🇨🇿 Síť Sancho a Řízení Projektu Cardano

Příprava na on-chain governance probíhá nejen na úrovni definování pravidel a procesů prostřednictvím CIP-1694, ale také po technické stránce. V tomto článku si představíme Sancho Network. Dozvíte se, co je už dnes možné na této síti dělat.

Sancho Network

Sancho Network je vstupní branou pro on-chain governance.

V současné době je stále ve vývoji, takže běží jako testovací síť, na které se používají ADA coiny pro testovací síť. Skutečné ADA coiny z main-netu se nepoužívají.

SanchoNet je postaven na základě dokumentu CIP-1694, aby umožnil provádění akcí správy. Kdokoli z komunity se může připojit a podílet se na vývoji SanchoNet.

Můžete se stát držitelem ADA (držitel testovacího ADA), operátorem Staking Pool (SPO) nebo Delegovaným zástupcem (DRep).

Držitelé ADA mohou předkládat akce správy. Mohou delegovat svůj vklad na zvolené DRep podobně, jako se rozhodují, do kterého poolu delegovat ADA coiny.

Role DRep byla poprvé představena v CIP-1694. DReps slouží jako zástupci komunity. Jsou mluvčími v procesu řízení. DReps se aktivně účastní hlasování o akcích správy a hájí zájmy komunity. Podobně jako pooly mohou mít DReps různou hlasovací sílu v závislosti na tom, jak velký podíl je jim delegován.

SPOs jsou primárně odpovědné za vytváření bloků na testovací síti. Stejně jako držitelé ADA mohou hlasovat o akcích správy.

V dokumentu CIP-1694 jsou kromě DReps popsány formální Cardano Constitution a ústavní výbor. Role člena výboru však zatím v SanchoNetu (pokud vím) nebyla využita.

V případě zájmu se můžete na vývoji SanchoNetu podílet jako vývojář. Tato role není popsána v CIP-1694. Jedná se o pomoc s rozvojem technologie governance, což může být dobrá zkušenost.

SanchNet je technologická součást pro vývoj a testování technologií, které budou následně použity v on-chain governance. Tato komponenta bude poté použita v hlavní síti, jakmile budou dodány všechny potřebné off-chain komponenty.

CIP-1694 popisuje sedm typů akcí správy.

  • Návrh na vytvoření stavu nedůvěry současnému ústavnímu výboru.
  • Úpravy členů ústavního výboru, hranice podpisu nebo omezení funkčního období.
  • Úpravy off-chain ústavy. Úpravy mají být zaznamenány jako hash v řetězci textového dokumentu.
  • Upgrade sítě, který není zpětně kompatibilní (který vyžaduje předchozí aktualizaci softwaru).
  • Jakákoli změna jednoho nebo více parametrů aktualizovatelných protokolů, s výjimkou změn hlavních verzí protokolu („hard forks“).
  • Výběry z projektové pokladny (podkategorizované na malé, střední nebo velké).
  • Akce, která nemá žádný dopad na chain kromě toho, že je zaznamenána v řetězci.

Posláním SanchoNet je zapouzdřit akce správy, které budou muset účastníci správy provádět v typických situacích používání. Na oficiálních stránkách SanchNet jsem našel skvělý popis, který je samozřejmý a líbí se mi:

Schopnost Sancho harmonizovat pragmatickou realitu s vznešenými ideály odráží podstatu SanchoNet. Stejně jako Sancho je posláním SanchoNet kultivovat systém, který zůstává založen na realitě a zároveň se řídí vizionářskými principy. Konečný cíl? Vytvořit platformu, kde má každý hlas svůj význam a která zahrnuje inkluzivitu a pragmatickou moudrost ve vládnutí.

SanchoNet má roadmapu, na kterém je vyznačeno 6 milníků. 4 milníky již byly implementovány. Aktuální stav je popsán na obrázku níže.

Na SanchoNet se již můžete zaregistrovat jako DReps. Držitelé ADA mohou delegovat coiny na vybrané DReps a mohou hlasovat. Je možné aktualizovat výbor a vybrat ADA z pokladny atd. V současné době tým pracuje na možnosti změny parametrů protokolu.

Představa, že tyto akce vládnutí budou jednou v rukou komunity, je lákavá a z hlediska decentralizace v podstatě nezbytná.

Zatím jen pro IT experty

Pokud se rozhodnete spolupracovat na SanchoNet, připojte se do IOG Discordu. V #start-here, zvolte ‘Join the SanchoNet Community’.

Pokud se chcete zaregistrovat jako SPO nebo DRep, musíte spustit uzel testovací sítě a umět používat příkazový řádek (CLI).

Musíte vygenerovat páry klíčů pro DRep a DRep ID přes CLI. To vám umožní vytvořit registrační certifikát, který pak podepíšete a odešlete do SanchoNet sítě.

Aktuálně není jiná možnost než použít CLI (pokud vím). Vnímám to jako bariéru pro ty DReps, kteří nejsou technicky nadaní, ale mají komunitě co nabídnout.

Předpokládám, že v nějaké pozdější fázi vývoje dojde k vylepšení rozhraní. Nyní je nejvyšší prioritou týmu implementovat podporu pro akce správy.

Komunitný nástroje se také připravují na governance. Například Cexplorer bude mít novou záložku pro Governance a už nyní můžete tento nástroj použít pro prozkoumání SanchoNet.

Pomocí CLI je také nutné delegovat ADA na vybraný DRep.

Pokud vím, tak pouze NuFi Wallet v současnosti plánuje podporovat governance na SanchoNet.

Závěr

Aby Cardano vstoupilo do éry Voltaira, musí být připravena dokumentace a technická součást. Na obou se pracuje. Neváhejte a prozkoumejte SanchoNet. Každý člen komunity je vítán, aby se aktivně podílel na utváření budoucnosti Cardana.

Článek byl připravený Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/sancho-network-and-cardano-s-governance