🇨🇿 Mohou být fanoušci Cardano něco víc než jen komunita?

Jsou držitelé ADA jen investory, nebo něčím víc? Každý se na to může dívat subjektivně. Někteří jsou jen pragmatičtí investoři, jiní investoři a fanoušci. Existuje ještě nějaká další kategorie? Určitě existuje. Někdo může být víc než jen fanoušek. Existuje skupina lidí, kteří v Cardanu vidí příležitost k vytvoření alternativního finančního systému a aktivně se podílejí na jeho budování. Nezáleží na tom, zda jsou to vývojáři, ti, kteří se aktivně účastní debat na sociálních sítích nebo komentují CIP. Mohou to být také ti, kteří sledují dění v ekosystému Cardano. Jsou to také ti kteří využívají DeFi služby. Pokud přijmeme fakt, že finanční systém, nebo chcete-li peníze, jsou jedním z pilířů států, měli bychom se zamyslet nad tím, čím se Cardano vlastně může stát. Pokud mají kryptoměny oslabit pozici států, je logické, že lidé musí vytvořit nějakou alternativu. Je příliš odvážné myslet si, že z decentralizovaných sítí mohou vzniknout nové skupiny lidí, které budou něčím víc než jen komunitou fanoušků? Mohou se například nazývat občany? Pojďme tyto myšlenky více konkretizovat.

TLDR

  • Blockchain je víc než jen protokol a nativní mince. Je to také komunita. Komunita může být víc než jen skupina fanoušků. Může být základem nové společnosti.
  • Futurologové předpovídají, že korporace mohou nahradit státy. Blockchainové sítě jako Cardano jsou lepší platformou pro nahrazení států než korporace.
  • Cardano umožní rozdělit rozhodovací pravomoc mezi všechny držitele ADA. Peníze nemusí být nástrojem státu, ale nástrojem lidí, kteří určují, jak mají být nastavena pravidla.
  • Úspěch nespočívá v tom, že jednotlivci získají finanční prospěch z výnosné investice, ale v tom, že kolektiv je dostatečně odhodlaný usilovat o změnu.

Co je to veřejná blockchainová síť?

Odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Někdo by řekl, že jde jednoduše o protokol. Uživatelé většinou nakupují nativní mince protokolů, takže z jejich pohledu jde hlavně o digitální aktivum, které drží ve svých peněženkách. Důvodem držení aktiva může být a často je pouze spekulace. Lidé ve skutečnosti nevědí, jaký potenciál blockchain a smart contract platformy mají a co všechno se kolem nich dá vytvořit. Mohou si proto vybrat projekt na základě sympatií nebo technologických možností, které projekt nabízí. To je velmi důležitý aspekt.

Věříme, že většina lidí nejsou jen chladnokrevní spekulanti, kteří čekají na svou příležitost. Pokud do něčeho investují své finanční prostředky, je logické, že investují i svou pozornost. Pokud někdo kupuje mince ADA, předpokládáme, že má alespoň základní představu o tom, co je Cardano, jaké je jeho poslání a čeho je technologicky schopno.

Můžeme tedy říci, že lidé prostřednictvím nákupu mincí ADA sázejí na decentralizaci. Cardano pro ně nemusí být jen protokol nebo ADA, ale také principy, koncept decentralizace, poslání a budoucí potenciál vytvořit něco nového, co může být lepší než současný systém. V Cardanu může vzniknout alternativní ekonomický systém. Tento ekonomický systém se může stát základem pro něco víc. Záměrně to nechceme nazývat státem, na to je příliš brzy, ale něco v tomto smyslu by potenciálně mohlo vzniknout.

Blockchain a nativní mince jsou ničím bez existence komunity, která udržuje síť v chodu, drží mince a zajišťuje tak bezpečnost a decentralizaci. Sítě obecně jsou ničím, pokud nemají dostatečně velký síťový efekt.

Decentralizované protokoly tu nejsou nebo nemusí být jen proto, aby chránily digitální nedostatek nativních mincí (měnovou politiku). Mohou tu být také proto, aby umožnily vznik nových struktur schopných rozhodovat o protokolu a jeho ekosystému. Digitální aktiva tu nejsou jen proto, abyste si za ně mohli něco koupit, ale také proto, abyste mohli svobodně rozhodovat o své budoucnosti a měli stejná práva jako všichni ostatní kolem vás. Věříme, že mnoho lidí drží mince a není ochotno je utratit právě proto, že věří v lepší svět a chtějí ho budovat.

