🇨🇿 Cardano transakce nejsou jako bankovní transakce

CZ překlad:

Cardano transakce nejsou jako bankovní transakce

Blockchainové transakce se významně liší od bankovních transakcí a jsou dobré, špatné a ošklivé současně. Pojďme se na některé rozdíly podívat z blízka a popište výhody a nevýhody. Budeme se zabývat také transakčním kontextem.

Jak se blockchainová transakce liší od bankovní transakce

Alice chce poslat fiat peníze Bobovi. Alice požádá Boba o jeho bankovní účet a pošle mu peníze ze svého bankovního účtu. Toto je velmi jednoduchý scénář. Podívejme se na několik podrobností.

Co když Alice napíše nesprávně číslo bankovního účtu Boba a peníze budou odeslány Carol? Transakce je vratná. Alice může kontaktovat banku a vysvětlí situaci. Identitu Carol je možné zjistit, protože vytvoření všech bankovních účtů vyžaduje KYC. Aličina banka může poslat oficiální žádost Carol a požádat ji, aby poslala peníze zpět. Pokud to Carol odmítne, kontaktuje Aličina banka daný orgán, který problém vyřeší. Carol se dopustila nelegálního obohacování tím, že si nechala peníze, které byly zaslány na její účet náhodou. Zákony dané země tento scénář obvykle zohledňují a má pro něj řešení. Všimněte si, že Alice je chráněna zákonem před hloupou chybou, která by vedla ke ztrátě peněz.

Alice nedrží všechny své peníze u sebe. Má jen část svých peněz, které drží v hotovosti na každodenní útratu a většinu svých peněz má v bance. Banka je vlastně zodpovědná za peníze Alice. Alice má nějakou formu internetového bankovnictví, aby mohla dát bance příkaz k úhradě. Ve světě blockchainu neexistuje prostředník, který by byl zodpovědný za peníze Alice nebo za vaše peníze. Každý je přímo zodpovědný za své peníze (či přesněji mince) a znamená to, že neexistuje žádný mechanismus, který by vám mohl pomoci získat peníze zpět v případě, že pošlete mince nebo aktiva na špatnou adresu. Transakce blockchainu jsou nevratné. Jakmile vlastník mincí podepíše transakci a transakce je vložena do nového bloku, transakce bude navždy v blockchainu. A co je ještě horší, neexistuje žádný orgán ani mechanismus, který by vám řekl, na koho adresu jste nesprávně zaslali mince. Pokud budete mít štěstí, zjistíte, že jste v minulosti posílali mince na stejnou adresu a že je to adresa Carol. Takže můžete požádat Carol, aby vám poslala vaše mince zpět. Pokud to však Carol odmítne učinit, záleží na dané zemi, zda je případ považován za nezákonné obohacení, jako je tomu u fiat peněz. V případě bank může úřad nařídit zmrazení Carolina bankovního účtu nebo jí vzít peníze, které patří Alici. V případě blockchainu to není možné. Orgán může jen nařídit Carol, aby poslala mince zpět Alici prostřednictvím blockchainové transakce. Pokud odmítne, pak musí orgán jednat ve světě fiat peněz, nebo ji fyzicky potrestat tím, že ji uvězní.

Co když Bobova banka obdrží informaci, že se Bob dopustil něčeho špatného a na jeho bankovní účet nelze poslat žádné peníze? Pak banka jedná pouze podle pokynů orgánu. Nezáleží na tom, zda je to pravda nebo ne. Banka nebude žádat Boba o podrobnosti a bude ho o této skutečnosti pouze informovat. To je vše. Banka může cenzurovat transakce na obou stranách. Na straně odesílatele nebo na straně příjemce. Bob nebude moci ze svého účtu nikomu posílat peníze. V blockchainové síti se to nikdy nestane. Proces, který vybírá transakce a dává je do nových bloků, je plně automatizovaný a práci provádí skupina nezávislých počítačů. I když se jeden operátor rozhodne blokovat například Bobovu transakci, jiný ji vloží do bloku. Jakmile je transakce zpracována sítí, příjemce obdrží mince a má právo je utratit.

