🇨🇿 Rozumějte více Cardanu skrze Cexplorer

Pro běžného uživatele může být obtížné pochopit, jak blockchainová síť funguje, protože si ji nemůže osahat a prohlédnout. S analýzou mohou pomoci různé nástroje, které síť monitorují a poskytují uživatelům informace ve srozumitelné podobě. Přečtěte si, jak používat nástroj Cexplorer.

Úvodní stránka

Většina uživatelů komunikuje se sítí Cardano prostřednictvím peněženek nebo rozhraní decentralizovaných aplikací. To je dobře, protože uživatelé by měli být izolováni od technických detailů a používání by mělo být co nejjednodušší. V případě veřejných sítí je však dobré mít určité znalosti o jejich fungování. Teorie je dobrým základem, ale lidé mohou potřebovat být se sítí v nějakém užším spojení. K tomu potřebují analytické nástroje, které jim pomohou síť prozkoumat, podívat se na události nebo sledovat různé statistiky.

To je užitečné například při stakingu. Uživatelé vědí, že držením mincí ADA se mohou podílet na zabezpečení a decentralizaci sítě. V praxi to znamená, že si musí vybrat správný pool, do kterého své mince ADA delegují. Proto je nutné používat vhodný nástroj, který zobrazuje podrobné informace o poolech.

V tomto článku se vám pokusíme objasnit důležité aspekty sítě Cardano a ukážeme vám nástroj Cexplorer, který vám pomůže získat důležité informace o síti. Cílem článku není popsat kompletně všechny dostupné údaje, ale pouze ty skutečně důležité.

Přejděte na stránku Cexplorer a pojďte prozkoumat síť Cardano: https://cexplorer.io/.

Základní přehled

Dashboard poskytuje přehled nejdůležitějších informací o síti. Konkrétně zda síť běží, zda je schopna zpracovávat transakce, v jaké epoše se právě nacházíme, kolik mincí ADA je v oběhu a kolik mincí je vsazeno.

OBRÁZEK: Základní informace o ceně mincí ADA, epoše, sázkách a aktivech najdete ve 4 boxech.

V ekosystému Cardano jsou z hlediska produkce bloků dvě klíčové role: provozovatelé poolu a stakeři. Provozovatelé poolu se zaregistrovali do sítě za účelem produkce bloků, stávají se stakingovými provozovateli poolu. Obsluhují plné uzly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a dostávají úkoly vyrábět nové bloky v náhodných intervalech. Frekvence přidělování úkolů na výrobu bloků je úměrná celkovému vkladu (velikosti) poolu. Celkový podíl poolu se skládá z počtu mincí ADA, které provozovatel poolu vložil do svého poolu (pledge), a mincí ADA, které do poolu delegovala skupina stakerů. Stakeři zvyšují celkový podíl poolu prostřednictvím procesu delegování, zatímco mince ADA zůstávají odemčené v jejich vlastních peněženkách.

OBRÁZEK: Provozovatel vložil do svého poolu svých 1,000,000 mincí ADA (zástava/pledge). Do stejného poolu delegovalo mince ADA 12 stakerů, čímž se celkový vklad poolu zvýšil o 1,051,155 mincí. Celkem tedy celkový vklad poolu činí 2,051,155.

V ekosystému Cardano se čas dělí na epochy trvající 5 dní. Mezi epochami dochází ke snímkování (snapshots), při kterém se kontroluje stav zůstatků mincí ADA na adresách. Epochy se používají jako specifické účetní období, za které se vyplácejí odměny. Síť Cardano měří výkonnost poolů z hlediska produkce bloků, aby mohla odměňovat provozovatele poolů a stakery.

V každé epoše je 432,000 sekund, což odpovídá počtu slotů, ve kterých lze vytvořit nový blok. Protokol je nastaven tak, aby se nové bloky vytvářely pouze v určitých slotech. Některé sloty zůstanou prázdné. Náhodně vybrané bloky se stávají vedoucími sloty v náhodně vybraných slotech. To znamená, že vybranému poolu (nebo několika málo poolům) je přiděleno právo vyrábět a podepisovat nové bloky.

Pokud chcete určit časový bod v síti Cardano, můžete tak učinit kombinací epochy a slotu takto: epocha/slot. V době psaní tohoto článku je čas 343/212,079.

Tuto informaci jsme našli v hlavním menu, v části nazvaném Epoch. Všimněte si, že číslo slotu se každou sekundu zvyšuje. V ukazateli průběhu můžete vidět, kdy epocha skončí. V našem případě je to za 2 dny a 13 hodin.

