potřebovat současné autority. Blockchain nemůže spory řešit, ale má potenciál sporům předcházet nebo zaznamenávat potřebné důkazy. To je velký krok vpřed.

Důvěra je přítomna všude kolem nás, nejen při používání peněz. Je tedy velmi pravděpodobné, že technologie blockchain najde uplatnění i v dalších oblastech. Možnosti využití blockchainu budou růst spolu s jeho schopnostmi. Bez tokenů a chytrých smluv nelze uvažovat o tokenizaci akcií a DEXů. Cardano najde uplatnění na místech, kde první generace blockchainu nemůže. Nebo se mýlíme? I tento názor je třeba přijmout. My si to však rozhodně nemyslíme, protože bychom popírali základní schopnost lidí vyvíjet technologie a nacházet pro ně nové využití. Podívejte se, kde všude dnes najdete internet. Brzy k němu možná budete přistupovat prostřednictvím peněženky Cardano.

Jaký problém tedy Cardano řeší? Nehledejme nyní jednoznačnou odpověď. Na to je ještě příliš brzy. Blockchain obecně řeší problémy s důvěrou. Většina současných problémů s důvěrou je nějakým způsobem vyřešena a blockchain přináší možnost zlepšení. V některých případech je to zbytečné, v jiných kritické. Občas narazíme na slepé uličky. To je evoluce.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/what-problem-is-cardano-actually-solving