Provozovatelé poolů jsou v případě sítě Cardano rozptýleni po celém světě. Je téměř nemožné, aby jim úřady poskytly potřebný kontext týkající se některých blockchainových adres a požádaly je o pomoc. I kdyby úřad znal Bobovu adresu, bylo by téměř nemožné požádat všechny operátory, aby transakce s touto adresou nezpracovávali. Provozovatelé poolů jsou často anonymní a v současné době neexistuje mechanismus ani tendence k jejich deanonymizaci. Banky mají poštovní adresy a patří do konkrétních jurisdikcí. Jsou zavedeny mechanismy, které umožňují rychlé zmrazení bankovního účtu. Provozovatelé poolů v Cardano sítí patří také k daným jurisdikcím, ale často nemusí informovat orgány o své činnosti a nemusí uvádět poštovní adresy. V případě, že provozovatelé poolů oznámí činnost daňovým úřadům, není stejně často připravena legislativa týkající se provozování poolu. Je to místo, kde očekáváme střet mezi úřady a blockchainovou technologií. Úřady budou pravděpodobně vyžadovat stejnou úroveň kontroly, jakou mají v současné době nad bankami. V tuto chvíli nemají kontrolu nad blockchainovými sítěmi, ale potřeba získat větší kontrolu se pravděpodobně dostaví s rostoucí adopcí této technologie.

Každá transakce má kontext. Čisté transakční sítě jako Bitcoin se o kontext vůbec nestarají. Kontext zná odesílatele a příjemce transakce. Pokud je transakce platná, síť ji pouze zpracuje. Každá transakce v blockchainu je platná z pohledu sítě. Z pohledu uživatelů a úřadů to však nemusí platit. Například Bob krade mobilní telefony a prodává je na internetu. Alice koupila mobilní telefon od Boba za 1000 mincí ADA. Bobovi se podařilo prodat mnoho takových mobilních telefonů a vydělal 100,000 mincí ADA. Jednoho dne si úřady všimnou Bobovy nezákonné činnosti a zatknou ho. Orgán zabaví všechny mobilní telefony kupujícím včetně Alice. Všechny transakce, které kupující odeslali Bobovi, jsou z pohledu sítě stále platné. Byly platné v době platby za mobilní telefony a z hlediska sítě budou platné navždy. Co se však změnilo, je kontext ve fyzickém světě. Alice koupila mobilní telefon, který byl zabaven úřadem. Takže nemá mobilní telefon a chce zpět svých 1000 mincí ADA. Pouze Bob je schopen podepsat transakci ze své peněženky, takže pouze on je schopen poslat mince ADA zpět kupujícím nebo autoritě. Nyní si představte, že by úřad nebyl schopen zatknout Boba, ale zabavil by mobilní telefony. Bob mohl utratit mince ADA, které získal z nelegální činnosti. Co může orgán udělat? Bobova adresa a související mince jsou známé, protože všichni kupující zaplatili na stejnou adresu. Orgán by se mohl hypoteticky pokusit zabránit použití adresy tím, že požádá nebo nařídí všem operátorům poolů, aby do bloku nevložili transakci s Bobovou adresou. Jak jsme řekli, v současné době takový mechanismus neexistuje. Orgán by také mohl zmrazit účet, pokud Bob udělá fatální chybu a pošle mince na centralizovanou burzu. Pokud Bob zaplatil v restauraci, může orgán snadno sledovat transakci a zjistit, že příjemcem je restaurace. Měla by restaurace vrátit mince? Nemáme ambice vyřešit problém a uspokojit všechny účastníky. Chtěli jsme jen zdůraznit důležitost kontextu transakce a rozdíl mezi vnímáním transakcí z hlediska sítě a z hlediska fyzického světa.