Zde najdete další užitečné informace týkající se epochy. Například průměrnou velikost bloku v epoše a přírůstek blockchainu za epochu. Jak vidíte na obrázku, průměrná velikost bloku je 59 % a přírůstek je 522,4 MB. Úplně dole v rámečku najdete počet registrovaných poolů. Na obrázku je to 3,174.

Box s názvem Live Stake vám poskytne přehled nejdůležitějších informací týkajících se stakovaných mincí. Cardano má zastropovaný počet mincí ADA na 45,000,000,000. Cirkulující zásoba mincí (circulating supply), tedy počet mincí, které jsou v současné době v oběhu, je v době psaní tohoto článku 33,939,795,591. To je 75,4 % celkové nabídky mincí. Každou epochu jsou provozovatelům poolu a stakerům vypláceny odměny, takže se oběžná nabídka bude zvyšovat. Mimochodem, pokud chcete znát přesný údaj, najeďte myší na hodnotu a zobrazí se nápověda.

Průběžný ukazatel zobrazuje množství stakovaných mincí z obíhající zásoby. Jak vidíte, v době psaní tohoto článku je sázeno 73 % mincí. To je 24,555,840,771 mincí ADA.

Během aktuální epochy Cardano používá stav, který byl platný o dvě epochy dříve v době pořízení snímku. Tento stav se nazývá Active Stake. Tento stav je neměnný a slouží jako vstup pro konsensus sítě. Snímek obsahuje informace o celkovém vkladu všech poolů spolu se všemi delegacemi. To je důležitá informace při určování lídrů slotů a výpočtu odměn. Čím větší je pool, tím větší je pravděpodobnost, že získá právo vyrábět více bloků. Nové delegace a změny v poolu nemají na aktivní podíl vliv.

Lidé mohou kdykoli během epochy delegovat do jiného poolu, mohou být registrovány nové pooly nebo měněno jejich nastavení. Stav se neustále mění, proto se nazývá Live Stake. Všechny probíhající změny v blockchainu se odrážejí v Live Stake. Aktuální Live Stake se po uplynutí příští epochy stane Active Stake. Jinými slovy, aktuální stav (live stake) musí počkat jednu epochu, než se stane vstupem do konsensu sítě (active stake).

Pokud delegujete mince do poolu v aktuální epoše N, budou mince použity konsensem PoS v epoše N+2.

V době psaní tohoto článku činil Live Stake 24,666 617 259 mincí ADA. Pokud budete toto číslo chvíli sledovat, zjistíte, že se neustále mění.

Na konci řádku s Active Stake vidíte procento, které udává rozdíl mezi aktivním a živým vkladem. V době psaní tohoto článku je to 0,5 %. Kladné číslo znamená, že současný live stake je vyšší než aktivní stake. To znamená, že v aktuální epoše stakuje mince ADA více lidí než v předchozí epoše.

Odměny

Cexplorer vám může zobrazit podrobnosti o vašich odměnách za staking. V levém menu přejděte na More / Rewards. Zkopírujte svůj staking key nebo adresu z peněženky Cardano a vložte ji do editačního pole. Zobrazí se vám všechny odměny za uplynulé epochy.

Cardano vyplácí odměny až po použití mincí ADA v aktivní epoše. Na odměnu musíte počkat jednu epochu po skončení epochy Active Stake.

Všimněte si, že když delegujete mince ADA v aktuální epoše, tj. v Live Stake, mince ADA se použijí až po uplynutí jedné epochy. Jakmile jsou mince použity v aktivním vkladu, musíte počkat další jednu epochu, než bude odměna vyplacena. Mezi vaší delegací a obdržením odměny jsou tedy 3 epochy.

Pokud přejdete na More / Epochs, zobrazí se vám podrobné informace o epochách. Zajímavé jsou informace o tom, kolik bloků bylo vyraženo a kolik jich bylo vynecháno (lídři slotů nevytvořili ve svých slotech žádné bloky), kolik proběhlo transakcí, kolik mincí ADA síť vybrala na poplatcích a jaká byla celková odměna provozovatelům poolu a stakerům. Odměny zvyšují počet mincí v oběhu.

Pooly

Každý staker bude hledat informace o poolech. Ty naleznete po kliknutí na položku Pools v levém menu. Na této stránce najdete seznam všech registrovaných poolů v síti Cardano a podrobnosti o nich. Na každém řádku je jeden pool.

Staker obdrží odměnu v dané epoše pouze tehdy, pokud pool, do kterého staker delegoval mince ADA, obdrží odměnu. Pool získá odměnu pouze tehdy, pokud v epoše vyprodukuje alespoň jeden blok. Aby pool vyprodukoval v epoše alespoň jeden blok, musí mít minimální celkový vklad.

