🇨🇿 Pochopení Crypto Komunit

Blockchain je budován zdola nahoru, lidmi pro lidi. Dá se to vnímat jako sociální experiment. Být fanouškem nebo uživatelem blockchainového projektu je volba. Jakýkoli úspěch veřejného blockchainu z dlouhodobého hlediska závisí na komunitě. Cardano má velkou a loajální komunitu. Pokud bude dále růst, jediným možným výsledkem je úspěch. Růst však není automaticky zaručen a musí pro něj existovat důvody. Mezi komunitou a blockchainem existují vazby a závislosti.

Proč se lidé stávají fanoušky blockchainu?

Existují různé důvody, proč se lidé stávají fanoušky konkrétního projektu. Někomu stačí jediný důvod, ale může to být mix více důvodů.

Mnoho lidí vnímá kryptoměny jako novou a potenciálně transformační technologii. Jsou nadšeni z potenciálu blockchainu (a DeFi) změnit finanční svět.

Když se začaly objevovat první sociální sítě, lidé se ptali, proč by je měli používat, když se mohou se svými přáteli setkat tváří v tvář. Přesto někteří první uživatelé viděli potenciál v sociálních sítích, a proto je využili. Zjistili, že mohou na dálku komunikovat s lidmi z celého světa.

Mezi sociálními sítěmi a blockchainovým projektem lze pozorovat určité podobnosti. Lidé se spojují kolem specifického protokolu, který jim umožňuje interakci. Lidé si mohou vybrat jednu nebo několik sociálních sítí podle svých přání a potřeb. Je to velmi podobné blockchainovým projektům.

Síťový efekt postupně roste. Ze stovek a tisíců uživatelů, kteří protokol přijali jako první, mohou postupně být stovky milionů uživatelů. Úspěch roste s počtem uživatelů. Blockchainové projekty mají tendenci sledovat stejnou trajektorii jako sociální sítě.

Na obrázku níže můžete vidět nárůst uživatelů v průběhu času pro několik sociálních sítí. Všimněte si, že jich je více než tucet. Nejstarší síť MySpace zmizela a byla nahrazena jinými.

Velmi podobné grafy najdeme u blockchainových projektů. Na obrázku níže můžete vidět dva nejstarší projekty Bitcoin a Ethereum. Kryptoprůmysl je stále velmi mladý, takže dobrých statistik a srovnání bohužel moc není.

Dalšími důvody pro přijetí blockchainového projektu mohou být ideologie, obdiv k technologii, dostupnost finanční infrastruktury, vyšší soukromí a bezpečnost, členství v komunitě, finanční příležitosti a investice atd.

Někteří lidé věří, že decentralizace může narušit centrální banky, bankovní služby nebo dokonce státy a že kryptoměny mohou nahradit fiat měny. Někteří lidé milují DeFi a vidí v něm budoucnost bankovnictví. Někteří lidé si vybírají konkrétní projekt kvůli jeho technologii a týmu. Velká část lidí, kteří drží kryptoměny, mohou být pouze investoři nebo spekulanti. Lidé z chudých regionů využívají služby na blockchainu, protože to může být jediná dostupná nebo spravedlivá možnost. Nezapomínejme na sektor NFT, hraní her a další nově vznikající sektory.

To vše jsou relevantní důvody, proč se stát fanouškem nebo uživatelem (většinou obojím) konkrétního blockchainového projektu. Lidé se samozřejmě nemusí omezovat pouze na výběr jednoho projektu. Stejně jako mohou využívat více sociálních služeb, jako je Twitter ke sledování zpráv a YouTube ke sledování videí, mohou využívat více blockchainových sítí.

Interoperabilita propojí blockchainy. Stejně jako je možné vložit na Facebook komentáře link z Twitteru (dříve X) bude možné pro jednu operaci využít více blockchainů.

Lidé mohou časem důvody přehodnotit. Některé současné předpoklady se mohou potvrdit a stát se pravděpodobnějšími, zatímco jiné se mohou ukázat jako neplatné. Mohou se objevit nové příběhy a využití pro blockchain. Kryptoprůmysl je stále ve fázi raného přijetí. Je proto obtížné předvídat, která použití a trendy získají největší pozornost.

