🇨🇿 Proč Záleží Na Open-source

Zdrojový kód blockchainových projektů musí být open-source. To znamená, že je otevřená a veřejně dostupná všem. Lidé mohou vidět, jak protokol funguje, a ujistit se, že neexistují žádné kritické chyby nebo dokonce zadní vrátka. V komunitě Cardano probíhala (a stále probíhá) debata o tom, zda by projekty DeFi měly být také open-source. Zamysleme se nad tím.

Transparentnost je jedním z principů decentralizace

Decentralizace je založena na předpokladu, že žádná třetí strana si neudrží kontrolu nad majetkem uživatelů. Přístup je takový, že lidé by měli věřit kódu, ne lidem. Důvěřovat lidem je považováno za riziko.

To je důvod, proč je Cardano open source, veškerá akademická práce týmu IOG je veřejně dostupná a nic není patentováno. Kdokoli může použít cokoli, co IOG vytvořilo. Je možné vzít zdrojový kód protokolu a spustit projekt, který bude téměř totožný s Cardano.

V protokolu Polkadot najdete upravený Ouroboros PoS. Tým Ethereum je ze systému One-shot Signatures nadšen. Tým IOG použil Parity’s Substrate k vytvoření frameworku pro partnerské chainy.

Open source urychluje rozvoj kryptoprůmyslu, protože týmy mohou využívat práci jiných projektů.

Decentralizace a open-source charakter projektů mají k sobě velmi blízko. Blockchain je otevřený (může ho používat každý bez povolení třetí strany), transparentní (všechny transakce jsou dohledatelné v účetní knize) a uživatelé primárně důvěřují zdrojovému kódu. Není nutné věřit prostředníkovi.

Tým má (měl by mít) omezenou kontrolu nad blockchain sítí, protože většina těch, kteří provozují svůj úplný uzel, musí souhlasit se změnami ve zdrojovém kódu.

Měli by týmy budující aplikace přistoupit k vývoji stejně jako týmy budující blockchain? To je logické očekávání.

Pokud si tým ponechá kontrolu nad zdrojovým kódem a neotevře jej veřejnosti, stane se prostředníkem, kterému musí uživatelé důvěřovat. To lze považovat za porušení principů decentralizace.

Pokud není zveřejněn zdrojový kód aplikace (smart kontrakt, skript atd.), je projekt netransparentní. Uživatelé nemají šanci důvěřovat kódu, takže musí věřit týmu.

Kritici by mohli říci, že je to podobné jako důvěřovat finanční instituci nebo bance. Přestože je možné důvěřovat protokolu Cardano, není možné mít stejnou kontrolu nad fungováním aplikací s uzavřeným zdrojovým kódem.

Výhody Open-source aplikací

Blockchain je stroj důvěry. Totéž platí pro aplikace. Přesněji řečeno, uživatelé to očekávají.

Cílem decentralizace je interakce typu peer-to-peer (P2P). Je nutné zajistit důvěru mezi účastníky, kteří se navzájem neznají a/nebo si nedůvěřují.

Protokol Cardano zajišťuje P2P interakci prostřednictvím transakcí. Tyto transakce jsou bezpodmínečné.

Jakmile je vyžadována složitější, tedy podmíněná interakce, je třeba použít smart kontrakt. DEX, půjčovací platformy, NFT tržiště a další služby představují složitější interakci mezi uživateli.

Srdcem každé aplikace DeFi je smart kontrakt nebo více smart kontraktů, které zajišťují interakci mezi uživateli.

Chytré smlouvy lze chápat jako dohody mezi účastníky o tom, co se bude dít a za jakých podmínek. Ve fyzickém světě by si účastníci přečetli a podepsali smlouvu. Pokud by mezi účastníky došlo k neshodě, právní řád by zajistil, aby se vše stalo tak, jak je napsáno ve smlouvě.

Smart contract je tedy dohoda, se kterou musí souhlasit oba účastníci. Jak ale chcete souhlasit se smlouvou, která se nedá přečíst?