Pokud seřadíte pooly podle velikosti vkladu a půjdete od poolů s největším celkovým vkladem k menším, zjistíte, že pokud má pool celkový vklad zhruba pod 1 milion mincí ADA, není jisté, že v dané epoše vyprodukuje blok.

Aby se zabránilo existenci velkých poolů, existuje omezení velikosti odměn, které může pool za epochu získat. Pokud počet mincí ADA v poolu překročí hranici, která je považována za bod nasycení, začnou se odměny pro provozovatele poolu a stakery snižovat. Mechanismus nasycení byl navržen tak, aby zabránil centralizaci. Síť podporuje stakery v delegování do různých stake poolů a motivuje nové provozovatele k zakládání alternativních poolů.

Parametr K určuje počet existujících poolů, který je v současnosti považován za ideální. Maximální odměny pro provozovatele poolů a stakery by bylo dosaženo, pokud by bylo splněno několik podmínek. Jednou z těchto podmínek je, že existuje právě tolik poolů, kolik určuje parametr K, tyto pooly jsou těsně před bodem nasycení a všechny pooly jsou 100% úspěšné při produkci bloků. Bod nasycení lze vypočítat tak, že vezmete počet mincí ADA v oběhu a vydělíte jej hodnotou K. Při nastavení parametru K na 500 by to bylo např. 33,939,795,591 / 500 = 67,879,591. Jako staker vždy dbejte na to, abyste mince delegovali do poolu, který není nasycen.

Podívejme se na pool CRDNS.

Pomocí tickeru (zde CRDNS) můžete najít pool ve své peněžence, když budete chtít do poolu delegovat. Můžete také použít ID poolu (pool ID), které najdete pod názvem poolu.

Vedle názvu poolu naleznete ikonu označující, zda provozovatel provozuje více poolů, nebo pouze jeden.

Jak vidíte, delegování do CRDNS je v pohodě, protože celkový stake činí 60,447,000 mincí ADA. Progress bar poskytuje informaci o nasycení, které je 89%. To znamená, že pool není nasycený a má dostatečný podíl na produkci bloků v každé epoše.

Velikost poolu určuje šanci, že se pool stane lídrem slotu a vyprodukuje nový blok v přidělených slotech. Tato šance však není čistě úměrná velikosti poolu. V zájmu bezpečnosti protokolu vstupuje do hry prvek náhody.

Řekněme, že na základě výpočtu, který zohledňuje poměrnou velikost poolů, má daný pool v epoše 40 slotů, ve kterých může vytvořit nový blok. To je očekávaný počet. Vlivem náhody se však může stát, že je poolu přidělen větší nebo menší počet slotů. Nakonec může pool vytvořit buď 45, nebo 35 bloků. Výkonnost poolu se vypočítá jako počet bloků, které pool vytvořil v dané epoše, dělený očekávaným počtem bloků. Když pool vytvořil 45 bloků, je jeho výkonnost 112,5 %. Pokud vytvořil pouze 35 bloků, je jeho výkonnost 87,5 %, Odměna za epochu odráží výkonnost poolu, takže může být vyšší nebo nižší.

Je důležité vědět, že nezáleží na tom, zda je pool aktuálně nad nebo pod 100 % očekávaného výkonu. Během delšího časového období je náhodnost spravedlivá, takže se očekává, že výkonnost bude ~100 % za předpokladu, že pool vytvoří bloky ve všech přidělených slotech.

Jak vidíte, aktuální štěstí CRDNS je 65 %.

Můžete si také prohlédnout historii produkce bloků v poolu. Vedle je uveden údaj o tom, kolik bloků by měl pool v dané epoše vyprodukovat a jaký je jeho aktuální stav.

Jako stakera by vás měl zajímat poplatek provozovatele. Každý provozovatel poolu nastavuje dva poplatky, pevný poplatek a marži. Fixní poplatek určuje počet mincí ADA, které provozovatel obdrží v každé epoše, pokud má pool nárok na odměnu. Minimální výše fixního poplatku je stanovena protokolem na 340 mincí ADA a většina provozovatelů ji nemění. Marže je variabilní složka udávaná jako procento ze zbytku odměny za pool po odečtení fixního poplatku.

Uveďme si příklad. Provozovatel poolu má pevnou odměnu stanovenou na 340 mincí ADA a marži nastavenou na 2 %. Pool obdrží odměnu ve výši 30,000 mincí ADA. Prvních 340 mincí ADA se odečte a zůstane 29,660 mincí. 2 % z 29,660 mincí jsou 593,2 mincí ADA. Provozovatel poolu získá 340 + 593,2 mincí ADA, což je 933,2. Všem stakerům zbývá 29,066,8 mincí ADA, které se poměrově rozdělí.