S rozvojem sektoru DeFi, kryptografie ZK a rostoucí škálovatelnosti se otevírají nové možnosti využití. Narativ HODL vznikl mimo jiné proto, že blockchainové sítě se zatím příliš neškálují a UX je potřeba vypilovat. Jsem si jistý, že jak se technologické možnosti budou zlepšovat, změní se příběhy a použití.

Technologie jsou v kontextu komunit důležité téma, pojďme se na ně tedy podívat blíže.

Technologie a komunita

Mezi komunitou a blockchainovým projektem existuje mnoho vztahů a závislostí. V článku je nebudeme všechny popisovat. Jednou z nejdůležitějších jsou však technologické vlastnosti daného blockchainového projektu.

Pokud považujeme bezpečnost za naprostou nutnost každé technologie, pak v kontextu decentralizace jsou 2 nejdůležitější vlastnosti blockchainu decentralizace a škálovatelnost.

Mnoho lidí si projekt osvojuje na základě jeho decentralizace a možnosti podílet se na síťovém konsensu, který s sebou nese možnost získat odměnu.

Cardano je jednou z nejvíce decentralizovaných sítí (pokud jde o produkci bloků) a zahrnuje i z hlediska účasti na konsensu. Staking ADA je dostupný doslova každému. Decentralizace Cardano je pro některé fanoušky atraktivní a může být jedním z hlavních důvodů dalšího růstu komunity.

Je však důležité si uvědomit, že decentralizace není pro mnoho uživatelů snadno měřitelná vlastnost. Nemohou to žádným způsobem zkoušet ani testovat. Co však mohou uživatelé vnímat velmi dobře, je škálovatelnost a všechny funkce spojené s používáním protokolu.

Škálovatelnost je nutností pro přijetí a tato funkce se stává preferovanou před decentralizací. Zda je to dobře nebo špatně, ponechme v tomto článku stranou.

Kvalita decentralizace není zárukou úspěchu. Je naivní očekávat, že nejlépe decentralizovaný projekt bude zároveň ten s největší tržní kapitalizací. Pro mnoho lidí nemusí být decentralizace preferovanou funkcí. To se však může časem změnit.

Příběh TPS je stále silnější. V příštím býčím trhu to může být jeden z dominantních argumentů pro přijetí projektu.

Z dlouhodobého hlediska budou úspěšné ty projekty, které mají solidní decentralizaci a škálovatelnost. Nezáleží na tom, zda je škálovatelnosti dosaženo na L1 nebo prostřednictvím L2. Důležitější je UX, tedy snadnost použití, spolehlivost, transakční poplatky atd.

Pokud má Cardano uspět a mít stále velkou komunitu, musí se v dohledné době lépe škálovat, nebo alespoň musí existovat road mapa a vize.

Kromě těchto dvou popsaných vlastností jsou důležité další technologické aspekty. Stále důležitější roli hraje programovatelnost a možnost vydávat vlastní tokeny.

I na Bitcoinu se objevují NFT, tokeny a první pokusy o DeFi. L2 vyžadují rozsáhlou programovatelnost L1.

Lidé si osvojí blockchain prostřednictvím aplikací. Většina transakcí nebude zahrnovat převod nativních coinů (ADA, BTC, ETH atd.), ale stablecoinů a tokenů. Nepůjde o nepodmíněné transakce (push transakce od Alice k Bobovi), ale o podmíněné transakce provedené prostřednictvím aplikací DeFi.

Ze statistik za poslední měsíc můžete vidět, že SC transakcí bylo jen o něco méně než běžných transakcí na Cardano. Relativně mnoho transakcí bylo také s metadaty.

Moderní blockchainy nejsou pouze transakční sítě, ale platformy umožňující tvorbu aplikací a jejich nasazení. Platformy musí být atraktivní pro vývojáře, což je téma na samostatný článek.

