🇨🇿 Od jednoduchosti ke složitosti skrze Cardano

Překlad do češtiny z AJ originálu

Od jednoduchosti ke složitosti skrze Cardano

Adopce nových technologií je dobře popsána a my máme šanci pozorovat určité vzorce. Podívejme se, co nás blockchain technologie může přinést v budoucnosti a co můžeme očekávat.

Disruptivní technologie (disruptive technology) nutí lidi měnit návyky, produkty nebo procesy, protože je dokáže nahradit. Má atributy, které jsou zřetelně lepší než stávající možnosti, a je výhodné provést změnu a adoptovat novou technologii. Disruptivní technologie nahrazuje starší technologie, které nejsou schopny konkurovat inovacím. Start-upy jsou obvykle motivovány k inovacím, protože musí konkurovat již zavedeným společnostem, které postrádají flexibilitu a touhu po inovacích a překotných změnách. Inovace se často zaměřují na přehlížené menšiny nebo řeší problém, o který se velké společnosti nezajímají. Na začátku je potenciál často rozpoznán jen early-adoptery. Jakmile se projeví přínosy disruptivní technologie, podniky a velcí hráči se o ni začnou rychle zajímat. Adoptují tyto inovace a zkouší je používat ve svých procesech nebo produktech. Případně se pokusí rychle budovat vlastní řešení.

Myslíme si, že vynález blockchainu je více než disruptivní technologie. Je to přelomová (foundational technology) technologie s potenciálem udělat revoluci v ekonomice a sociálních systémech. Nyní je více než zřejmé, že blockchain naruší tradiční podniky a průmyslová odvětví pomocí rychlejších, levnějších, bezpečnějších a transparentnějších řešení. Je to však jen první krok a toto narušení bude pokračovat. Z definice jsou přelomové technologie ty, které umožňují pokrok a využití v různých doménách. Blockchain určitě dokáže proměnit nejen svět financí, ale také mnoho průmyslových odvětví, správy věcí veřejných a národů. Blockchain je větší vynález, než jsme si mysleli, a dopad bude mít během několika desetiletí obrovský.

Každá technologie se postupem času zlepšuje, aby dospěla k hromadnému osvojení a použitelnosti v celé řadě odvětví. Technologie se postupně vyvíjí z jednoduché na složitou. To je klíč k flexibilitě a všestrannosti.

OD JEDNODUCHOSTI PO SLOŽITOST

Řetězec bloků, distribuované sítě, síťový konsenzus a dokonce i PoW byly technologie, které existovaly před Bitcoinem. Inteligentní propojení těchto technologií ukázalo světu obrovský potenciál blockchainu. Bitcoin, jako téměř každá disruptivní technologie, nebyla na začátku příliš efektivní. Platí to i dnes. Bitcoin zvládne velmi malý počet transakcí za sekundu. Transakce jsou drahé a pomalé. Údržba celé sítě je velmi energeticky náročná. Bitcoin dělá jen jednu věc dobře. Může poslat BTC mince od Alice k Bobovi.

TCP/IP je také přelomová technologie, která byla představena světu v roce 1972. Na začátku internetu existoval pouze jeden důležitý případ použití. Protokol TCP/IP se využíval pro odesílání e-mailů mezi výzkumníky v síti ARPAnet. Podobně jako v případě Bitcoinu existoval jediný případ použití, který byl dostatečný k prokázání budoucího potenciálu. Dodejme, že odesílání e-mailů bylo v té době významným zlepšením oproti stávajícím alternativám.

Aby byla technologie blockchain použitelnější, je třeba se zabývat dvěma klíčovými otázkami. Musí být zvýšena efektivnost a všestrannost. Oba problémy jsou technologicky řešitelné. Odložme efektivnost a zaměřme se více na všestrannost. Zeptejme se sami sebe, jaký problém blockchain řeší. Blockchain umožňuje neměnně ukládat transakce a smlouvy. Obojí může být později auditováno a není téměř žádná šance, že by někdo mohl změnit historii. Blockchain je důvěryhodný prostředník mezi stranami, které si nedůvěřují. Blockchain je technicky druh procesoru, který zajišťuje, že transakce a smlouvy jsou platné. Blockchain se podílí také na realizaci transakcí a vykonávání kontraktů. Realizace je automatický a důvěryhodný proces řízený skupinou nezávislých validátorů. Vzájemná shoda mezi validátory určuje pravdu a každý se může účastnit rozhodovacího procesu. Většina rozhoduje, co je pravda. To je pravá síla blockchainu. Tradiční procesy a produkty mohou být nahrazeny, protože provádění transakcí a smluv, tak jak to umožňuje blockchain na základě vzájemné kolektivní dohody, nabízí významné výhody proti současným řešením.

