🇨🇿 Proč je Cardano open-source projekt

Veřejné blockchainové sítě jsou především o navození důvěry mezi uživateli a technologií. Nesmí zde být žádný prostředník, který by důvěru zneužil ve svůj prospěch. Cardano je projekt s otevřeným zdrojovým kódem. To je velmi důležité z mnoha hledisek, o kterých si povíme více.

Co je Cardano?

Pro většinu uživatelů je Cardano něco jako služba, která jim umožňuje posílat hodnotu. Aby mohli tuto službu využívat, musí mít ve svém počítači blockchainovou peněženku. Peněženka je schopna komunikovat se sítí Cardano. Služby DeFi je možné ve většině případů využívat prostřednictvím webových prohlížečů. Peněženky zastupují uživatele a jsou v podstatě prostředníkem, který jim umožňuje využívat služby DeFi. Funkce služby vyžadují interakci se sítí Cardano.

Cardano je veřejná blockchainová síť. Cardano funguje díky dobrovolníkům z celého světa, kteří si na své počítače nainstalovali software vytvořený týmem IOG. Z pohledu vývojářů softwaru je Cardano počítačový program, který vykonává určité procesy umožňující chod sítě.

V kontextu tohoto článku vnímejte Cardano především jako software.

Co je to open-source?

Pojem “open-source” vznikl v odvětví vývoje softwaru. Označuje software, který může kdokoli kontrolovat, sdílet, ovládat a upravovat. Představuje specifický přístup k vytváření počítačových programů, který klade důraz na hodnoty transparentnosti, spolupráce a komunitně orientovaného vývoje.

Cardano je projekt s otevřeným zdrojovým kódem. To znamená, že jeho zdrojový kód lze nalézt ve veřejně dostupném repozitáři GitHub.

Kdokoli na světě se může podívat, jak je Cardano vyvíjeno, kdo se na něm podílí a jak aktivně. Nezávislý vývojáři z celého světa se mohou podívat na kvalitu zdrojového kódu a dodržování standardů a procesů osvědčených postupů. O výhodách si povíme později.

Naproti tomu existuje proprietární přístup k vývoji softwaru. Říká se mu také “software s uzavřeným zdrojovým kódem”. Zdrojový kód takového programu mohou kontrolovat nebo měnit pouze jeho vlastníci. Ve většině případů se jedná o soukromé společnosti, které usilují o zpeněžení softwaru.

Zásadní rozdíl v důvěře v software

Jak se liší software s otevřeným a uzavřeným zdrojovým kódem? V obou případech je software vyvíjen týmem odborníků a softwarových vývojářů. Rozdíl spočívá v tom, že v případě softwaru s uzavřeným zdrojovým kódem rozumí fungování softwaru pouze uzavřený okruh lidí. Obvykle se jedná o zaměstnance soukromé společnosti, kteří nesmějí veřejně hovořit o interních záležitostech společnosti. Z pohledu uživatelů to znamená, že musí společnosti důvěřovat. Pokud mají otázky, musí se zeptat zástupců společnosti a věřit, že jim říkají pravdu. Společnosti mají tendenci podrobnosti o fungování softwaru tajit, protože v tom vidí konkurenční výhodu nebo nechtějí, aby někdo snadno okopíroval konkrétní algoritmy. Prozrazení podrobností o tom, jak software funguje, by často mohlo vyvolat nesouhlas veřejnosti. Fungování softwaru je utajováno také z bezpečnostních důvodů.

Je veřejným tajemstvím, že hlavním cílem sociálních služeb je udržet vaši pozornost co nejdéle. Algoritmy vám proto předkládají informace, které se vás emocionálně dotýkají. Možná pocítíte potřebu dozvědět se více, reagovat nebo se nějakým způsobem vyjádřit. Diskutuje se také o schopnosti algoritmů cíleně ovlivňovat vaše názory.

Soukromé společnosti jsou orientovány na zisk. Jejich cílem je zpeněžit vaši pozornost a rozhodně není v jejich zájmu zveřejňovat, jakým způsobem dosahují zisku. Navíc není možné získat důkazy o tom, že firmy svého postavení zneužívají.

Cardano je veřejná blockchainová síť, která musí být profitabilní, aby zajistila bezpečnost a decentralizaci. Na rozdíl od soukromých společností je Cardano projektem zaměřeným na misi. Slouží tedy především veřejnosti. Jeho cílem není zisk ve prospěch malé skupiny lidí. Cílem je dobře vykonávat veřejnou službu a zcela transparentním způsobem získávat finanční prostředky na odměňování provozovatelů poolu, delegátorů a financování jeho dalšího rozvoje.