Ve zkratce lze říci, že dobré a kvalitní aplikace vzniknou pouze tehdy, pokud to platforma dovolí a vývojáři budou mít k dispozici všechny potřebné nástroje a infrastrukturu. Vývojáři vytvářejí aplikace s předpokladem, že je někdo bude používat. Předpokladem pro přijetí platformy je tedy široká uživatelská základna (tedy komunita).

Kvalitní aplikace a služby mají potenciál přilákat nové uživatele. Růst nesmí být brzděn nízkou škálovatelností. Pro úspěch blockchainu je tedy rozhodující nejen škálovatelnost, ale i kvalita aplikací (z pohledu uživatelů přehlížejících decentralizaci).

Dá se říci, že významným faktorem pro adopci je tým. Z pohledu uživatele je chytré zajímat se o tým a jeho financování. Je dobré se ptát, jaký je potenciál pro vylepšení protokolu a schopnost týmu inovovat.

Někteří fanoušci Bitcoinu se domnívají, že něco jako tým nesmí existovat kvůli decentralizaci. Na druhé straně spektra může být tým s generálním ředitelem. Lidé mohou mít různé preference a očekávání od projektu nebo různé chápání toho, co je software a protokoly.

Věřím, že úspěšné projekty budou ty na špici technologicky. Stejně jako u decentralizace nemusí být technologicky nejlepší projekt nutně ten s nejvyšší tržní kapitalizací. Na druhou stranu vlastnosti jako škálovatelnost, bezpečnost a UX (vlastnosti, které uživatelé vnímají při používání protokolu) jsou přímo ovlivněny kvalitou technologie a inovacemi.

Realita je taková, že všechny úspěšné IT společnosti zaměstnávají ty nejlepší mozky na planetě. Často se používají formální metody a vědecký přístup. Z pohledu týmů se kryptoprůmysl neliší od IT gigantů.

Projekty s kvalitním týmem mají obrovský potenciál (nikoliv záruku) uspět.

Rozdíl musí být ve vládnutí. IT giganti mají generální ředitele. Blockchainové projekty musí mít nějakou formu řízení a zajištěné financování údržby a rozvoje (projektová pokladna).

Řízení je téma, které od sebe odlišuje různé projekty. Pojďme se na to podívat.

Vládnutí

Existují různé názory na vládnutí. Mnoho konceptů je nevyzkoušeno. Vládnutí často funguje pouze na předpokladech a pouze čas ukáže, zda jsou platné.

Každý projekt potřebuje tým vývojářů a ideálně i vědců. Každý tým potřebuje nějakou formu řízení, tedy rozhodovací proces, ideálně včetně nějaké formy hlasování.

Je věcí názoru, do jaké míry by měl být tým schopen protokol změnit a zda přijít se zásadními novinkami, bude záležet na budoucích problémech a požadavcích uživatelů. Vzhledem k tomu, že řada projektů je teprve ve vývoji a většina z nich se ještě nepotýká s vážnými existenčními problémy, věřím, že debata na toto téma je teprve před námi.

Bitcoinová komunita věří, že Bitcoin je v podstatě hotový a bude se měnit pouze konzervativně. Komunita Cardano věří, že úspěch je spojen s technologickým pokrokem a inovacemi. Jde o dva zcela odlišné pohledy s odlišnými požadavky na fungování governance.

Stejné je to s financováním členů týmu pro údržbu a vývoj protokolu. Bitcoinová komunita věří, že stačí dobrovolnické dotace (například od BlackRock, který bude držet BTC po schválení ETF) a VC fondy. Komunita Cardano věří, že ideální přístup je mít projektovou pokladnu a možnost hlasovat o prioritách nevyřízených záležitostí.

Na obrázku níže můžete vidět, že v pokladnici Cardano je přes 1,45B ADA coinů.

Nemá smysl se dohadovat, který přístup je nejlepší. Lidé, kteří se stanou členy komunity, vědí (nebo by měli vědět), jak funguje tým a governance. Oba přístupy mají své zastánce i odpůrce. Oba jsou relevantní a má smysl je vyzkoušet.

Neexistuje žádný nejlepší blockchain

Neexistuje jediný blockchainový projekt, který by byl nejvhodnější pro všechny lidi na světě. Stejně jako neexistuje jeden model auta, jedna sociální síť, jeden operační systém, jedna vláda nebo jedno náboženství, které by vyhovovalo všem lidem na světě.