Cardano a mnoho dalších blockchainových projektů mají nezvratné transakce a jsou odolné vůči cenzuře. Je to vlastně dobré nebo spíše špatné? Záleží na vaší perspektivě a kontextu. Někteří lidé mají tyto vlastnosti rádi, ale jiní ne. Zaslání mincí velké hodnoty na špatnou adresu bez možnosti transakci zvrátit je nepříjemná situace, která nikoho nepotěší. Na druhou stranu, pokud máte rádi svobodu a plnou kontrolu nad svými penězi, bude se vám líbit technologie blockchain i navzdory této nevýhodě. Zde se na problém díváme z uživatelské perspektivy a uživatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí blockchain používat nebo ne.

Vlády jsou ze své pozici odpovědné za mnoho věcí, které se odehrávají ve fyzickém světě. Pokud umožňí lidem používat blockchainovou technologii, která interaguje s fyzickým světem, musí se nutně naučit, jak interagovat s digitálním blockchainovým světem. Pro vlády to není volba, ale nutnost. Vlády tedy budou muset najít způsob, jak se vypořádat s rodící se blockchain technologií a připravit právní rámec. Autoritám se pravděpodobně nebude líbit, že nemají kontrolu nad blockchainovými sítěmi a kryptoměnový průmysl by neměl slepě ignorovat potřeby skutečného světa. Neznamená to však, že by mělo být možné zmrazit adresy blockchainu. Znamená to, že technologie musí dozrát a zabránit uživatelům v hloupých chybách nebo umožnit příjemcům se rozhodnout, které transakce jsou ochotni přijmout.

Potřebujeme znát kontext transakcí?

Položme si otázku. Měli bychom držet digitální a fyzický svět od sebe oddělený tak, jak je to ve velké míře nyní? Nebo bychom se měli snažit tyto dva světy více sblížit? Je to těžká otázka a mnoho lidí by na to mělo odlišné názory. Cílem je najít řešení, které uspokojí většinu uživatelů. Jak jsme již řekli, za každou transakcí je vždy kontext. Kompletní kontext vždy existuje pouze ve fyzickém světě a lidé používají technologie, aby jim pomohli zjednodušit, zabezpečit nebo zrychlit některé procesy. Pouze přímí účastníci transakce znají celý kontext se všemi podrobnostmi. Podrobnosti, které byly uspořádány ve fyzickém světě, a nezáleží na tom, zda se účastníci na něčem dohodli prostřednictvím diskuse, telefonátu nebo prostřednictvím papírové dohody se svými právníky. Z lidské perspektivy není možné oddělit fyzický kontext od digitální transakce.

Pojďme trochu upravit otázku. Měl by blockchain vědět a pracovat s kontextem nebo dokonce ukládat kontext transakcí? V současné době jsou transakce většinou ukládány bez kontextu. Při náhodném procházení transakcí uvidíte pouze adresy a hodnoty. I když jsou k transakci připojena nějaká data, bez fyzického kontextu můžete jen hádat, co to znamená. Bez dalších údajů, které lze analyzovat, například síťový provoz nebo informace shromážděné centralizovanými burzami, je nemožné propojit adresy blockchainu s vlastníky. Uživatelé obecně mají rádi, že data v blockchainových sítích nejsou plně transparentní. Je nemožné náhodně ukázat na transakci a říct, kdo komu poslal hodnotu a proč. Je nákladné ukládat data do blockchainu a určitě dojdeme do bodu, kdy budeme muset ořezávat historii. Bez prořezávání by blockchain jen navždy rostl. Pravděpodobně budeme schopni vypořádat se s rostoucím blockchainem. Podle našeho názoru by se schopnosti blockchainové technologie měly zlepšit, aby uživatelé mohli pracovat s kontextem více digitálně. To nutně neznamená, že v blockchainu bude uloženo více dat nebo že bude negativně ovlivněno soukromí. Užitečný kryptografický materiál se již používá při odesílání transakcí a každá transakce má své ID. Lze jej využít ke zlepšení uživatelského rozhraní a spolehlivosti technologie.

