🇨🇿 Pochopení Vazby Mezi Mincemi A Protokolem

Každý protokol blockchainové sítě potřebuje ke své decentralizaci coiny. BTC mince slouží jako odměna pro těžaře. ADA coiny se přímo používají pro decentralizaci Cardana. Nativní mince potřebují protokoly. Síťový konsensus umožňuje utrácet coiny. Protokoly mohou držitelům mincí poskytnout další užitečnost. Pojďme si vysvětlit vztah mezi nativními mincemi a protokoly.

Proč protokol potřebuje mince?

Jakákoli otevřená veřejná síť musí být schopna ekonomicky motivovat lidi k zajištění bezpečnosti a decentralizace. Coiny se používají k odměňování lidí, kteří provádějí služby, které jsou v souladu se zájmem protokolu. To je hlavní účel mincí.

Z hlediska protokolu je základní zásada následující: Dělejte práci, kterou potřebuji, a získejte ode mě spravedlivou odměnu. Jednotlivé protokoly se od sebe liší v různých detailech.

PoW mineři si musí pořizovat drahý ASIC hardware a pravidelně platit náklady za spotřebovanou elektřinu. BTC mince slouží jako kompenzace těchto nákladů. Těžaři prodávají BTC coiny a mohou pokračovat v podnikání. Očekávají zisk. Je to podobný princip jako u zlatokopů. Oni prodávají vytěžené zlato, aby pokryli náklady na platy zaměstnanců a těžební zařízení.

Těžaři poskytují zabezpečení a decentralizaci protokolu Bitcoin. Vysoký hash rate je nezbytný pro bezpečnost. Pro decentralizaci je nezbytná otevřenost, tedy možnost, že se do procesu těžby může kdykoli zapojit každý (a získat odměnu).

Mechanismus odměn funguje u Cardana jinak. Účastníci konsensu si musí zakoupit coiny ADA. Nepotřebují kupovat hardware ASIC a platit náklady na energii. ADA coiny představují vlastnictví sítě Cardano. V závislosti na množství ADA coinů, které daný držitel vlastní, je každý držitel v podstatě poměrným vlastníkem Cardano.

ADA mince jsou nezbytné k výrobě bloků. Držitelé ADA mohou provozovat pool sami (pool produkuje bloky) nebo delegovat coiny do jakéhokoli existujícího poolu v síti. Za tuto činnost mají držitelé ADA nárok na odměny v coinech ADA (odměna za staking).

Držitelé ADA zajišťují zabezpečení sítě a decentralizaci. Tedy stejně jako v případě Bitcoinu. Musí držet ADA mince, což je vzácný zdroj (s omezenou maximální zásobou). Tím je zajištěno, že tržní hodnota bude nenulová. Každý držitel ADA decentralizuje Cardano podobně jako těžaři bitcoinů.

Staking odměny je přímá ekonomická incentiva pro držení ADA mincí. Narozdíl od BTC mincí, ADA mince mají cash flow.

Čím vyšší je počet těžařů nebo stakerů, tím je protokol decentralizovanější. Je však nutné zmínit, že jak hash rate, tak coiny se mohou koncentrovat v rukou bohatých subjektů.

Protokoly používají mince jako odměny. Kromě toho mohou mít nativní mince další (sekundární) účel existence. Škála může být velmi široká a lidé ji vnímají subjektivně.

Coiny lze použít jako úložiště hodnoty, peněz, governance tokeny, utility tokeny (poplatky za používání sítě), drahého zdroje pro decentralizaci sítě atd.

Tržní hodnota mincí by měla být vysoká, protože jejich hodnota přímo souvisí s obranou proti 51% útoku na síť. Protokol však nemůže ovlivnit tržní hodnotu a musí se spoléhat na chování lidí, kteří ovlivňují nabídku a poptávku po mincích.

Je důležité si uvědomit, že lidé mince vnímají a používají k jinému účelu, než protokol. Jsou to lidé, kteří rozhodují o tom, zda některé mince budou cenné nebo ne. Kromě toho jsou to pouze lidé, kteří rozhodují o tom, jak používat mince.