Potřebujeme více funkcí, než jen poslat jeden druh hodnoty od Alice Bobovi. Cardano umožňuje vydávat tokeny, které mohou představovat vše, co by vás napadlo. Tato digitální aktiva lze převést z Alice na Boba podobně, jako si můžete posílat mince ADA. Každá firma musí sledovat majetek a aktiva. Záznamy, včetně celé historie, jsou často důležité v procesu plánování a jsou kontrolované auditory. Je nezbytné, aby informace byly úplné, přesné a pravdivé. Záznamy obsahují interní i externí informace. Požadavky na soukromí se mohou lišit v závislosti na tom, kdo má právo informace vidět. Běžným problémem je, že informace jsou rozptýleny mezi mnoho databází v různých odděleních společnosti. Někdy může být obtížné spojit všechny informace včas. Může to být proces náchylný k chybám vyžadující velké úsilí. Společnost, která plně využívá blockchain, bude mít vždy přesný přehled o všech aktivech. To zahrnuje například také pohyb aktiv mezi obchodními partnery.

Pojďme se podívat na další příklad. Tradiční akciová transakce může být provedena během několika sekund. Vypořádání však může trvat zhruba týden. I když si koupíte akcie na burze, trvá dlouho, než se stanete skutečným vlastníkem akcií. Důvod je zřejmý. Tradiční služby využívají různá technologická řešení. Je třeba rozšířit informace mezi mnoha databázemi s různými mechanismy ověřování, které často vyžadují zásah člověka. Rychlý přenos hodnot mezi uživateli je pro blockchain hračka. Všechny procesy ověřování lze automatizovat pomocí inteligentních smluv. Nákup akcií může v blízké budoucnosti trvat několik sekund a okamžitě budete jejich skutečným a jediným vlastníkem.

Inteligentní smlouvy mohou hrát důležitou roli při výměně aktiv mezi uživateli. Všechno může probíhat zcela decentralizovaným a automatizovaným způsobem. To zahrnuje všechny potřebné ověření a propojení všech sekundárních procesů. Můžete si koupit akcie a zaplatit okamžitě daň. Inteligentní smlouvy umožní institucím pracovat s dluhy, aby bylo možné vytvářet komplexní finanční produkty. Chytré smlouvy umožní pojištění majetku nebo vybudovat službu pro spoření na důchodu. S decentralizovaným hlasováním budeme moci narušit stávající systém správy a řízení společnosti nebo státu. Rozhodovací mac to zůstane v rukou všech lidí, kteří o to mají zájem. Ne v rukou zvolených lídrů.

Cardano může být lídrem přechodu od jednoduchosti blockchainu ke složitosti. Podobně jako TCP/IP vytvořil mnoho obchodních příležitostí díky snížením nákladů na přenos informací, Cardano umožňuje rychlý a levný převod hodnoty včetně neměnného ukládání informací o majitelích těchto hodnot. Kromě toho Cardano umožní definovat procesy a dohlížet na jejich implementaci. Kolektivní hlasování zúčastněných stran může vstoupit do procesů a ovlivnit směr dalšího rozvoje. Vše bude transparentní, důvěryhodné a neměnné. Naše společnost zažije radikální posun od centralizace k decentralizaci.

Podívejte se, co nám dnes internet postavený na protokolu TCP/IP umožňuje. Kromě odesílání e-mailů můžeme telefonovat a pořádat videokonference. Můžeme streamovat video nebo trávit čas na sociálních sítích. Internet zcela změnil způsob, jakým pracujeme s informacemi. Podívejte se, jak se proměnila všechna odvětví. Zasílání dopisů bylo nahrazeno e-mailem. Místo sjednání osobní schůzky můžeme telefonovat. K vyhledávání informací používáme Google. Vysokoškolské vzdělání můžeme absolvovat na dálku prostřednictvím online kurzů. Pracujeme s penězi prostřednictvím internetového bankovnictví a platebních karet. A mohli bychom pokračovat dlouhou dobu.

Blockchain používá infrastrukturu TCP/IP a je pokračováním trendu digitalizace. Práce s důvěrou a právo na soukromí se zásadně změní. Blockchain je technologie, která je založena na konceptu decentralizace. Nejde jen o narušení tradičních procesů vyšší efektivitou. Jde také o větší svobodu, právo kontrolovat procesy, více příležitostí k zasahování do procesů a také o kolektivní rozhodování o veřejných záležitostech. Proto je blockchain přelomovou technologií.