Můžeme použít technologii inteligentních smluv k popisu sociálního kontextu a použít ji v digitálním světě. V mnoha případech to může pomoci, zejména tam, kdy se účastníci navzájem neznají a nedůvěřují si. Transakce může být obklopena podmínkou a inteligentní smlouva může být zodpovědná za vyhodnocení podmínky a jednat na základě výsledku.

Bylo by možné zabránit zasílání peněz na nesprávné adresy? Ano. Nejprve si popíšeme současnou praxi. Alice chce Bobovi poslat mince a požádat ho o adresu peněženky. Bob pošle Alici jeho adresu prostřednictvím e-mailu a čeká na mince. Alice zkopírujte a vloží Bobovu adresu do její peněženky a pošlete mince na Bobovu adresu. Obvykle to funguje dobře. Existují však případy, kdy to může selhat. Například škodlivý software může během procesu kopírování změnit Bobovu adresu, a pokud si toho Alice nevšimne, útočník vyhraje a obdrží Aličiny mince. Alice měla porovnat adresu v e-mailu s adresou, kterou zkopírovala do peněženky. Škodlivý software může dokonce změnit adresu v e-mailu, který Alice obdržela od Boba. V tomto případě nemá Alice šanci to odhalit pouhým porovnáním adresy v e-mailu s adresou, kterou zkopírovala do své peněženky. Věří, že to musí být Bobova adresa. A ještě jeden scénář. Alice může nesprávně zkopírovat adresu a vynechat několik znaků na začátku nebo na konci. Některé peněženky mohou rozpoznat špatnou adresu a varovat ji, jiné ne. Alice se může rozhodnout poslat mince následující den nebo dokonce příští týden a poté omylem najde jinou adresu v jiném e-mailu. Doufejme, že se Alice nerozhodne adresu přepsat ručně. Jak vidíte, Alice může dělat spoustu hloupých chyb. Jak to vylepšit? Bob jako příjemce by mohl zkontrolovat svou vlastní adresu a potvrdí ji Alici před odesláním transakce. Jak toho dosáhnout? Pojďme se podívat.

Například si můžeme představit chytrý kontrakt, který by dokončil odeslání transakce po poskytnutí tajemství (secret), které by odesílatel poskytl příjemci. Příjemce by tedy musel poskytnout toto tajemství chytrému kontraktu. Byla by to jakási dvojitá kontrola. Tajemství může jít jiným komunikačním kanálem a můžete najít mnoho případů použití, kdy je tajemství poskytnuto odesílatelem za splnění určitých podmínek v reálném světě. Alice, jako odesílatel, by pouze zahájila transakci. Bob, jako příjemce, by ji dokončil kontrolou adresy příjemce (ve skutečnosti jeho vlastní adresy) a poskytnutím tajemství kontraktu. Místo toho, aby se hodnota poslala od Alice k Boba, musí Bob aktivně souhlasit s přijetím hodnoty. Kromě toho potřebuje Bob získat tajemství od Alice, aby získal hodnotu. Takže Alice může na nějakou dobu zamknout peníze v kontraktu a Bob bude muset od Alice získat potřebné tajemství. V opačném případě je hodnota odeslána zpět Alici. To může být pro běžnou transakci trochu přehnané řešení a bylo by to užitečné pouze pro vyšší hodnoty nebo když příjemce musí potvrdit přijetí hodnoty. Celé řešení musí být pěkně zabaleno do efektního uživatelského rozhraní, takže Alice a Bob si možná ani nevšimnou, že je nějaké tajemství použito. Bobovi stačí potvrdit adresu, která mu patří, stisknutím tlačítka. Nebo by to mohla umět samotná peněženka? Vidíme spoustu prostoru pro vylepšení uživatelského rozhraní. Decentralizovaná aplikace může dělat špinavou práci a uživatelé si mohou užívat bezpečného zasílání hodnot.