Místo toho, aby si účastníci přečetli smlouvu, musí týmu věřit, že se aplikace bude chovat tak, jak slíbila.

Interakce mezi účastníky je zajištěna slibem, tedy důvěrou v tým.

Skripty Plutus obvykle aktiva uzamknou a uvolní je pouze v případě, že je splněna definovaná podmínka. Například 1000 ADA může být uvolněno pouze v případě, že je na X adresu odesláno 500 Y tokenů.

Uživatelé mají právo vědět, že operaci mohou zrušit pouze oni a že k interakci dojde až po splnění jasně definované podmínky. Nesmí existovat žádná jiná skrytá podmínka, která by umožnila provedení neočekávané operace s aktivy.

Pokud zdrojový kód skriptu není veřejně dostupný a nelze jej zkontrolovat, může taková utajená podmínka existovat.

Transparentnost je velkou výhodou open-source projektů. Uživatelé si mohou prohlédnout smlouvu, kterou se chtějí zavázat. Pokud nejsou dostatečně technicky vybaveni, zvládnou to další lidé a mohou na problémy upozornit.

I když je jakýkoli zdrojový kód auditován, vždy se v něm mohou skrývat chyby a zranitelnosti. Pokud je kód open source, mohou se na něj podívat odborníci z celého světa a zjistit, co auditu uniklo.

Open-source projekty lze považovat za bezpečnější.

Proč týmy nechtějí zveřejňovat kódy inteligentních smluv?

Důvodů, proč týmy nezveřejňují zdrojový kód chytrých kontraktů a skriptů, může být mnoho. Někdy jsou zveřejněné jen některé části aplikací.

Jedním z největších důvodů je konkurenční prostředí. Týmy investují peníze, čas a úsilí do vývoje aplikací a nechtějí, aby jejich práci mohl snadno a volně používat někdo jiný. To je zcela logické a pochopitelné.

Vývoj aplikace na Cardano může týmům zabrat více než rok práce zahrnující tucet lidí. Vytvářejí aplikaci s očekáváním, že aplikace bude úspěšná a že lidé budou platit poplatky za používání. Počáteční investice se vrátí a projekt bude ziskový.

Toto očekávání se nemusí naplnit, pokud konkurenční tým vezme zdrojový kód a vytvoří identickou aplikaci, která se liší pouze názvem a marketingem. Konkurenční tým může investovat více do marketingu a paradoxně být úspěšnější než tým, který aplikaci postavil.

Principy decentralizace narážejí na reálné podnikání. Týmy jsou v nepříjemné situaci a musí se rozhodnout, kterou cestou se vydat.

Někteří uživatelé na open source trvají a požadují jej jako nutnou podmínku pro používání aplikace. Někteří uživatelé se však zajímají o další aspekty aplikace (UX, poplatky atd.) a jsou ochotni týmu důvěřovat.

Je těžké odhadnout, která skupina uživatelů je větší. V konkrétním případě může být pro tým těžké odhadnout, zda je výhodnější zdrojový kód otevřít nebo zůstat netransparentní.

Některé týmy se mohou rozhodnout pro open source později, když se vývoj vyplatí a počet spokojených uživatelů je dostatečně velký.

Na týmové komunikaci vždy záleží, zda je zdrojový kód open source nebo ne. Pokud je však zdrojový kód uzavřen a tým se chová podezřele, je to red flag (riziko).

Závěr

O úspěchu aplikace vždy rozhodují uživatelé. Měli by být dobře informováni o tom, co používají a čemu důvěřují. Umím si představit, že dobře udělaná aplikace s transparentním týmem může být komerčně úspěšná, i když je zdrojový kód uzavřený.

Věřím, že kryptoprůmysl má větší šanci na úspěch, pokud se komunita bude držet principů decentralizace. Podle mého názoru by komunita měla preferovat open-source projekty. Na druhou stranu má každý tým právo se rozhodnout, za jakých podmínek bude na Cardano stavět. Nechte uživatele vybrat si úroveň důvěry.

Článek připravili Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/why-open-source-matters