Mince jsou jen čísla zapsaná v účetní knize. Pokud na chvíli zapomenete na existenci protokolu, zjistíte, že s mincemi nelze dělat nic jiného, než je držet. Mince nelze utratit bez protokolu. Bez transakcí není možné ani získat coiny.

Coinům je dána užitečnost protokolem.

Možnosti a vlastnosti protokolu určují, jak a k čemu lze coiny použít. Jinými slovy, mince potřebují ke své existenci protokol.

Proč mince potřebují protokol?

Užitečnost samotných mincí je velmi omezená. V krajním případě je užitnost omezena pouze na HODL coiny, tedy přesvědčení lidí, že tržní hodnota mincí se časem zachová, nebo dokonce zvýší.

Protokoly zvyšují užitečnost mincí.

Základní utilitou, kterou uživatelé potřebují k získání coinů a jejich případnému odeslání někomu jinému, je možnost vytvořit a odeslat transakci.

Je zřejmé, že čím kvalitnější transakční síť (mluvíme především o škálovatelnosti), tím užitečnější bude pro uživatele. Jinými slovy, tím užitečnější budou mince.

Možnost posílat coiny rychle, levně a mezi velkým počtem uživatelů zvyšuje tzv. síťový efekt protokolu. Čím více uživatelů bude moci protokol používat, tím vyšší bude jeho finanční a společenská hodnota.

Primárním účelem coinů je z pohledu protokolů schopnost odměňovat účastníky. Mince však budou (dříve nebo později) odrážet užitečnost poskytovanou protokolem. Hodnota mincí bude odrazem velikosti síťového efektu.

Síťový efekt může být přímý a nepřímý.

Víra lidí, jako je náboženství, je považována za nepřímý síťový efekt. Lidé spolu nepotřebují moc komunikovat. Přesto může mít dané náboženství významný společenský význam. V kontextu kryptoměn lze narativ HODL vnímat jako nepřímý síťový efekt.

Komunice HODLers probíhá na sociálních sítích (novodobé kostely), ale ne tolik skrze protokol samotný.

Přímý síťový efekt je založen na schopnosti uživatelů vzájemně ekonomicky ingeragovat. Bankovní systém a sociální sítě jsou příklady přímého síťového efektu ze světa internetu.

Dobře škálovatelný protokol má vyšší šanci získat silný podíl na trhu než méně škálovatelný. Škálovatelnější síť je užitečnější. Škálovatelnost není nutně vázána pouze na protokol (L1), ale na celý ekosystém (L2s). Škálovatelnost L2 je však vždy do určité míry závislá na škálovatelnosti L1.

Obrázek níže ukazuje dva protokoly, které mají různou škálovatelnost. Škálovatelnost má přímý dopad na růst síťového efektu.

Místo škálovatelnosti si můžete představit jakoukoli jinou funkci, kterou mohou uživatelé vnímat. Například decentralizace, bezpečnost, DeFi, nebo také nepřímý síťový efekt, tedy víra v růst tržní kapitalizace projektu.

Sociální a finanční význam protokolu, tedy jeho síťový efekt, je směsí různých vlastností. Důležitá je nejen technická stránka, ale také Lindyho efekt, adopce, partnerství atd. Toto téma však nesouvisí se vzájemným vztahem coinů a protokolů, takže se mu nebudeme věnovat.

Jediným nástrojem protokolu nemusí být nutně pouze transakční síť. Cardano je platforma pro chytré smlouvy. Utility protokolu Cardano jsou vyšší než například v případě Bitcoinu, který představuje první generaci blockchainu.

Vyšší užitečnost protokolu Cardano ovlivňuje užitečnost a poptávku po nativních coinech ADA. Proč? Protože uživatelé mohou s ADA coiny dělat více věcí.

Další nativní tokeny lze razit na Cardano. Cardano navíc umožňuje třetím stranám vytvářet a nasazovat aplikace. Tyto aplikace přidávají nad transakční síť další nástroje.

V síti Cardano je možné vytvářet NFT nebo si uživatelé mohou navzájem posílat tokenizovaná aktiva, jako jsou dolary. Kromě toho je možné vytvářet různé aplikace, které dokážou replikovat finanční služby. Například směnárny nebo výpůjční protokoly.

