SPO Có Thể Đăng Ký trở thành DRep - SPO can Register As A DRep

Khi Cardano chuyển sang kỷ nguyên Voltaire, tất cả chủ sở hữu ADA đều có thể đăng ký làm Đại diện được ủy quyền - Delegated Representative (DRep). Cơ hội này không chỉ dành riêng cho ADA holder. Người vận hành stake pool - Staking Pool Operators (SPOs) cũng có thể đăng ký làm DRep. Trong cơ cấu quản trị mới, họ không bị hạn chế trở thành DReps. Trong bài viết, chúng tôi sẽ giải thích nó sẽ hoạt động như thế nào.

Nhiệm vụ của SPOs trong Cấu Trúc Quản Trị Mới

Cấu Trúc Quản Trị Mới bao gồm 3 thành phần quản trị (cơ quan quản trị): Ủy ban Hiến pháp - Constitutional Committee (CC), SPOs và DRep.

Trong kỷ nguyên Voltaire, quyền quyết định các hành động quản trị sẽ được chuyển từ ba cơ quan sáng lập sang các cơ quan quản trị có uy tín. Các key Genesis (quản trị) ban đầu từ giai đoạn Shelley sẽ không còn hoạt động.

Để một hành động quản trị được phê duyệt, nó phải nhận được sự phê chuẩn của ít nhất hai trong số ba cơ quan quản lý. Một số hoạt động quản trị nhất định cần có sự chấp thuận của cả ba cơ quan. Điều này bao gồm các hành động liên quan đến việc kích hoạt hard fork và Info.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ về tất cả các hành động quản trị trong bảng dưới đây. Vui lòng lưu ý cơ quan quản trị ​​sẽ bỏ phiếu cho từng hành động quản trị tương ứng với vai trò của mình.
image

DReps giữ vai trò có ảnh hưởng nhất trong cơ cấu quản trị, nhờ khả năng bỏ phiếu đối với tất cả các hành động quản trị. Những hành động này bao gồm giải thể ủy ban (đưa ủy ban vào trạng thái không tin cậy), bắt đầu hard fork, sửa đổi các tham số giao thức và thực hiện rút tiền ADA từ Kho bạc.

Mặt khác, SPO giữ vị trí kém quyền lực hơn so với DReps. Họ không có quyền bỏ phiếu về các hành động quản trị quan trọng như sửa đổi các tham số giao thức, sửa đổi Hiến pháp và rút ADA khỏi Kho bạc.

Hình ảnh bên dưới minh họa một cuộc bỏ phiếu về việc rút ADA khỏi Kho bạc. Ngoại trừ SPO, chỉ DReps và CC mới có thẩm quyền phê chuẩn hành động quản trị này. SPO không được phép bỏ phiếu về một thay đổi quan trọng như vậy.

Một số tham số sẽ được coi là thuộc tính bảo mật của hệ thống. Một số sửa đổi giao thức cơ bản đến mức SPO cũng sẽ phải bỏ phiếu bổ sung cho chúng. Các tham số này thuộc về một nhóm bảo mật (các tham số giao thức liên quan đến bảo mật).

Điều thú vị là SPO có cơ hội bỏ phiếu cho tất cả các hoạt động quản trị, giống như DReps. SPO có thể tự đăng ký làm DReps, cho phép một thực thể duy nhất đảm nhận vai trò kép trong quản trị. Điều quan trọng là phải hiểu rằng những vai trò này khác biệt ở cấp độ stake.

Chủ sở hữu ADA có tùy chọn Delegating Block Production Power - ủy quyền quyền sản xuất khối của họ cho SPO và quyền biểu quyết của họ cho DReps. Các bộ phận này tách biệt và độc lập với nhau.

Tuy nhiên, chủ sở hữu ADA có tùy chọn ủy quyền cả quyền sản xuất khối và quyền biểu quyết của họ cho cùng một thực thể, nghĩa là cùng một SPO. SPO cũng đăng ký với tư cách là DReps nắm giữ hai stake riêng biệt. Stake đầu tiên được ủy quyền cho vai trò của SPO (đại diện cho staking pool) và stake thứ hai được ủy quyền cho vai trò của DRep. Các stake này là riêng biệt và độc lập với nhau. Chủ sở hữu ADA sử dụng thông tin xác thực stake giống hệt nhau cho hai ủy quyền riêng biệt. Cùng một số lượng tiền ADA có thể được ủy quyền hai lần, mỗi lần cho một mục đích khác nhau. Chức năng quản trị phản ánh các cơ chế được sử dụng để stake. Các chứng chỉ tương tự như chứng chỉ được sử dụng để đăng ký và ngừng hoạt động của nhóm cũng được sử dụng cho các mục đích tương tự trong vai trò của Dreps. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc ủy ​​quyền. Chủ sở hữu ADA sử dụng chứng chỉ ủy quyền để ủy quyền coin cho nhóm (để có sức mạnh sản xuất khối). Một chứng chỉ tương đương được sử dụng để delegate voting power - ủy quyền quyền biểu quyết cho DRep.

