🇨🇿 Pro koho se buduje Cardano?e

Kdo by měl rozhodnout, komu mělo Cardano sloužit nejlépe? Mnoho lidí by odpovědělo, že nikdo, protože decentralizovaná síť by neměla mít žádného vůdce. Domnívají se, že blockchain by měl být spuštěn a pak by se neměly provádět žádné zásadní změny. Další možností je, že rozhodovat budou všichni uživatelé, kteří mají kůži ve hře. Prostřednictvím demokratického hlasování mohou kolektivně rozhodnout o změně protokolu. Jedna skupina může mít ze změn prospěch, ale druhá může ztratit. Změna může v zásadě vyhovovat jen některým, takže může způsobit odliv části uživatelů. Cardano bude mít on-chain správu. Zamysleme se nad tím, jaký přístup je nejvhodnější. Vydává se Cardano správným směrem?

TLDR

  • Týmy v podstatě spustily nejen blockchainy, ale také jakási hnutí či komunity.
  • Protokol odolný vůči změnám bude buď přijat tak, jak je, nebo lidé půjdou jinam.
  • Protokol schopný změny může vyhovovat většině, ale menšiny mohou jít jinam.
  • Protokol odolný vůči změnám nemůže reagovat na změny vnějšího prostředí. Buď přežije takový, jaký je, nebo přestane existovat.
  • Komunita musí protokolu důvěřovat a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je jeho kontrola.
  • Stejně jako se liší názory na to, jaké je vlastně poslání projektu Cardano, budou se lišit i názory na to, jaké nové funkce implementovat nebo jak protokol vylepšit.
  • Poslání projektu Cardano je spojeno s širším přijetím, a proto uděláme dobře, když se budeme spoléhat na moudrost davu.

Názory na budoucnost se budou časem měnit

Přijímání kryptoměn probíhá zdola nahoru. Na začátku je vždy tým, který definuje poslání projektu a jeho filozofii. Ti implementují základní principy do zdrojového kódu. Vzniká tak technologické řešení, které má definované poslání. Kolem každého blockchainu se začnou sdružovat uživatelé, kteří síť využívají k finanční a sociální interakci, ale zároveň sdílejí ideály a poslání projektu. Dalo by se říci, že tým v podstatě spustil nejen samotný protokol, ale i jakési hnutí nebo komunitu.

S rostoucím počtem nových uživatelů mohou začít převládat různé názory na určité parametry nebo vlastnosti protokolu. Noví uživatelé mohou mít jiné potřeby nebo očekávání než starší generace uživatelů. Je spravedlivé naslouchat názorům nových uživatelů a diskutovat s nimi o případných změnách? Měl by se protokol změnit tak, aby vyhovoval širší skupině uživatelů?

Pokud je filozofií projektu, že by se neměl měnit a měl by zůstat víceméně takový, jaký je od začátku, není o čem diskutovat. Je to výhoda? Neměnit protokol se rovná následujícímu postoji: “Přijměte protokol takový, jaký je, nebo jděte jinam”. Výhodou odporu ke změnám je stabilita a určitá trvanlivost. Jistota je ve finančním světě vysoce ceněnou vlastností.

Tento přístup však může mít několik nevýhod. Blockchain je technologie a neexistuje ve vakuu. Každý protokol je zcela závislý na internetu, týmu, který udržuje zdrojový kód, financování vývoje atd. Kromě toho má protokol určité vlastnosti, které mohou být po jeho spuštění spolehlivé, dostatečné a na vysoké úrovni. Postupem času může kvalita těchto vlastností erodovat, zastarat, stát se nedostatečnou nebo nekvalitní.

Protokol odolný vůči změnám nemůže reagovat na změny vnějšího prostředí. Existují tedy pouze dva způsoby, jak může blockchain přežít. Buď jsou všechny vlastnosti od počátku nastaveny tak, aby přetrvaly beze změny po celé věky, nebo protokol přestane existovat kvůli nějaké fatální chybě nebo nedostatku. Samozřejmě se může stát, že se tým a komunita nakonec dohodnou na změně, která zajistí přežití protokolu.

