🇨🇿 Pochopení Peer-to-Peer Interakce

Pro nováčky přinášíme vysvětlení, co je to komunikace Peer-to-Peer a jak se liší přímé předání bankovky z ruky do ruky od interakce uživatele prostřednictvím blockchainu.

Alice a Bob

Pokud Alice potká Boba a předá mu desetidolarovou bankovku, došlo k interakci Peer-to-Peer (P2P). Oba účastníci se vidí tváří v tvář. Jde tedy o nejjednodušší formu vzájemné interakce.

Desetidolarová bankovka je fyzický předmět, a proto byl pro převod hodnoty nutný fyzický kontakt. Alice musela vytáhnout bankovku z peněženky a předat ji Bobovi, který ji vložil do své vlastní peněženky.

Peníze však mají i digitální podobu. Alice a Bob si mohou založit bankovní účty, které jsou v podstatě digitální peněženky. Alice může poslat Bobovi 10 dolarů ze své digitální peněženky do Bobovy digitální peněženky prostřednictvím bankovního převodu. Tato forma komunikace funguje na dálku. Alice a Bob mohou být o sebe vzdáleni klidně tisíce kilometrů.

Všimněte si, že banka (nebo více bank) působí jako prostředník mezi Alicí a Bobem. Banky poskytují svým klientům službu a mají plnou moc nad penězi, které si u nich klienti uložili. Mohou shromažďovat data o transakcích, zneužívat data klientů nebo dokonce blokovat transakce a zmrazit účet.

Interakce skrze banky je považována za centralizovanou. Do interakce mezi Alicí a Bobem vstupuje prostředník který má možnost zabránit nebo zkomplikovat převodu hodnoty.

Blockchain je decentralizovaná síť, ve které mohou existovat coiny a tokeny s určitou hodnotou. Dolary lze tokenovat. Tato forma peněz se nazývá stablecoiny.

Alice a Bob mohou používat blockchain a přenášet hodnotu P2P způsobem. Ke vzájemné interakci nepotřebují třetí stranu ani zprostředkovatele. Alice a Bob mohou používat blockchain k vytváření a ověřování transakcí, které jsou zaznamenány v distribuované účetní knize, kterou sdílí a udržuje síť uzlů. Každý uzel v síti může fungovat jako odesílatel i příjemce transakcí a také jako validátor a šiřitel bloků.

Alice používá blockchainovou peněženku a vytváří transakci, kterou poté odešle do blockchainové sítě. Síť, tedy všechny uzly v síti, transakci ověří a pokud je platná, bude trvale uložena v distribuované účetní knize prostřednictvím nového bloku. Prostřednictvím transakce byla převedena hodnota. Pokud se Bob podívá do své vlastní blockchainové peněženky, zjistí, že od Alice obdržel hodnotu (tokeny).

Na blockchainovou síť lze nahlížet jako na podobnou službu nebo nástroj poskytovaný bankami, protože umožňovala přenos hodnoty mezi Alicí a Bobem. Uzly, zejména blokové producentské uzly, nejsou považovány za prostředníky během P2P komunikace mezi Alicí a Bobem, protože nemají plnou kontrolu nad transakcí a nemohou ji žádným způsobem změnit, zrušit ani zvrátit. Do bloku se vždy dostanou všechny platné transakce. Uzly produkující bloky jsou jednoduše zodpovědné za ověřování a šíření transakcí a bloků do sítě podle konsensuálních pravidel, na kterých se dohodly všechny uzly.

Blokové producentské uzly nejsou prostředníky, ale spíše facilitátory P2P sítě. Blockchainové sítě jsou decentralizované a bezpečné, pokud je v ekosystému dostatek rozmanitosti, účasti a inovací.

Čím více nezávislých uzlů producenta bloků je v síti, tím je síť decentralizovanější a bezpečnější. S klesající rozmanitostí a účastí klesá kvalita klíčových síťových prvků. O některých si povíme později.

Blockchain ve srovnání s tradičním finančním systémem zjednodušuje vzájemnou interakci mezi Alicí a Bobem. Blockchain umožňuje vzájemnou digitální formu Peer-to-Peer interakce mezi účastníky. Všimněte si, že banky nemohou fungovat způsobem peer-to-peer, protože mezi účastníky vždy existuje centralizovaný prostředník, často jich je více.

Jak se lidé připojují k blockchainu

Alice a Bob mohou komunikovat P2P pouze tehdy, pokud oba provozují své vlastní plné uzly. V případě Cardana by museli provozovat peněženku Daedalus, která je na počítačích uživatelů instalována společně s uzlem Cardano.

Většina uživatelů však neprovozuje vlastní plný uzel, protože je uživatelsky nepřívětivý a náročný na počítačové zdroje (hlavně úložiště). Pokud uživatelé spustí peněženku (spolu s úplným uzlem), než ji chtějí použít, musí být synchronizována s blockchainem. Uzel stahuje a ověřuje všechny nově přidané bloky včetně transakcí. To může chvíli trvat.

Kvůli většímu komfortu uživatelé raději používají tzv. lehké peněženky. Tyto peněženky jsou často pouze rozšířením prohlížeče, která se připojují k serverům provozovaným třetími stranami. Tyto servery jsou připojeny k blockchainové síti. Light peněženky nejsou přímo připojeny k blockchainové síti, takže u sebe nemají vlastní kopii účetní knihy. Proto se jim říká lehké.