Aby síť získala důvěru veřejnosti, je třeba zajistit, aby vše fungovalo tak, jak je veřejně inzerováno a jak veřejnost očekává. Toho lze dosáhnout jedině tím, že bude zdrojový kód otevřený a bude do něj moci kdokoli nahlédnout. Lidé pak mohou technologii důvěřovat přímo prostřednictvím zdrojového kódu. Není třeba tolik důvěřovat týmu nebo dokonce firmě.

Odborníci z celého světa mohou zdrojový kód podrobně prozkoumat a upozornit na případné problémy. Nemohou tak vzniknout žádná tajemství, která by mohla přinést prospěch úzké skupině lidí nebo být zneužita. Lidé mají i nadále důvěru v tým a v jeho schopnost udržovat zdrojový kód a inovovat. Vše však může kontrolovat veřejnost. Právě kontrola je to, co v případě softwaru s uzavřeným zdrojovým kódem zcela chybí.

Proč je Cardano projekt s otevřeným zdrojovým kódem

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč budovat Cardano jako open-source projekt. Jak bylo popsáno výše, v první řadě je to očekávání lidí. Bylo by podezřelé, kdyby veřejná blockchainová síť měla uzavřený zdrojový kód a nikdo by nevěděl, jak vlastně funguje. Decentralizovaný projekt musí být ze své podstaty open-source, protože nesmí existovat žádná třetí strana, které by lidé mohli důvěřovat. Každá blockchainová síť má tým vývojářů. To platí pro Cardano stejně jako pro Bitcoin nebo Ethereum. Každý projekt má definovaná pravidla pro údržbu softwaru a navrhování vylepšení. Je důležité, aby vše bylo co nejtransparentnější a nejotevřenější.

Blockchainové sítě jsou decentralizované, ale decentralizace na úrovni vývoje softwaru je obtížná, ne-li nemožná. Transparentnost a otevřenost je jedinou cestou, jak vývoj přiblížit decentralizaci.

Podívejme se nyní na další výhody open-source projektů.

Jednou z největších výhod open-source projektů je vysoká úroveň bezpečnosti. Open-source software ze své podstaty umožňuje komukoli hledat a navrhovat opravy bezpečnostních chyb. Navržené opravy jsou navíc podrobeny vzájemnému hodnocení (peer-review). Software se tak otevírá široké základně kontrolorů, kteří mohou rychle odhalit problémy. Cardano je podobně jako mnoho dalších open-source projektů mnohem bezpečnější než proprietární řešení.

Projekty s uzavřeným zdrojovým kódem mohou obsahovat chyby, o jejichž existenci nikdo neví. Pokud si bezpečnostní chyby nevšimne tým, který může být malý nebo v něm nejsou odborníci na danou oblast, není na světě nikdo jiný, kdo by na chybu mohl upozornit. Obecně platí, že čím více odborníků shledá kód bezpečným, tím je to jistější. V praxi je velmi snadné bezpečnostní riziko přehlédnout nebo si ho vůbec neuvědomit. Hackeři neustále vymýšlejí nové způsoby, jak prolomit zabezpečení. Jediný způsob, jak dodávat bezpečný software, je být o krok před hackery.

Dalším dobrým důvodem pro open-source je zabránit existenci zadních vrátek, která jsou implantována z nějakého důvodu. V případě closed-source nikdo nemůže ověřit, že neexistují. Pokud tým vědomě vytvoří zadní vrátka ve svém vlastním softwaru, je velmi pravděpodobné, že je využije ve svůj prospěch. Zadní vrátka mohou týmu umožnit zastavit nebo omezit funkčnost nebo získat přístup k něčemu, co by mělo zůstat v držení uživatelů. Tým tak v podstatě využívá výhodu prostředníka.

Může se stát, že si tým vytvoří zadní vrátka vědomně, ale neplánuje je zneužít v neprospěch uživatelů. Tým může chtít mít možnost zastavit vykonávání kódu v případě nějakého vážného problému. Třeba v případě hacku. To je legitimní požadavek, ale z pohledu uživatelů je to určité riziko. Pokud má software zadní vrátka, měl by být tým transparentní, říct to uživatelům a jasně deklarovat, za jakých okolností je použije.