Věříme, že Cardano může být platformou pro vytvoření nové ekonomiky a nové společnosti. Tato společnost bude řízena zdola nahoru. Mince ADA nebudou jen něčím, co má kupní sílu, ale vstupenkou do finančního světa nebo společnosti jiných lidí. ADA dává držitelům právo poměrně vlastnit část sítě Cardano a zároveň o ní rozhodovat. Veřejné blockchainové sítě lze považovat za nově vznikající platformy, které mohou být základem nových sdružení lidí, kteří sdílejí podobné cíle, ideály a hodnoty.

V současné době je to těžko představitelné a nikdo neví, jak se k tomu postaví vlády a regulační orgány. Myslíme si, že v tuto chvíli je blockchainový průmysl nezastavitelný a tendence měnit svět k lepšímu tu vždy byla a bude. Změna bude postupná a pomalá, ale během několika desetiletí se vedle současných vlád mohou objevit nové vlivné skupiny. Ostatně nejsme sami, kdo si to myslí, a někteří futurologové předpovídají, že něco podobného vznikne díky technologické nadvládě korporací.

Výše uvedené samozřejmě neplatí stoprocentně pro všechny příznivce kryptoměn a mnozí z nich jen čekají na příležitost výhodně prodat své mince. Je však třeba pracovat na tom, aby lidé uvěřili v potenciál, který odvětví blockchainu nabízí, a uvěřili, že je možné změnit svět na základě decentralizovaných protokolů. Úspěch nespočívá v tom, že jednotlivci získají finanční profit z výnosné investice, ale v tom, že kolektiv bude dostatečně odhodlaný usilovat o změnu.

Blockchain je lepší platformou pro nahrazení státu než korporací

Mnoho futurologů se domnívá, že státy mohou být nahrazeny mezinárodními korporacemi kvůli jejich technologické dominanci.

Jeden z příkladů této myšlenky lze nalézt v knize “The Sovereign Individual: Mastering the Transition to the Information Age” od autorů James Dale Davidson a lord William Rees-Mogg, která byla poprvé vydána v roce 1997. Autoři v knize tvrdí, že vzestup internetu a rostoucí dominance technologií povede k úpadku moci národních států a vzestupu mocných globálních korporací. Předpovídají, že tyto korporace budou schopny poskytovat mnoho služeb tradičně poskytovaných státy, jako je bezpečnost, zdravotní péče a vzdělávání. Podle autorů to povede ke světu, v němž jednotlivci již nebudou vázáni na konkrétní geografická místa, ale budou se moci volně pohybovat po celém světě a hledat nejlepší služby a příležitosti.

Dalším příkladem je práce ekonoma a politologa Daniho Rodrika, který tvrdí, že globalizace a technologické změny vedou k oslabení moci národních států. Rodrik tvrdí, že dominantními aktéry světové ekonomiky se stávají globální korporace, nikoliv národní státy. Tento posun podle něj vede k tomu, že vlády ztrácejí schopnost regulovat činnost těchto korporací a chránit zájmy svých občanů.

Je zřejmé, že rostoucí moc technologií a globalizace vede k významným změnám v rovnováze moci mezi státy a korporacemi. Jak se tyto trendy projeví v příštích letech a desetiletích, se teprve ukáže.

Domníváme se, že technologie blockchain je mnohem lepším základem pro budování nových finančních a sociálních struktur než korporace.

Korporace jsou závislé na existujících penězích. V blízké budoucnosti by mohly vydávat vlastní peníze, pokud jim to regulační orgány umožní. Díky blockchainovým sítím však již vznikly nové peněžní systémy a na platformách chytrých kontraktů postupně vznikají nové alternativy bankovních služeb. Korporace mají velký náskok v síťovém efektu, ale technologicky zaostávají, pokud jde o vytváření finančního systému.

Identita se také pomalu přesouvá na blockchain. Státy budou mít stále monopol na vydávání a ověřování identit, ale pokud umožní existenci digitálních identit, jejich pozice se znatelně oslabí. Časem mohou vzniknout nové na státu nezávislé orgány.

Blockchain je lepší platformou pro nahrazení státu než korporací, protože každá korporace má generálního ředitele a vrcholový management. Ti diktují pravidla a mohou je kdykoli libovolně měnit. Pokud by korporace nahradily státy, generální ředitelé by se v podstatě stali novými vládci světa.