Pokud používáte hardwarové peněženky Trezor a Ledger běžným způsobem (bez vlastního úplného uzlu), připojujete se také k serverům provozovaným prodejci.

Alice a Bob již nekomunikují přímým způsobem P2P, protože musí důvěřovat serverům třetích stran. Obětovali P2P komunikaci pro vyšší uživatelský komfort a ohledně připojení k blockchainové síti musí věřit třetí straně.

Třetí strany jsou teoreticky slabým místem decentralizace, protože pokud vypnou server, uživatelé ztratí připojení k blockchainové síti. Jejich digitální aktiva jsou v bezpečí, pokud uživatelé drží soukromé klíče používané k podepisování transakcí. Mohou se připojit k blockchainové síti jiným způsobem (přes jinou peněženku) a integrovat se s ostatními uživateli.

Je možné komunikovat P2P způsobem a zároveň nebýt nucen provozovat plný uzel? Je možné mít lehkou peněženku s full-node zabezpečením? Ano, technologie Mithril umožní vytvoření důvěryhodné lehké peněženky s plným zabezpečením uzlu.

Jakmile bude možné implementovat lehké peněženky Mithril, Alice a Bob se nebudou muset spoléhat na servery třetích stran. Budou schopni P2P komunikace z uživatelsky přívětivých peněženek, které lze provozovat na mobilním telefonu. Všimněte si, že obrázek s peněženkami Daedalus vypadá velmi podobně jako obrázek s peněženkami Mithril.

P2P komunikace a decentralizace

Stupeň decentralizace, zejména počet uzlů producentů bloků, přímo ovlivňuje kvalitu P2P komunikace mezi uživateli. Kromě jiných vlastností uživatelé očekávají od decentralizované sítě inkluzi (není třeba nikoho žádat o povolení k používání sítě), odolnost vůči cenzuře a férovost (všichni uživatelé jsou si rovni).

Těchto vlastností je dosahováno především vysokou účastí producentů bloků a jejich rozmanitostí. To znemožňuje, aby se všichni výrobci bloků navzájem znali. Jsou z různých geografických lokalit a mají různé pobídky. Většinou je největší pobídkou odměna od sítě. Pokud se jeden nebo více výrobců bloků odchýlí od očekávaného výkonu své funkce, uživatelé očekávají, že to bude mít jen minimální vliv na celkové fungování sítě. Pokud bude většina výrobců bloků vykonávat svou činnost v souladu s očekáváním uživatelů, bude síť úspěšná a využívána.

Největší hrozbou pro blockchainové sítě je upadající decentralizace. Pokud je počet producentů bloků nízký nebo pokud je několik z nich výrazně dominantních, může se kvalita funkcí, které uživatelé očekávají, snížit.

Pokud například dominantní výrobce bloků s 30% podílem začne cenzurovat transakce některých uživatelů, budou na tom hůř než ostatní, protože jejich transakce mohou být zpracovány později. Jiný menší výrobce bloku může do bloku zahrnout ty transakce, které dominantní výrobce cenzuruje, ale bude porušena férovost.

V ideálním případě by mělo být v síti tolik producentů bloků, že i když budete posílat jednu transakci každou minutu po dobu 1 hodiny, bude do bloku zařazena (téměř) pokaždé jiným producentem bloků. Pokud tomu tak je, znamená to, že žádný subjekt nemá v síti dominanci.

Přestože v síti Cardano existují multipooloví operátoři, Cardano splňuje požadavky na vysoký stupeň decentralizace. Cardano produkuje nový blok každých 20 sekund, takže 180 za hodinu. Existuje 1100 aktivních poolů, které produkují bloky. Cardano by měl šanci projít naším testem decentralizace.

Samozřejmě jde jen o narychlo vymyšlenou metriku pro měření decentralizace. Doufám, že chápete pointu. Decentralizace by byla ještě lepší, kdybyste posílali transakci každou minutu po dobu 24 hodin a pokaždé ji do bloku zařadil jiný producent. Cardano by tímto testem neprošlo, protože takový požadavek je pro současné blockchainové sítě příliš ambiciózní. Vyžadovalo to minimálně 1440 nezávislých producentů bloků v síti (a samozřejmě trochu štěstí).

Podívejte se, které subjekty vyprodukovaly posledních 20 bloků v řadě ve 3 největších decentralizovaných sítích v top 10 (Bitcoin má průměrnou dobu bloku 10 minut a Ethereum 12 sekund).

Inovace jsou další nezbytnou součástí blockchainových projektů, protože umožňují udržet decentralizaci na vysoké úrovni. Všechny sítě budou časem směřovat k centralizaci. Týmy spolu s komunitou budou mít hodně práce, aby udržely sítě decentralizované a dlouhodobě ekonomicky udržitelné. Někdy se říká že decentralizace je jako demokracie. Je nutné o ni pečovat, nebo o ni můžeme přijít.

Závěr

Blockchain síť může snížit počet účastníků mezi Alicí a Bobem na minimum, zvláště pokud používají svůj vlastní úplný uzel. V takovém případě je mezi účastníky pouze blockchainová síť (producenti bloků) a žádné třetí strany. Současná infrastruktura většiny sítí je závislá na serverech třetích stran, protože lidé chtějí používat lehké peněženky nebo centralizované služby (burzy). Technologie jako Mithril dokáže zajistit P2P komunikaci a zároveň kvalitní uživatelský komfort. Na použití Mithrilu v peněženkách si budeme muset ještě chvíli počkat.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/understanding-peer-to-peer-interaction