Na samém konci řádku najdete počet mincí ADA, které provozovatel použil jako svůj vlastní stake. Říká se mu zástava (pledge). CRDNS má zástavu ve výši 500 000 ADA.

Bloky

Cexplorer umožňuje prozkoumat bloky. Můžete se podívat na pořadové číslo (výšku) bloku, v jaké epoše a slotu byl vytvořen a kdo jej vymintoval. Dále se můžete podívat na počet transakcí a na to, jak je blok zaplněný.

Pokud kliknete na ikonu lupy, zobrazí se detail bloku včetně všech transakcí.

Transakce

Často se stává, že někomu odešlete transakci a rádi byste viděli její podrobnosti. Každá transakce má ID transakce (TID). Zkopírujte si TID a přejděte na položku Transakce v levém menu aplikace Cexplorer. V levém horním rohu je ikona lupy. Vložte TID do editačního pole a potvrďte tlačítkem ENTER.

Podle data můžete zjistit, kdy k transakci došlo. Můžete to také zjistit v čase blockchainu, tj. kombinací epochy a slotu (343/290956). Celkový výstup je celkové množství mincí (nebo tokenů), které byly v transakci odeslány. Nezapomeňte, že v účetním modelu UTXO se část mincí může vrátit zpět do peněženky. Můžete si také zobrazit poplatek za transakci. Vpravo najdete počet potvrzení, tedy počet bloků, které následují po bloku, v němž je transakce. Dále vidíte velikost transakce, která ovlivňuje poplatek.

Pokud sjedete dolů, najdete podrobnosti o adresách a UTXO.

V levé části vidíte 7 UTXO vstupů transakce a v pravé části 2 UTXO výstupy transakce. Vidíte, že transakce odeslala 21,4 ADA a 1,63 ADA. Červená šipka vám říká, že 21,4 ADA bylo odesláno na externí adresu, takže 1,63 ADA bylo vráceno do původní peněženky.

Vysvětleme si, jak se hodnota v sítích Cardano přesouvá prostřednictvím UTXO. UTXO jsou na adresách blockchainu a nesou určitou hodnotu. Například mince ADA. Když chce Alice poslat 125 ADA Bobovi, musí Alicina peněženka vybrat příslušné UTXO. V našem případě peněženka vybrala 3 UTXO s mincemi ADA v hodnotě 50, 50 a 30. Tyto UTXO budou vstupem transakce. Vidíte, že vstupní hodnota je 130 ADA, což je více, než chce Alice poslat. Obvykle se stává, že přesná hodnota není v peněžence k dispozici, takže část odeslané hodnoty bude vrácena do Aliciny peněženky ve formě nového UTXO. Kromě toho se platí transakční poplatek, v našem příkladu je to 0,2 ADA. Transakce transformují vstupní UTXO na výstupní UTXO. Všimněte si, že hodnota je zachována a výstupem jsou nové UTXO s hodnotou 130 ADA. UTXO s hodnotou 125 ADA pro Boba, 0,2 ADA je transakční poplatek, takže Alice získá do své peněženky nové UTXO s hodnotou 4,8.

V aplikaci Cexplorer se zobrazí celkový výstup 129,8. Výstupy by měly hodnotu 2. Poplatek by byl 0,2 ADA. Na levé straně byste viděli 3 UTXO s hodnotami 50, 50 a 30 ADA. Na pravé straně byste viděli dva výstupní UTXO s hodnotami 125 a 4,8 ADA. UTXO s hodnotou 125 ADA by měl ikonu červené šipky, takže byste věděli, že se jedná o externí peněženku.

Analýza

V levém menu najdete sekci Analytics, kde můžete síť prozkoumat z různých úhlů pohledu.

Pokud vás zajímá, jak moc je síť Cardano decentralizovaná, přejděte do části Decentralization / Groups (Donuts).

Můžete zde například najít operátory, kteří provozují více poolů. Tito operátoři kontrolují velké procento celkového staku, tj. všech mincí, které se v daném okamžiku používají ke stakingu. V době psaní tohoto článku je to více než 24B mincí ADA. Jak je vidět na obrázku níže, největší podíl jednoho subjektu představuje celkový podíl všech poolů burzy Binance.

Můžete se také podívat na počet pool;, které jednotlivé skupiny provozují.

Více informací o jednotlivých skupinách naleznete pod tabulkami.

Najdete zde mnoho dalších informací, například kapacitu sítě a její aktuální využití, počet transakcí, spotřebu energie, výrobce bloků, nové pooly, aktualizované pooly, nové delegace atd.

Závěr

Cexplorer je užitečný nástroj, který vám pomůže najít staking pool, zjistit podrobnosti o transakcích a také analyzovat síť.