Jedno pravidlo IT říká, že neexistuje jediné nejlepší řešení, ale ideální řešení pro konkrétní problém. Pro server je vhodnější řešení Linux. Pro běžného senior účetního je vhodnější Windows.

S toxicitou a extrémními názory se v kryptoprůmyslu setkal snad každý. Rivalita a tribalismus mezi komunitami jsou vysoké. Bohužel často zbytečné a nesmyslné.

Je naivní očekávat, že všichni lidé přijmou pouze Bitcoiny kvůli PoW nebo Cardano kvůli PoS. Lidé jsou různí a mají různé preference a očekávání. Mladí lidé tíhnou k zeleným technologiím a chtějí se starat o planetu, takže se jim PoW nemusí líbit. Někomu se ale líbí myšlenka, že Bitcoin je zabezpečen obrovskými halami plnými ASIC hardwaru. Oba si najdou své fanoušky.

Je zdravé diskutovat o rozdílech. Vynášet nesmyslné argumenty nebo šířit FUD je nezdravé. Je zbytečné někoho soudit za to, že si vybral jiný projekt než vy.

Někteří lidé preferují vyšší škálovatelnost před decentralizací. Někteří lidé potřebují DeFi a jen transakční síť jim nestačí. Někteří lidé nemohou těžit BTC v dané lokalitě, a proto raději stakují ADA. Někteří lidé milují NFT nebo potřebují stablecoiny. Někteří lidé jsou konzervativní a někteří milují inovace.

Lidé by měli pochopit, že rozmanitost a konkurenční prostředí jsou pro evoluci nezbytností. I když připustíme, že jeden projekt je momentálně absolutně nejlepší, proč nevytvořit ještě lepší? Má smysl spojit budoucnost lidstva navždy s jedním protokolem?

To se nikdy v historii nestalo a buďme rádi, že ani nestane. Lidé mají neuvěřitelnou schopnost zlepšovat, inovovat a dělat věci efektivnějšími.

Před mnoha lety se říkalo, že blockchain je pomalá a neefektivní databáze a že se nikdy nebude lépe škálovat. Troufl by si to dnes někdo říct? Má smysl ignorovat technologický pokrok? Mohu vás ujistit, že v příštích 10 letech bude blockchainový průmysl vypadat úplně jinak.

Závěr

Kryptomunita je nutností pro každý blockchain, protože je známkou úspěchu. Členové komunity používají protokol a přispívají k růstu síťového efektu. Také pomáhají nováčkům pochopit základní pojmy nebo jim radí, jak používat blockchainové technologie. Komunita je pro projekt nejlepší marketing. Lidé často chodí tam, kde vidí jiné lidi. Velká komunita je atraktivní a má potenciál dalšího růstu. Prvky sektářstí však mohou některé lidi odrazovat.

Uživatelé jsou důležití v kontextu dlouhodobé ekonomické udržitelnosti projektu. Je důležité si uvědomit, že bez poplatků nemůže žádný blockchain dlouhodobě přežít.

Růst komunity není automatický. Jednotlivé projekty bojují o nové členy. Lidé mohou přecházet mezi různými projekty z různých důvodů nebo používat více než jeden pro různé věci. Motorem přijetí budou inovace a technologický pokrok. Stagnace může představovat riziko ztráty uživatelů.

Často se můžeme setkat s názorem, že lidé přijímají nové a lepší peníze. I když lze s tímto názorem souhlasit, stále platí, že lidé přejímají technologii, tedy protokol se všemi jeho vlastnostmi a stávající komunitu. Stát se fanouškem komunity znamená přijmout technologii (a tým) a také názory komunity (její příběhy).

O kryptoměnách se často mluví v souvislosti se spekulacemi nebo investicemi. Bylo by hezké vidět proměnu touhy po zisku ke změně finančního sektoru a společnosti. Toho lze dosáhnout pouze v případě, že se přístup HODL transformuje na přístup USE. To je pravděpodobně největší výzva pro komunity.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/understanding-crypto-communities