Existuje ještě o něco jednodušší řešení, jak dvakrát zkontrolovat adresy transakce. Emurgo, jeden z týmů stojících za Cardanem, pracuje na protokolu SYRE. Protokoly SYRE umožňují odeslání faktury. Fakturu vytváří příjemce finančních prostředků a je podepsána soukromým klíčem, který souvisí s adresou příjemce. Poskytuje důkaz o vlastnictví adresy příjemce. Fakturu lze poté odeslat on-chain plátci jako údaje, které jsou připojeny k transakci. Alternativně lze fakturu zaslat i mimo blockchain síť (off-chain), například prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Osoba, která obdrží fakturu, tedy plátce, si může být zcela jistá, že fakturu zaslal vlastník adresy. Plátce si tedy je jistý, že hodnota bude zaslána na správnou adresu příjemce. Tvůrce faktury musí zajistit, aby byla faktura odeslána do správné peněženky. Pokud faktura není zaplacena včas, lze zkontrolovat, zda byla faktura odeslána správné osobě. V případě chyby nedojde k finanční ztrátě. Plátce ví, od koho očekává fakturu, a může ověřit adresu příjemce. Plátce není plně odpovědný za zaslání hodnoty na správnou adresu. Riziko je rozděleno na odesílatele i příjemce a oba mohou před odesláním platby ověřit správnost adres. Toto, nebo podobné řešení, lze implementovat nejen v Cardanu. Bude dobře fungovat s dalšími blockchainy.

Pamatujete si ještě na Boba, který prodával kradené mobilní telefony? Mohli bychom zde najít nějaké zlepšení? Asi ne. Problém spočívá v tom, že kontext se změnil po zpracování platebních transakcí. Kupující zaplatili Bobovi za mobilní telefony a věřili, že je vše v pořádku. To se změnilo v okamžiku, kdy úřad zabavil jejich mobilní telefony. Bylo by to lepší s bankovním účtem? Pouze v případě, že by si Bob nechal peníze na účtu. V takovém případě by orgán mohl zmrazit bankovní účet a bylo by možné vrátit peníze kupujícím. Bob by si však pravděpodobně nechal peníze v hotovosti. Jak vidíte, potřebujeme řešení i pro tyto případy. Transakce lze považovat za platné z pohledu sociálního kontextu v okamžiku, kdy jsou zpracovány, ale tento kontext se může později změnit. Změna sociálního kontextu by se měla zpětně odrazit v blockchainu. Nebo ne? Mince jsou vždy přítomny v blockchainu, ale transakce mohou podepisovat a utrácet pouze vlastníci soukromých klíčů. Není možné zabavit mince, pokud vlastník soukromého klíče odmítne podepsat transakci a není možné najít soukromé klíče. V tuto chvíli mohou orgány pouze sledovat mince, čekat na jejich převod a doufat, že budou moci najít vlastníka adresy příjemce. Stále však neexistuje způsob, jak mince očistit. Všechny mince jsou vždy čisté z pohledu blockchainu. Pouze sociální kontext může mince zašpinit. Vyšší zastupitelnost (fungibility) mincí a privátní transakce by mohly něco zlepšit z pohledu uživatelů. Bylo by tak komplikovanější sledovat mince a centralizované burzy by nebyly schopné dát nějaké mince na černou listinu (black-list). Na druhou stranu by bylo pro orgány obtížnější konat ve fyzickém světě a dávat věci do pořádku.