CO JE PŘED NÁMI

Již jsme překonali fázi, kdy se blockchain soustředil pouze na jedno jednoduché použití, kterým je Bitcoin jako alternativní způsob platby, čímž obchází omezení současného finančního systému. Navzdory tomu, že si early-adopteři dobře osvojili technologii, blockchain je pro společnosti a banky stále velmi nová a komplexní technologie. Přesto ji mnoho z nich úspěšně otestovalo a jsou s výsledky spokojeni. Instituce vydávají tokeny, snaží se zavádět inteligentní smlouvy a dokonce hledají řešení, která by sama o sobě řešila soukromí. Tato technologie se používá pouze v omezené míře. Aplikace jsou obvykle velmi jednoduché a přímočaré, aby se vyloučilo riziko z používání nové technologie. Vše musí být pod kontrolou vývojářů. To se nyní děje hlavně na lokální úrovni a se s privátní verzí blockchainu. Instituce se snaží partnerům nabídnout svá nová řešení. Výhody a nevýhody použité technologie jsou sledovány a jsou vypočítávány provozní náklady a možné výhody dalšího vývoje a nasazení.

Doufejme, že tuto fázi brzy překonáme. Podobně jako na začátku mnoho soukromých sítí založených na TCP/IP, výkon blockchainu bude vynikat pouze na globální úrovni. Použití soukromé verze blockchainu vytvoří informační silo. Sítě lze propojit, ale pro každého je rozhodně výhodnější mít všechny informace na jednom místě. K nalezení hranic použitelnosti bude nutné provést mnoho experimentů. Časem vyvstanou požadavky na globální interoperabilitu a také na vykonávání složitějších úkolů a činností. Jakmile mnoho společností vyzkouší technologii blockchain na lokální úrovni, bude se více uvažovat o koordinovaném přechodu na jednu síť. V tuto chvíli nezáleží na tom, zda to bude jedna síť nebo více sítí, jako je Cardano, které budou vzájemně propojeny, aby poskytly globální řešení. Čím více lidí, podniků, bank a institucí bude propojeno, tím lépe. Tuto fázi lze porovnat s vytvořením prvních veřejných webových stránek, kdy všichni lidé na celém světě mohli vidět stejnou webovou stránku a mít stejné informace zdarma. Od tohoto okamžiku ten ten příběh asi znáte. Objevilo se mnoho nových služeb, které dnes používá většina lidí na světě.

V případě blockchainu nastane nejzajímavější fáze ve chvíli, kdy bude blockchain považován za zvládnutou a dobře popsanou technologii. Jakmile lidé, podniky, průmyslová odvětví a státy budou dobře rozumět blockchainu a budou ho používají každý den, stane se z něj finanční, sociální a politický standard. Celá společnost se začne dramaticky proměňovat. V této fázi bude technologie blockchain vypadat jinak než dnes. Základní principy zůstanou stejné. Jeho součástí však bude mnoho dalších podpůrných technologií. Blockchain bude více propojen s fyzickým světem. Uživatelská přívětivost bude mnohem vyšší a lidé nebudou řešit, jakou technologii používají. Budou mít prospěch z používání blockchainových technologií a přirozeně budou očekávat, že jí budou používat také všechny instituce v jejich okolí.

ZÁVĚR

První generace blockchainu nemůže konkurovat příchozí generaci z hlediska technologie. Tomu brání zejména technologická zaostalost, neefektivnost a pomalá absorpce inovací. První generace je na tom lépe s adopcí díky silné skupině early-adopterů. Celková míra adopce je však tak nízká, že ještě nehraje významnou roli v kontextu skutečného využití a můžeme ji zanedbat. Technologie musí vyzrát pro masovou adopci. Opak není pravdou. Lidé nepřijmou nedokonalou technologii. Cardano má stále dostatek času k dosažení velkého úspěchu. Neočekáváme, že by první generace blockchainu dokázala absorbovat funkce, které jsou již testovány a v tuto chvíli požadovány podniky, bankami a lidmi.

Nemyslíme tím, že první generace kryptoměn nemá šanci na adopci. Kolem Bitcoinu je vybudována široká infrastruktura. Rozdíl je však v počtu možných použití a úrovni všestrannosti. Zatímco Bitcoin je používán jako investiční nástroj a někteří lidé věří v možnost, že se stane uchovatelem hodnoty, podniky a banky se snaží využívat blockchain technologii pro zcela odlišné účely. V tuto chvíli k tomu dochází lokálně a skrze privátní verze blockchainu. To se brzy změní ve využívání veřejných sítí na globální úrovni. Zde má Cardano větší šanci na úspěch a je do jisté míry nezávislé na osudu Bitcoinu.

Technologie Blockchain je stále v plenkách. Jsme ve fázi, ve které ho testují nejen lidé, ale také instituce a IT obři. Každý zná výhody. Technologická nezralost však brání větší expanzi. S příchodem sítí třetí generace se to změní. Cardano může být lídrem v oblasti vydávání nových tokenů, nasazování inteligentních smluv, soukromými transakceme a vyřešenou škálovatelnosti. Hromadná globální adopce je úkolem na několik desetiletí. To, co nyní vzniká, je však základ naší decentralizované budoucnosti. Tým IOHK byl na začátku této revoluce a Cardano je síť, která se bude i nadále vyvíjet, aby mohly proběhnout nezbytné transformační změny.