Blockchain má obrovskou výhodu v decentralizaci. Cardano nikdy nebude mít generálního ředitele nebo někoho, kdo by měl absolutní moc nad pravidly sítě. Už nyní je nemožné změnit měnovou politiku sítě Cardano, protože by s tím museli souhlasit všichni SPO a nainstalovat verzi uzlu s touto změnou. Museli by s ní souhlasit také všichni držitelé ADA, kteří určují, které SPO jsou v síti relevantní.

Cardano umožní rozdělení rozhodovací pravomoci mezi všechny držitele ADA. Peníze nemusí být nástrojem státu, ale nástrojem lidí, kteří určují, jak mají být nastavena pravidla. Místo toho, aby stát nebo centrální banky řídily peníze, a tím i občany, mohou být občané těmi, kdo řídí ekonomiku.

Proč je on-chain governance důležitá?

On-chain governance je pro Cardano nesmírně důležitý pokrok, protože dává lidem možnost rozhodovat o ekosystému. Je to pojistka, že Cardano nebude řízeno generálním ředitelem, týmem nebo jinou mocenskou skupinou, ale všemi držiteli ADA. Nikdo není schopen získat nadvládu, protože by musel získat obrovské množství mincí ADA. Pokud by k tomu došlo, komunita by se mohla dohodnout na alternativní mocenské struktuře, která by nezávisela pouze na mincích ADA, ale například i na historii jednotlivých členů.

Cardano potřebuje, aby jeho ekosystém rostl a s ním i síťový efekt. K tomu slouží projektová pokladna. Lze ji vnímat jako pokladnu pro příjmy a výdaje. Držitelé ADA musí být těmi, kdo rozhodnou, co je pro Cardano a komunitu nejlepší.

Všimněte si, že projektová pokladna a možnost komunity rozhodovat o budoucnosti mají velmi blízko k roli vlády. Vládu lze považovat za orgán, který spravuje stát prostřednictvím příjmů a výdajů. Cardano nikdy nebude zajišťovat zdravotní péči pro lidi, financovat vzdělání nebo se starat o veřejnou infrastrukturu. Může však být nástrojem, který bude sloužit místním komunitám k tomuto účelu. Cardano bude pouze alternativním ekonomickým systémem, který může nabýt širšího významu s tím, jak se budou vyvíjet technologie a nové nápady na využití.

Důležitým aspektem úspěchu bude schopnost vytvářet alternativní peněžní systémy v ekosystému Cardano. Mince ADA budou vždy volatilní. Nicméně možnost používat ADA jako rezervní aktivum nebo v podstatě jakékoli jiné digitální aktivum včetně BTC a ETH je základem pro vytvoření algoritmického stablecoinu.

Stabilita kupní síly, tj. stabilní ekonomické prostředí, je předpokladem pro budování fungující ekonomiky. ADA bude vždy základními penězi ekosystému, ale aby byl zajištěn spravedlivý přístup pro nově příchozí, musí vzniknout stablecoiny. Možná, že v nějaké pozdější fázi se hodnota ADA stabilizuje a bude mnohem méně volatilní. V přechodné fázi, která může trvat několik desetiletí, se však bez stablecoinů neobejdeme.

Komunita by při svém rozhodování neměla myslet jen na OG, ale zejména na nováčky, protože to budou právě oni, kdo mohou pomoci rozšířit síťový efekt Cardana. Cardano musí být atraktivním ekosystémem ne kvůli spekulacím, ale kvůli užitečnosti a výhodnosti vstupu do něj.

Závěr

Lidé kolem Cardana se v této fázi přijímání kryptoměn nazývají komunitou. Může to tak zůstat ještě dlouho. Co se musí změnit, je vnímání lidí. Dokud budou kryptoměny vnímány pouze jako spekulace, nikam se nedostaneme. Uspějí pouze jednotlivci, nikoliv společnost. Je velmi těžké přesvědčit okolí, že technologie blockchain může změnit svět. Ale musíme se o to pokusit. Důležitým krokem může být on-chain governance, protože hodnota mincí ADA nebude jen spekulativní, ale bude odrážet úspěch celého ekosystému. Každé jednotlivé rozhodnutí nás může posunout blíže k vyššímu přijetí. Samozřejmě záleží také na vývojářích třetích stran, kteří prostřednictvím svých projektů DeFi budují základní kameny nové ekonomiky. Tyto aplikace mohou mít své vlastní modely správy a my si dokážeme představit, že mohou získat větší vliv na on-chain správu Cardana. Budoucnost bude taková, jakou si ji uděláme.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/can-cardano-fans-be-more-than-just-a-community