Když potřebujeme propojit blockchainové transakce se sociálním kontextem

V některých případech záměrně chceme propojit sociální kontext s blockchainovými transakcemi. Zvažme situaci, kdy chcete koupit dům za 500 000 ADA. Katastr nemovitostí se aktuálně nenachází v blockchainu. Takže není možné provést rychlou výměnu ADA mincí za token, který by představoval dům. Kataster v západních zemích obvykle pracuje s papírovými smlouvami a vyžadují se ověřené podpisy na těchto dohodách. Celý proces nákupu domu trvá týdny a často vyžaduje notáře jako prostředníka, který vezme peníze kupujících do úschovy. Jakmile kataster potvrdí, že dům má nového vlastníka, může notář poslat peníze prodejci. V tomto složitém scénáři není možné jen poslat mince ADA od kupujícího k prodejci domu. Kupující musí mít jistotu, že prodávající skutečně zahájí převod domu do vlastnictví kupujícího. Proto je zapotřebí důvěryhodný prostředník s požadovanou odborností.

Obvyklým postupem je, že kupující zašle mince ADA notáři a notář zašle mince ADA prodejci, jakmile se kupující stane vlastníkem domu. Ale počkejte chvíli, má smysl platit za dům mincemi ADA, když je zde potřebný prostředník? Kupující musí za notářskou službu zaplatit. Nejdůležitější rolí notáře je opatrovnická služba. Tento případ použití by mohl být pěkně nahrazen chytrým kontraktem. Kupující by uzamkl mince ADA v chytré smlouvě. Inteligentní smlouva by počkala na změnu vlastnictví a poté by odeslala mince ADA prodejci. Inteligentní smlouva by potřebovala data ze služeb Oracle, která by komunikovala s katastrem nebo načítala data z nějaké veřejné služby.

Bylo by hezké tokenizovat dům. Pak by bylo snadné dům prodat během minuty prostřednictvím chytré smlouvy. Kataster by však musel token akceptovat jako důkaz o vlastnictví. Nejedná se zde anitak o technologický problém. Lidé a úřady by se musely shodnout na tom, že vlastnictví může být reprezentováno tokeny na daném blockchainu. Přesto by existovalo mnoho právních problémů. Například co dělat, když vlastník ztratil soukromé klíče nebo by je někdo ukradl. Papírová smlouva a ověřené podpisy zajišťují, že majitel domu s prodejem skutečně souhlasí. Ověřený podpis lze hypoteticky nahradit skenováním biometrických informací, ale pravděpodobně to není dostatečná ochrana. Věříme, že tento problém vyřeší technologický pokrok a digitalizace.

Mimochodem, koupě domu je pěkným příkladem, kdy vidíme, že není snadné používat digitální měny plně decentralizovaným způsobem. To znamená bez prostředníka. I když se kupující a prodávající dohodnou na tom, že se notáři vyhnou, a pouze podepíší papírové smlouvy, pak je katastr stále prostředníkem. Prodávající je vlastníkem domu, je však nutné kontaktovat katastr za účelem jeho prodeje. Bylo by to celé jednodušší s věcmi, které dokážeme prodat bez prostředníka. Například jízdní kola pro notebooky. Můžeme si představit službu, která by tokenizovala fyzické věci a poskytovala jakési služby důkazů o vlastnictví. Producenti by mohli tokenizovat fyzické věci na začátku výroby a poskytovali by tokeny během prvního prodeje.

Závěr

S další adopcí můžeme očekávat mnoho vylepšení uživatelského rozhraní. Uživatelé to budou vyžadovat, aby si tuto technologii osvojili, protože nechtějí riskovat ztrátu peněz jen kvůli hloupým chybám. Projekty se bude snažit poskytnout jim nejlepší možné řešení. Cardano bude mít zabezpečené inteligentní smlouvy a protokol SYRE může také hodně pomoci. Uživatelé určitě budou chtít místo opisování či kopírování dlouhých řetězců znaků použít adresy, které jsou lépe čitelné člověkem. Musíme izolovat uživatele od kryptografie podobně, jako to dělají webové prohlížeče. To je velká výzva, ale musíme se jí postavit. Doufáme, že Cardano přijde s několika skvělými nápady.

Přečtěte si původní článek: Cardano transaction is not a bank transaction | Cardanians