Hình ảnh mô tả một SPO đã chọn đăng ký làm DRep. Cá nhân này nắm giữ hai stake và đóng hai vai trò trong quản trị, với khả năng bỏ phiếu với tư cách là SPO và DRep. Điều quan trọng cần lưu ý là chủ sở hữu ADA ủy quyền cả quyền sản xuất khối và quyền biểu quyết. Người giữ ADA 1 ủy quyền cả hai loại quyền lực cho DRep. Người nắm giữ ADA 2 chỉ ủy quyền quyền sản xuất khối cho anh ta (không ủy quyền biểu quyết hoặc ủy quyền cho một DRep khác). Người nắm giữ ADA 3 chỉ ủy quyền quyền biểu quyết cho anh ta (đã ủy quyền quyền sản xuất khối cho một SPO khác).

Độ lớn của pool stake và DRep stake sẽ thay đổi (và dao động) dựa trên sự ủy quyền nhận được từ chủ sở hữu ADA.

Các SPO chọn đăng ký làm DRep cần thu hút sự ủy quyền từ chủ sở hữu ADA. Vai trò mới của họ là DReps độc lập với số tiền stake của họ. Về cơ bản, họ đang bắt đầu lại, giống như khi họ lần đầu thành lập một nhóm. Tuy nhiên, họ có tùy chọn ủy quyền đồng tiền ADA của riêng mình cho chính họ trong vai trò DReps.

Hình ảnh bên dưới minh họa một cuộc bỏ phiếu về việc tăng kích thước khối. Phía dưới bên trái là SPO được đăng ký là DRep. Anh ta có thể bỏ phiếu về hành động quản trị bằng DRep stake của mình, nhưng không thể bỏ phiếu bằng pool stake của mình.

Tất cả SPO đã đăng ký là DReps đều có thể bỏ phiếu cho tất cả các hành động quản trị.

Quyết định ủy quyền coin cho các SPO đóng vai trò là DReps và từ đó trao quyền cho họ với vai trò quan trọng trong quản trị, chỉ thuộc về chủ sở hữu ADA. Người ta dự đoán rằng một số chủ sở hữu ADA có thể ủng hộ DReps cũng là SPOS, trong khi những người khác có thể thích DReps không giữ vai trò SPOS.

Kết luận

Một số SPO nhất định có thể mong muốn trở thành DReps có ảnh hưởng, trong khi những SPO khác có thể chọn không theo đuổi con đường này. Vai trò của cả SPO và DReps đều có thể đòi hỏi khắt khe, trong đó DReps phải tích cực giao tiếp và tham gia vào các công việc quản trị. Xuất sắc ở cả hai vai trò có thể đặt ra một thách thức. Mặc dù không có hạn chế nào đối với việc SPO trở thành DRep nhưng quyết định thực hiện điều đó cuối cùng thuộc về chính SPO.

Câu hỏi về bồi thường tài chính cho vai trò của DReps vẫn là chủ đề được thảo luận. Mặc dù khách hàng tiềm năng có vẻ hấp dẫn đối với SPO nhưng họ nên nhận thức được trách nhiệm đi kèm với vai trò DRep. Đảm nhận cả hai vai trò có thể mang lại một mức độ rủi ro nhất định. Nếu SPO hoạt động với tư cách là DRep không hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả thì có khả năng chủ sở hữu ADA không chỉ có thể ủy quyền quyền biểu quyết của họ cho một DRep khác mà còn có khả năng ủy quyền quyền sản xuất khối của họ cho một SPO khác. Điều này có thể dẫn đến kết quả không thuận lợi. Do đó, các SPO có ý định với vai trò DRep nên cân nhắc cẩn thận điều này.


Bài viết gốc: https://cexplorer.io/article/spo-can-register-as-a-drep