Cardano bude mít on-chain správu, takže protokol bude možné měnit. Tento přístup by se dal popsat následovně: “většina může změnit protokol tak, aby jí vyhovoval, na úkor menšiny”.

Všimněte si, že oba postoje nesplní očekávání 100 % populace. V prvním případě uživatelé nemusí protokol přijmout, protože jim něco nevyhovuje od začátku a nemají šanci to změnit. V druhém případě mohou změny způsobit odliv uživatelů, kterým změna nevyhovuje.

Je zřejmé, že starší generace uživatelů přijala protokol kvůli určitým vlastnostem a filozofii projektu. Pokud ji nováčci začnou svými názory narušovat a budou schopni prosadit změny, starší generace bude nespokojená.

Pojďme si to ukázat na jednom konkrétním případě.

Starší generace může mít výhrady k používání KYC, protože to považuje za zradu Satoshiho ideálů. Satoshi chtěl vyřešit problém důvěry. Lze to však vykládat tak, že byl stoprocentně a ve všech případech proti KYC? Mnoho finančních transakcí vyžaduje znalost identity účastníků. Pokud nemáme spolehlivé technologické řešení, musíme použít stávající. S tím, jak kryptoměny prorůstají do stávajících struktur, může vzniknout potřeba integrace se stávajícími systémy. To nevyhnutelně povede k otázkám, jak přistupovat ke KYC.

Odmítání KYC není jen projevem nedůvěry ve stát a touhy po jiném společenském uspořádání (což je legitimní postoj), ale také nemožnosti používat kryptoměny pro běžné finanční transakce, jako jsou nezajištěné půjčky.

Problém je v tom, že existují země, kde jsou lidé se svými vládami spokojeni, a země, kde je tomu naopak. Jak by měl protokol toto dilema řešit? Měl by protokol zůstat rezistentní, a tedy případně nevhodný pro část populace, nebo univerzální, aby vyhovoval téměř všem potřebám?

Má starší generace uživatelů (a tým) právo zachovat původní filozofii a poslání projektu, nebo mají nově příchozí právo prosadit svou vůli, protože jich může být mnohem více (a mohou mít větší rozhodovací pravomoci)?

Schopnost přizpůsobit se je klíčem k přežití

Věříme, že Cardano se ubírá dobrým směrem. Schopnost protokolu přizpůsobit se vnějším podmínkám a podřídit se vůli většiny je lepší než odolnost vůči změnám. Podívejme se na několik důvodů.

Nemyslíme si, že je možné vytvořit protokol, který přežije desetiletí nebo dokonce staletí. Teoreticky je možné vybudovat fenomén, hnutí, pravidla nebo něco podobného, ale implementace (technologie) se musí měnit a přizpůsobovat technologickému pokroku. Cardano může přežít sto let, ale jen pokud se bude neustále vyvíjet. Pokud lidstvo vymyslí něco lepšího než internet (což se v tuto chvíli zdá nepravděpodobné), Cardano přežije až po nějaké formě reinkarnace.

Zánik internetu je poněkud extrémní případ. Je důležité přemýšlet o věcech, jako je decentralizace, dlouhodobá ekonomická udržitelnost projektu (rozpočet na bezpečnost), financování vývoje protokolů a ekosystémů atd.

Historicky víme, že decentralizace některých starších blockchainů dramaticky klesá a hovoří se o vyčerpání bezpečnostních rozpočtů, tedy o problému ztráty bezpečnosti sítě. To jsou dnes konkrétní problémy a velmi pravděpodobně se s nimi bude potýkat každý projekt založený na podobných principech blockchainu.

Neřešení závažného problému je v podstatě čekáním na pomalý zánik projektu, případně na zázrak. Na zázraky se spoléhat nedá, takže jediným možným řešením je upravit protokol tak, aby jeho klíčové vlastnosti zůstaly na vysoké úrovni.