Držitelé ADA mohou držet (a stakovat) mince, ale mohou také dělat mnoho dalších věcí. Pokud je to pro někoho užitečné, protokol je také užitečný. To zvyšuje jeho síťový efekt a poptávku po coinech.

Nativní coiny (ADA a BTC) protokolů slouží jako utility tokeny, tj. jsou nezbytné pro placení poplatků za používání protokolu. Poplatky představují příjem protokolu.

Pokud zájem o používání sítě Cardano roste, poptávka po ADA coinech nutně roste, protože uživatelé musí platit za použití s ADA coiny.

Mince ADA jsou přirozenou měnou v ekosystému Cardano. Jak se zvyšuje užitečnost protokolu, hodnota ADA coinů přirozeně roste.

Je důležité si uvědomit že uživatelé využívají mince skrze protokol. Jinými slovy, blockchain wallet interaguje s protokolem. Protokol poskytuje mincím užitečnost.

Demonstrujme si to na jednom příkladu. ADA mince lze použít jako zástavu.

Algoritmický překolateralizovaný stablecoin Djed je jedním z příkladů použití ADA jako kolaterálu. ADA coiny se používají jako drahý digitální zdroj pro ražení stablecoinů DJED. Protokol Djed se snaží stabilizovat hodnotu tokenů DJED tak, aby odpovídala hodnotě USD.

Všimněte si, že poptávka po DJED zvyšuje počet uzamčených ADA coinů v protokolu Djed. Protokol Djed je nástroj, který zvyšuje poptávku po ADA coinech.

Uživatelé mohou využívat stablecoin DJED, který zvyšuje užitečnost ekosystému (finanční stabilita je v decentralizované světě užitečná ) a tím i užitečnost protokolu Cardano.

Věřím, že existuje pozitivní korelace mezi užitkem a hodnotou. Co je užitečnější, je přirozeně cennější.

Lidé se rozhodují, co je pro ně užitečné a co chtějí používat. Pouhé uchování mincí v peněžence může být užitečné. Avšak pokud je kromě držení mincí je možné je také použít, je to extra užitečnost přidávající hodnotu.

Protokoly (L1) nejsou nutně ty, které poskytují mincím extra užitečnost. Coiny lze použít ve druhých vrstvách (L2), v DeFi nebo dokonce v centralizovaných službách. Držení nativních coinů na centralizované burze lze považovat za užitečnost (spekulace na růst hodnoty).

Zasílání BTC přes PayPal lze také vnímat jako utilitu (ačkoli to není v souladu s principy decentralizace a vlastní správy).

Kryptoprůmysl se dostává do fáze, kdy je dokonce možné používat coiny nebo ražené tokeny jednoho protokolu v jiném protokolu. Například je možné používat BTC coiny v ekosystémech Ethereum a Cardano.

Užitečnost BTC coinů lze zvýšit prostřednictvím jiných blockchainů. Zamyslete se sami, zda velké množství BTC coinů zamčených v ekosystému Cardano může ovlivnit tržní hodnotu ADA coinů.

Závěr

V článku jsem se věnoval pouze přímému vztahu mezi protokolem a mincemi. Toto téma je však složitější a jemnější. Uvedu příklad. Vnímají lidé decentralizaci jako užitečnost? Přestože je decentralizace klíčovou vlastností blockchainového průmyslu, lidé tuto funkci při používání protokolu nevnímají. To, co vnímají, je škálovatelnost. Je tedy decentralizace důležitá? Z mého pohledu ano, protože centralizace postupně vede ke zneužívání moci. Moc může být zneužita týmem, dominantními provozovateli poolu nebo dominantními těžaři (stakery). Potenciální riziko se však nikdy nemusí naplnit. Pokračovat v této úvaze by bylo na další článek.

Je důležité pochopit, že blockchain bez nativních coinů nelze decentralizovat, protože pokud není čím odměňovat účastníky, musí existovat nějaká centralizovaná forma řízení. Protokoly přímo ovlivňují užitečnost mincí svými vlastnostmi a schopnostmi. Užitečnější má potenciál být hodnotnější. Držení i používání mincí mohou být pro uživatele cenné. Více možností pro uživatele logicky zvyšuje hodnotu.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/understanding-the-relationship-between-coins-and-the-protocol