Zadní vrátka mohou mít charakter bezpečnostních zranitelností. Tým o zranitelnosti neví, ale všimne si jí někdo jiný a využije ji ve svůj prospěch. Proto je důležité, aby se kdokoli na světě mohl nezávisle na týmu podívat do zdrojového kódu a upozornit na zranitelnosti. Může se jednat o zranitelnost, kterou je obtížné zneužít, ale za určitých okolností to lze. V takovém případě je dobré, aby si toho byla komunita vědoma a požadovala lepší zabezpečení. Tým pak navrhne a implementuje lepší řešení.

Kontinuita open-source projektů je jejich další velkou výhodou. Tyto projekty budou existovat déle, pokud je komunita považuje za užitečné. Lze snadno vytvářet jejich kopie. Pokud se soukromá společnost rozhodne přestat pracovat na closed-source projektu, není již možné program opravit nebo vylepšit. Časem přirozeně ztratí své uživatele, které převezme konkurence.

V případě projektů s otevřeným zdrojovým kódem to není problém, protože komunita vlastní zdrojový kód a může pokračovat ve vývoji. Cardano je v rukou komunity, takže pokud by se Charles Hoskinson a tým IOG rozhodli projekt opustit, i když je to v této fázi nepravděpodobné, Cardano by se vyvíjelo dál.

Přestože je snadné vzít zdrojový kód Cardana nebo jeho části a použít je v jiném projektu, není třeba se obávat konkurenčního prostředí. Komunita obvykle používá původní verzi a kopie nemají tak širokou uživatelskou základnu. Komunita nemůže být forknuta tak snadno jako zdrojový kód. Na druhou stranu, pokud vznikne lepší verze Cardana, je vlastně dobře, že ji uživatelé začnou používat. Evoluce je zdravá a nemá smysl se jí bránit tím, že zdrojový kód zůstane uzavřený.

Další výhodou otevřeného zdrojového kódu je, že odborníci mohou analyzovat chování programu a vysvětlit ho široké veřejnosti. Nikdo tak nemusí pochybovat o chování Cardana, jeho bezpečnosti nebo decentralizaci. Pokud by odborník našel nějaký problém, upozornil by na něj komunitu. Ostatní odborníci by mohli vyjádřit svůj názor. Je tedy těžké tvrdit něco, co ve skutečnosti není pravda. V každé komunitě jsou respektovaní odborníci, jejichž názorům komunita naslouchá.

Veřejný zdrojový kód nutí jednotlivé vývojáře odvádět kvalitní práci a dodržovat styly a postupy tvorby kódu. Pokud vývojář ví, že jeho práci uvidí celý svět, bude ji chtít dělat dobře. Proces vzájemného hodnocení zajistí kvalitu. Bezpečnostní audit je dodatečnou zárukou, že v kódu nejsou kritické bezpečnostní chyby.

Vědecké práce jsou také veřejně dostupné

Tým IOG také zveřejňuje všechny vědecké práce týkající se Cardana a dalších témat souvisejících s technologií blockchain. Je zřejmé, že tým upřednostňuje technologický pokrok a snahu o podporu decentralizace ve společnosti před vlastními zájmy. Vědecký výzkum je nákladný proces vyžadující čas, peníze a odborníky v dané oblasti. Díky týmu IOG bude lidstvo navždy vědět, jak vytvořit funkční mechanismus Proof-of-Stake.

Nikdo dnes neví, pro jaký projekt budou tyto znalosti užitečné. Proof-of-Work byl původně vytvořen jako ochrana proti spamu. V době jeho vzniku nikdo netušil, že se jednou stane síťovým konsensem pro Bitcoin. Bitcoin by nikdy nevznikl, kdyby mnoho vědců před jeho vznikem nepublikovalo své vědecké práce o asymetrické kryptografii, hashovacích funkcích, distribuovaných sítích, blockchainu a dalších tématech. Bitcoin byl vytvořen na základě předchozích vědeckých poznatků. To otevřelo nové dveře a výzkum pokračuje. Nové poznatky budou využity v nových projektech včetně Cardana. Tým IOG ví, jaké technologie jsou pro misi Cardano potřeba, takže může výzkum nasměrovat správným směrem.

Zveřejněné vědecké práce mají podobné výhody jako zveřejněný zdrojový kód. Kdokoli na světě se na ně může podívat a poskytnout týmu zpětnou vazbu. Tedy hledat v nich chyby nebo si potvrdit, že dosažené závěry jsou správné. Další vědci mohou na práci navázat a pokračovat v dalším výzkumu. Výsledky pak může využít tým IOG. Je chytré publikovat vědecké práce kvůli zpětné vazbě a možnosti, že někdo bude ve výzkumu pokračovat.