Je samozřejmě možné, že komunita se smíří s degradací klíčových vlastností protokolu. Je však tento přístup dlouhodobě udržitelný, pokud existují alternativy? Netroufáme si předvídat budoucnost, ale je to nepravděpodobné, protože slabiny lze obvykle využít.

Rezistentní přístup týmu a komunity ke změnám nemůže dlouhodobě zajistit klíčové vlastnosti protokolu na vysoké úrovni. Měly by být k dispozici nástroje a postupy, které komunitě pomohou řešit vznikající nebo stávající problémy protokolu. Komunita musí protokolu důvěřovat a jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je jeho kontrola. Zhoršení vlastností protokolu musí dříve či později nevyhnutelně vést ke ztrátě důvěry. Komunita se může cítit bezmocná, pokud není schopna zajistit nápravu.

Nově příchozí mohou požadovat úpravu protokolu, protože věří, že jim pomůže realizovat jejich cíle. Budou existovat skupiny, které spolu nebudou souhlasit. V demokracii máme nástroje, jak se s tím vypořádat, a vy je všichni znáte. Je to hlasování. Věříme, že protokol by se měl vyvíjet tak, aby co nejlépe sloužil většině. To samozřejmě neplatí stoprocentně a měli bychom dbát na to, aby původní filozofie a poslání projektu zůstaly stejné. To se hezky říká, ale je těžší toho dosáhnout, pokud jde o konkrétní změny.

Posláním projektu Cardano je stát se globálním finančním a sociálním operačním systémem. Není to boj proti vládám a není to nutně boj proti fiat měnám. Někdo může Cardano vnímat jako alternativu k současnému finančnímu a politickému řádu, jiný chce, aby se Cardano stalo jeho náhradou. Stejně jako se liší názory na to, co je vlastně posláním projektu Cardano, budou se lišit i názory na to, jaké nové funkce implementovat nebo jak protokol vylepšit.

Nejlepším způsobem, jak se posunout vpřed, je hledat řešení, která vyhovují většině. Menšina se musí přizpůsobit, udělat kompromis nebo odejít. Taková je realita.

Nemyslíme si, že by Cardano měla ovládat menšina, která ho bude využívat pro své vlastní cíle. V takovém případě by Cardano mohlo zůstat v rukou této menšiny navždy a širší přijetí by bylo jen vzdáleným snem. Poslání Cardana je však spojeno s širším přijetím, a proto je dobré spoléhat se na moudrost davu.

Názory starší generace uživatelů mohou být v rozporu s názory nováčků, ale s tím se musíme smířit. Měla by existovat platforma, kde by bylo možné věcně diskutovat o postojích všech skupin. O výsledku debaty by mělo rozhodnout hlasování. Každý, kdo vlastní mince ADA, a má tedy kůži ve hře, by měl mít možnost vyjádřit se ke směřování projektu.

Je v pořádku, že se současné vlastnosti Cardana mohou změnit výměnou za vyšší adopci? Myslíme si, že ano, ale nejlepší rozhodnutí učiní dav.

Závěr

Cardano by mělo sloužit co největšímu počtu uživatelů. V ideálním případě bude univerzálnější a zachová si klíčové vlastnosti. Být univerzálnější nemusí nutně znamenat, že se musí změnit první vrstva. Největší inovace se pravděpodobně objeví v řešeních druhé vrstvy. Protokol Cardano však bude třeba čas od času upravit a je dobře, že o tom rozhodnou držitelé ADA.

Protokoly mají technologický základ a jejich vlastnosti budou ze své podstaty časem erodovat. Z našeho pohledu by bylo chybou na zhoršující se vlastnosti protokolu nereagovat. Musíme vybudovat uvědomělou a vzdělanou komunitu, která bude směřování Cardana řídit tím nejlepším možným způsobem. Cardano nemůže mít jediného vůdce, potřebuje komunitu.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/who-is-cardano-being-built-for