Dostupnost vědeckých prací a zdrojového kódu umožní vznik dalších projektů, které významně posunou technologický pokrok. Znamená to, že není nutné financovat stejný nebo podobný výzkum od začátku. Tým IOG vyřešil mnoho složitých technických problémů a výsledky jsou k dispozici světu zdarma. Například projekt Polkadot využíval technologii Ouroboros Proof-of-Sake. Tým nepotřeboval znovu vynalézat kolo, pouze potřeboval ověřit, že přijatý PoS funguje tak, jak má. To je ve světě open-source zcela běžné. Tým IOG může jednoho dne použít práci jiného týmu. Všechny projekty se takto vzájemně podporují.

Také DeFi služby by měly být open-source

Je dobré si uvědomit, že jakýkoli software, který používáte v rámci decentralizovaného odvětví, by měl být open-source. To platí i pro služby DeFi, které vyvíjejí týmy nezávislé na týmu IOG. Zdrojový kód všech decentralizovaných burz, lending platforem (půjčky), trhů NFT a dalších služeb by měl být open source a před spuštěním služby by měl být auditován nezávislou třetí stranou.

Některé týmy se domnívají, že zdrojový kód zveřejňovat nemusí a že postačí bezpečnostní audit. To je velmi nebezpečný přístup. V podstatě to znamená, že zdrojový kód vidí například 5 vývojářů a pak jedna bezpečnostní firma, kde se na kód podívají další 2 odborníci. Nikdo jiný neví, jak se zdrojový kód skutečně chová, a přesto v něm mohou být bezpečnostní chyby a zadní vrátka.

Bezpečnostní audit může poskytnout vysokou míru jistoty o kvalitě zdrojového kódu, ale stále to není 100% jistota. Důvěra uživatelů v uzavřený zdrojový projekt může být nižší.

Týmy mohou být v pokušení odkládat zveřejnění svého zdrojového kódu, protože na něm již nějakou dobu pracují a nechtějí, aby jej někdo jiný snadno zkopíroval a použil zdarma pro svůj vlastní projekt. Může se stát, že tým slíbí, že zdrojový kód zveřejní po nějaké době, až se služba etabluje na trhu. Motivace týmu k takovému chování je pochopitelná, ale ve světě decentralizace nežádoucí.

Může se jednat o to, že tým chce dodat své řešení na trh rychle, a proto není zdrojový kód dobře napsán, nebo si je tým vědom některých potenciálních problémů. Jinými slovy, tým se může snažit maskovat skutečnost a sázet více na marketing než na kvalitu. Uživatelé by měli vždy požadovat, aby byl zdrojový kód otevřený a aby se k němu mohli vyjadřovat odborníci z komunity.

Od textového editoru ke kryptoměnám a dál

Software změnil způsob, jakým funguje svět. Dříve museli lidé všechno dělat ručně. Pokud chtěli mít nějaký záznam, museli si ho zapsat nebo vytisknout na papír a pak pečlivě uložit do archivu. Byl to pracný proces. Stejně obtížné bylo informace najít a znovu použít. Technologický pokrok umožnil každému z nás zaznamenat jakákoli data digitálně a snadno je ukládat, vyhledávat, třídit, a dokonce i šifrovat nebo analyzovat.

Počítačové programy jsou mocné nástroje. Není divu, že je vyvíjejí IT společnosti a profitují z jejich prodeje. Každý z nás používá nějaký operační systém, textový editor nebo přehrávač. S příchodem internetu začaly vznikat programy, které ke svému fungování využívají komunikační protokoly. To umožnilo lidem okamžitě komunikovat mezi sebou na dálku. Zpočátku pouze písemně, dnes jsou běžné videohovory.

Sociální sítě jsou také v podstatě jen software a síťové protokoly. Velké IT společnosti vytvořily služby se silným síťovým efektem, což jim v podstatě dává určitou moc nad všemi uživateli. Aby si udržely kontrolu, jejich software je často uzavřený. Nikdo nemůže využít firemních znalostí a službu snadno zkopírovat. Společnosti si udržují moc díky své technologické dominanci. Dominantní postavení lze vždy zneužít ve svůj prospěch.

Nové komunikační protokoly a kryptografie daly vzniknout internetovému bankovnictví. Můžeme hovořit o prvních digitálních penězích. Výběr banky v podstatě znamená výběr webové služby a mobilní aplikace, které vám banka poskytne, abyste mohli používat své peníze. Důvěřujete finanční instituci regulované státem. Banky jsou centralizované, a proto také mohou zneužívat svého dominantního postavení.

Kryptoměny přišly s konceptem decentralizace a od počátku mají otevřený zdrojový kód. Obojí je nesmírně důležité. Decentralizace nám umožňuje zbavit se neefektivních a nespolehlivých zprostředkovatelů. Místo abychom důvěřovali instituci nebo malé skupině lidí, kteří mají instituci na starosti, můžeme důvěřovat zdrojovému kódu. Tento kód spravují dobrovolníci z celého světa, takže místo jednotlivcům důvěřujeme celé skupině nezávislých lidí. Navíc každý z nás může být tím, kdo tento software spustí. Stačí si nainstalovat peněženku Daedalus, což je plnohodnotný uzel Cardano, který umožňuje komunikovat se sítí Cardano bez prostředníků.

Máme-li věřit zdrojovému kódu, ze kterého vznikají plné uzly a blockchainové peněženky, musí být open-source a v rukou komunity. Uzavřený zdrojový kód ponechává kontrolu někomu, kdo může zneužít svého postavení. Nikdy nedůvěřujte projektu, který má uzavřený zdrojový kód. Tým může mít špatné úmysly a nikdo nezávislý zvenčí to nemůže potvrdit ani vyvrátit.

Příznivci decentralizace jsou často také zastánci otevřeného kódu. Je zřejmé, že s rostoucí popularitou kryptoměn bude růst tlak na prosazování decentralizace a preference projektů s otevřeným zdrojovým kódem. Tento tlak může být jednoho dne tak velký, že se mu budou muset přizpůsobit i současní IT giganti. To bude obtížné, protože ztráta kontroly nad zdrojovým kódem může mít za následek snížení zisků.

Nemá smysl používat kryptoměny, mít je ve vlastní peněžence a být nucen vzdát se kontroly v případě, že je budete chtít někomu půjčit na úrok. Představte si, že byste museli půjčovat své mince ADA centralizované bance za 5% úrok. To je zcela v rozporu s celým konceptem decentralizace. Má smysl rozšířit možnosti decentralizace a vytvořit důvěryhodné finanční služby. Chytré smlouvy v podstatě rozšiřují možnosti decentralizace tím, že umožňují programovatelnost. Je možné vytvořit banku, která bude zcela transparentní a nikdo zvenčí nebude moci ovlivňovat její rozhodování.

Je těžké si představit, že by lidé pochopili význam decentralizace a open-source, naučili se používat blockchainové peněženky a chránit SEED a pak nechtěli tyto koncepty dále prosazovat ve společnosti.

Decentralizace nekončí u transakčních systémů. Cardano umožní vytvářet tokeny a směňovat je podle předem stanovených pravidel s kýmkoli na světě. Dva lidé se nemusí znát a důvěřovat si. Přesto jsou schopni vyměnit mince ADA za tokeny HOSKY prostřednictvím decentralizované burzy. To je však teprve začátek.

Musíme tyto koncepty otestovat a pak se je snažit prosadit v širším měřítku. Sociální sítě, banky a instituce budou mít jednoho dne decentralizovaný základ. Lidé budou používat internet prostřednictvím své blockchainové peněženky, kde budou jejich peníze, identita, historie, data, tokeny, NFT a další věci. Stejně jako držíme SEED na ochranu mincí ADA, budeme moci stejným způsobem chránit i další věci, včetně svého soukromí.

Závěr

Koncept decentralizace přináší změnu paradigmatu. Při finančních nebo společenských interakcích využíváme služeb zprostředkovatelů, kterým často nevědomky nebo nechtěně předáváme moc. Třetí strany mají možnost zneužít svého postavení nebo neposkytují kvalitní služby. Mohou z těchto služeb profitovat a zisk využít k získání větší moci ve společnosti. Koncept decentralizace spolu s open-source softwarem může změnit pravidla hry. Cardano umožní navázat důvěru mezi uživateli a stane se mnohem spolehlivějším zprostředkovatelem, než mohou být ti současní centralizovaní. Všichni lidé budou mít kontrolu nad tím, jak Cardano funguje, díky otevřeným vědeckým studiím a zdrojovému kódu. Totéž by lidé měli požadovat od kódu třetích stran, které na Cardanu staví své služby.